Uusimmat viitteet

 • IPv6 kuluttaja-arkkitehtuurin suunnittelu ja testaus 

  Pasanen, Mikko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö selvittää internetpalveluntarjoajan IPv6-siirtymää verkon asiakasosuuden osalta. Tavoitteena oli löytää hyviä toimintatapoja ja malleja dual stack -verkossa toimivalle IPv6-toteutukselle sekä luoda näistä ...
 • 802.1X-porttikohtaisen todennuksen suunnittelu ICTLAB-ympäristöön 

  Naumanen, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutustua IEEE 802.1X -standardin mukaiseen portti-pohjaiseen todennukseen ja sen toimitaan sekä suunnitella todennuksen käyttöönotto ICTLAB-ympäristöön. Käyttöönoton suunnittelu toteutettiin ...
 • Virtualisointialustojen suorituskykyvertailu 

  Vuorela, Kristopher (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella sekä toteuttaa virtualisointialustojen suorituskykyvertailu. Tämä toteutettiin mahdollisimman tasavertaisesti suorittamalla täysin samat testit samoilla yksityiskohdilla ja samalla ...
 • Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneiden haastattelututkimus 

  Lehtonen, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tavoitteena opinnäytetyössä oli haastatella Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta 2011 2016 tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneita insinöörejä ja selvittää, miten he ovat työllistyneet Kymenlaakson alueella ja onko ...
 • Mittaustietojen ja videoiden tallentaminen, käsitteleminen ja jakaminen 

  Kytönummi, Onni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on käsitellä Mäkelänkankaan aurinko- ja tuulivoiman koulutus- ja tutkimuskeskittymän Webseuranta-verkkosivujen suunnittelua, toteutusta ja toiminnallisuutta. Toteutuksessa keskitytään mittaustiedon ...
 • Office 365 License Management System : Implementation And Deployment 

  Virtanen, Nico (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to produce a new O365-licence management system for the commissioner, which would replace their existing system. This thesis details the process of designing, implementing and deployment of ...
 • Tietokannat pilvipalveluissa 

  Vaija, Markus (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa tietokanta, jolla voidaan vertailla eri pilvi-palveluiden ominaisuuksia. Työn tutkimusongelmana on löytää yritykselle sopiva pilvipal-velu tietokantakäyttöön. Tarkoituksena on ...
 • Suunnitteluorganisaatioiden toiminta kahdessa rakennushankkeessa 

  Alho, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana toimii Rejlers Finland Oy. Rejlers Finland Oy on perustettu vuonna 1980. Rejlers Oy on Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa toimiva konsultointialan yritys. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ...
 • Next-generation firewall case study 

  Kokko, Kalle (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this Bachelor’s thesis is to research a next-generation firewall and the firewalling techniques it offered. There is also a need to create case study material for the students of South-Eastern University ...
 • Real-time Unity Multiplayer Server Implementation 

  Ahde, Jani (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis is an implementation document of the key elements of a real-time dedicated game server and its match logic in regard to the Nitro Games Plc developed and published free-to-play mobile game Medals of War. Basic ...
 • Ideawall-sovelluksen toteutus ja dokumentaatio 

  Järvisalo, Teemu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään Ideawall-sovelluksen suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyö toimii myös dokumentaationa sovelluksen ylläpidolle ja mahdolliselle jatkokehitykselle. Sovellus kehitettiin pelillistetyksi ...
 • PILVIPALVELUT : Pilvipalvelujen hyödyntäminen ICTLAB-oppimisympäristössä 

  Vornanen, Tommi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tietotekniikka alana on todella nopeasti kehittyvää, siksi oppimisympäristöjenkin pitäi-si pysyä samassa vauhdissa. Opinnäytetyössä oli tarkoitus etsiä tietoa pilvipalveluista sekä pilvilaskennasta ja tiivistää se ...
 • Energiayhtiön SCADA-verkon kehittäminen 

  Ahoniemi, Teemu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä sähkönjakeluverkon käytönohjaus -ja valvontajärjestelmään (SCADA), sekä erityisesti kyseisen järjestelmän tietoverkkolaitteisiin ja niiden asetusmäärityksiin. Lisäksi verkon ...
 • Opiskelijaprojektien seurantajärjestelmän vaatimukset 

  Pitkänen, Jani (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella opiskelijaprojektien seurantajärjestelmä opetuskäyttöön. Suunnittelun pohjalta kirjoitetaan vaatimusmäärittely, jonka avulla järjestelmä voidaan toteuttaa. Tämä vaatimusmäärittely ...
 • Cybergame secure application delivery 

  Järviö, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of this project was to create a ready framework for a web application called Cybergame by implementing secure and optimized application delivery features. The application was not ready at the time of the project, ...

Näytä lisää