Uusimmat viitteet

 • Dokumentointi lasten ja nuorten päihdekuntoutuksen sijaishuollossa 

  Alatalo, Minna-Maaria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus on käsitellä asiakastyön dokumentointiosaamista lastensuojelun päihdekuntoutuksen sijaishuollossa. Teoreettinen viitekehys pohjautuu lakiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, joka on ollut voimassa ...
 • Vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa : Kyselytutkimus vanhemmille 

  Kyllästinen, Elina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin vanhempien osallisuutta ja osallistumista päiväkodissa. Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena, jossa oli sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen piirteitä. Opinnäytetyön ...
 • Pettymyksen tunteen käsittely satujen avulla päiväkodissa 

  Hartikainen, Suvi; Haverinen, Veera; Hakkarainen, Emma (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä luotiin tunnekasvatusmateriaali erääseen päiväkotiin Mikkelissä. Siinä otettiin selvää, kuinka pettymyksen tunnetta voidaan käsitellä satujen avulla lasten kanssa. Päiväkodin henkilökunnalle teetetty kysely ...
 • Musisoitu äänimaailma : Menetelmä päiväkodin musiikkikasvatukseen 

  Martikainen, Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää varhaiskasvatukseen uudenlainen menetelmä, joka edistää lasten kykyä kuunnella, oppia äänen ominaisuuksista sekä tutustua erilaisiin soittimiin ja näin oppia perusasioita musiikista ...
 • MLL:n Kymen Piirin perhekummitoiminta lapsiperheiden kokemana 

  Mustonen, Noora; Kakkori, Joonas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyön tutkimus on tehty yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piirin kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tietoa perhekummitoiminnasta lapsiper-heiden kokemana. Tavoitteena oli tuottaa ...
 • Näin perheemme liikkuu : Vuoropäiväkodin asiakasperheiden liikuntatottumukset 

  Kuokka, Tiina; Karhu, Tuula (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018댊)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vuoropäiväkodin asiakasperheiden vapaa-ajan liikuntatottumuksia. Liikunnalla on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin sekä terveyteen. Varhaislapsuudessa saaduilla ...
 • Pienryhmätoiminnan käytännön ratkaisut päiväkodissa 

  Nevalainen, Minna; Härkönen, Riitta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli saada tietoa uuden päiväkodin pienryhmätoiminnan käytännön ratkaisuista. Opinnäytetyö oli osa Kotkan kaupungin Vuorovaikutuksellisen pienryhmäpedagogiikan vahvistaminen -kehittämishanketta. ...
 • MIELENRAUHAA JA VOIMAVAROJA LUONNOSTA : Luontoryhmä mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneiden läheisille 

  Sammatti, Jenni; Peri, Jenni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja järjestää luontolähtöinen vertaistukiryhmä Kotkan ja Haminan alueella asuville mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneiden läheisille. Opinnäytetyön ...
 • Työnantajien näkökulmaa ja kokemuksia tuetusta työllistymisestä Kouvolassa 

  Tani, Päivi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tuetulla työllistymisellä tarkoitetaan osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä palkkasuhteeseen tavallisille työpaikoille työvalmentajan tuella. Työvalmentaja tukee ja opastaa asiakasta niin, että hän kykenee suoriutumaan ...
 • Konstikasta Orffia : Orff-pedagogiikka Taidepäiväkoti Konstin arjessa 

  Ahonen, Riina; Jämsén, Kaisa; Kärkkäinen, Maiju (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jossa selvitettiin, mitä Orff-pedagogiikka on ja miten se näkyy Taidepäiväkoti Konstin arjessa. Tutkimuskysymyksinä olivat myös, miten Orff-pedagogiikkaa toteutetaan eri-ikäisten lasten ...
 • Monipuolista liikkumista päiväkodissa : Erilaisia liikuntamuotoja asiakkaiden tarpeet huomioiden 

  Mattsson, Maaret (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä keskisuomalaisen liikuntapainotteisen päiväkodin kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella päiväkotiin liikunnallinen vuosikello. Liikunnallisen vuosikellon tavoite on parantaa ...
 • Lasten ja nuorten harrastustakuun kartoitus Kotkassa 

  Laakso, Satu; Piispa, Toni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Kotkan kaupungin nuorisotoimelle uutta tutkimustietoa lasten ja nuorten harrastamisesta. Nuorisotoimen kiinnostus harrastustutkimukseen pohjautuu valtakunnalliseen vuonna 2016 ...
 • ”MITÄS MÄÄ TÄÄLLÄ TOTEUTTAISIN?” Sosiokulttuurinen toiminta osaksi Kanta-Hämeen ikäihmisten perhehoidon arkea 

  Lähde, Eija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistyö, joka toteutettiin yhteistyössä Kanta-Hämeen ikäihmisten perhehoidon kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tausta-kartoituksen avulla Kanta-Hämeen ikäihmisten ...
 • VIESTINTÄÄ JA VAIKUTTAMISTA VAPAAEHTOISVOIMIN : Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piirin paikallisyhdistysten jäsenhankinta 

  Kollanus, Jari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen piiri. Opin-näytetyön aihe syntyi tarpeesta selvittää, miten kolmannella sektorilla toimivan valtakunnallisen organisaation viestintä toteutui ...
 • Tukiperhetoiminnan merkitys 

  Pekkola, Katja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää tukiperhetoiminnan merkitystä Loviisan kaupungille. Tukiperhetoiminta on tärkeä osa varhaista tukea, ja on nykyään saatavilla myös ilman lastensuojelun asiakkuutta. Opinnäytetyössä ...

Näytä lisää