Uusimmat viitteet

 • Joutsenmerkkihakemuksen toimintasuunnitelma Pihka Kalasatama -lounasravintolalle 

  Hokkanen, Pinja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Juuri Yhtiöt Oy:n Pihka Kalasatama –lounasravintolalle. Työn tavoitteena oli tehdä ravintolalle toimintasuunnitelma pohjautuen Joutsenmerkin kriteereihin hotelleille, ravintoloille ja kongressikeskuksille. ...
 • Case: Tubecon -tapahtuman kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi tubettajanäkökulmasta 

  Olkkonen, Milla (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön toimeksiantaja on Suomen Tubetapahtumat Oy. Tutkimuksellisen kehittämistehtävän tavoite oli tuottaa kehittämisideoita Tubecon -tapahtuman tekemiseksi asiakaslähtöisemmäksi sisällöntuottajien ...
 • Ideointityökalu ruokamatkailutuotteen kehittämiseen 

  Horsma, Elisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli ruokamatkailu. Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja sen tavoitteena oli suunnitella ideointityökalu ruokamatkailutuotteiden kehittämiseen. Tarkoituksena oli, että ideointityökalu hyödyttäisi ...
 • Työvoiman saatavuusongelmaan ratkaisuja ravintola-alalla : -näkemyksiä työvoiman saatavuuteen Restel Oy:ssä 

  Järvenpää, Sari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Matkailu- ja palveluliiketoimista Restonomi (AMK) Sari Järvenpää Työvoiman saatavuusongelmaan ratkaisuja ravintola-alalla -näkemyksiä työvoiman saatavuuteen Restel Oy:ssä Vuosi ...
 • Tapahtumajärjestämisen parhaat käytännöt 

  Ursin-Ralli, Ursula (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on luoda Laurean TKI-yksikön hankkeiden tapahtumajärjestämisestä toimintamalli, joka auttaa hankkeiden projektipäälliköitä toteuttamaan laadukkaita tapahtumia. Opin-näytetyön ...
 • Lyylit Rohkeat -tapahtuman järjestäminen 

  Hakala, Helmi; Alm, Gitta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee Lyylit Rohkeat –tapahtuman järjestämistä ja on tehty toimeksiantaja Make Up Artist Gitta Almin toiveesta. Toimeksiantaja halusi kokeilla, minkälaisia vaikutuksia tapahtuman ...
 • Ruokatapahtuman konseptointi -case Hävikinkorjuujuhla 

  Alila, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä luodaan tilaajalle ruokatapahtumaan konsepti. Konsepti on tämän työn konkreettinen tuotos. Toimeksiantaja on Vantaan kuntapalveluiden asukastila Katrinebergin kartano. Katrinebergin ...
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen Liikenneasema X 

  Ranki, Miia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työhyvinvoinnin kehittäminen Liikenneasema X 2017 Sivumäärä 27 Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa toimeksiantajan yrityksen työhyvinvointia sekä laatia kehittämisehdotukset työhyvinvoinnin parantamiseksi. ...
 • Ohjelmapuiston suunnittelu ja toteutus SÄIHKE-partioleirille 

  Nieminen, Sonja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, joka koostuu teoreettisesta ja toiminnallisesta osuudesta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Suomi100-teemainen ohjelmapuisto opinnäytetyön ...
 • Maailma kylässä 2017 -festivaalin näytteilleasettajatutkimus 

  Niskanen, Emma (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maailma kylässä 2017 -festivaalin näytteilleasettajatutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajalle Kepa ry:lle hyödyllistä tietoa Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajista ja löytää konkreettisia ...
 • Maailma Kylässä -festivaali kävijätutkimus 2017 

  Moilanen, Marika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty palveluliiketoiminnan linjalle Laurea-ammattikorkeakoululle yhdessä Kepa Ry:n kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä vuoden 2017 kävijäkysely Kepa Ry:n järjestämälle Maailma Kylässä ...
 • Yritysasiakkaan käyttäytyminen ja tavoittaminen tapahtumatuottajan näkökulmasta 

  Suokas, Mikko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkielmallisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vastaavatko toimeksiantajan nykyiset toimintatavat yritysasiakkaiden odotuksia. Lopputuloksen toivottiin antavan suuntaa myös markkinointitoimenpiteiden ...
 • Online Marketing Plan for a Travel Company 

  Melamed, Michal (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The subject of this thesis is online marketing in a travel company. The objective of this study was to create an online marketing plan for a travel agency that organizes travels and tours for Finnish tourists in Israel. ...
 • Suosituksia markkinointisuunnitelmaa varten : Case: Hotel Evergreen 

  Väisänen, Juha (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia hotelli Evergreenille suosituksia markkinointisuunnitelman tekemistä varten. Työssä käytiin läpi niitä mahdollisia asioita, joita hotellin tulisi ottaa huomioon markkinointisuunnitelmaa ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma CASE: RESTO2018 

  Peltola, Ellinoora; Rajala, Katja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajalle markkinointiviestintäsuunnitelma RESTO2018-tapahtumaa varten. Markkinointiviestintäsuunnitelman tulisi auttaa tapahtumaa järjestävää projektiryhmää sen markkinoinnissa. ...

Näytä lisää