Uusimmat viitteet

 • Jäykistävien seinien vaakaliitosten kapasiteettitarkastelu 

  Vauhkonen, Jarkko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jäykistävien seinien vaakaliitosta kuormittaa usein suuret leikkausvoimat, jotka on otettava huomioon kyseisiä rakenteita suunniteltaessa. Käytössä olevissa suunnitteluohjeissa ei liitokselle kuitenkaan ole selkeää parasta ...
 • Hormielementin vuodon korjaus ja ennaltaehkäisy 

  Hagman, Tomi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli hormielementin vuodon korjaus ja ennaltaehkäisy. Opinnäy- tetyön tilaajana oli Lemminkäinen Talo Oy ja yhteistyössä mukana Rudus Oy. Työn tavoitteena oli tutkia syitä hormielementin vuodolle ja ...
 • Tietomallin hyödyntäminen elementtikohtaisessa raudoitusosavalmistuksessa 

  Leinonen, Joonas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta ottaa käyttöön elementtikohtaisia valmisverkkoja elementinvalmistuksessa. Työ on toteutettu tuotesuunnittelun näkökulmasta, keskittyen tietomallintamiseen ja sen tuomien ...
 • Betonin huokosjako – koekappaleen valmistusvirheen vaikutus testaustulokseen 

  Huuhtanen, Sami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa erilaisten betonin huokosjaon määri-tystä varten valmistettavien koekappaleiden mahdollisten valmistusvirheiden vaikutuksesta testaustuloksiin. Lisäksi ...
 • Paikoitushallin paikallavaletun ja kuorilaattarakenteisen kannen vertailu 

  Hartikainen, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla paikallavalettua jälkijännitettyä piha-kantta ja kuorilaattarakenteista pihakantta. Tavoitteena oli löytää ja koota tekijöitä, jotka helpottavat tulevissa rakentamiskohteissa ...
 • Mallintamisen työkalut : Wall layout 

  Harlin, Jussi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tietomallintaminen ja siihen liittyvät työkalut kehittyvät koko ajan. Joskus uusien työkalujen käytön opetteleminen voi viedä paljonkin aikaa. Tämä opinnäytetyö on tehty Wise Group Oy:lle helpottamaan Wall layout -työkalun ...
 • Pilari-seinä-liitoksen FEM-mallinnus : FEM-laskennan ja käsinlaskennan vertailu 

  Matilainen, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rakennukseen kohdistuvat kuormat johdetaan rakenteiden välisten liitosten kautta kantaville ja jäykistäville rakenteille ja sieltä edelleen alaspäin rakennuksen perustuksille ja edelleen maaperään. Rakenteiden välisiin ...
 • Korkeiden asuinrakennusten suunnittelun perusteita 

  Puhakka, Marko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehdyttää tekijänsä ja lukijansa korkean rakennuksen perusteisiin. Tämä opinnäytetyö on tutkimustyö korkeiden rakennusten suunnitteluun liittyvistä perusasioista ja erityispiirteistä. ...
 • Kiinteistön riskiarviointimenetelmä 

  Setälä, Sina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen kiinteistökanta on ikääntynyttä ja korjausvelka on kasvanut huomattavaksi. Korjausvelka syntyy, kun kunnossapito on vähäisempää kuin rakenteiden kuluminen ja tehdään vain välttämättömiä, kiireellisiä korjauksia. ...
 • Rakennusterveyskoulutuksen kehittäminen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 

  Vasara, Otto-Oskari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja kehittää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rakennusterveyskoulutusta vastaamaan pätevyysvaatimuksia. Korjausrakentamisen alalle säädettiin vuoden 2015 keväällä viisi uutta ...
 • Betonisillan laadunhallintajärjestelmän uudistaminen – lähtötietoselvitys : Betonisillan laaturaportti-laatimisohjeen päivittäminen 

  Hagumimana, Ignace (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin esiselvitys betonisillan laaturaportin laatimisohjeen uu-distamista varten. Nykyinen sillan laaturaportin laatimisohje on kymmenen vuotta vanha eikä se enää ole täysin ajantasalla laaturaportin ...
 • Pyöröhirsien taivutuslujuuden kokeellinen selvitys 

  Gardemeister, Teppo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli selvittää käsinveistettyjen pyöröhirsien taivutusjännitys määrätyillä taipumilla verrattuna Eurokoodi 5:n mukaiseen laskennalliseen mitoituslujuuteen. Tutkimusongelmana oli kokemusperäisten havaintojen ...
 • Kotkan liikuntakiinteistöjen taloteknisten järjestelmien kunnossapidon kehittäminen 

  Auervuolle, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää Kotkan kaupungin liikuntakiinteistöjen talo-teknisten järjestelmien kunnossapitoa. Kaupungilla on kuusi urheilupaikkaa, joiden talotekniikan kunnossapidosta ei ole huolehtinut ...