Uusimmat viitteet

 • Uuden työntekijän perehdyttäminen : Case: Lapuan Leipä Oy 

  Luoma, Tiina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli laatia perehdytyslomake ja -opas Lapuan Leipä Oy:lle. Opinnäytetyö oli toiminnallinen opinnäytetyö ja työn aihe sai alkunsa esille tulleesta tarpeesta. Hyvä perehdytys ja työnopastus antavat edellytykset ...
 • Yeast extractin viskositeetin tutkiminen 

  Hietala, Sara (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin alkoholijuomayhtiö Altia Oyj:lle, Koskenkorvan tehtaalle. Opinnäytetyössä tutkittiin Koskenkorvan tehtaalla tuotettavaa, ohrasta ja hiivasta koostuvaa tislauksen sivutuotteena syntyvää funktionaalisen ...
 • Selvitys luomun suoramyynnistä Etelä-Pohjanmaan alueella 

  Jussila, Jonna; Ketonen, Fiija (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Luonnonmukaisella tuotannolla eli luomulla tarkoitetaan tuotantotapaa, joka perustuu luonnonmukaisiin ja ympäristöä säästäviin valintoihin. Luomutuotteita myytäessä suoramyynti on hyvin suosittu myyntimuoto. Opinnäytetyön ...
 • Broilerin reidenleikkuun kehittäminen 

  Harju, Tomi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee Atria Suomen, Nurmon siipikarjaleikkaamon broilerin reiden luuttomaksi leikkuun kehittämistä. Työn tavoitteena oli saada parempi leikkuutehokkuus ja saanto sekä kehittää nykyisiä prosesseja ja ...
 • Variksenmarja luonnollisena elintarvikevärinä 

  Koskenmäki, Minna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää elintarviketeollisuuteen soveltuva luonnollinen punainen väriaine mahdollisimman yksinkertaisella metodilla. Väriaineena käytettiin variksenmarjaa, koska siinä on erittäin korkea ...
 • Rakenteensäätöaineiden käyttö lahnapihvissä 

  Alanen, Henri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin ja pyrittiin kehittämään lahnamassasta valmistettavien lahnapihvien ominaisuuksia käyttäen erinäisiä rakenteeseen vaikuttavia apuaineita ja elintarvikkeita. Tavoitteina pihvillä oli hyvä rakenne, ...
 • Liikeidean kehittäminen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan lähiruokamarkkinoille 

  Kottari, Lenita; Kottari, Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Lähiruokamarkkinat ovat kasvussa, mutta lähiruoan saatavuudessa ja näkyvyydessä on ongelmia. Suurkeittiöiden ja ravintoloiden on hankala löytää paikallisia tuottajia, koska tuottajien resurssit eivät riitä markkinointiin. ...
 • Heratiivisteen proteiinipitoisuuden määritys MilkoScan -analysaattorilla : WPC:n mittauskanavan kalibrointi 

  Pienimaa, Irma (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, saadaanko Valion Seinäjoen tehtaan tuoretuote-osastolle hankittu MilkoScan FT 120 FTIR -spektrometri (Fourier Transform Infrared) kalibroinnin avulla mittaamaan tuoretuoteosastolla ...
 • Leipäpakkausvertailu : Case Pirjon Pakari 

  Kohtala, Joonas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pirjon Pakari käyttää kahdenlaisia tuotepakkauksia: muovi- ja paperipakkauksia. Tavoite oli selvittää, kumpi pakkaus soveltuu paremmin kullekin leipätuotteelle. Neljä työhön valittua tuotetta olivat Häjypoika, Ruis-Iisakki, ...
 • Actinobacillus pleuropneumoniaen serotyyppien 1,7,12 ja 3,6,8 PCR-menetelmien validointi 

  Jokisalo, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ suoritettiin Eviran Seinäjoen toimipisteessä heidän käyttöönsä. Työn tarkoitus oli pystyttää ja validoida toimivat multiplex-PCR -menetelmät Actinobacillus pleuropneumoniae -bakteerin serotyypeille 1,7,12 ja 3,6,8. ...
 • Kylmäleivontaa hyödyntävän leivän leivontaprosessin tuotekehitys : Case Pirjon Pakari 

  Mustonen, Johanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ciabattalle rapeampi kuori. Toimeksiantaja oli Pirjon Pakari Oy. Aihetta tutkittiin ensin teorian kautta, sen jälkeen siirryttiin leivontakokeisin. Leipäkokeissa tehtiin variaatioita ...
 • Tankkipesukeskuksen pesujen toimivuus 

  Hautamäki, Sari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tutkimus oli Valio Oy Seinäjoen tehtaan Tankkipesukeskuksen pesujen toimivuus. Tankkipesukeskuksen 10.2013 uusimisen jälkeen ei tehty laajempaa mikrobiologista tutkimusta pesujen toimivuudesta ja tämän ...
 • Elintarvikelinjaston tuotannon tehostaminen LEAN-ajattelutavan mukaisesti 

  Kumpulainen, Juuso (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  LEAN-ajattelu on Japanista lähtöisin oleva johtamisfilosofia. LEAN-ajattelutavan päämääränä on poistaa kaikki arvoa tuottamattomat, prosesseille ei-välttämättömät toiminnot eli hukat, joita löydetään tuotannosta. Tällä ...
 • Kaurapohjaisen leivän tuotekehitys 

  Lappalainen, Marjanne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää leipomoille suunnattu Leivontamix -resepti Oy West Mills Ab Ltd:lle. Tuotteesta haluttiin kaurapohjainen patonki tai palaleipä, koska kaura on viimevuosina nostanut suosiotaan ...
 • Raaka-aineen lämpötilan vaikutus lopputuotteen laatuun : Kypsän lihan valmistusprosessi 

  Piirto, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön keskeisin tarkoitus oli laadun parantaminen ja siihen tarvittavien toimenpiteiden määrittäminen. Yksi tarkasteltava toimenpide oli raaka-aineen lämpötilan muuttaminen tuotannossa ja sen vaikutus lopputuotteen ...

Näytä lisää