Uusimmat viitteet

 • Juvan kunnan vesihuoltoverkoston korjausvelka 

  Toivonen, Tomi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n toimeksiannosta Juvan kunnan vesihuoltoverkoston korjausvelan määrää ja laskentamenetelmiä sekä saneerausindeksin laskentaa vesihuoltoverkostolle. Puutteet ...
 • Kapyysi-Kiinteistön taloteknisen huollon ja ylläpidon kehittäminen 

  Saarinen, Jouni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin Kapyysi-kiinteistön taloteknistä ylläpitoa. Kiinteistö valmistui vuonna 2010 ja on tulossa elinkaarensa siihen vaiheeseen, että on havaittu tarvetta kehittää ylläpitoa. ...
 • Ilmanvaihdon korjausvelka Järvi-Saimaan Palveluiden pilottikohteissa 

  Berg, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Järvi-Saimaan Palvelut Oy:lle tehdyssä tutkimuksessa tavoitteena oli tutkia Juvan ja Rantasalmen kuntien virastorakennuksien ilmanvaihtojärjestelmien korjaustarvetta korjausvelan laskentakaavoilla ja samalla tutkia ...
 • IMS-järjestelmän käyttäminen ammattikeittiöiden ilmanvaihdossa 

  Marttinen, Olli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana toimii Jeven Oy. Jeven Oy on vuonna 1989 perustettu mikkeliläinen ammattikeittiöiden ilmanvaihtoon erikoistunut yritys. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää IMSjärjestelmän käyttömahdollisuus ...
 • Ilmanvaihtokoneen tiiviysluokituksen vaikutus energiankulutukseen elinkaaren aikana 

  Karhu, Otto (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin ilmanvaihtokoneen tiiviysluokituksen vaikutusta energiankulutukseen tämän elinkaaren aikana. Ilmanvaihtokoneet jaotellaan kolmeen eri luokkaan niiden vaipan ilmanpitävyyden perusteella. ...
 • Konttitalon energiatehokkuus 

  Sairanen, Milla (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkitaan tilakonteista muokatun siirtokelpoisen modulaarisen pientalon eli konttitalon laskennallista energiatehokkuutta ja sisäilmasto-olosuhteita eri taloteknisillä ratkaisuilla. Energiatehokkuutta ja ...
 • Tarpeenmukaisen ilmanvaihtojärjestelmän vertaaminen perinteiseen ilmanvaihtojärjestelmään 

  Rantalainen, Samuel (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus oli verrata tarpeenmukaista ilmanvaihtojärjestelmää va-kioilmavirtajärjestelmään. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ilmanvaihtokoneen lämmitys- ja sähköenergian säästö rakennuksen ...
 • Tarpeenmukaisten ilmanvaihtojärjestelmien toimivuuden vertailu helsinkiläisissä kouluissa 

  Viitanen, Jussi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tässä Helsingin kaupungin Tilakeskuksen toimeksi antamassa opinnäytetyössä tutkitaan koulurakennuksissa olevien tarpeenmukaisten ilmanvaihtojärjestelmien toimivuutta. Toimivuutta tarkastellaan järjestelmien ...
 • Lämmitysjärjestelmien kehittäminen kolmessa kohteessa 

  Järveläinen, Panu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkasteltiin kolmen kohteen lämmitysjärjestelmiä. Työssä tutkittavina olivat Juvan ja Rantasalmen kunnanvirastot sekä Sulkavan keskuskoulu. Työn tarjoajana toimi Järvi-Saimaan Palvelut Oy. Tehtävänä oli ...
 • Teollisuuskohteen LVI-kuntoarvio sekä energiansäästömahdollisuudet 

  Hassinen, Sami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa LVI-kuntoarvio Okun Koneistuspalvelu Oy:n Sätöksentien yksikölle ja samalla kartoittaa kiinteistölle erilaisia energiansäästömahdollisuuksia. Energiatehokkuus ja energiansäästö ovatkin ...
 • Absorbex-linjan sähkötilojen ilmastointi 

  Koirikivi, Jussi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön ensimmäinen keskeinen asia oli kartoittaa Kotkamills Oy:n Absorbex-linjaa palvelevien sähkötilojen sisäilmasto-olosuhteita. Olosuhteina huomioitiin sähkötiloissa vallitsevat lämpötilat, ilman suhteellinen- ...
 • Kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto 

  Vuori, Jaakko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kiinteistöt ja etenkin niiden rakennusten tekniikka ovat kehittyneet viimeisten kymmenien vuosien aikana niin paljon, että kiinteistönhallinnasta on tullut ammattiala. Kiinteistöillä on ylläpito- ja hallintaorganisaatioita, ...
 • Lämmitysjärjestelmäsuunnittelu saneerauskohteissa 

  Jauhiainen, Severi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa aineisto helpottamaan linjasaneerauskohteiden lämmitysjärjestelmäsuunnittelua. Opinnäytetyössä keskityttiin lähinnä 1900-1960-luvuilla rakennettuihin asuinkerrostaloihin ja ...