Uusimmat viitteet

 • Elektronisen urheilun tapahtuman monikameratuotannon suunnittelu 

  Heikinheimo, Mikael (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pelaaminen on viime vuosina kasvattanut voimakkaasti suosiotaan, minkä myötä elektroni-sesta urheilusta on tullut vakavasti otettava kilpailun muoto sekä yleisölaji. Suomessakin harrastajien määrä on kasvanut tasaisesti, ...
 • Pepper’s Tale : Vihollisen suunnittelu, 3D-mallinnus ja animointi 

  Volanen, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan, 3D-mallinnetaan ja animoidaan käyttövalmis vihollishahmo Pepper’s Tale-nimisen 3D-tasoloikkapelin demoa varten. Tutkimuksen kohteena ovat hahmon animoinnin kannalta tärkeät mallinnuksessa ...
 • Poltetun maan tuolla puolen : Post-apokalyptinen maailmanrakennus 

  Joutsi, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maailmanrakennuksella tarkoitetaan erityisesti tieteisfiktion ja fantasian kontekstissa tapahtuvaa kokonaisten maailmojen luomista. Taustatutkimus on olennainen osa maailmanrakennusta myös mielikuvituksellisemmissa ...
 • Maatilan visuaalisen ilmeen uudistus 

  Kaukiainen, Jussi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda Metson Tilalle uusi yritysidentiteetti ja selvittää, mitä on visuaalinen identiteetti. Tämä opinnäytetyö pitää sisällään tunnuksen suunnitteluproses-sin, määritelmät käytetyistä väreistä ...
 • Postin sähköinen joulukortti : Isometrisen vektorigrafiikan piirtäminen ja animointi 

  Ikonen, Paula (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän produktiivisen opinnäytetyön konkreettinen tavoite oli suunnitella Postin interaktiiviselle, sähköiselle joulukortille paras mahdollinen toteutustapa ja tuottaa sisältö valituilla menetelmillä. Toteutuksen tuli olla ...
 • Verkkosivun palvelimen tietoturva : case: Raspberry Pi 

  Saari, Oskari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee verkkosivujen palvelimien tietoturvaa. Työssä käsitellään tapaustutkimuksena Raspberry Pi-tietokoneen valmistamista tietoturvalliseksi palvelimeksi. Työn tavoite on olla katsaus tietoturvaan ja ...