Uusimmat viitteet

 • Valvonta-alakeskuksen valmistusprosessi ja asennus saneerauskohteeseen tulipalon jälkeen 

  Gromyko, Konstantin (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tällä hetkellä energian politikan päätehtävänä on säästää mahdollisimman paljon energiaa ja seurata energian kulutuksia. Tätä varten on kehitetty rakennusautomaatio. Valvonta-ala-keskus, eli VAK, on automaatiotekniikan ...
 • Projekti: SKK4 radanvalvontajärjestelmä 

  Huolman, Aku (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä uusitaan UPM Kymmene oyj Kaukaan sellutehtaalla projektiluontoisesti vanha radanvalvontajärjestelmä. Radanvalvontajärjestelmän uusimisella pyrittiin kehittämään kuivauskone 4:n toimintaa. Tavoitteena oli ...
 • Akustollinen aurinkovoimala 

  Kauppinen, Pasi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Lem-Kem Oy:n asentaman 5,2 kWp:n aurinkosähkövoimalan energiantuotantoa vapaa-ajan asunnossa Kuhmoisissa Keski-Suomessa. Kohteen aurinkosähkövoimalasta tehtiin suunnitelma ...
 • Robotin ohjausjärjestelmän kehitys 

  Pyrhönen, Kerttu-Irmeli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työ on tehty Orfer Oy:n tarpeisiin kehittää robotin ja PC:n välistä kommunikointia. Tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia luoda nopeampi ja joustavampi kommunikointitapa joko TCP- tai UDP-protokollaa käyttäen. Kapasiteetti ...
 • Opetusympäristö käyttöönottotarkastusta varten 

  Savonen, Jukka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sähkölaboratorioon pieni siirrettävissä oleva sähköasennus, joka soveltuisi käyttöönottotarkastuksen harjoitteluun. Käyttöönottotarkastus tulee tehdä ...
 • Sähköaseman maadoitusmittauksen laskenta 

  Vanhanen, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Elvera Oy:n toimeksiantamana. Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, kuinka sähköaseman maadoitusmittauksen tuloksista pystytään laskennallisesti toteamaan, täyttävätkö ne sähköturvallisuusmääräysten, ...
 • KNX-oppimisympäristö 

  Auvinen, Tommi; Svahn, Panu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua KNX-järjestelmän toimintaan sekä rakentaa kaksi erillistä KNX-järjestelmää opetuskäyttöön Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle. Ensimmäinen järjestelmä rakennettiin kannettavaksi ...
 • DALI-reititinjärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto 

  Murtoniemi, Samuli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja käyttöönottaa Onninen Oy:n keskusvaraston laajennuksen valaistuksenohjausjärjestelmä, jonka avulla saataisiin toteutettua käytäväkohtainen käyttötarpeen mukaan ohjautuva valaistus. ...
 • Laatu edellä : Sähkönjakelun projektiluonteinen urakointi 

  Kautonen, Konsta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö oli kehittämistyö, jonka aikana hallittiin sähkönjakeluun liittyvä kaapelointiprojekti. Työssä pyrittiin määrittämään sähköverkon hyvän laadun jatkumisen kannalta olennainen vaikutuskohta, jota tilaaja ...
 • Testilaitteiston suunnittelu ja toteutus : TC V3 

  Kivistö, Jyri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Raportissa käsitellään Mipro Oy:lle suunniteltua käyttöönotettavien vaihteenohjainten testaukseen kehitettyä testilaitteistoa. Suunnittelun perustana oli laitteiston pysyvyys ja laajennettavuus; tarkoituksena laitteiden ...
 • DALI-valaistusohjausjärjestelmän ohjelmointi oppilaitoskiinteistössä : Harjun kampus, A4-lamelli 

  Kupari, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Ajansähkö Oy:n toimeksiantona oppilaitoksen saneerauksen yhteydessä. Työn tarkoituksena oli perehtyä DALI-valaistusohjausjärjestelmän ohjelmointiin sekä käyttöönottoon konkreettisella tavalla ja ...
 • Verkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän vaikutukset sähköverkonasentajien työturvallisuuteen 

  Piispa, Oskari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien vaikutusta verkonasentajien työturvallisuuteen. Työssä selvitettiin myös järjestelmien paloturvallisuutta. Aurinkosähköjärjestelmä poikkeaa ...
 • Lämpötilan vaikutus led-valaisimien käyttöikään ja Ledien aiheuttamat häiriöt 

  Ripatti, Aleksi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön ensimmäisessä osuudessa selvitetään lämpötilan vaikutusta led-valaisimien käyttöikään ja toisessa osiossa tutkitaan led-valaisimien aiheuttamia häiriöitä sähköverkkoon. Tavoitteena oli pohtia korkean sisäisen ...
 • Oviympäristön sähkösuunnittelu 

  Nenonen, Simo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä tutkittiin erilaisia rakennusten oviympäristöjä sekä niiden toimintaa ohjaavien sähkölaitteiden suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena oli löytää ja kehittää alalle hyviä suunnittelukäytäntöjä. Tarve työn ...
 • Tuotantoauton sähköjärjestelmän muutostyö rallikäyttöön 

  Nurmi, Marika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää sitä, mitä kaikkea vaaditaan, kun tavallisen tuotantoauton sähköjärjestelmä muutetaan rallikäyttöön sopivaksi. Työn perustana käytettiin rakenteilla olevan F-ryhmän ralliauton ...

Näytä lisää