Uusimmat viitteet

 • Kallistuman vaikutus painolastitoimintoihin ja peilauksiin : Ecocoasterit ms Eeva ja ms Mirva 

  Palander, Kalle (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tarkastellaan painolastitankkien tyhjentymistä ja täyttymistä ja sitä, miten aluk-sen asento niihin vaikuttaa. Painolastitankkien rakenteen ja aluksen asennosta johtuen tankkien tyhjäksi saaminen on vaikeaa ja ...
 • Langh Ship -varustamon merihenkilöstön tyytyväisyys työolosuhteisiin 

  Kuusela, Kimmo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantaja Langh Ship Oy Ab:n meri-henkilöstön työtyytyväisyyttä. Tutkimusongelmana oli tutkia, millä tasolla Langh Shipin merihenkilöstön työtyytyväisyys on, ja miten ...
 • MRV-tarkkailusuunnitelman laatiminen Containerships VII -alukselle 

  Salo, Klaus (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Euroopan Unionin (EU) asetukseen 2015/757 (MRV-asetus) perustuvan hiilidioksidipäästöjen tarkkailusuunnitelman laatiminen Containerships VII -alukselle. Tavoitteena oli hyödyntää suunnitelmassa ...
 • Vessel TRIAGE : Miten palvelee meripelastustoimintaa? 

  Suomalainen, Topias (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vuonna 2015 julkaistua, Rajavartiolaitoksen johtamaa Vessel Triage -hanketta, jonka tuloksena syntyi vaara- tai onnettomuustilanteessa olevan aluksen turvallisuuden tilan ...
 • Vartiolaiva 55:n sammutus- ja vauriontorjuntasuunnitelma 

  Ruskeepää, Johan (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aihe on Vartiolaiva 55:n sammutus- ja vauriontorjuntasuunnitelma. Tavoitteena oli luoda suunnitelma palo- sekä vuototilanteiden varalle, sekä samalla opas, jota voidaan käyttää harjoitusten runkona sekä ...
 • Uusien paloturvallisuus- ja hengenpelastuslaitemääräysten taloudelliset vaikutukset kotimaanliikenteen varustamoille 

  Silkosuo, Jukka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee vuosina 2016–2017 voimaan tulleiden uusien paloturvallisuus- ja hengenpelastuslaitemääräyksien taloudellisia vaikutuksia kotimaan matkustajaliikenteen varustamoille. Työn tarkoituksena on selvittää ...
 • Inhimillinen virhe ja turvallisuusjohtaminen nykymerenkulussa 

  Luokkanen, Jon (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia nykyisin laajasti käytössä olevaa syy ja seuraus-tyyppisen turvallisuusjohtamismallin (Safety 1) puutteita, sekä pohtia syitä, miksi Human factor - tai Human element -onnettomuudet ...
 • Työturvallisuus kansimiesten tekemissä huolto- ja kunnossapitotöissä 

  Pulkkinen, Ari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kasata infopaketti liittyen yleisimpien kansimiesten tekemien huolto- ja kunnossapitotöiden työturvallisuuteen. Toinen tarkoitus opinnäytetyölle oli selvittää kyselyn avulla sitä, että ...
 • Päiväkirjamaisen opinnäytetyömallin soveltaminen merenkulun koulutukseen sopivaksi 

  Alitalo, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten päiväkirjamainen opinnäytetyömalli voitaisiin soveltaa parhaiten merenkulkualan koulutuksen tarpeisiin sopivaksi. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia vaatimuksia ...
 • Kappaletavara- ja projektilastiopas M/V Pasilalle 

  Husu, Paavo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kattava ja tiivis kappaletavara- ja projektilastiopas ESL Shippingin Pasila-alukselle. Opinnäytetyö on tutkimusmenetelmältään toiminnallinen. Työssä käsitellään lastioperoinnin kannalta ...
 • Lastivahinkoriskit ja niiden vakuuttaminen ro-ro-liikenteessä 

  Lehtonen, Janita (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan ro-ro-rahdinkuljettajien lastinkuljetusriskejä, riskienhallintaa ja niiden vakuuttamista. Päätavoitteina oli selvittää, miten ro-ro-kuljetusten ominaispiirteet vaikuttavat lastinkuljetusriskeihin, ...
 • Kansiharjoittelijan opas ohjattuun laiva-harjoitteluun 

  Tuovila, Petri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee selvitysprosessia, jonka pohjalta päästiin rakentamaan kansipuolen uusille harjoittelijoille tiivis yleisopas merenkulun ohjatun laivaharjoittelun tueksi. Selvitys toteutettiin keräämällä ...
 • Kansainvälisen risteilyliikenteen alusjätehuollon kehittäminen Helsingin satamassa 

  Haarni, Jukka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö liittyy Helsingin Satama Oy:n kansainvälisten risteilijöiden alusjätehuollon järjestelyihin. Tehokkaasti toimiva jätehuolto on yksi Helsingin sataman kilpailuvalteista kansainvälisessä risteilyliikenteessä ...
 • Turvallisuusjohtaminen pienvenesatamissa 

  Österback, Lasse (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee pienvenesatamaturvallisuutta ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien tuontia pienvenesatamatoimintaan.
 • Paperilastin vahinkoseurantajärjestelmän kehittäminen 

  Hipponen, Viktor (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää paperilastin vahinkoseurantajärjestelmää jo olemassa olevista menetelmistä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, millä tavalla päivitetty järjestelmä olisi järkevintä rakentaa. ...

Näytä lisää