Restauroinnin koulutus
 

Uusimmat viitteet

 • Kaakkois-Suomen linnoitukset : Historia ja myöhempi käyttötarkoitus 

  Sokura, Eveliina; Niiranen, Jenna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhteen tietoa Kaakkois-Suomen linnoitusten historiasta ja niiden nykytilanteesta. Pääpaino on linnoitusten historia Venäjän vallan aikana ja linnoitusten esittely. Työn tavoitteena on, ...
 • Kauppiaantalon uusrokokoo-tuolit : Tutkimus ja konservointi 

  Huovila, Petri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsitteli kolmen nahkaverhoillun uusrokokootuolin tutkimusta ja konservointia. Tuolit olivat peräisin Haminan Kauppiaantalomuseon kokoelmasta, johon ne on lahjoitettu Haminan Raatihuoneelta vuonna 1965. ...
 • Biedermeier-pelipöydän restaurointi 

  Roivas, Santeri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä restauroitiin biedermeier-tyyliä edustava pelipöytä ja tutkittiin biedermei-erin historiaa Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Tavoitteena oli selvittää pöydän alkuperä ja tutkia erilaisia viilunirrotustekniikoita. ...
 • Sanomalehtipaperiseinän vauriokartoitus ja konservointisuunnitelma : Amurin työläismuseokortteli 

  Vattulainen, Sanni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Makulatuuripaperia käytettiin hirsiseinien pinnan tasoitteena ja eristeenä yleisesti vielä 1800-luvulla. Makulatuuripaperin päälle saatettiin laittaa pinkopahvia tai tapettia. Makulatuuripaperina käytettiin lähes kaikkea ...
 • Koti- ja matka-apteekit Suomessa : Historia- ja materiaalitutkimus sekä kahden matka-apteekin konservointi 

  Elomaa, Anita (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin suomalaisia koti- ja matka-apteekkeja historia- ja materiaalitutkimuksen menetelmin. Tavoitteena oli saada kerättyä yhteen varsin hajallaan oleva tieto suomalaisista koti- ja matka-apteekeista ...
 • Kymintehtaan Ruukinportin reliefien restaurointisuunnitelma 

  Tolonen, Miina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena on restaurointisuunnitelma kahdelle vuonna 1922 valmistuneelle aarnikotka-aiheiselle reliefille. Ne ovat osa Kouvolassa Kuusankoskella sijaitsevan UPMKymmene Oyj:n omistaman Kymintehtaan porttirakennuksen ...
 • Höyrykuunari Salaman interiööri vuonna 1898 : Ruokasalonki B14, naistensalonki B1 ja hytti B4 

  Meinander, Veera (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Savonlinnassa sijaitsevaa museolaiva s/s Salamaa. Työ on tutkimuksellinen. S/s Salama on tiettävästi ainoa säilynyt purjeilla varustettu höyrylaiva eli höyrykuunari maailmassa. Laiva rakennettiin ...
 • Poljettavan leluravihevosen restaurointi 

  Kinnunen, Mari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsitellään poljettavan leluravihevosen restaurointia. Opinnäytetyö käsittää restaurointisuunnitelman, restauroinnin sekä tutkimukset, jotka tukevat suunnitelmaa. Tutkimukselliseen osaan kuuluu historian ...
 • Kahden puisen hautamuistomerkin konservointi 

  Hyvönen, Reeta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli konservoida kaksi puista hautamuistomerkkiä ja tutkia hautamuistomerkkien historiaa Suomessa sekä vanhojen hautamuistomerkkien tilannetta nykypäivänä. Työn tilaajana toimi Poikilo–museot. ...