Uusimmat viitteet

 • Laurea-ammattikorkeakoulun markkinointiviestinnän tavoitteiden toteutuminen Matka2018-messuilla 

  Eskelinen, Hanna; Eriksson, Bettina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön toimeksiantaja on Laurea-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön tarkoitus ja toimeksianto oli selvittää, onko Laurean hyödyllistä osallistua Matkamessuille vielä tulevaisuudessa. Opinnäytetyön ...
 • Työkaluja RESTO -tietotaitokilpailun sosiaalisen median kanavien aktiivisena pitämiseen 

  Kuparinen, Annika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli sisällöntuottaminen RESTO -tietotaitokilpailun sosiaalisen median kanaviin sekä sosiaalisen median suunnitelman avulla sosiaalisen median päivitysten näkyvyyden ja tykkäysten seuraaminen ja ...
 • Tuotekortiston kehittäminen - Case: Innokem Oy 

  Aschan, Nea (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö oli toiminnallinen kehittämisprojekti, jossa kehitettiin palvelumuotoilua hyödyntäen Innokem Oy:lle tuotekortisto pesuaineista. Tavoitteena oli prosessin aikana kartoittaa tarve tuotekortistolle ja kehittää ...
 • Esimiesten rooli työntekijöiden sitouttamisessa 

  Schroderus, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli erään majoitus- ja ravitsemispalveluita tarjoavan yrityksen työntekijöiden sitouttamiskeinojen edistäminen. Tämä toteutettiin tutkimalla yrityksen työntekijöiden sitoutumiseen ...
 • Hurrikaanien vaikutukset matkaperuutuksiin yrityksessä X 

  Koskinen, Lotta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten hurrikaanit vaikuttavat matkojen peruuntumiseen, ja kuinka suuri vaikutus niistä uutisoinnilla on matkustajien lähtöpäätöksiin. Toimeksiantajana toimi suomalainen matkatoimisto. ...
 • Tuska-festivaalien kansainvälisten kävijöiden palvelun parantaminen ja informaation lisääminen 

  Lempiäinen, Ilona (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Helsingissä järjestettävälle Tuska Open Air Metal Festivalille. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kehitysehdotuksia Tuska-festivaalin kansainvälisten kävijöiden palvelun parantamiseksi ja tehdä ...
 • Establishing a toolkit for pop-up restaurateurs - Case Startup Refugees 

  Vitikka, Mika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this thesis was to create a toolkit for the Startup Refugees business program par-ticipants, who organize pop-up restaurants at the Walkers Café in Tikkurila, Vantaa. The thesis was commissioned by Startup ...
 • Tilajohtamisen standardoinnin merkitys siivoustyön mitoituksessa ja tarjouskilpailussa 

  Peltonen, Vesa-Pekka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia millaista merkitystä tilajohtamisen standardin tilamääritelmät voivat tuoda siivoustyön mitoitukseen ja tarjouskilpailuun. Tilajohtamisen standardit perustuvat Eurooppalaiseen ...
 • Asiakaskokemuksen kartoitus case: Stockmann Herkku 

  Palmroos, Isabella; Gvozdiuk, Emilia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Stockmann Herkun asiakkaiden asiakaskokemuksen kartoitus. Opinnäytetyö lähti liikkeelle toimeksiantajan pyynnöstä ja kiinnostuksesta selvittää ’’Mikä tekee Herkusta Herkun?’’ Kartoitus ...
 • Joutsenmerkkihakemuksen toimintasuunnitelma Pihka Kalasatama -lounasravintolalle 

  Hokkanen, Pinja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Juuri Yhtiöt Oy:n Pihka Kalasatama –lounasravintolalle. Työn tavoitteena oli tehdä ravintolalle toimintasuunnitelma pohjautuen Joutsenmerkin kriteereihin hotelleille, ravintoloille ja kongressikeskuksille. ...
 • Case: Tubecon -tapahtuman kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi tubettajanäkökulmasta 

  Olkkonen, Milla (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön toimeksiantaja on Suomen Tubetapahtumat Oy. Tutkimuksellisen kehittämistehtävän tavoite oli tuottaa kehittämisideoita Tubecon -tapahtuman tekemiseksi asiakaslähtöisemmäksi sisällöntuottajien ...
 • Ideointityökalu ruokamatkailutuotteen kehittämiseen 

  Horsma, Elisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli ruokamatkailu. Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja sen tavoitteena oli suunnitella ideointityökalu ruokamatkailutuotteiden kehittämiseen. Tarkoituksena oli, että ideointityökalu hyödyttäisi ...
 • Työvoiman saatavuusongelmaan ratkaisuja ravintola-alalla : -näkemyksiä työvoiman saatavuuteen Restel Oy:ssä 

  Järvenpää, Sari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Laurea-ammattikorkeakoulu Tiivistelmä Matkailu- ja palveluliiketoimista Restonomi (AMK) Sari Järvenpää Työvoiman saatavuusongelmaan ratkaisuja ravintola-alalla -näkemyksiä työvoiman saatavuuteen Restel Oy:ssä Vuosi ...
 • Tapahtumajärjestämisen parhaat käytännöt 

  Ursin-Ralli, Ursula (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on luoda Laurean TKI-yksikön hankkeiden tapahtumajärjestämisestä toimintamalli, joka auttaa hankkeiden projektipäälliköitä toteuttamaan laadukkaita tapahtumia. Opin-näytetyön ...
 • Lyylit Rohkeat -tapahtuman järjestäminen 

  Hakala, Helmi; Alm, Gitta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee Lyylit Rohkeat –tapahtuman järjestämistä ja on tehty toimeksiantaja Make Up Artist Gitta Almin toiveesta. Toimeksiantaja halusi kokeilla, minkälaisia vaikutuksia tapahtuman ...

Näytä lisää