Uusimmat viitteet

 • Akryyliamidipitoisuuden pienentäminen leivonnassa 

  Pehkonen, Jori (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Vaasan Oy:n kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin entsyymiperäinen akryyliamidin vähentäminen toimii leivonnassa ja pystytäänkö entsyymiä käyttämään Euroopan ...
 • Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon toimialueella 

  Saranpää, Tuomas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää salaattibaarien hygieniaa ja tuotteiden mikrobiologista laatua sekä salaattibaarien toimintaa tutkituissa kohteissa. Tutkimus tehtiin kesällä 2017 Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon ...
 • Akryyliamidin tutkiminen ja akryyliamidi leivässä 

  Ahola, Noora (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä käydään läpi uutta akryyliamidiasetusta, sekä keinoja tutkia akryyliamidia. Tavoitteena oli etsiä tietoa akryyliamidista ja sen analysointimenetelmistä kirjallisesti. Lisäksi tarkasteltiin uutta akryyliamidiasetusta ...
 • Laatujärjestelmän päivittäminen, IFS 6- ja ISO 22000 -standardien vertailu 

  Marttila, Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ISO 22000 -standardin vaatimukset täyttävä laatujärjestelmä rahti- ja sopimuspakkaaja-alan yritykselle. Lisäksi tavoitteena oli kirjata laatujärjestelmään IFS 6 -standardin kohdat, joiden ...
 • Ruokahävikki Suomessa ja globaalisti 

  Myllyperkiö, Veera (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ruokahävikkiä ei voida kokonaan välttää, mutta sen vähentäminen on taloudellisesti kannattavaa, hyväksi ympäristölle ja se voisi olla keino ruokapulan helpottamiseen. Ruokahävikille ei ole selvää määritelmää, mikä vaikuttaa ...
 • NIR-laitteen kalibrointi härkäpavun proteiinipitoisuudelle 

  Korhonen, Anniina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli tehdä kalibrointi ja ohjeistus kalibroinnin tekemiseen Seinäjoen ammattikorkeakoulun bio- ja elintarviketekniikan laboratoriossa olevalle Perten DA 7250 NIR analyysilaitteelle (Near ...
 • Ruoka-annosten 3D-mallintaminen valokuvamenetelmällä 

  Rajala, Liina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli ruoka-annosten 3D-mallintaminen valokuvamenetelmää käyttäen. Lisäksi tavoitteena oli dokumentoida menetelmä. Työ tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoululle ja työssä käytettiin SeAMK:n digikameraa ...
 • Uuden työntekijän perehdyttäminen : Case: Lapuan Leipä Oy 

  Luoma, Tiina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli laatia perehdytyslomake ja -opas Lapuan Leipä Oy:lle. Opinnäytetyö oli toiminnallinen opinnäytetyö ja työn aihe sai alkunsa esille tulleesta tarpeesta. Hyvä perehdytys ja työnopastus antavat edellytykset ...
 • Yeast extractin viskositeetin tutkiminen 

  Hietala, Sara (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin alkoholijuomayhtiö Altia Oyj:lle, Koskenkorvan tehtaalle. Opinnäytetyössä tutkittiin Koskenkorvan tehtaalla tuotettavaa, ohrasta ja hiivasta koostuvaa tislauksen sivutuotteena syntyvää funktionaalisen ...
 • Selvitys luomun suoramyynnistä Etelä-Pohjanmaan alueella 

  Jussila, Jonna; Ketonen, Fiija (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Luonnonmukaisella tuotannolla eli luomulla tarkoitetaan tuotantotapaa, joka perustuu luonnonmukaisiin ja ympäristöä säästäviin valintoihin. Luomutuotteita myytäessä suoramyynti on hyvin suosittu myyntimuoto. Opinnäytetyön ...
 • Broilerin reidenleikkuun kehittäminen 

  Harju, Tomi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee Atria Suomen, Nurmon siipikarjaleikkaamon broilerin reiden luuttomaksi leikkuun kehittämistä. Työn tavoitteena oli saada parempi leikkuutehokkuus ja saanto sekä kehittää nykyisiä prosesseja ja ...
 • Variksenmarja luonnollisena elintarvikevärinä 

  Koskenmäki, Minna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää elintarviketeollisuuteen soveltuva luonnollinen punainen väriaine mahdollisimman yksinkertaisella metodilla. Väriaineena käytettiin variksenmarjaa, koska siinä on erittäin korkea ...
 • Rakenteensäätöaineiden käyttö lahnapihvissä 

  Alanen, Henri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin ja pyrittiin kehittämään lahnamassasta valmistettavien lahnapihvien ominaisuuksia käyttäen erinäisiä rakenteeseen vaikuttavia apuaineita ja elintarvikkeita. Tavoitteina pihvillä oli hyvä rakenne, ...
 • Liikeidean kehittäminen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan lähiruokamarkkinoille 

  Kottari, Lenita; Kottari, Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Lähiruokamarkkinat ovat kasvussa, mutta lähiruoan saatavuudessa ja näkyvyydessä on ongelmia. Suurkeittiöiden ja ravintoloiden on hankala löytää paikallisia tuottajia, koska tuottajien resurssit eivät riitä markkinointiin. ...
 • Heratiivisteen proteiinipitoisuuden määritys MilkoScan -analysaattorilla : WPC:n mittauskanavan kalibrointi 

  Pienimaa, Irma (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, saadaanko Valion Seinäjoen tehtaan tuoretuote-osastolle hankittu MilkoScan FT 120 FTIR -spektrometri (Fourier Transform Infrared) kalibroinnin avulla mittaamaan tuoretuoteosastolla ...

Näytä lisää