Uusimmat viitteet

 • Vaihtoehtona valmiin liiketoiminnan jatkaminen 

  Remes, Katja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yrityksillä on suuri merkitys Suomen valtiolle ja kansalaisten hyvinvoinnille. Yritykset työllistävät, huolehtivat tuotannosta ja ulkomaankaupasta, lisäksi yrityksissä tehdään suuri osa keksinnöistä ja tuotekehityksestä. ...
 • Matkailuyrityksen verkkokaupan suunnitelma 

  Turunen, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön päätavoite on tehdä suunnitelma siitä, millaisen verkkokaupan Woikoski Feeling kannattaa tehdä. Jotta päätavoitteeseen päästään, tehdään kysely ja bechmarkin-gin. Kyselyn kohderyhmä on Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ...
 • Digitaalisuuden ja tuottavuuden kehittämisen vaikutukset työhyvinvointiin : Digitetu – Digitaalisuudella ja prosessien hallinnalla tuottavuuteen - hanke 

  Maaranen, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu käynnisti vuonna 2016 Digitetu – Digitaalisuudella ja prosessien hallinnalla tuottavuuteen -hankkeen. Hanke päättyi joulukuussa 2017. Digitetu-hankkeessa parannettiin tuottavuutta ja ...
 • Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin julkisuuskuva asiakaskentässä 

  Henttonen, Eini (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kehittämisehdotuksia Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin julkisuuskuvan kehittämiseksi. Tutkimusongelmana oli selvittää, millainen on Sosterin julkisuuskuva asiakkaiden näkökulmasta ...
 • Asiantuntijapalvelun tuotteistamisen kulmakivet: määrittely, resursointi ja digitaalisuus 

  Lötjönen, Pilvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen nykyaikaisessa toimintaympäristössä. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, kuinka nykyaikainen asiantuntijuuteen liittyvä palveluratkaisu ...
 • Innovatiivisuus osaksi Korttiriihen yrityskulttuuria 

  Hoteila, Janne (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Innovatiivisuus osaksi Korttiriihi Oy:n yrityskulttuuria. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kehittämisehdotuksia innovatiivisen yritys-kulttuurin ja innovatiivisuuden vahvistamiseksi ...
 • Riskienhallinnan kehittäminen osana prosessien hallintaa 

  Viskari, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta on tullut yksi keskeisistä teemoista yritysten mukautuessa yhä nopeammin muuttuvaan toimintaympäristöön. Riskienhallinta on kiistatta yksi tärkeimmistä johtamisen työkaluista, mutta ...