Uusimmat viitteet

 • Hybridisovelluksen ja oppimispelin toteutus mobiilialustoille 

  Törmänen, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa sähköinen kasvistosovellus hybridimobiilisovelluksen muodossa. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Sanoma Pro. Toimeksiantaja määritteli sovellusta kohtaan etukäteen ...
 • Karttakomponentin suunnittelu ja toteutus Wuudis-palveluun 

  Lainesalo, Nuutti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan ja toteutetaan karttakomponentti mikkeliläisen MHG Systems Oy:n Wuudis-palveluun. Opinnäytetyö käsittelee karttakomponentin käyttöliittymän ja sen lähdekoodin toteutusta ja suunnittelua ...
 • Sosiaalisten toiminnallisuuksien hyödyntäminen mobiilisovelluksessa 

  Naumanen, Jesse (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan sosiaalisten toiminnallisuuksien hyödyntämistä mobiilisovelluksessa, esitellään sosiaalisien medioiden rajapintoja ja sovelletaan tietoa rakentamalla toimeksiantona mobiilisovellukseen sosiaalisia ...
 • Vaihdettavien hahmojen luonti multipeliin 

  Montonen, Miika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pelillistäminen on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina ja sitä on alettua kokeilemaan moniin eri aihealueisiin. Tätä on edusauttanut varsinkin Unity-pelimoottorin tuleminen ilmaiseksi kokonaisuudessaan vuonna 2015. Tässä ...
 • Satakiri-julkaisualustan suunnittelu ja toteutus 

  Partanen, Timo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on Satakiri-julkaisualustan suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Mikkelin kaupunginkirjasto. Opinnäytetyön toimeksiantaja Mikkelin kaupunginkirjasto tarvitsi toimivan ...
 • Rakennusmallin pelillistäminen 

  Hänninen, Teemu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan, kuinka pelimoottoreita ja rakennusten 3D-malleja voidaan hyödyntää, jotta saadaan parempi käsitys digitaalisesta ympäristöstä. Aiheesta esitellään projekti, jota pohjustetaan siihen liittyvällä ...
 • Liikenteenohjausjärjestelmän päivitysjakelun suunnittelu ja prototyypin kehitys 

  Räsänen, Matti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Liikenteenohjausjärjestelmän päivitysjakelun suunnit-telu ja prototyypin kehitys. Työn toimeksiantajana toimii Mipro Oy. Mipro on turvallisuuteen ja ympäristötekniikkaan erikoistunut ...
 • Optimointi ja Datan Visualisointi : Case: Sähköpostiverkoston visualisointi 

  Kirjalainen, Toni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli datan visualisointi, ja optimointi ohjelmoinnin näkökulmasta. Tavoitteena oli toteuttaa sähköpostiverkoston visualisointiin tarkoitettu ohjelma, joka luo annetuista sähköposteista voimasuunnatun ...
 • Rakennusesittely virtuaalitodellisuudessa 

  Manninen, Ari-Pekka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan, miten rakennetaan rakennusesittely virtuaalitodellisuuteen (VR) käyttäen HTC Vive VR-headsettia ja Unity-pelimoottoria. Virtuaalitodellisuus rakennusesittelyn tarkoituksena on antaa asiakkaalle ...
 • MVVM-mallin mukaisen WPF-sovelluksen yksikkötestaus 

  Hämäläinen, Miika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ketterän ohjelmistokehityksen yleistyttyä ohjelmistotestausta pidetään nykyisin koko ajan yhä tärkeämpänä osana ohjelmistotuotantoa, kehitysympäristöstä riippumatta. Opinnäytetyössä tutkittiin erityisesti yksikkötestausta ...
 • CRM-OHJELMISTON LOKALISOINTITESTAUS Case: Roihu Solutions Oy 

  Virta, Jasse (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäyteyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa CRM-ohjelmiston lokalisointitestaus Roihu Solutions Oy:lle. Lokalisointitestauksen tavoitteena on saada tarjottua ohjelmiston loppukäyttäjälle luonte-va tapa kokea ...