Uusimmat viitteet

 • Markkinointiviestintäsuunnitelma CASE: RESTO2018 

  Peltola, Ellinoora; Rajala, Katja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajalle markkinointiviestintäsuunnitelma RESTO2018-tapahtumaa varten. Markkinointiviestintäsuunnitelman tulisi auttaa tapahtumaa järjestävää projektiryhmää sen markkinoinnissa. ...
 • Osaamisen kehittäminen työssäoppimisen menetelmin Case: Sokotel Oy 

  Mäkelä, Miina; Kanerva, Titta (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa esimiehen opas aika- ja henkilöresurssien kannalta järkevistä työssäoppimisen menetelmistä. Toimeksiantajana on koko maassa toimiva hotelliyritys Sokotel Oy, jonka pääkonttori ...
 • Asiakaskokemus yhdistetyissä kunnan palveluissa : Case: Ison Omenan palvelutori 

  Lindholm, Niina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ison Omenan palvelutori on täysin uudenlainen julkisten palvelujen keskittymä, joka on suunniteltu tuottamaan kunnallisia palveluja asiakaslähtöisesti. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Palvelutorin asiakaskokemuksen ...
 • Konditoriamyymälän asiakkaiden toiveiden kartoitus ja kilpailijaseuranta 

  Leino, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on helsinkiläinen konditoria, joka haluaa uudistaa myymälänsä valikoimaa. Tämän työn tarkoituksena on olla apuna tuotevalikoiman uudistamisessa. Toimeksiantaja halusi tietää mitä asiakkaat ...
 • The Impact of Information Technology on the Music Tour Management. Case Study: Master Tour 

  Nechaeva, Ekaterina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  This Bachelor’s thesis aims to identify the influence of information technology on a music tour management. This thesis research consists of the literature review which discusses the changing business model of the music ...
 • Tunnettuus- ja mielikuvatutkimus Lyömätön Linja Espoossa ry:lle 

  Takkinen, Tanja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli tutkia, miten työn toimeksiantaja, Lyömätön Linja tunnetaan Espoossa ja minkälainen maine toiminnalla on. Tuloksia on tarkoitus käyttää tunnettavuuden parantamiseen, mikä johtaisi palvelujen käytön ...
 • Hyvinvointipalvelun kehittäminen tuotteistamisen avulla 

  Ahonen, Satu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää hyvinvointialan yritykselle palvelutarjontaan palvelu. Palvelulla tässä työssä tarkoitetaan luentoa tai luentosarjaa. Työssä käytettiin palvelun tuotteistamista kehittämistyössä. ...
 • Kimppatilausjärjestelmän kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 

  Modenius-Kuusi, Mira (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kimppatilausjärjestelmän kehittäminen palvelumuotoilun keinoin. Tarkoituksena oli tehdä Organic Health -luomuruokatukun (OH) asiakkaille kimppatilausjärjestelmästä asiakaslähtöisempi ...
 • Brändin nykytilan kartoitus - Planti 

  Rautanen, Mari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö oli tutkielmallinen työ Planti-brändin nykytilasta. Työn toimeksiantaja oli ruokatuottaja Kavli Oy, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat Planti-brändin kasviperäiset meijerituotteet. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • Monitilatoimisto työympäristönä : Case ISS Palvelut Oy 

  Muukka, Sanna; Gustafsson, Katja-Maria (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa toimeksiantajalle ISS Palvelut Oy:lle kehitysideoita liittyen käytettävyyteen, monitilatoimistoon, tilatehokkuuteen, sekä toimivaan työympäristöön heidän ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän tukipalvelun käyttöönotto ja kehittäminen kiinteistöpalveluilla 

  Kapanen, Minna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kehityssuunnitelma toiminnanohjausjärjestelmän tukipalveluille. Toiminnanohjausjärjestelmän ja tukipalveluiden käyttöönotot suoritettiin samanaikaisesti kahdessa eri pilottiyksikössä. ...