Sarjassa julkaistaan toimitettuja aineistoja, joissa keskiössä ovat hankkeen/toiminnan tulokset, joilla on vaikuttavuutta ja, jotka palvelevat työelämän kehittämistä. Sarjassa voidaan myös julkaista akateemisten opinnäytetöiden pohjalta laadittuja ja kohderyhmälähtöisesti muokattuja tekstejä tai muita ammattikorkeakoulutuksen kannalta merkityksellisiä tutkimuksia. ISSN: 1799-599X (nid.), 1799-6007 (PDF)

Uusimmat viitteet

 • Kiertovillasta kasvuun : Villan kierrätyksen ja kierrätysvillatuotteiden toimitusketju ja liiketoimintamahdollisuudet 

  Amgwerd, Marja; Koivumaa, Veikko; Parviainen, Erja; Viluksela, Pentti
  Taito-työelämäkirjat (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
 • Tuliko onni puun takaa? Yhteistoiminnallisesti työhyvinvointia ja tuottavuutta kehittämässä metsä- ja sote-alalla 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Gröhn, Irene; Rekola, Leena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä julkaisu on Onni tulee puun takaa - hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle ESR- hankkeen (2015 - 2017) loppuraportti. Loppujulkaisussa pyrimme vastaamaan kysymykseen ”Tuliko Onni puun takaa?” Lisääntyikö ...
 • Työelämävalmiuksia alueellista hyvinvointia kehittämällä 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Mikkola, Tuula; Roivas, Marianne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hyvinvoinnin edellytyksenä on ihmisten mahdollisuus osallisuuteen ja osallisuuden kokemiseen täysivaltaisina jäseninä yhteiskunnassa ja omassa yhteisössään. Osallistuminen yhteisön toimintaan, yhdessä kehittäminen ja ...
 • Työyhteisöä kehittävä täydennyskoulutus : kohti asiakaslähtöistä toimintakyvyn arviointia 

  Harra, Toini; Vehkaperä, Ulla; Kara, Helena
  TAITO-työelämäkirjat 1 (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
  Jatkuva ja pitkäjänteinen kehittäminen on osa sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatioiden toimintaa. Tässä julkaisussa kuvataan työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistä kehittämistä ja sen tuloksia. Työyhteisön ...
 • Osallistava monikulttuurinen sosiaaliohjaus 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Kaljonen, Päivi; Matinheikki-Kokko, Kaija
  TAITO-työelämäkirjat 2 (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
  Kuinka tunnistamme kulttuurin merkityksen asiakastyössä, jossa kohtaavat eri kulttuureissa kasvaneet ihmiset? Julkaisussa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden sosiaaliohjausta eri näkökulmista. Tavoitteena ...
 • Kehittyvät oppimisympäristöt 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Savander-Ranne, Carina; Lindfors, Juha; Lankinen, Pasi; Lintula, Leila
  TAITO-työelämäkirjat 5 (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
  Hyvän oppimisympäristön voimavaroja ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja luovuus. Oppimisympäristöt kehittyvät yhteisöllisinä muutos- ja oppimisprosesseina, joissa opiskelijat ja opettajat toimivat rinnan työelämän ...
 • Monta polkua osaamiseen 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Lintula, Leila
  TAITO-työelämäkirjat 3 (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
  Työelämä, koulutuksen yhteiskunnallinen tausta sekä osaamistarpeet muuttuvat, ja koulutukseen tulevien opiskelijoiden kokemukselliset ja tiedolliset lähtökohdat ovat aiempaa monipuolisempia. Mitä haasteita ja mahdollisuuksia ...
 • Yhteiset asiakkaat : ammattikorkeakoulu ja sairaala kehittäjäkumppaneina 

  Metropolia Ammattikorkeakoulu; Reijonen, Merja; Harra, Toini; Immonen, Sirpa; Marjamäki-Kekki, Minna
  TAITO-työelämäkirjat 4 (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
  Korkeakoulut ja työelämä ovat luontevia kumppaneita, kun kehitetään asiakaslähtöisyyttä ja hyvää palvelua sosiaali- ja terveysalalla. Yhteiset asiakkaat kuvaa Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Espoon sairaalan työskentelyä ...
 • Kohti luovaa arkea : kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisyyden edistäjänä : tutkimusraportti 

  Huhtinen-Hildén, Laura; Puustelli-Pitkänen, Anna; Strandman, Pia; Ala-Nikkola, Elina
  TAITO-työelämäkirjat (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli lisätä ymmärrystä luovuuden, osallistavan taidetoiminnan sekä kulttuuria arvostavan näkökulman merkityksestä vanhustyössä. Kulttuurin, taiteen ja luovuuden merkitykset ihmiselle ...