Uusimmat viitteet

 • Toiminnallisen opinnäytetyön oppimiskokemukset 

  Saastamoinen, Mervi; Vähä, Tuomo; Ypyä, Johanna; Alahuhta, Maija; Päätalo, Kati (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Tässä artikkelissa kuvataan toiminnallisen opinnäytetyön prosessia. Esimerkkinä käytetään Oulun ammattikorkeakoulussa tehtyä opinnäytetyötä, jossa tuotettiin opetuskäyttöön video verenpaineen mittaamisesta. Opinnäytetyön ...
 • Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kuvaamana 

  Sandström, Sanna; Keiski-Turunen, Annika; Hassila, Lea; Alahuhta, Maija (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Artikkelissa käsitellään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemuksia moniammatillisesta yhteistyötä omassa työssään. Moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa ryhmää ihmisiä, joilla on erilainen koulutus ja jotka ...
 • Lapsentahtisen ensi-imetyksen avulla kohti toiveiden mukaista imetyskokemusta 

  Alian, Johanna; Makkonen, Marjo; Rainto, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Maidon saaminen on vastasyntyneelle elinehto. Ensimmäisten kuukausien ajan äidin oma maito on lapselle optimaalisin ravinnonlähde, sillä äidin keho sopeuttaa maidon koostumuksen lapsen tarpeita vastaavaksi. Vaikka imetyksen ...
 • Vahvuuksien kautta uudistumaan. Yritysten uudistuskyvykkyyttä edistämässä 

  Kiviniemi, Liisa; Uusitalo, Jaana (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Uudistumiskyvykkyyttä tarvitaan, jotta sekä yritykset että yksilöt pärjäävät työelämässä. Uudistuskyvykkyys on kykyä pysyä toimintakykyisenä muuttuvissa tilanteissa sekä kykyä sopeutua rakentavalla tavalla vastoinkäymisiin ...
 • Opinnäytetyöstä julkaisuksi 

  Koski, Tuula; Ahvenlampi, Sari; Karjalainen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Opinnäytetyöstä julkaisuksi -video tuo esille yhteiskirjoittamisen ja opinnäytetyöstä julkaisun tekemisen. Julkaisun tekemisen kautta opiskelija saa esille omaa osaamistaan ja syventää asiantuntijuuttaan. Videon avulla ...
 • Omistajuuden muutokset maatilayrityksessä 

  Hyry, Samuli; Kastikainen, Jarmo; Vitikka, Päivi (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Omistussuhteiden muutos on yrityksen toiminnan jatkumisen edellytys. Yritystoiminta siirretään luopuvalta yrittäjältä jatkajalle, mikä merkitsee suurta elämänmuutosta molemmille. Maatilojen omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia ...
 • Kätilöopiskelijoiden kokemuksia ammattieettisen osaamisen kehittymisestä 

  Lehtelä, Taina; Rainto, Satu; Perälä, Minna (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Ammattieettisen osaamisen kehittymisessä on kyse asiantuntijuuden vahvistamisesta ja ammatillisen kasvun tukemisesta. Ammattietiikka on käytännöllistä etiikkaa, jonka tavoitteena on ohjata ammatteja kohti hyvyyteen ja ...
 • Osaamisen pyramidi opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun toteutumisen tukena ammatillisessa opettajankoulutuksessa 

  Happo, Iiris; Karjalainen, Asko; Perunka, Sirpa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Osaamisperusteisessa koulutuksessa tavoitteena on saada jokaisen opiskelijan osaaminen näkyväksi ja todennetuksi. Olennaista on, että opiskelija itse tunnistaa, hankkii ja osoittaa osaamisensa hänelle sopivalla tavalla. ...
 • Polven tekonivelleikkauksen postoperatiivinen kivunhoito kotona 

  Eriksson, Memmu; Häyrynen, Riikka; Myllykangas, Kirsi; Päätalo, Kati (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla fast track -hoitomallilla suoritetun polven tekonivelleikkauksen jälkeisen kivunhoidon riittävyyttä kotona potilaan itsensä kokemana. Työssä kuvaillaan potilaan kotona toteuttamaa ...
 • Suomalainen rukous – Kirkkokonsertti Suomen itsenäisyyden ajan musiikista 

  Luukkonen, Pekka; Tötterström, Jouko (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Itsenäisyyden ajan musiikkia sisältävää kirkkokonserttiohjelmaa suunniteltaessa perehdyttiin laajasti suomalaiseen laulu- ja urkumusiikkiin. Tarve kirkkokonsertille syntyi, kun eräs tilaaja halusi järjestää kirkkokonsertin ...
 • Osaamisperusteisuus edellyttää jatkuvaa reflektointia, yksilöllistä ohjausta ja selkeitä arviointikriteerejä 

  Rusanen, Tiina; Tauriainen, Tiia-Mariia (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Artikkelissa käsitellään ammatillisiksi opettajiksi opiskelevien kokemuksia osaamisperusteisessa opetussuunnitelmassa opiskelusta. Tarkastelu pohjaa kahteen vuosina 2016-2018 toteutettuun laadulliseen tutkimukseen, joihin ...
 • Kehitysvammaisten asumispalveluiden liiketoimintasuunnitelman asiakaslähtöinen kehittäminen 

  Heinikoski, Mari; Koivisto, Kaisa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Perinteisesti palvelujärjestelmän kehittämisessä on painottunut palvelujen tuottajan näkökulma, nykyinen suunta on palvelujen tarvitsijan ja käyttäjän näkökulma. Palveluiden käyttäjän näkökulmasta keskustelussa korostuvat ...
 • Kokemuksia palvelumuotoilun käytöstä sosiaali- ja terveysalan PK-yrityksissä 

  Hautala, Eija; Kangas, Eeva (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Palvelumuotoilun tavoitteena on käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että kehitettävä palvelu vastaa sekä käyttäjän tarpeita, että palveluntarjoajan liiketaloudellisia tavoitteita. Menetelmän soveltuvuutta sosiaali- ja ...
 • Havaintoja ja menetelmiä pohjalaisen maaperän ja peltolohkojen kasvukunnon tuntemiseen 

  Oulun ammattikorkeakoulu; Järveläinen, Titta; Suomela, Raija; Leppävuori, Heikki; Pesola, Tuomo; Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Maaperäpäivässä kesäkuussa 2017 tutustuttiin pohjalaiseen peltomaahan, happaman sulfaattimaan profiiliin ja ominaisuuksiin sekä tehtiin kasvustohavaintoja. Sulfaattimaan selkeitä tuntomerkkejä ovat esimerkiksi maaperän ...
 • Yhteistyöllä tehokkuutta lantalogistiikkaan. Käsikirja ravinnekierrätysverkostolle 

  Karhunen, Kaija; Järveläinen, Titta; Sankari, Toni; Leppävuori, Heikki (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Ravinnekierrätysverkosto tarkoittaa useamman tilan ja lantaurakoitsijan muodostamaa verkostoa, jossa lannan käyttö suunnitellaan yhteistyössä. Ravinnekierrätysverkoston tavoitteena on lannan sisältämien ravinteiden käytön ...

Näytä lisää