Sarjassa julkaistaan toimitettuja aineistoja, joissa keskiössä ovat hankkeen/toiminnan tulokset, joilla on vaikuttavuutta ja, jotka palvelevat työelämän kehittämistä. Sarjassa voidaan myös julkaista akateemisten opinnäytetöiden pohjalta laadittuja ja kohderyhmälähtöisesti muokattuja tekstejä tai muita ammattikorkeakoulutuksen kannalta merkityksellisiä tutkimuksia. ISSN: 1799-599X (nid.), 1799-6007 (PDF)

Uusimmat viitteet

 • Osaamisella ei ole rajoja : Vastuukorkeakoulutoiminta maahanmuuttajien integraation tukena Suomessa 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Stenberg, Heidi; Autero, Marianne; Ala-Nikkola, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen ja työllistyminen on Suomelle välttämätöntä. Osaava työvoima vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia, ja onnistunut kotouttaminen avaa uusia ...
 • SOHJOA-projekti : Robottibussi Suomen urbaaneissa olosuhteissa 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Nissin, Oscar; Åman, Milla (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  SOHJOA-6aika -hanke paikallisti vuosina 2016–2018 käytännön ajokokeiluin, miten automatisoitu, sähköinen liikenneväline solahtaa suomalaiseen kaupunkiliikenteeseen. Käsillä oleva artikkelikokoelma kattaa robobussikokeilujen ...
 • Minnotalkoot : Toimintautkimus monialaisesta ja moniasteisesta innovaatiopedagogiikasta 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Hero, Laura-Maija; Euroopan sosiaalirahasto ESR
  TAITO-työelämäkirjat (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Valmistuessaan ammattiin nuori opiskelija on vaiheessa, jossa tulisi löytää oma polku joko työelämään tai jatko-opintoihin. Aina polkua ei löydy ja siirtymä voi venyä pitkäksikin. Teinimininnotalkoot-projektissa kehitettiin ...
 • Kohti älykästä ilmanvaihtoa : Näkökulmia ja ratkaisuja parempaan sisäilmaan 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Raussi-Lehto, Eija; Ala-Nikkola, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sisäilman laatu on merkittävä jokapäiväinen asia, sillä ihmiset viettävät suurimman osan ajastaan sisätiloissa. Se vaikuttaa terveyteen monella tavoin, erityisiä riskiryhmiä ovat lapset ja vanhukset. Sisäilmaa parantamalla ...
 • Kiertovillasta kasvuun : Villan kierrätyksen ja kierrätysvillatuotteiden toimitusketju ja liiketoimintamahdollisuudet 

  Amgwerd, Marja; Koivumaa, Veikko; Parviainen, Erja; Viluksela, Pentti
  Taito-työelämäkirjat (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
 • Tuliko onni puun takaa? Yhteistoiminnallisesti työhyvinvointia ja tuottavuutta kehittämässä metsä- ja sote-alalla 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Gröhn, Irene; Rekola, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä julkaisu on Onni tulee puun takaa - hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle ESR- hankkeen (2015 - 2017) loppuraportti. Loppujulkaisussa pyrimme vastaamaan kysymykseen ”Tuliko Onni puun takaa?” Lisääntyikö ...
 • Työelämävalmiuksia alueellista hyvinvointia kehittämällä 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Mikkola, Tuula; Roivas, Marianne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyvinvoinnin edellytyksenä on ihmisten mahdollisuus osallisuuteen ja osallisuuden kokemiseen täysivaltaisina jäseninä yhteiskunnassa ja omassa yhteisössään. Osallistuminen yhteisön toimintaan, yhdessä kehittäminen ja ...
 • Työyhteisöä kehittävä täydennyskoulutus : kohti asiakaslähtöistä toimintakyvyn arviointia 

  Harra, Toini; Vehkaperä, Ulla; Kara, Helena
  TAITO-työelämäkirjat 1 (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
  Jatkuva ja pitkäjänteinen kehittäminen on osa sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatioiden toimintaa. Tässä julkaisussa kuvataan työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistä kehittämistä ja sen tuloksia. Työyhteisön ...
 • Osallistava monikulttuurinen sosiaaliohjaus 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Kaljonen, Päivi; Matinheikki-Kokko, Kaija
  TAITO-työelämäkirjat 2 (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
  Kuinka tunnistamme kulttuurin merkityksen asiakastyössä, jossa kohtaavat eri kulttuureissa kasvaneet ihmiset? Julkaisussa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden sosiaaliohjausta eri näkökulmista. Tavoitteena ...
 • Kehittyvät oppimisympäristöt 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Savander-Ranne, Carina; Lindfors, Juha; Lankinen, Pasi; Lintula, Leila
  TAITO-työelämäkirjat 5 (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
  Hyvän oppimisympäristön voimavaroja ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja luovuus. Oppimisympäristöt kehittyvät yhteisöllisinä muutos- ja oppimisprosesseina, joissa opiskelijat ja opettajat toimivat rinnan työelämän ...
 • Monta polkua osaamiseen 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Lintula, Leila
  TAITO-työelämäkirjat 3 (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
  Työelämä, koulutuksen yhteiskunnallinen tausta sekä osaamistarpeet muuttuvat, ja koulutukseen tulevien opiskelijoiden kokemukselliset ja tiedolliset lähtökohdat ovat aiempaa monipuolisempia. Mitä haasteita ja mahdollisuuksia ...
 • Yhteiset asiakkaat : ammattikorkeakoulu ja sairaala kehittäjäkumppaneina 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Reijonen, Merja; Harra, Toini; Immonen, Sirpa; Marjamäki-Kekki, Minna
  TAITO-työelämäkirjat 4 (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
  Korkeakoulut ja työelämä ovat luontevia kumppaneita, kun kehitetään asiakaslähtöisyyttä ja hyvää palvelua sosiaali- ja terveysalalla. Yhteiset asiakkaat kuvaa Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Espoon sairaalan työskentelyä ...
 • Kohti luovaa arkea : kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisyyden edistäjänä : tutkimusraportti 

  Huhtinen-Hildén, Laura; Puustelli-Pitkänen, Anna; Strandman, Pia; Ala-Nikkola, Elina
  TAITO-työelämäkirjat (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli lisätä ymmärrystä luovuuden, osallistavan taidetoiminnan sekä kulttuuria arvostavan näkökulman merkityksestä vanhustyössä. Kulttuurin, taiteen ja luovuuden merkitykset ihmiselle ...