Uusimmat viitteet

 • Vauvan ravitsemus : Ravitsemusopas maahanmuuttajaperheille 

  Hagel, Juulia; Takkinen, Elina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäyteyön tarkoituksena oli tuottaa Pieksämäen lastenneuvolaan maahanmuuttajaperheille suunnattu opas alle 1-vuotiaan lapsen ravitsemuksesta. Opas pohjautuu vuonna 2016 julkaistuihin uusiin kansallisiin ravitsemussuosituksiin, ...
 • LAPSIPERHEIDEN TUKI JA OSALLISUUS : Asiakastyytyväisyyskysely Lasten kehityksen tukiyksikköön 

  Piironen, Tiia; Eriksson, Leena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Mikkelin kaupungin Lasten kehityksen tukiyksikölle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely Lasten kehityksen tukiyksikössä. Tavoitteena oli saada tietoa, ...
 • Kouluikäisen ylipaino ja lihavuus : Painonhallintapolku Pieksämäen kouluterveydenhuollolle 

  Tiainen, Heini; Pieviläinen, Riina-Emilia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kouluikäisten ylipaino on kasvava ongelma kansainvälisesti. Nykyään elämäntapa on passiivisempi, liikuntaa harrastetaan vähemmän ja ruokailu on muuttunut epäterveellisemmäksi. Ylipainolla ja lihavuudella on lukuisia ...
 • ETEISVÄRINÄPOTILAAN MAREVAN®-ANNOKSEN OMAHOITOON SIIRTYMISEN MALLI : Nurmijärven kunnassa 

  Friman, Satu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on osa Nurmijärvellä kevään 2017 aikana laadittavaa eteisvärinäpotilaan hoitopolkua terveysasemalla, mikä tarkoittaa yhtenäisten hoitokäytäntöjen laatimista eteisvärinäpotilaille. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Pelien mahdollisuudet alakouluterveydenhoitajan työssä 

  Haapala, Katriina; Vesakko, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa selvää kouluikäisten lasten (7 - 12 -vuotiaat) parissa työskentelevien terveydenhoitajien asenteita ja ajatuksia peleihin sekä selvittää, käyttävätkö terveydenhoitajat työssään ...
 • Selvin päin kesään : Ehkäisevän päihdetyön tapahtuman järjestäminen ja testaaminen Kouvolassa 

  Ala-Mäyry, Henrietta; Pasi, Janika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Selvin päin kesään-tapahtumaa ja ohessa testata tapahtuman toimivuutta Kouvolassa. Tapahtumassa vanhempia kan-nustetaan jalkautumaan koulujen päättymisviikonloppuna nuorten ...
 • Synnytyskokemus : äitien kirjoituksissa ja VAS-arvioissa 

  Roms, Mirka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kymmenen äidin kirjoituksia synnytyksistään sekä heidän synnytyskokemustensa VAS-arvioita. Opinnäytetyön keskeisin tutkimustehtävä oli synnytyskokemuksen ja kokemukseen vaikuttavien tekijöiden ...
 • Kuvalliset ravitsemusoppaat maahanmuuttajaperheille Lahden äitiys- ja lastenneuvoloihin 

  Nuuttila, Laura; Kattelus, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kuvalliset ravitsemusoppaat raskaana oleville ja imettäville äideille sekä imeväisikäisille lapsille Lahden äitiys- ja lastenneuvoloiden käyttöön. Oppaiden tarkoitus on auttaa neuvolan ...
 • Terveydenhoitajien terveysliikunta ja yhteydet hyvinvointiin 

  Silvonen, Pauliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee terveysliikuntaa terveydenhoitajien keskuudessa. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Kouvolan neuvolatyön sekä opiskelu- ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien (N=60) terveysliikunt ...
 • Aktiivisuusrannekkeen käyttömahdollisuudet elintapojen seurannassa : Terveydenhoitajaopiskelijoiden kokemuksia 

  Lampila (Tiensuu), Roosa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aktiivisuusrannekkeiden käyttömahdollisuuksia elintapamuutoksen seurannassa ja ohjauksessa. Selvitettäviä asioita olivat rannekkeen käytettävyys sekä sovelluksen hyödyt ...
 • Perehdytysopas Kouvolan kouluterveydenhuotoon 

  Karvanen, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Perehdyttämisellä tarkoitetaan uuden työntekijän tutustuttamista työyhteisöön, organisaatiokulttuuriin, työpaikan normeihin ja arvoihin. Perehdytys työllistää koko työyhteisöä, mutta viimekädessä laadukkaasta ja monipuolisesta ...
 • Lasten ja nuorten lihavuus : Kuinka tukea vanhempia? 

  Tuunainen, Jenna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lasten lihavuus on ollut noususuunnassa 1980-luvulta alkaen. Lasten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt merkittävästi esimerkiksi television katselun ja tietokonepelaamisen myötä. Lisäksi ruokatarjonta on muuttunut helpommin ...
 • Perehdytysopas Kouvolan kaupungin opiskeluterveydenhuoltoon 

  Vatsia, Emilia; Baker, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena tuotekehittelyprojektina, jonka tuotoksena syntyi sähköinen perehdytysopas Kouvolan kaupungin opiskeluterveydenhuoltoon. Opas on suunniteltu perehdytysprosessin tueksi ja ...
 • Perehdytysopas Kouvolan alueen ehkäisyneuvoloille 

  Siiskonen, Iida; , Iida Järvelä (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Perehdyttämisellä tarkoitetaan sitä, että uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset. Hyvä perehdyttäminen nähdään hyvänä investointina, jolla parannetaan ...
 • Ihmisen papilloomavirus ja klamydia, posterit ja opaslehtinen Lahden kaupungin ehkäisyneuvolalle 

  Tossavainen, Virve; Määttänen, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda päivitetty opaslehtinen ja posterit ihmisen papilloomaviruksesta ja klamydiasta Lahden kaupungin ehkäisyneuvolalle. Opaslehtisen ja postereiden tarkoituksena ...