Uusimmat viitteet

 • Liikenteenohjausjärjestelmän päivitysjakelun suunnittelu ja prototyypin kehitys 

  Räsänen, Matti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Liikenteenohjausjärjestelmän päivitysjakelun suunnit-telu ja prototyypin kehitys. Työn toimeksiantajana toimii Mipro Oy. Mipro on turvallisuuteen ja ympäristötekniikkaan erikoistunut ...
 • Optimointi ja Datan Visualisointi : Case: Sähköpostiverkoston visualisointi 

  Kirjalainen, Toni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli datan visualisointi, ja optimointi ohjelmoinnin näkökulmasta. Tavoitteena oli toteuttaa sähköpostiverkoston visualisointiin tarkoitettu ohjelma, joka luo annetuista sähköposteista voimasuunnatun ...
 • Rakennusesittely virtuaalitodellisuudessa 

  Manninen, Ari-Pekka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan, miten rakennetaan rakennusesittely virtuaalitodellisuuteen (VR) käyttäen HTC Vive VR-headsettia ja Unity-pelimoottoria. Virtuaalitodellisuus rakennusesittelyn tarkoituksena on antaa asiakkaalle ...
 • MVVM-mallin mukaisen WPF-sovelluksen yksikkötestaus 

  Hämäläinen, Miika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ketterän ohjelmistokehityksen yleistyttyä ohjelmistotestausta pidetään nykyisin koko ajan yhä tärkeämpänä osana ohjelmistotuotantoa, kehitysympäristöstä riippumatta. Opinnäytetyössä tutkittiin erityisesti yksikkötestausta ...
 • CRM-OHJELMISTON LOKALISOINTITESTAUS Case: Roihu Solutions Oy 

  Virta, Jasse (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäyteyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa CRM-ohjelmiston lokalisointitestaus Roihu Solutions Oy:lle. Lokalisointitestauksen tavoitteena on saada tarjottua ohjelmiston loppukäyttäjälle luonte-va tapa kokea ...