Uusimmat viitteet

 • Korjuun laatu Metsänhoitoyhdistys Keski-Savon alueella 

  Tanskanen, Jere (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Metsänhoitoyhdistys Keski-Savon metsäkoneyrittäjien harvennushakkuiden korjuujälki. Tutkimuksessa saatuja tuloksia on vertailtu ensin jokainen yrittäjä erikseen ja lopuksi yrittäjien ...
 • Metsätilan sukupolvenvaihdos 

  Hiltunen, Ari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Metsänomistajien keski-ikä on Suomessa korkea. Metsää omistavat pääsääntöisesti eläkkeellä olevat. Myös tilakoot ovat pienentyneet. Näin ollen metsätilan sukupolvenvaihdokset tulevat olemaan ajankohtaisia lähitulevaisuudessa. ...
 • Kuolinpesän metsäomaisuus ja sen hyödyntäminen 

  Junnola, Minttu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön kohteina olivat passiivisina pidetyt kuolinpesät. Kuolinpesän kuuluisi olla väliaikainen, mutta siihen tilaan voi jäädä määräämättömäksi ajaksi. Ajan mittaan uusia osakkaita voi tulla mukaan kuolintapausten ...
 • Metsän arvo - arvonmäärityksen monet arvot 

  Tuomala, Toni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yli puolet Suomen tuottavasta metsätalousmaasta on yksityisten metsänomistajien omistuksessa. Metsällä on ollut aina tärkeä arvo jokaiselle metsän omistajalle. Metsäpalstan arvo voidaan määritellä muutamilla yleisimmin ...
 • Runkotilavuusyhtälöt panamalaiselle tiikille 

  Suurnäkki, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puun tilavuus on yksi metsänmittauksen perustunnuksia. Tilavuutta tarvitaan hakkuiden suunnitteluun ja metsän arvon määrittämiseen. Plantaasiviljelmillä metsän tilavuus määritetään yksitäisen puun tilavuusyhtälön avulla. ...
 • METSÄSIJOITUKSEN TUOTTO JA ERI OMISTUS¬MUOTOJEN KANNATTAVUUS 

  Tuomaala, Jukka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Metsätiloja ostetaan tällä hetkellä runsaasti puhtaasti sijoitukseksi. Monelle suomalaiselle metsätilat ovat myös suurimpia omaisuuseriä ja merkittävä tulojen lähde. Metsänomistamiseen on muitakin vaihtoehtoja perinteisen ...
 • Ulkomaisten havupuiden menestyminen ja käyttö Suomessa 

  Kiiskinen, Lauri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ulkomaisia havupuita on viljelty ja tutkittu Suomessa jo satoja vuosia. 1900-luvun alussa virinnyt innostus ulkomaisten puulajien metsätalouskäyttöön hiipui kuitenkin toisen maailmansodan jälkeen. 2000-luvulla ulkomaisia ...
 • Vierimetsän hoito : Sähkönjakelun turvana 

  Jämsén, Joona (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Etenkin ilmastosta johtuvat muutokset ovat viime aikoina johtaneet siihen, että sähkönjakelun varmuutta on alettu parantaa. Verkkoyhtiöt ovat alkaneet kehitellä toimenpiteitä säävarman sähköverkon aikaansaamiseksi. Vierimetsän ...
 • Hakkuukoneen ja tukkimittarin tilavuuserot kuusen sorvitukissa 

  Pylkkänen, Jyri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hakkuukonemittaus on yleisin käytettävissä oleva puutavaran mittausmenetelmä Suomessa. Mitattavat puumäärät ovat suuria, mistä syystä mittatarkkuuden merkitys kasvaa. Opinnäytetyön aiheena olivat hakkuukonemittauksen ja ...
 • Metsäpalveluyrityksen markkinointi 

  Saavalainen, Päivi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tehtiin palvelemaan oman yrityksen markkinoinnin suunnittelua. Työn tuloksena oli markkinointisuunnitelma aloittelevalle metsäpalveluyritykselle. Tavoitteen saavuttaminen edellytti perehtymistä yleisesti ...