Uusimmat viitteet

 • Teollisen puurakentamisen CO2 päästöt ja niiden laskenta 

  Liljeqvist, Mika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon puurakenteisessa teollisesti rakennetussa koulurakennuksessa syntyy hiilidioksidipäästöjä sen rakennusvaiheessa. Tavoitteena oli kehittää laskentatyökalu, jolla voidaan ...
 • Rakennus- ja kunnossapitourakoitsijan työturvallisuuden kehittäminen Kymin tehtaalla 

  Kuronen, Niko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin UPM Kymin paperi- ja sellutehtaiden rakennus- ja kunnossapitourakoitsijan työturvallisuuden nykytilannetta, jonka pohjalta oli tarkoitus löytää mahdollisia ongelmakohteita tai kehitysideoita. UPM:llä ...
 • Pudotustiivistys As Oy Molskotin pohjanvahvistusmenetelmänä 

  Holopainen, Kasper (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia pudotustiivistystä pohjanvahvistusmenetelmänä asuinkerrostalokohteessa. Työn tavoitteena oli hankkia tietoa menetelmästä sekä sen käytöstä tiiviisti rakennetussa ympäristössä. Sen tarkoituksena ...
 • Ihmisten johtaminen : Rakennustuotannon prosessien tehostaminen ihmisten johtamisen kautta 

  Mata, Peter (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää miten rakentamisen prosesseja voidaan tehostaa ihmisten johtamisen kautta. Tarkoituksena on esitellä sellaisia näkökulmia, jotka huomioimalla organisaatioilla on mahdollisuuksia selvitä ...
 • Konsulttitoimiston laatujärjestelmän laatukäsikirja 

  Harinen, Nea (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi konsulttitoimisto H&H Consulting Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yritykselle laatukäsikirja toiminnan tueksi. Laatukäsikirja rajattiin koskemaan vain rakennuttamista ja valvontaa. ...