Uusimmat viitteet

 • Verkko-ohjaaja -hankkeessa kehitettiin monimuotoista ohjausta ja neuvontaa 

  Mäenpää, Kati; Ylönen, Hanna (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Digitalisaation myötä lisääntyneet monimuoto- ja verkko-opinnot sekä verkkoon siirtyneet opiskelijapalvelut ovat herättäneet tarpeen kehittää myös korkeakoulujen verkossa tapahtuvaa opintojen ohjaus- ja neuvontatyötä. Oulun ...
 • Raskaudenaikainen Lapset puheeksi -keskustelu on osa ennalta ehkäisevää työskentelyä äitiysneuvoloissa 

  Ylä-Himanka, Annette; Mustaniemi, Anne; Honkanen, Hilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Raskaudenaikainen Lapset puheeksi (Lp) -keskustelu on osa ennalta ehkäisevää työskentelyä äitiysneuvoloissa. Työskentelyllä pyritään lasta odottavan perheen elämäntilanteen kartoittamiseen hyödyntäen siihen tarkoitettua ...
 • Tiimiopettajuuden vieminen teoriasta käytäntöön 

  Kamula, Minna; Mustakangas, Terhi; Rajakangas, Eija; Siltavirta, Katta (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Tässä artikkelissa neljä Oulun ammattikorkeakoulun opettajaa, joista kukin oli ensimmäistä kertaa mukana tiimiopettajuuteen perustuvan kurssin toteutuksessa, tarkastelee Liiketoimintaosaaminen 1 (12 op) kurssin suunnittelua ...
 • The Rhetoric Of Online Testing In Higher Education: A Mixed Methods Longitudinal Case Study 

  Brown, Ken; Hurme, Jarkko (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Online assessment is not a true reflection of their work effort according to some students. This paper reports on a continuous collaborative international project within two higher education institutions to research issues ...
 • Vanhemman vamma voi vaikuttaa positiivisesti lapsen arvomaailmaan 

  Kellokumpu, Jenni; Perälä, Minna; Piirainen, Heidi; Viitala, Inga-Riina (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Vammaisen vanhemman kykyä olla vanhempi kyseenalaistetaan monelta taholta. Lapsen kokemuksia vammaisen tai pitkäaikaissairaan vanhemman perheessä on tutkittu todella vähän, eikä tietoa aiheesta ole juurikaan saatavilla. ...
 • Tupakoinnistako haittaa sikiölle? 

  Aalto, Maaria; Hasa, Maria; Keskitalo, Heljä; Väänänen, Sanna; Rainto, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Suomessa raskaana olevien tupakointi on yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa noin 15 % raskaana olevista naisista tupakoi. Tupakointi raskausaikana aiheuttaa sikiölle hapenpuutetta ja vaikuttaa heikentävästi ...
 • Maatilayrittäjän kansainvälistymisen motiivina on tiedonsaanti 

  Maunumäki, Arja (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Maatilayrittäjille keväällä 2017 tehdyn kyselyn mukaan heidän tärkeimpiä motiivejaan kansainvälistää yritystoimintaansa ja kansainvälistyä on halu oppia uusia käytänteitä, ottaa mallia ulkomaisista yrityksistä ja halu ...
 • Osallistava pedagogiikka jakaa vallan ja vastuun 

  Perunka, Sirpa; Happo, Iiris
  ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Artikkelissa tarkastellaan osallistavan pedagogiikan näkökulmia opiskelussa. Pohdinnassa luodaan katsaus meneillään olevan fenomenografisen tutkimuksen viitekehykseen, jossa selvitetään opiskelijoiden käsityksiä oman ...
 • Tyrmää tupakka! Ensihoitajaopiskelijat terveystiedon ohjaajina 

  Sandström, Sanna; Tervaskanto-Mäentausta, Tiina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) tarjottava terveyden edistämisen perusteet -opintojaksoa toteutetaan projektimaisesti yhteistyössä työelämän kanssa. Opintojakso ajoittuu ensimmäisen vuoden opintoihin. Tavoitteena on ...
 • Opinnäytetyö lisää terveydenhoitajatyön osaamista 

  Määttä, Virve; Pirnes, Johanna; Virkkula, Tiina; Honkanen, Hilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Terveydenhoitajakoulutus on vastikään täyttänyt 90 vuotta. Terveydenhoitajien osaamisvaatimuksia on päivitetty ja samanaikaisesti on arvioitu koulutuksen vastaamista työelämän tarpeisiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli ...
 • Yhteenveto 

  Koivisto, Kaisa; Henner, Anja; Kiviniemi, Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointi tulee muuttumaan Suomessa tulevina lähivuosina. Muutos kohdentuu järjestämisvastuuseen, palveluiden tuottajiin, itse palveluihin, työnjakoon ja osaamistarpeisiin. Digitalisointi ...
 • Kokeillen ja kehittäen kohti tulevaisuuden hyvinvointipalveluja 

  Heikka, Helena (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Terveiden ja toimintakykyisten elinvuosien lisääminen on keskeinen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan uudenlaisia organisaatiorajat ylittäviä palvelukonsepteja ja teknologian ...
 • INR-hoitajat osana laadukasta vieritestausta 

  Luttinen-Maunu, Kirsi; Lehto, Liisa; Henner, Anja; Mäkitalo, Outi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Varfariinihoidon hoitotasapainon saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttävät INR-arvon (International Normalized Ration) seurantaa. Perinteisen laboratoriotutkimuksen sijaan INR-arvo voidaan määrittää vieritestinä, jonka ...
 • Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta – mitä hyötyä? 

  Liljamo, Pia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelissa kuvataan Oulu-hoitoisuusluokitusmittarin (OPCq) kehittämistyötä sekä hoitoisuustiedon hyödyntämistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. OPCq-mittarin kehittäminen käynnistyi 1990-luvun alussa tavoitteena ...
 • Hoivakokemus hoitotieteen käsitteenä 

  Latomaa, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelissa tarkastellaan hoivakokemus-käsitettä ja siihen liittyviä käsitteitä normatiivis-analyyttisesti, so. teoreettisesti semioottisesti ja kasvatus- ja sivistysteoreettisesti. Kasvatus- ja sivistysteoreettisesti ...

Näytä lisää