Uusimmat viitteet

 • Kuoleman kohtaaminen : Opetusmateriaali sosionomiopintoihin 

  Lajunen, Sanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tuotokseen painottuvan opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä opetusmateriaalia kuoleman kohtaamisesta sosiaalialla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön sosionomikoulutuksen käyttöön. ...
 • Positiivisen mielenterveyden vahvistaminen : Elämyspäivä mielenterveys-, päihde- ja kehitysvammakuntoutujille 

  Hautamäki, Miia; Hirvonen, Mia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli tarkastella, miten toipumisorientaation malli ja teoria nivoutuvat yhteen käytännön toiminnassa mielenterveys-, päihde- ja kehitys-vammakuntoutujien kanssa työskenneltäessä. ...
 • Nepsy-koulutuksen vaikutus varhaiskasvatuksessa 

  Parkko, Katja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Nepsy-koulutuksen vaikutusta varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä vastauksia kolmeen tutkimuskysymykseen, jotka koskivat henkilöstön kokemuksia tiedon ...
 • ESSOTE- Sosiaali- ja kriisipäivystys : Asiakkaiden kokemus monialaisesta yhteistyöstä 

  Karjalainen, Hanna-Kaisa; Hyvärinen, Katja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Essote) käynnisti Mikkelissä sosiaali- ja kriisipäivystyksen uudella toimintamallilla vuoden 2017 alussa. Toimintamalli on pyritty rakentamaan asiakaslähtöiseksi ...
 • Huoltajien kokemuksia osallisuudestaan Marian Tarha Oy:ssä 

  Auvinen, Marjo; Anttila, Tuija; Lindén, Aino (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa kokemuspohjaista tietoa huoltajien näkökulmasta osallisuudestaan Marian Tarha Oy:n toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tavoitteena oli myös saada huoltajilta ...
 • Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksen kiusaamistilanteissa 

  Valli, Valtteri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka sukupuolisensitiivisesti Mikkelin kaupungin päiväkotien kasvatushenkilöstö toimii kiusaamistilanteissa. Kasvattajien sukupuolisensitiivisyyttä tarkasteltiin ...
 • Selainpohjaisen asiakassovelluksen käyttöönottoprosessi : Mobinuokkarit.fi, Kouvolan nuorisopalvelut 

  Kurkela, Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata Kouvolan nuorisopalveluille suunnitellun ja tehdyn selainpohjaisen asiakassovelluksen käyttöönottoprosessi eri vaiheineen. Prosessikuvaus on tarkka selostus Opetus- ja Kulttuuriministeriön ...
 • Itsenäistyvän nuoren ensiasuntoon muutto : Palvelut ja ongelmat Kotkassa 

  Hulkkonen, Essi; Häkämies, Mia; Maskulin, Katja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä nuoren itsenäistyminen ja omaan asuntoon muuttaminen tuo tullessaan. Tarkoituksena oli ottaa selvää, millaisia mahdollisuuksia nuorella on, millaisia ongelmia voi ...
 • Sirkusta varhaiskasvatukseen : Sirkusopas 5-6-vuotiaiden lasten ryhmiin 

  Julku, Erika; Kiiski, Tuulia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä on valmistettu sirkuskansio varhaiskasvattajien käytettäväksi heidän toimintansa suunnittelemisen tueksi päivähoidossa. Sirkuskansio on tehty päivähoidon työntekijöiden tarpeeseen, ...
 • HYVÄ TYÖ! – ASIAA TYÖHYVINVOINNISTA : Työhyvinvoinnin monikanavainen sosiaalisen median kampanja 

  Torn, Jaana; Venäläinen, Terhi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toiminnallisena osana suunniteltiin ja toteutettiin Hyvä työ! -sosiaalisen median kampanja, jonka tarkoituksena oli saada kampanjan kohderyhmä kiinnittämään huomiota omaan työhyvinvointiin ja sen edistämiseen. ...
 • Kuvionuotitus varhaiskasvatuksessa 

  Savolainen, Aki (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin kuvionuotituksen käyttömahdollisuuksia päiväkotiympäristössä. Kuvionuotituksella tarkoitetaan perinteisen notaation korvaamista eri kuvioiden ja värien avulla. Värit kertovat sävelen (punainen C, ruskea ...
 • Lasten osallisuuden toteutuminen Mikkelin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 

  Paakkari, Valtteri; Kinnunen, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä tutkimuksessa tutkittiin lasten osallisuuden toteutumista Mikkelin kunnallisissa päiväkodeissa. Tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin lasten osallisuus toteutuu päiväkodeissa ja miten osallisuus käytännössä ...
 • Kotkalaisten nuorten kokemuksia yhteisöllisyydestä 

  Kaipiainen, Antto; Ikäheimonen, Taina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhteisön sisäisen yhteisöllisyyden muodostuminen ei ole automaattista, sillä se vaatii vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja osallistumista yhteisön jäseniltä. Opinnäytetyön tilaaja on Kotkan kaupungin nuorisotoimi, ja työn ...
 • Yksityiseen perhepäivähoitoon soveltuva omavalvontasuunnitelma 

  Ek, Heidi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia omavalvontasuunnitelma Iitin yksityiset perhepäivähoitajat ry:lle. Omavalvontasuunnitelman tarkoituksena on sosiaalihuollon mukaisen palvelun asianmukaisuuden, laadun ...
 • Perhetyö lapsen näkökulmasta : 5-7 -vuotiaiden lasten kokemuksia perhetyöstä ja osallisuudestaan perhetyöhön 

  Jääskeläinen, Mirjam; Leinonen, Anu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää kouvolalaisten alle kouluikäisten lasten kokemuksia perhetyöstä ja sitä, kuinka hyvin lapset kokevat olevansa perhetyössä osallisina. Tutkimuksen ...

Näytä lisää