Uusimmat viitteet

  • Muutosjohtaminen Metsähallituksen uusien metsänhoidon toiminnanohjausjärjestelmien muutosprosessin eri vaiheissa 

    Kinnunen, Arto (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
    Tämän opinnäytetyön aiheena oli muutosjohtaminen Metsähallituksen uusien metsänhoidon toiminnanohjausjärjestelmien muutosprosessin eri vaiheissa. Tarkoituksena oli selvittää, miten toiminnanohjausjärjestelmän muutosprosessin ...
  • Yhteismetsän perustaminen 

    Mulari, Jarmo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
    Valtiovalta on asettanut tavoitteita metsätilarakenteen kehittämiseksi. Yhteismetsät ovat yksi keino tavoitteiden saavuttamisessa, koska niiden nähdään osaltaan ehkäisevän met-sätilojen pirstoutumista. Etenkin suuremmille ...