Uusimmat viitteet

  • Kampuskahvitus valikoiman kehittäminen : Ruokatuotteen tuotekehitys 

    Ylönen-Bajrami, Jenni; Marttinen, Oona (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
    Opinnäytetyömme on tuotekehitysprosessi, jonka tarkoituksena on kehittää uusia tuotteita Ravintola Tallin käyttöön tulevalle kahvitusvalikoiman listalle. Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Työn toimeksiantajana ...
  • GREEN KEY AS A MOTIVATING FACTOR FOR STAFF LOYALTY AND SATISFACTION 

    Mozgov, Maxim (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
    This thesis is connected to staff motivation: which kind of motivation tools motivate employees, and does the Green Key motivate employees to work in the organization which is holding this eco label. The main goal of the ...