Uusimmat viitteet

 • Opetuksen tukipalvelujen asiakaslähtöinen organisointi korkeakoulussa 

  Hämäläinen, Anniina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esiin vaihtoehtoja opetuksen tukipalvelujen asiakaslähtöiseksi organisoinniksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Xamkissa. Asiakaslähtöisyyttä tarkasteltiin opiskelijan näkökulmasta, ...
 • Mikkelin eläinsuojeluyhdistyksen toiminnan kehittäminen 

  Kerminen, Jenni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Mikkelin eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa sekä kehittää omaa ammatillista osaamistani kehittämisprosessin toteuttamisessa ja johtamistaidoissa. Kehittämisprosessin aikana oli tavoitteena ...
 • Toimivan yrittäjäyhteisön elementit 

  Tulla, Veera (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä jo pidempään toiminnassa olevien ja menestyneiden yrittäjäyhteisöjen toimintaan ja toimintaperiaatteisiin ja tuottaa kehittämisehdotuksia toimeksiantajan hankkeen jälkeistä toimintaa ...