Uusimmat viitteet

 • Markkinointisuunnitelma: Popomama Dim Sum & Tea House 

  Heikkilä, Catharina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia markkinointisuunnitelma huhtikuussa 2017 perustetulle kiinalaiselle ravintolalle Popomama Dim Sum & Tea Houselle. Opinnäytetyöprosessin alkaessa ravintola oli vasta noin puoli ...
 • RESTO2018 - Alumnipäivän suunnittelu, toteutus ja markkinointi 

  Kivioja, Eveliina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Resto2018-tietotaitokilpailuiden yhteydessä järjestettävä Alumnipäivä-tapahtuma, sekä suunnitella ja toteuttaa tapahtuman markkinointi. Tapahtuma ...
 • Hotelliketjun uudelleenbrändäys: Case Scandic Meilahti & Scandic Helsinki Aviacongress 

  Mounir, Mervi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten entisen Cumulus-hotellin, nykyisen Scandic-hotellin kanta-asiakkaat kokevat ketjujen yhdistymisen ja hotelliketjun uudelleenbrändäyksen. Tarkoituksena oli, että tutkimustulosten ...
 • Vaatealan pienyrityksen kansainvälistymisstrategia 

  Koivisto, Lumi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kansainvälistymisstrategia PohjoisSuomessa toimivalle vaatetusalan pienyritykselle. Tuotoksena syntynyt markkinakohtainen kansainvälistymisstrategia pidetään suojattuna ...
 • Pyhäsalmen kaivoksen kehittäminen elämyskohteeksi 

  Luttunen, Jukka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia miten entisiä kaivoksia ja niiden kaivosalueita on matkailullisesti hyödynnetty ja miten hyvin he ovat toiminnassaan onnistuneet. Työn tarkoituksena oli selvittää minkälaisia ...
 • Kaakaon tuotantoketjun läpinäkyvyyden tuoma lisäarvo kuluttajalle 

  Vilppo, Jan (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia kaakaon tuotantoketjun läpinäkyvyyden tarjoamaa lisäarvoa suomalaiselle kuluttajalle. Opinnäytetyö on tehty Helsinki Heaven Oy:lle ja tutkimuksen tuloksia on tarkoitus käyttää ...
 • Valmismatkapaketin suunnitteleminen ryhmämatkalle Lissaboniin 

  Naukkarinen, Tiia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli valmismatkapaketin suunnitteleminen toimeksiantaja matkanjärjestäjä X:lle, jonka avulla järjestetään ryhmämatka Lissaboniin alkukeväällä 2019. Tavoitteena oli kehittää ...
 • Ruokapalveluiden kehittäminen Majatalo Juuka 

  Kahila, Johanna; Suvinen, Leena (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Majatalo Juuan ruokapalveluita palvelumuotoilun avulla. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi perheyritys Majatalo Juuka, joka tarjoaa aamiaismajoituspalveluita Pohjois-Karjalan ...
 • Sosiaalisen median työkalut pienille majoitusyrityksille 

  Dankov, Katri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda helppokäyttöiset sosiaalisen median toimintaoh-jeet pienille majoitusyrityksille, jotka hyötyisivät uudesta ratkaisusta ylläpitää sosiaalista mediaa. Työn tavoitteena oli selvittää ...
 • Ruoan turvallisuuden arvioiminen Espoo Catering Oy:n palvelukeittiöissä 

  Huhtio, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tavoitteena on selvittää millä tasolla tämän hetkinen ruoan turvallisuus on Espoo Catering Oy:n palvelukeittiöissä. Toimintamalli palvelukeittiöissä muuttui monin osin, kun Kilon Keskuskeittiö ...
 • Erityisruokavalioiden tuotantoprosessin yksinkertaistaminen ammattikeittiössä 

  Kokkonen, Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli yritys, joka tuottaa ruokapalveluita kouluihin ja päiväkoteihin. Aterioita valmistetaan n. 25 000 annosta päivässä. Toimeksiantajan tavoitteena oli keskittää koulu- ja päiväkotiruokailuun ...
 • Asiakasymmärrys ja kilpailutekijät ravintolan arki- iltojen elävöittämisen perustana : - Case Fast Casual -konseptin ravintola 

  Kotamäki, Raisa; Kibuvits, Anu- Ly (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajayritykselle kehitysideoita sekä –ehdotuksia fast casual -konseptin ravintolan arki -iltojen myynnin elävöittämiseksi. Työn tavoitteena oli, että toimeksiantaja saa ...
 • Markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin toteutus yhtyeelle Project 95 

  Kivekäs, Mailis (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli saada yhtyeelle Project 95 enemmän näkyvyyttä ja seuraajia sosiaalisessa mediassa suunnitellulla ja yhtyeen brändiä tukevalla Facebook- ja Instagram- markkinoinnilla. Tarkoituksena oli ...
 • Etupainotteisen rekrytoinnin toimintamalli Kirkkonummen kunnan kotihoidolle 

  Loiviola, Sanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Etupainotteisella rekrytoinnilla tarkoitetaan alan opiskelijoihin kohdistuvaa rekrytointia ja opiskelijoiden mielenkiinnon herättämistä yritystä kohtaan jo opiskeluiden aikana. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda ...
 • Tapahtumamarkkinointisuunnitelma - Big Bang Tour 

  Maksimainen, Johannes (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä tapahtumamarkkinointisuunnitelma golfkiertueelle. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi GoGolf Oy, joka on erilaisia golfpalveluita tuottava yritys. Yrityksen Big Bang Tour järjestetään ...

Näytä lisää