Uusimmat viitteet

 • MAAHANMUUTTAJAÄIDIT : Lastenhoito ja tukiverkostot 

  Nyyssönen, Anna-Reetta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maahanmuuttajaäitien lastenhoitoratkaisuja ja sitä, millaisia tukiverkostoja heillä on käytettävissään. Äitien valinnat lastenhoidon suhteen vaikuttavat siihen, kuinka aktiivisesti he ...
 • Kielikummi-osaajatorin suunnittelu yhteiskehitelmällisesti 

  Rikberg, Malin (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kielikummi-osaajatorin suunnittelu yhteiskehittämisen menetelmän avulla sekä kehittämisprosessin tarkastelu, analysointi ja arviointi. Opin-näytetyö toteutetaan osana Masto-hanketta, joka on ...
 • Vertaistuen merkitys nuoren äidin elämässä Olkkarin Äitylit-ryhmässä 

  Hamppula, Minna; Marttinen, Elisa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ensimmäistä kertaa äidiksi tuleminen voi olla äidille hyvin mullistavaa aikaa. Uusi elämänvaihe saattaa vaatia tukea, jota äidit voivat saada erilaisten vertaistukiryhmien kautta. Vertaistuki on voimauttavaa tukea, joka ...
 • Varhaiskasvattajien kokemuksia lapsilähtöisyydestä : Avoimen päiväkodin arjessa 

  Österman, Pia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, millä tavalla avoimen päiväkodin varhaiskasvattaja toimii lapsilähtöisesti, ollessaan yhdessä lasten kanssa ja mitä lapsilähtöisyys kasvattajien omasta mielestä tarkoittaa sekä millaisia ajatuksia ...
 • 3–5-vuotiaiden lasten vuorovaikutustaitojen syventäminen leikkitilanteissa 

  Kärsämä, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli syventää 3–5-vuotiaiden lasten välistä vuorovaikutusta leikkitilanteissa. Työn tavoitteena oli luoda vuorovaikutusteemainen ohjauskokonaisuus ja tehdä tästä päiväkotiin ...
 • Ilmaisun monet muodot : Lasten kuvallisen ilmaisun ja ajattelun toteuttaminen Mikkelin varhaiskasvatuksessa 

  Liimatainen, Niina; Kiljunen, Ella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan lastentarhanopettajien näkemyksiä siitä, kuinka Mikkelin varhaiskasvatuksen kuvataidekasvatuksessa tuetaan lapsen kuvallista ilmaisua ja ajattelua. Aihe on ajankohtainen, sillä varhaiskasvatussuunnitelman ...
 • "SE ON VAAN NIIN HELPPO LOPETTAA SE KOULU" : Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen syyt ja opiskelijan ohjauksen tarpeet. 

  Laiho, Sari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus käsittelee ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen syitä opiskelijan keskeyttämistilanteessa ilmoittaman tilastollisen syyn taustalla sekä toisaalta ennaltaehkäisevän ohjauksen tarvetta ja luontevinta ohjauksen ...
 • Lapsen sosiaalisen toimintaympäristön tukeminen pienryhmässä : Päiväkodin työntekijöiden kokemuksia pienryhmätoiminnasta 

  Kämäräinen, Jenna; Aurala, Anna-Maria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin lapsen sosiaalisen toimintaympäristön tukemista pienryhmässä. Työn tarkoituksena oli selvittää päiväkodin työntekijöiden (lastenhoitajien ja lastentarhaopettajien) kokemusten pohjalta, miten ...
 • Tiimikohtaisten palavereiden merkitys alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa 

  Saira, Henni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esiin lastentarhanopettajien sekä lastenhoitajien näkemyksiä tiimikohtaisten palavereiden merkityksestä alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksen täyttymiseksi työlle ...
 • VOIMAANNUTTAVA VALOKUVA - ALBUMI KEHITYSVAMMATYÖSSÄ 

  Happo, Svetlana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käytetään valokuva - albumia työkaluna, jolla ha- vainnollistetaan kehitysvammaiselle henkilölle hänen elämänsä positiivisia lähtökohtia. Al- bumin avulla voidaan auttaa näkemään, ...
 • Toiminnallisuus ja mentorointi ohjausmenetelminä nuorten pajatoiminnassa 

  Ylämäki, Topi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Metropolian yhteishanketta. Matti – Miesten matkat työhön, jonka rahoittaja on ESR 2016–2018. Matti-hankkeen tarkoituksena on etsiä uusia voimavaraistavia ...
 • Virta-kortin käytön arviointi 

  Askolin, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli kerätä käyttäjäkokemuksia ja palautetta Virta-kortin käyttäjiltä. Tarkoituksena oli vastaavien toimintamallien tutkimustulosten ja Virta-kortin käyttäjien näkemysten perusteella esittää ...
 • Kotona asuvat Jokela - Niinistön alueen 65 - 75-vuotiaat 

  Hämäläinen, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimukseni tavoitteena on lisätä ymmärrystä Jokela – Niinistö-alueen 65 – 75-vuotiaista. Samalla kartoitetaan kohderyhmän halua jatkaa kotona asumista ja sitä, millaisia palveluita he haluavat kotona asumisensa tueksi. ...
 • Kokemuksia päihdetyön kokemusasiantuntijatoiminnasta 

  Komppa, Suvi; Kupiainen, Veera (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan kokemuksia päihdetyössä käytettävästä kokemusasiantuntijatoiminnasta Etelä-Savon alueella. Tutkimuksessa kokemuksia tarkastellaan päihdetyön esimiesten, kokemusasiantuntijan sekä asiakkaiden ...
 • Terhokerhon merkitys sukupolvien välisessä kohtaamisessa 

  Varjola, Piia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön taustalla on valtakunnallisen, vuosina 2014-2016 toimineen Koko Suomi Leikkii -hankkeen myötä perustettu Inkeroisten Terhokerho. Terhokerhot ovat matalan kynnyksen maksuttomia, kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, ...

Näytä lisää