Uusimmat viitteet

 • Terhokerhon merkitys sukupolvien välisessä kohtaamisessa 

  Varjola, Piia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön taustalla on valtakunnallisen, vuosina 2014-2016 toimineen Koko Suomi Leikkii -hankkeen myötä perustettu Inkeroisten Terhokerho. Terhokerhot ovat matalan kynnyksen maksuttomia, kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, ...
 • Päivähoidon laatu ja lasten osallisuus lasten arvioimana 

  Laari, Anniina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, millaisena tutkimuspäiväkodin 4–5-vuotiaat lapset mieltävät päivähoidon. Opinnäytetyön tarkoituksena oli myös kartoittaa lasten osallisuuden toteutumista sekä samalla edistää ...
 • Kuvin puhuttu : Kuvat kommunikoinnin tukena ja välineenä 

  Karhu, Laura; Kuivala, Essi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on jatkoa yhdessä toteutetulle erityisosaamisen projektille Kuvat puhetta tukevana ja korvaavana menetelmänä. Opinnäytetyö on projektin toiminnallinen osuus. Työ koostuu kahdesta osuudesta: kuvin tuetuista ...
 • Pienryhmätoiminta oppimisen edistäjänä 

  Partanen, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoitteena oli ottaa selvää, kuinka pienryhmätoiminta vaikuttaa oppimiseen ja milloin se toimii mahdollisimman tehokkaasti. Tutkimus toteutettiin kotkalaisessa päiväkodissa kolmena havainnointikertana. Kohteena ...
 • Nuorten aikuisten taloudenhallinnan ongelmat Kotkassa : Vuoden 2017 tilanne 

  Lautamäki, Ari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on sekä tutkimuksellinen kehittämistyö että toiminnallinen kehittämistyö. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten yleisiä taloudenhallinnan ongelmat ovat 18–29-vuotiailla Kotkalaisilla nuorilla ...
 • ChatAble Suomi -sovellus varhaiskasvatuksen pienryhmässä 

  Väisänen, Martiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä selvitettiin, muuttuuko tuen tarpeessa olevien lasten kommunikoinnin aloitteellisuus jollain tavalla ChatAble Suomi -sovelluksen käyttöaikana varhaiskasvatuksen pienryhmässä, ja missä tilanteissa aloitteellisuus ...
 • Kaksosten yksilöllisyyden tukeminen päivähoidossa 

  Karttunen, Irene (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan, miten päivähoidon kasvattajat tukevat ja huomioivat kaksosten yksilöllisyyden osana päivähoidon arkea ja erilaisissa arjen tilanteissa. Opinnäytetyössä käsittelen kaksosuutta ja sen merkitystä ...
 • Haluan päättää itse : Päämieskoulutuksen toteutus ja arviointi 

  Vihavainen, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Savon vammaisasuntosäätiön Tuetusti päätöksentekoon-projektissa syntyneen päämieskoulutusmateriaalin mukainen päämieskoulutus. Opinnäytetyön ...
 • "...yhessä kato pähkäillään ja sehän se on just tässä ryhmässä hienoo" Ryhmänjäsenten kokemuksia Arki on draamaa -ryhmästä 

  Lipponen, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15-29 -vuotiaita nuoria oli jopa 5 % kaikista sen ikäisistä nuorista. Kuha selviit-hanke toimii vuosina 2015–2017. Hankkeen tavoitteena on löytää sellaisia sosiaalisen kuntouksen menetelmiä, jotka ...
 • Blogit vanhemmille nuoriin kohdistuvasta seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta 

  Kaihila, Eija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toiminnallisena osana kirjoitettujen blogien tarkoituksena oli lisätä vanhempien tietoisuutta nuorten kohtaamasta seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta. Opinnäytetyön aihe on erittäin ajankohtainen; ...
 • Mukana muutossa ja muutoksessa : Asumisyhteisön lakkauttaminen 

  Manninen, Miisa; Kilpeläinen, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee asumisyhteisön lakkauttamista ja sen myötä mielenterveyskuntoutujien tuen tarpeita muutoksessa. Asumisyhteisön lakkauttamisen myötä asiakkaat siirtyivät tuetusta asumisesta omiin koteihin kotiin ...
 • Tukihenkilö kehitysvammaisen lapsen sosiaalisen hyvinvoinnin mahdollistajana : Tukihenkilötoimintamallin luominen Loviisan kaupungin vammaispalveluille 

  Ollas, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli Loviisan kaupungin vammaispalveluiden tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Vammaispalveluilla oli tarve kehittää tukihenkilötoimintaa sen toiminnan periaatteiden (asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisy ...
 • Lukivaikeus ja tukipalvelut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa : Opiskelijoiden kokemuksia 

  Goman, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa lukivaikeuteen annettavien tukipalveluiden riittävyyttä ja laatua opiskelijoiden kokemusten pohjalta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Tavoitteena oli myös kerätä ...
 • Satukirjoista tukea lasten tunnetaitojen vahvistamiseen 

  Qvick, Susanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena kehittämistyönä, jonka kehittämistehtävänä oli tuottaa menetelmäkansio lasten tunnetaitojen vahvistamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus ...
 • Nuorisokoti Jaloverson vastaanotto- ja arviointiosasto 

  Parkko, Sauli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli tehdä Nuorisokoti Jaloverson toisen osaston perustamista varten toi-mintasuunnitelma. Tarkoitus oli, että avattava osasto olisi erikoistunut päihdearvioin-tiin ja kartoittamaan kriisissä olevan nuoren tilaa ...

Näytä lisää