Uusimmat viitteet

  • Tuotantoauton sähköjärjestelmän muutostyö rallikäyttöön 

    Nurmi, Marika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
    Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää sitä, mitä kaikkea vaaditaan, kun tavallisen tuotantoauton sähköjärjestelmä muutetaan rallikäyttöön sopivaksi. Työn perustana käytettiin rakenteilla olevan F-ryhmän ralliauton ...
  • Sähköurakan projektinjohto 

    Rantala, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
    Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa selvitys ja käsikirja sähköurakan projektinjohdollisista tehtävistä. Työssä on käytetty hyväksi omia kokemuksia kyseisistä työtehtävistä, ja tässä työssä esiintyvät toimintatavat ...