Uusimmat viitteet

 • Satukuvitusten tunnelman luonti : Hahmolait ja visualisoinnin keinot 

  Raunio, Saana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan tarinan visualisointiin liittyvää teoriaa värien ja sommittelun näkökulmasta ja pohditaan, miten niillä voidaan vaikuttaa tarinan tunnelman luontiin ja sen tulkintaan. Käsitellään, miten ihminen ...
 • Tilasta tukea : Rakennettu ympäristö osana kuntoutumista 

  Turunen, Sonja; Huttunen, Heikki (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa uudenlaista tietoa kuntoutumisen tukemisesta. Tämä toteutettiin tekemällä monialainen tutkimuksellinen opinnäytetyö. Työssä tutkitaan, miten matalan kynnyksen avoimen päivätoiminnan ...
 • Allegorinen sarjakuva mielenterveydestä 

  Moisio, Mira (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimus käsittelee sarjakuvia mielenterveyttä käsittelevänä taidemuotona. Produktiivisen työn tarkoituksena oli tuottaa sarjakuva, joka käsittelee allekirjoittaneen omia kokemuksia mielenterveydestä, sen ongelmien kanssa ...
 • Mielenterveysviidakossa -lautapelin kuvittaminen 

  Franck, Onerva (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee lautapelinkuvituksen tuottamista yhteistyökumppanille. Yhteistyökumppani toimii nuorten aikuisten kanssa, jotka kaipaavat apua mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Koalaryhmä käyttää lautapeliä ...
 • Metallimusiikkiin soveltuva sähkökitara kotimaisista puulajeista 

  Vainikka, Aapo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee metallimusiikkiin soveltuvan sähkökitaran rakentamista kotimaisista puulajeista. Työn laatu on produktiivinen. Yhteistyöyrityksinä toimi Harjunpääbass, Guitar Service Harri Mäisti, SoundSpiral ...
 • Tuotteen markkinointi inspiraatiokuvien avulla 

  Viitasalo, Karoliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kiinnostava tuote ei välttämättä läpäise tarkkojen kuluttajien seulaa ilman vaikuttavaa ja onnistunutta tuotekuvaa. Ihmiset näkevät päivittäin lukemattomia määriä kuvia, jonka seurauksena vain parhaat jäävät mieleen. ...
 • Keiju Keltakristalli- lastenkirjan kuvittaminen 

  Suninen, Anniina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsittelee lastenkirjan kuvittamista, jonka tarkoitus on toimia samanaikai-sesti myös väriterapiakirjana. Keiju Keltakristalli on satu keijutytöstä, joka aikoo palauttaa keltaisen värin Keijumaahan, josta ...
 • Käyttäjätieto tanssilavan kehittämisen tukena 

  Taimela, Saija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:n toimeksiantona olen tutkinut lavatansseissa kävijöiden kokemuksia ja toiveita, tarkoituksena myöhemmin kirjoittaa opas tanssilavojen käyttäjälähtöisestä kunnostus- ja rakentamissuunnittelusta. ...
 • Akustiikkapaneelimalliston suunnittelu : Algoritmiavusteinen tietokonemallinnus suunnittelun apuna 

  Ukkonen, Linda (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Akustisen seinäpaneelimalliston pintakuvioinnin suunnittelua Taide-Akustointi Sani Miekkala Oy:lle. Kuvion suunnittelussa on käytetty Rhinoceros3D -nimisen 3D-mallinnusohjelman lisäosaa ...
 • VEGAANILIITTO RY:N VISUAALISEN ILMEEN UUDISTAMINEN 

  Nykänen, Mira (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössäni suunnittelin Vegaaniliitto ry:lle uuden visuaalisen ilmeen. Ilmeen päivittämiseen sisältyi suunnitelma ja toteutus Vegaaniliiton tunnuksen, internetsivujen ja graafisen ohjeiston uudistamisesta. Suunnitelma ...
 • Ystävänpäivän Design Market Tallinnassa : Asiakastapahtuman suunnittelu Les Petites -designliikkeelle 

  Juvonen, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on asiakastapahtuman suunnittelu ja toteutus. Työ on produktiivinen opinnäytetyö, jonka toimeksiantajana toimi Elena Volk ja hänen yrityksensä Väikesed Asjad OÜ. Asiakastapahtuman teemana toimi ...
 • Mattoprinttien suunnittelu Vallila Interiorille 

  Schulman, Olga (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkastellaan mattoprinttien suunnittelua prosessina. Työssä tutkitaan, miten luodaan painoteknisesti ja sisustuksellisesti toimiva mattoprintti ja mitä seikkoja suunnittelun eri vaiheissa ...
 • Sisustussuunnitelma Myllykosken seuratalolle 

  Huusari, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Myllykosken seuratalo on Wäinö Gustaf Palmqvistin suunnittelema, vuonna 1938 val-mistunut rakennus, joka arkkitehtuuriltaan edustaa klassismia ja funktionalismia. Se ra-kennettiin Myllykoskelle Yhtyneiden Paperitehtaiden ...
 • PRINSSIN ULKOASU : Kirjankansi- ja nettisivukuvituksia fantasiakirjalle 

  Tahvanainen, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Anu Kuusenoksan Prinssi jolla ei ollut sydäntä -nimisen vampyyreistä kertovan fantasialajityypin kirjan kansikuvituksen suunnittelu ja toteutus, sekä lisäksi kannen tyyliin perustuvien ...
 • HENKILÖBRÄNDÄYS : Brändi-suunnitelman toteutus kevytyrittäjälle 

  Vornanen, Tuomo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on brändätä sistusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun moniosaaja Aino Blizniouk. Blizniouk on vuonna 2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta valmistunut nuori kevytyrittäjä, joka kaipaa ...

Näytä lisää