Uusimmat viitteet

 • FreeStyle Libre -sensorin potilasopas tyypin 1 diabeetikoille 

  Hirvonen, Maija; Suomalainen, Saara (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kudosverensokeria mittaava flash-sensorointi on yksi merkittävimmistä kehityksistä diabeteksen hoitoon liittyen. Haminassa sen käyttö on vasta aluillaan. Flash-sensorointi auttaa tyypin 1 diabeteksen hoidon suunnittelussa. ...
 • Lääkehoitoprosessin kehittäminen vanhusten palveluasumisyksikössä 

  Vartiainen, Riina-Margareetta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää lääkehoitoprosessia ja laatia tutkimus- ja teoriatiedon pohjalta lääkehoidon prosessikaaviot kriittisine kohtineen turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen. Näitä dokumentteja ...
 • Työergonomia ja apuvälineiden käyttö potilassiirroissa – Apuvälineoppaan kehittäminen 

  Alenius, Anna; Ahtiainen, Jenny; Anttonen, Anniina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda tutkittuun tietoon pohjautuva apuvälineopas eli sähköisessä muodossa oleva itseopiskelumateriaali Kymenlaakson keskussairaalan hoitajien käyttöön. Oppaasta hoitajat saavat ohjeita ...
 • Äidin raskauden aikaisen päihteiden käytön vaikutukset sikiöön ja vastasyntyneeseen 

  Manninen, Milla; Luukkanen , Janni Peppiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa sähköinen opiskelumateriaali äidin raskauden aikaisen päihteiden käytön vaikutuksista sikiöön ja vastasyntyneeseen terveydenhoitajaopiskelijoille lapsen ja perheen terveydenhoitotyön ...
 • Lievästi kehitysvammaisille aikuisille suunnattu opas seksuaalisuudesta 

  Heinonen, Sanna; Olkkonen, Eveliina; Urpalainen, Meiju (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymään kuuluvan monipalvelukeskus Savosetin kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa seksuaalisuutta käsittelevä opas lievästi kehitysvammaisille aikuisille. ...
 • Kotihoidon liikuntaryhmien vaikutus kotona selviytymiseen 

  Koivunen, Suvi; Martoma, Sanna-Kaisa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Kotkan kotihoidon hoitajien näkemyksiä liikuntaryhmien vaikutuksista kotona selviytymiseen. Tavoitteena oli selvittää, miten liikuntaryhmiin osallistuminen vaikutti ryhmissä ...
 • Potilaan turvallinen kotiutuminen polven ja lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen 

  Kärkäs, Kaisu; Korhonen, Petra (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä sairaanhoitajille tarkistuslista potilaan kotiutumiseen polven ja lonkan tekonivelleikkauksesta. Opinnäytetyön tavoite oli varmistaa potilaan turvallinen kotiutuminen polven ja lonkan ...
 • Saattohoito hoiva-asumisessa : Hyvä saattohoito ja hoitajien työssäjaksaminen hoiva-asumisessa - kirjallisuuskatsaus 

  Salo, Terhi; Mäkelä, Mari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista on hyvä saattohoito hoiva-asumisessa ja mitkä tekijät vaikuttavat hoiva-asumisessa saattohoitotyötä tekevien hoitajien työssäjaksamiseen. Kirjallisuuskatsauksella ...
 • Nuoret ja seksuaalisuus : Seksuaalikasvatusta yhdeksäsluokkalaisille 

  Auvinen, Petra; Järvinen, Anna-Mari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Seksuaalikasvatukseen kuuluu seksuaalisuuden fyysiset näkökohdat sekä seksuaalisuuteen liittyvät tiedot, tunteet, sosiaalisuus ja vuorovaikutus. Seksuaalikasvatus alkaa ihmisen varhaislapsuudessa jatkuen aikuisikään asti. ...
 • Hoitajien asenteet sateenkaariasiakkaita kohtaan 

  Tuominen, Sirpa; Helenius, Leena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia asenteita Keski-Suomen keskussairaalan hoitajilla on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia asiakkaita kohtaan ja onko hoitajilla tarvetta aiheeseen ...
 • CTE - Kroonisen traumaattisen enkefalopatian vaikutus terveyteen 

  Kilpeläinen, Veeti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee kontaktilajeihin liitettävän kroonisen traumaattisen enkefalopatian vaikutusta ihmisen terveyteen. Sairauden tunnistaminen ja erottelu muista aivojen rakennetta rappeuttavista sairauksista on edelleen ...
 • Potilaiden kokemuksia Matalan kynnyksen palvelupisteestä Kotkassa 

  Lavonen, Emma; Junnola, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Mielenterveys- ja päihdeongelmilla on merkittäviä vaikutuksia kansanterveyteen ja -talouteen. Mielenterveys- ja päihdeongelmat rajoittavat ihmisen toimintakykyä, elämänlaatua ja terveyttä. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ...
 • Kuntodoping, vaikutus terveyteen ja sen tunnistaminen hoitotyössä : Kirjallisuuskatsaus 

  Vihavainen , Joonas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkotuksena on kertoa, kuinka yleistä kuntodoping on, sen terveyshaitto-ja, sekä kuntodopingia käyttävän tunnistamista ja puheeksiottamista hoitotyössä. Tietoa on kerätty kirjallisuuskatsauksen keinoin. ...
 • Kuntouttavan hoitotyön näkyminen kirjaamisessa Karhulan sairaalassa 

  Orekhova, Natalia; Milinkovic, Milena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kuntouttavan hoitotyön tavoitteena on tukea tai parantaa potilaan fyysistä toimintakykyä ja voimavaroja, joiden avulla parannetaan potilaan elämänlaatua. Potilaan toimintakyvyn kuvaaminen ja potilaslähtöinen kirjaaminen ...
 • Esite Savonlinnan alueen kuntoutus- ja terveyspalveluista autismikirjon henkilöille 

  Tahvanainen, Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Savonlinnan alueella kuntoutus- ja terveyspalveluita autismikirjon henkilöille järjestävät Itä-Savon sairaanhoitopiirin lisäksi eri yksityiset yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ...

Näytä lisää