Uusimmat viitteet

 • Alakoululaisten fyysisen aktiivisuuden edistäminen digitaalisen materiaalin avulla : Kahden videon tuottaminen Kotkan kouluterveydenhuollon käyttöön 

  Nöjd, Maria; Zerni, Marika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Kotkan kaupungin alakoulujen kouluterveydenhuollon käyttöön kaksi videota, jotka edistävät 1.–6.-luokkalaisten koululaisten fyysistä aktiivisuutta. Huoltajille suunnatun videon ...
 • Sähköisen asiakasesitteen kehittäminen Kouvolan ehkäisyneuvoloille 

  Rinne, Enni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutui kehittämistutkimuksena yhteistyössä Kouvolan kaupungin neuvolatoiminnan kanssa. Kehittämistutkimuksen päätavoitteena oli laatia sähköinen asiakasesite Kouvolan ehkäisyneuvoloille Kouvolan kaupungin ...
 • Hiil Hooyo - äitiysterveyden edistämishanke Somalimaassa 

  Karjalainen, Iina-Emilia; Laamanen, Saija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa PowerPoint-esitys aiheesta Hiil Hooyo -äitiysterveyden edistämishanke Somalimaassa. Työ tehtiin tilauksesta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle ja Suomen Somalia-verkostolle. ...
 • Neuvolakortti mobiilisovelluksena Somaliaan : Sähköisen sovelluksen sisällön luominen 

  Malinen, Atte; Tamminen, Niko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli luoda sisältö sähköiselle neuvolasovellukselle suomalaisen äitiys- ja lastenneuvolakortin pohjalta vastaavaan tarkoitukseen käytettäväksi Somaliassa. Tavoitteena oli, että neuvolakortti ...
 • 6.-luokkalaisen oman toiminnan vahvistaminen arjen valinnoissa 

  Sievänen, Mirva; Liikanen, Kirsi; Särkkä, Tarja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena on 6.-luokkalaisen oman toimijuuden vahvistaminen arjen hy-vinvoinnissa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten vahvistaa koululaisen voimava-roja arjen valinnoissa hyvinvoinnin näkökulmasta ...
 • Case-kortit opetusmateriaaliksi väkivaltatyön tunneille 

  Ristikangas, Emma; Palkeinen, Jenni; Seila, Minttu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa case-kortit, jotka helpottavat väkivaltatyön opetusta hoitotyön koulutuksessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kam-puksella. Korttien tarkoituksena on edistää ...
 • Pieksämäen lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ehkäisytietoisuus ja osallistavat oppitunnit 

  Neuvonen, Jenni; Aalto, Niina; Kröger, Veera (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pieksämäen lukion ensimmäisen luokan opiskelijoiden ehkäisytietoisuutta ja pitää osallistavat oppitunnit. Tarkoituksena oli hankkia tietoa myös eri ehkäisymetodeista, niiden käytöstä ...
 • Omaisten kokemuksia ja toiveita yhteistyöstä palvelukeskuksen henkilökunnan kanssa 

  Rokka, Anni-Mari; Suurtalo, Tuuli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, kuinka yhteistyö omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä toimii, ja kuinka omaiset osallistuvat palvelukeskuksessa asuvan läheisensä hoitoon. Opinnäytetyön tavoite ...
 • Pienten hoivayksiköiden hoitotyöntekijöiden kokema työn imu ja stressi 

  Ketolainen , Suvi; Ekman, Eveliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin pienten hoivayksiköiden hoitotyöntekijöiden kokemaa työn imua ja stressiä yhteistyökumppanin hankkeen puolesta toteutettujen teemahaastattelujen pohjalta, joihin osallistui yhteensä 15 hoitotyöntekijää ...
 • Vahvuuskasvatus kuudesluokkalaisten hyvinvoinnin tukena 

  Pesu, Mira; Hagel, Kristiina; Taipale, Miia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Langinkosken koulussa Kotkassa on syksystä 2017 otettu käyttöön vahvuuskasvatus -menetelmä (Uusitalo-Malmivaara ja Vuorinen), jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten luonteenvahvuuksia ja sitä kautta edistää heidän ...
 • Paniikkioireiden omahoito-opas yläasteikäisille nuorille 

  Vihavainen, Jessica; Luukas, Anni; Kokkonen, Annika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa paniikkioireista kärsiville yläasteikäisille nuorille käytännönläheinen omahoito-opas, jonka avulla voidaan lisätä nuorten tietoisuutta paniikkihäiriöstä ja sen omahoitokeinoista ...
 • Eettisiä haasteita potilaan rajoittamisessa psykiatrisessa hoitotyössä 

  Parhamaa, Ella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaisia eettisiä haasteita on havaittu psykiatrisessa hoitotyössä potilaiden rajoittamisessa, pakon käytössä ja itsemääräämisoikeudessa. Tarkoituksena on selvittää, mitä tutkimustietoa ...
 • Perhekeskeinen hoitotyö vastasyntyneiden teho-osastolla 

  Närhi, Anni; Metsola, Minna; Pöntinen, Emmiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten perhekeskeistä hoitotyötä toteutetaan keskussairaaloiden vastasyntyneiden teho-osastoilla. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla Mikkelin keskussairaalan ...
 • Lasten diabetespoliklinikan asiakkaiden hoitotyytyväisyys : Mikkelin keskussairaala 

  Sviili, Annika; Mikkonen, Nina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Diabetes on elimistön aineenvaihdunnan häiriö, jossa veren sokeripitoisuus kohoaa. Kohonnut verensokeripitoisuus voi johtua joko insuliinihormonin puutteesta tai sen heikentyneestä toiminnasta – joskus jopa molemmista. ...
 • Vauvan ravitsemus : Ravitsemusopas maahanmuuttajaperheille 

  Hagel, Juulia; Takkinen, Elina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäyteyön tarkoituksena oli tuottaa Pieksämäen lastenneuvolaan maahanmuuttajaperheille suunnattu opas alle 1-vuotiaan lapsen ravitsemuksesta. Opas pohjautuu vuonna 2016 julkaistuihin uusiin kansallisiin ravitsemussuosituksiin, ...

Näytä lisää