Uusimmat viitteet

 • PROFIILINHALLINTASIVUN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS WUUDIS-PALVELULLE 

  Karhu, Tapio (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena ja tarkoituksena on luoda toimiva profiilinhallintasivu olemassa olevan internetpalvelun uudelle versiolle, jolla käyttäjä pystyy näkemään ja muuttamaan omia perustietojaan kuten yhteystietojaan ja ...
 • Verkkopalvelu HubSpot-järjestelmässä : Case Roister Marketing Oy 

  Kinnunen, Joonas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on HubSpot-järjestelmän verkkopalvelun syvällinen analyysi. Opinnäytetyö suoritetaan Roister Marketing Oy:n toimeksiannosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tutkimus, jonka avulla selvitettiin ...
 • Ajanvarausjärjestelmän toteuttamien Wordpress-julkaisujärjestelmällä 

  Koponen, Miska (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda nykyaikainen ajanvarausjärjestelmä yritykselle. Toimeksiantajana on Desipio Oy (Xon-Puisto), joka on elämyspuisto Mikkelissä ja on toiminut siellä jo noin kymmenen vuoden ajan. ...
 • Peliprojektin taustajärjestelmät osana pelikokonaisuutta 

  Väisänen, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Unity-pelimoottoriin perustuvan peliprojektin taustajärjestelmien toimintaa, merkitystä sekä vaikutusta osana toimivaa monipuolista pelikokonaisuutta. Opinnäytetyön tutkimus syventyy tarkasti ...
 • OTTELUTAPAHTUMAA TUKEVAN LED-PANEELEILLA NÄYTETTÄVÄN GRAFIIKAN SUUNNITTELU JA TUOTTAMINEN 

  Vuorio, Leo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan LED-paneeleilta näytettävän videon graafisen ulkoasun vaikutusta yleisön toimintaan ja viihtyvyyteen jääkiekko-ottelun ottelutapahtumassa. Toimeksiantoon kuului LED-paneeleilla näyttävän ...
 • DATAVISUSALISOINNIN HYÖDYNTÄMINEN : Case: Etelä-Savo ennakoi 

  Räsänen, Tuomo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee datavisualisoinnin hyödyntämistä Etelä-Savon maakuntaliiton ”Etelä-Savon ennakointiverkko” -hankkeen toteutuksessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen ennakointikulttuuria ja lisätä alueen ...
 • Jatkuva integraatio, julkaisu ja toimitus mobiilisovelluskehityksessä : Case Observis Oy 

  Törmänen, Elias (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on jatkuvan integraation, julkaisun ja toimituksen (lyhennettynä CI/CD, eli continuous integration, delivery and deployment) liittäminen osaksi Observis Oy:n mobiilisovelluskehitystä. ...
 • Simulaatio osana ohjelmistokehitystä 

  Nykänen, Jari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka simulaatioita voidaan hyödyntää ohjelmistokehityksen ja -testaamisen työkaluna. Tämän tutkimuksen pohjalta kehitetään myös toimiva laiteintegraatio, laitesimulaatio ja simulaation ...
 • OPAS VIDEOTUOTANTOON : Case Marski Data 

  Haikarainen, Niko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoite on tutkia, mitkä tekijät tekevät videosta katsotun ja kuinka niitä voi-daan soveltaa käytännössä. Tarkoitus opinnäytetyössäni oli esitellä julkaisualustoja sekä videotuotantoa ja näiden pohjalta luoda ...
 • Yrityksen verkkosivuston sekä visuaalisen materiaalin suunnittelu ja toteutus 

  Aho, Lauri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on verkkosivuston suunnittelu ja toteutus sekä visuaalisen markkinointimateriaalin luominen. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda yritykselle uudistetut verkkosivut WordPress-alustalla. ...
 • Tiedon synkronointi online- ja offline-alueen välillä : Case: DataMule 

  Rantanen, Jani (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään mitä keinoja on olemassa informaation välittämiseen verkottoman ja verkollisen alueen sekä laitteiden välillä. Opinnäytetyön teoriaosuuden lopullisena tavoitteena oli selvittää mitä keinoja ...
 • Verkkokauppa-alustan suunnittelu ja toteutus Disec Oy:lle 

  Piira, Mico (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan ja toteutetaan Disec Oy:n Yksa arkistointijärjestelmän uusimpaan versioon lisäominaisuutena verkkokauppatoiminnallisuus. Opinnäytetyön vaatimukset laadittiin toimeksiantajan kanssa ...
 • Testauksen automatisointi Robot Frameworkilla : Case 2M-IT Oy 

  Niiranen, Juha-Matti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä toteutettiin toimeksiantajan 2M-IT Oy:n tuottaman sähköisen asiointipalvelu Hyviksen yksikkötestauksen automatisointi Robot Frameworkilla. Opinnäytetyössä käsiteltiin testauksen automatisoinnin toteuttaminen ...
 • Video-ohjelman tuotanto : Uutta sisältöä Keskisuomalaiselle 

  Halttunen, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka tuottaa useammassa eri tuotantovaiheessa Internetissä julkaistava video-ohjelma pienillä resursseilla ja minkälaisia haasteita se aiheuttaa koko tuotannolle. Tuottamani video-ohjelma ...
 • Tiedon visualisointi ja oppimispelin toteutus 

  Ruotanen, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä tiedon visualisointi on ja tutkia, miten tietoa voidaan visualisoida. Opinnäytetyössä kerrotaan, kuinka valtavia määriä jatkuvasti liikkuvaa tietoa voidaan luokitella ja miten ...

Näytä lisää