Uusimmat viitteet

 • Maatilan visuaalisen ilmeen uudistus 

  Kaukiainen, Jussi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda Metson Tilalle uusi yritysidentiteetti ja selvittää, mitä on visuaalinen identiteetti. Tämä opinnäytetyö pitää sisällään tunnuksen suunnitteluproses-sin, määritelmät käytetyistä väreistä ...
 • Postin sähköinen joulukortti : Isometrisen vektorigrafiikan piirtäminen ja animointi 

  Ikonen, Paula (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän produktiivisen opinnäytetyön konkreettinen tavoite oli suunnitella Postin interaktiiviselle, sähköiselle joulukortille paras mahdollinen toteutustapa ja tuottaa sisältö valituilla menetelmillä. Toteutuksen tuli olla ...
 • Verkkosivun palvelimen tietoturva : case: Raspberry Pi 

  Saari, Oskari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee verkkosivujen palvelimien tietoturvaa. Työssä käsitellään tapaustutkimuksena Raspberry Pi-tietokoneen valmistamista tietoturvalliseksi palvelimeksi. Työn tavoite on olla katsaus tietoturvaan ja ...