Uusimmat viitteet

 • Blogit vanhemmille nuoriin kohdistuvasta seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta 

  Kaihila, Eija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toiminnallisena osana kirjoitettujen blogien tarkoituksena oli lisätä vanhempien tietoisuutta nuorten kohtaamasta seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta. Opinnäytetyön aihe on erittäin ajankohtainen; ...
 • Mukana muutossa ja muutoksessa : Asumisyhteisön lakkauttaminen 

  Manninen, Miisa; Kilpeläinen, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee asumisyhteisön lakkauttamista ja sen myötä mielenterveyskuntoutujien tuen tarpeita muutoksessa. Asumisyhteisön lakkauttamisen myötä asiakkaat siirtyivät tuetusta asumisesta omiin koteihin kotiin ...
 • Tukihenkilö kehitysvammaisen lapsen sosiaalisen hyvinvoinnin mahdollistajana : Tukihenkilötoimintamallin luominen Loviisan kaupungin vammaispalveluille 

  Ollas, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli Loviisan kaupungin vammaispalveluiden tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Vammaispalveluilla oli tarve kehittää tukihenkilötoimintaa sen toiminnan periaatteiden (asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisy ...
 • Lukivaikeus ja tukipalvelut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa : Opiskelijoiden kokemuksia 

  Goman, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa lukivaikeuteen annettavien tukipalveluiden riittävyyttä ja laatua opiskelijoiden kokemusten pohjalta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Tavoitteena oli myös kerätä ...
 • Satukirjoista tukea lasten tunnetaitojen vahvistamiseen 

  Qvick, Susanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena kehittämistyönä, jonka kehittämistehtävänä oli tuottaa menetelmäkansio lasten tunnetaitojen vahvistamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus ...
 • Nuorisokoti Jaloverson vastaanotto- ja arviointiosasto 

  Parkko, Sauli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli tehdä Nuorisokoti Jaloverson toisen osaston perustamista varten toi-mintasuunnitelma. Tarkoitus oli, että avattava osasto olisi erikoistunut päihdearvioin-tiin ja kartoittamaan kriisissä olevan nuoren tilaa ...
 • Ehkäisevän mielenterveystyön mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa 

  Rouhiainen, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, onko Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöillä tietoa varhaiskasvatuksessa tehtävästä ehkäisevästä mielenterveystyöstä ja käytetäänkö varhaiskasvatuksen arjessa ...
 • Satuhieronta työmenetelmäksi päiväkotiin 

  Sulkamoniemi, Sanni; Talka, Marjaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli saada satuhieronnasta uusi työmenetelmä erääseen mikkeliläiseen päiväkotiin. Lisäksi opinnäytetyössä haluttiin havainnoida satuhieronnan vaikutuksia alle kolmevuotiaisiin ...
 • Metsäretket valmistavan opetuksen luokalle : Opas Kouvolan Ladun retkeilykummeille 

  Simpanen, Merja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa opas valmistavan opetuksen luokan metsäretkien suunnitteluun ja toteutukseen Kouvolan Ladun retkeilykummeille. Opasta voidaan hyödyntää tukemaan maahanmuuttajalasten kotoutusta ...
 • ASUKKAAT OSALLISINA SATEENKAAREN ASUMISYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ 

  Kantola, Satu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisvalmennusyksikön asukkaiden kokemuksia osallisuudestaan ja mahdollisuudestaan vaikuttaa heitä koskeviin asioihin uudessa ...
 • Yksinhuoltajien työllistymisen esteet ja vaikeudet 

  Tani, Milla; Valtonen, Mona (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä kysytään yhden vanhemman perheiden kokemuksia työllistymisen es-teistä ja vaikeuksista. Kysely lähetettiin Pienperheyhdistyksen jäsenille sähköpostitse selvittääksemme syitä ja taustoja työllistymisen ...
 • Koskettelukirja : Miltä tuntuu 

  Lamminen, Leila (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön pääasiallisena tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa koskettelukirja Celia kirjastolle. Kohderyhmänä kirjalle olivat pienet lapset, mutta kirja sopii myös muillekin ryhmille. Kirjasta käytetään nimitystä ...
 • Luonto osana mielenterveyskuntoutujien rentoutusryhmää : Tuokioiden inspiraationa Metsämieli-menetelmä 

  Volanen, Anni; Volanen, Ida (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Metsämieli-menetelmän tapaisen toiminnan soveltumista Mielipaikan rentoutusryhmään ja tukea ryhmään osallistuneita mielenterveyskuntoutujia käyttämään toiminnasta ...
 • Palveluopas Loviisan kaupungin ikäihmisille 

  Gustavson, Tiia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa selkeä ja helppolukuinen palveluopas Loviisan kaupungin ikäihmisille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää Loviisan kaupungin ikäihmisten tietoisuutta heille ...
 • LEIKIN MERKITYS KUUSANKOSKEN TERHOKERHOSSA : Havaintoja leikeistä ja vuorovaikutuksesta 

  Joffel, Henna; Lantta, Anna-Maria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön taustalla oli valtakunnallinen Koko Suomi leikkii -hanke, joka oli toiminnassa 2014–2016. Koko Suomi leikkii -hankkeen tavoitteena oli perustaa Suomen joka kuntaan Terhokerho. Terhokerhot ovat vapaaehtoisten ...

Näytä lisää