Uusimmat viitteet

 • Messuosastot Muotolevy OY:lle : ID Helsinki- ja Stockholm Furniture & Light Fair -messuille 

  Barrionuevo Korkeila, Antonio (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin toisiinsa nähden yhtenevät messuosastot Muotolevy Oy:lle Helsingissä 2017 järjestetyille ID Helsinki -messuille, sekä Tukholmassa 2018 järjestetyille Stocholm Furniture & Light Fair -messuille. ...
 • Muunneltava myymäläkalustus Alvar Aalto -kohteeseen 

  Sundström, Riku (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toteuttamiskelpoiset suunnitelmat muunneltavasta myymäläkalusteesta käytettäväksi Alvar Aallon suunnittelemassa asuintalossa. Kohde sijaitsee Kouvolan Inkeroisissa Tehtaanmäen ...
 • Konseptisuunnitelma INBOX : Modulaarinen tilaratkaisu avokonttoriin 

  Kantoniemi, Matti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön lähtökohtana tarkastellaan tilannetta, jossa avokonttorissa olevaa avointa yhteistä tilaa voidaan jakaa erillisellä tilalla. Tila tilassa on tässä yhteydessä huonemainen ratkaisu, joka on ...
 • OP KULKU: Haastattelututkimus Xamk:n opiskelijoiden liikkumisesta 

  Äijälä, Essi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tutkimuksellinen työ koskien Xamk:n päätoimisten opiskelijoiden liikkumista. Työtä ohjasivat OP Labin (uusien liiketoimintojen kehitysyksikkö) liikkumisen palveluita kehittävät palvelumuotoilijat. Työssä ...
 • Porin lentoaseman tilasuunnitelma : Pienen lentoaseman toimivuus 

  Eloranta, Teresa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pienten lentoasemien tilankäyttö voi olla haasteellista paljon vaihtelevien matkustajamäärien takia. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten Porin lentoaseman toimivuutta voitaisiin parantaa. Suunnittelussa keskitytään ...
 • Puutarhatyökalusetti 

  Ohisalo, Joel (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella joukko puutarhatyökaluja Plootu-Fennica ohutlevykilpailuun. Työn aikana tutkittiin Plootu-Fennica kilpailussa aiemmin menestyneitä tuotteita ja jo olemassa olevia ...
 • Breakfast in Bed: valokuvatun ruoan intiimiys : Kokemuksellinen kuvasarja 

  Summanen, Silja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Taiteellisen opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa kokemuksellinen kuvasarja, jossa intiimiyttä käsitellään ruoan valokuvan kautta. Tämän lisäksi tutkittiin, mitä uusia keinoja metodi avasi aiheen kokemukselle. Kuvasarjan ...
 • Koru viestinnän välineenä : Korusarjan suunnittelu Emma Gaalaan 

  Keränen, Arho (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuskysymys kuuluu: Mitä korun avulla voi ilmaista? Tavoitteena on selvittää, millä tavoin koruja ja korumaisia esineitää voidaan käyttää viestinnän välineinä. Kuinka koru muokkaa kantajansa muille antamaa viestiä ...
 • Mistä on pienet pakkaukset tehty? : Tarinoista, kokeiluista ja yhteisistä oivalluksista 

  Kumpulainen, Noora (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Muotoilu on muuttumassa kohti kokemuksien, palveluiden, muutoksen ja kestävän kehityksen suunnittelua. Perinteisen muotoiluprosessin sijaan keskitytään suunnittelun alkupäähän, mikä mahdollistaa syvän käyttäjäymmärryksen ...
 • Satukuvitusten tunnelman luonti : Hahmolait ja visualisoinnin keinot 

  Raunio, Saana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan tarinan visualisointiin liittyvää teoriaa värien ja sommittelun näkökulmasta ja pohditaan, miten niillä voidaan vaikuttaa tarinan tunnelman luontiin ja sen tulkintaan. Käsitellään, miten ihminen ...
 • Tilasta tukea : Rakennettu ympäristö osana kuntoutumista 

  Turunen, Sonja; Huttunen, Heikki (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa uudenlaista tietoa kuntoutumisen tukemisesta. Tämä toteutettiin tekemällä monialainen tutkimuksellinen opinnäytetyö. Työssä tutkitaan, miten matalan kynnyksen avoimen päivätoiminnan ...
 • Allegorinen sarjakuva mielenterveydestä 

  Moisio, Mira (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimus käsittelee sarjakuvia mielenterveyttä käsittelevänä taidemuotona. Produktiivisen työn tarkoituksena oli tuottaa sarjakuva, joka käsittelee allekirjoittaneen omia kokemuksia mielenterveydestä, sen ongelmien kanssa ...
 • Mielenterveysviidakossa -lautapelin kuvittaminen 

  Franck, Onerva (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee lautapelinkuvituksen tuottamista yhteistyökumppanille. Yhteistyökumppani toimii nuorten aikuisten kanssa, jotka kaipaavat apua mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Koalaryhmä käyttää lautapeliä ...
 • Metallimusiikkiin soveltuva sähkökitara kotimaisista puulajeista 

  Vainikka, Aapo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee metallimusiikkiin soveltuvan sähkökitaran rakentamista kotimaisista puulajeista. Työn laatu on produktiivinen. Yhteistyöyrityksinä toimi Harjunpääbass, Guitar Service Harri Mäisti, SoundSpiral ...
 • Tuotteen markkinointi inspiraatiokuvien avulla 

  Viitasalo, Karoliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kiinnostava tuote ei välttämättä läpäise tarkkojen kuluttajien seulaa ilman vaikuttavaa ja onnistunutta tuotekuvaa. Ihmiset näkevät päivittäin lukemattomia määriä kuvia, jonka seurauksena vain parhaat jäävät mieleen. ...

Näytä lisää