Uusimmat viitteet

 • Lasten diabetespoliklinikan asiakkaiden hoitotyytyväisyys : Mikkelin keskussairaala 

  Sviili, Annika; Mikkonen, Nina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Diabetes on elimistön aineenvaihdunnan häiriö, jossa veren sokeripitoisuus kohoaa. Kohonnut verensokeripitoisuus voi johtua joko insuliinihormonin puutteesta tai sen heikentyneestä toiminnasta – joskus jopa molemmista. ...
 • Vauvan ravitsemus : Ravitsemusopas maahanmuuttajaperheille 

  Hagel, Juulia; Takkinen, Elina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäyteyön tarkoituksena oli tuottaa Pieksämäen lastenneuvolaan maahanmuuttajaperheille suunnattu opas alle 1-vuotiaan lapsen ravitsemuksesta. Opas pohjautuu vuonna 2016 julkaistuihin uusiin kansallisiin ravitsemussuosituksiin, ...
 • LAPSIPERHEIDEN TUKI JA OSALLISUUS : Asiakastyytyväisyyskysely Lasten kehityksen tukiyksikköön 

  Piironen, Tiia; Eriksson, Leena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Mikkelin kaupungin Lasten kehityksen tukiyksikölle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely Lasten kehityksen tukiyksikössä. Tavoitteena oli saada tietoa, ...
 • Kouluikäisen ylipaino ja lihavuus : Painonhallintapolku Pieksämäen kouluterveydenhuollolle 

  Tiainen, Heini; Pieviläinen, Riina-Emilia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kouluikäisten ylipaino on kasvava ongelma kansainvälisesti. Nykyään elämäntapa on passiivisempi, liikuntaa harrastetaan vähemmän ja ruokailu on muuttunut epäterveellisemmäksi. Ylipainolla ja lihavuudella on lukuisia ...
 • ETEISVÄRINÄPOTILAAN MAREVAN®-ANNOKSEN OMAHOITOON SIIRTYMISEN MALLI : Nurmijärven kunnassa 

  Friman, Satu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on osa Nurmijärvellä kevään 2017 aikana laadittavaa eteisvärinäpotilaan hoitopolkua terveysasemalla, mikä tarkoittaa yhtenäisten hoitokäytäntöjen laatimista eteisvärinäpotilaille. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Pelien mahdollisuudet alakouluterveydenhoitajan työssä 

  Haapala, Katriina; Vesakko, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa selvää kouluikäisten lasten (7 - 12 -vuotiaat) parissa työskentelevien terveydenhoitajien asenteita ja ajatuksia peleihin sekä selvittää, käyttävätkö terveydenhoitajat työssään ...
 • Selvin päin kesään : Ehkäisevän päihdetyön tapahtuman järjestäminen ja testaaminen Kouvolassa 

  Ala-Mäyry, Henrietta; Pasi, Janika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Selvin päin kesään-tapahtumaa ja ohessa testata tapahtuman toimivuutta Kouvolassa. Tapahtumassa vanhempia kan-nustetaan jalkautumaan koulujen päättymisviikonloppuna nuorten ...
 • Synnytyskokemus : äitien kirjoituksissa ja VAS-arvioissa 

  Roms, Mirka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kymmenen äidin kirjoituksia synnytyksistään sekä heidän synnytyskokemustensa VAS-arvioita. Opinnäytetyön keskeisin tutkimustehtävä oli synnytyskokemuksen ja kokemukseen vaikuttavien tekijöiden ...
 • Kuvalliset ravitsemusoppaat maahanmuuttajaperheille Lahden äitiys- ja lastenneuvoloihin 

  Nuuttila, Laura; Kattelus, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kuvalliset ravitsemusoppaat raskaana oleville ja imettäville äideille sekä imeväisikäisille lapsille Lahden äitiys- ja lastenneuvoloiden käyttöön. Oppaiden tarkoitus on auttaa neuvolan ...
 • Terveydenhoitajien terveysliikunta ja yhteydet hyvinvointiin 

  Silvonen, Pauliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee terveysliikuntaa terveydenhoitajien keskuudessa. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Kouvolan neuvolatyön sekä opiskelu- ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien (N=60) terveysliikunt ...
 • Aktiivisuusrannekkeen käyttömahdollisuudet elintapojen seurannassa : Terveydenhoitajaopiskelijoiden kokemuksia 

  Lampila (Tiensuu), Roosa (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aktiivisuusrannekkeiden käyttömahdollisuuksia elintapamuutoksen seurannassa ja ohjauksessa. Selvitettäviä asioita olivat rannekkeen käytettävyys sekä sovelluksen hyödyt ...
 • Perehdytysopas Kouvolan kouluterveydenhuotoon 

  Karvanen, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Perehdyttämisellä tarkoitetaan uuden työntekijän tutustuttamista työyhteisöön, organisaatiokulttuuriin, työpaikan normeihin ja arvoihin. Perehdytys työllistää koko työyhteisöä, mutta viimekädessä laadukkaasta ja monipuolisesta ...
 • Lasten ja nuorten lihavuus : Kuinka tukea vanhempia? 

  Tuunainen, Jenna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lasten lihavuus on ollut noususuunnassa 1980-luvulta alkaen. Lasten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt merkittävästi esimerkiksi television katselun ja tietokonepelaamisen myötä. Lisäksi ruokatarjonta on muuttunut helpommin ...
 • Perehdytysopas Kouvolan kaupungin opiskeluterveydenhuoltoon 

  Vatsia, Emilia; Baker, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena tuotekehittelyprojektina, jonka tuotoksena syntyi sähköinen perehdytysopas Kouvolan kaupungin opiskeluterveydenhuoltoon. Opas on suunniteltu perehdytysprosessin tueksi ja ...
 • Perehdytysopas Kouvolan alueen ehkäisyneuvoloille 

  Siiskonen, Iida; Järvelä, Iida (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Perehdyttämisellä tarkoitetaan sitä, että uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset. Hyvä perehdyttäminen nähdään hyvänä investointina, jolla parannetaan ...

Näytä lisää