Uusimmat viitteet

 • Sähkönjakeluverkon käyttövarmuus ja vianhoito 

  Lindroos, Niko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Projektissa tehtävänä oli tutustua jakeluverkon käyttövarmuuteen sekä kartoittaa N3M Powerin vianhoitoprosessi, joiden perusteella oli tarkoitus kartoittaa vianhoidon on-gelmakohdat sekä etsiä keinoja niiden poistamiseen. ...
 • Koulutus- ja tukimateriaalin laadinta 

  Hurri, Saija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä laadittiin kehittämistehtävänä koulutus- ja tukimateriaalia Eltel Networks Oy:n rata- ja tieverkot -liiketoiminnan Turvalaiteprojektit-alueyksikön käyttöön. Materiaalia tullaan käyttämään yrityksen oman henkilöstön ...
 • Voimalaitoksen polttoaineen syötön optimointi 

  Rönkkönen, Mika; Anttila, Petri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää työnantajamme Kouvo Automation Oy:n tuotteiden tuntemusta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa ja näyttää miten työnantajamme mittalaitteilla voimalaitosta pystytään ajamaan ...