Uusimmat viitteet

 • Opinnäytetyöstä julkaisuksi 

  Koski, Tuula; Ahvenlampi, Sari; Karjalainen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Opinnäytetyöstä julkaisuksi -video tuo esille yhteiskirjoittamisen ja opinnäytetyöstä julkaisun tekemisen. Julkaisun tekemisen kautta opiskelija saa esille omaa osaamistaan ja syventää asiantuntijuuttaan. Videon avulla ...
 • Omistajuuden muutokset maatilayrityksessä 

  Hyry, Samuli; Kastikainen, Jarmo; Vitikka, Päivi (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Omistussuhteiden muutos on yrityksen toiminnan jatkumisen edellytys. Yritystoiminta siirretään luopuvalta yrittäjältä jatkajalle, mikä merkitsee suurta elämänmuutosta molemmille. Maatilojen omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia ...
 • Kätilöopiskelijoiden kokemuksia ammattieettisen osaamisen kehittymisestä 

  Lehtelä, Taina; Rainto, Satu; Perälä, Minna (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Ammattieettisen osaamisen kehittymisessä on kyse asiantuntijuuden vahvistamisesta ja ammatillisen kasvun tukemisesta. Ammattietiikka on käytännöllistä etiikkaa, jonka tavoitteena on ohjata ammatteja kohti hyvyyteen ja ...
 • Osaamisen pyramidi opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun toteutumisen tukena ammatillisessa opettajankoulutuksessa 

  Happo, Iiris; Karjalainen, Asko; Perunka, Sirpa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Osaamisperusteisessa koulutuksessa tavoitteena on saada jokaisen opiskelijan osaaminen näkyväksi ja todennetuksi. Olennaista on, että opiskelija itse tunnistaa, hankkii ja osoittaa osaamisensa hänelle sopivalla tavalla. ...
 • Polven tekonivelleikkauksen postoperatiivinen kivunhoito kotona 

  Eriksson, Memmu; Häyrynen, Riikka; Myllykangas, Kirsi; Päätalo, Kati (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla fast track -hoitomallilla suoritetun polven tekonivelleikkauksen jälkeisen kivunhoidon riittävyyttä kotona potilaan itsensä kokemana. Työssä kuvaillaan potilaan kotona toteuttamaa ...
 • Suomalainen rukous – Kirkkokonsertti Suomen itsenäisyyden ajan musiikista 

  Luukkonen, Pekka; Tötterström, Jouko (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Itsenäisyyden ajan musiikkia sisältävää kirkkokonserttiohjelmaa suunniteltaessa perehdyttiin laajasti suomalaiseen laulu- ja urkumusiikkiin. Tarve kirkkokonsertille syntyi, kun eräs tilaaja halusi järjestää kirkkokonsertin ...
 • Osaamisperusteisuus edellyttää jatkuvaa reflektointia, yksilöllistä ohjausta ja selkeitä arviointikriteerejä 

  Rusanen, Tiina; Tauriainen, Tiia-Mariia (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Artikkelissa käsitellään ammatillisiksi opettajiksi opiskelevien kokemuksia osaamisperusteisessa opetussuunnitelmassa opiskelusta. Tarkastelu pohjaa kahteen vuosina 2016-2018 toteutettuun laadulliseen tutkimukseen, joihin ...
 • Kehitysvammaisten asumispalveluiden liiketoimintasuunnitelman asiakaslähtöinen kehittäminen 

  Heinikoski, Mari; Koivisto, Kaisa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Perinteisesti palvelujärjestelmän kehittämisessä on painottunut palvelujen tuottajan näkökulma, nykyinen suunta on palvelujen tarvitsijan ja käyttäjän näkökulma. Palveluiden käyttäjän näkökulmasta keskustelussa korostuvat ...
 • Kokemuksia palvelumuotoilun käytöstä sosiaali- ja terveysalan PK-yrityksissä 

  Hautala, Eija; Kangas, Eeva (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Palvelumuotoilun tavoitteena on käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että kehitettävä palvelu vastaa sekä käyttäjän tarpeita, että palveluntarjoajan liiketaloudellisia tavoitteita. Menetelmän soveltuvuutta sosiaali- ja ...
 • Havaintoja ja menetelmiä pohjalaisen maaperän ja peltolohkojen kasvukunnon tuntemiseen 

  Oulun ammattikorkeakoulu; Järveläinen, Titta; Suomela, Raija; Leppävuori, Heikki; Pesola, Tuomo; Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Maaperäpäivässä kesäkuussa 2017 tutustuttiin pohjalaiseen peltomaahan, happaman sulfaattimaan profiiliin ja ominaisuuksiin sekä tehtiin kasvustohavaintoja. Sulfaattimaan selkeitä tuntomerkkejä ovat esimerkiksi maaperän ...
 • Yhteistyöllä tehokkuutta lantalogistiikkaan. Käsikirja ravinnekierrätysverkostolle 

  Karhunen, Kaija; Järveläinen, Titta; Sankari, Toni; Leppävuori, Heikki (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Ravinnekierrätysverkosto tarkoittaa useamman tilan ja lantaurakoitsijan muodostamaa verkostoa, jossa lannan käyttö suunnitellaan yhteistyössä. Ravinnekierrätysverkoston tavoitteena on lannan sisältämien ravinteiden käytön ...
 • Pysähdy ja auta – Ensiapukoulutusta vietiin verkkoon ensihoitajaopiskelijoiden projektiopinnoissa 

  Haataja, Kati; Hyrkäs, Kirsi; Hokki, Jere; Kivelä, Pauliina; Lankila, Susanna; Larikka, Katariina; Lavander, Henna; Ruonala, Heidi; Tolonen, Tomi; Turpeinen, Roosa; Vuorinen, Kalle; Rajala, Raija; Ylilehto, Marja (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Oulun ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat osallistuivat valtakunnalliseen Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeeseen suunnittelemalla ja toteuttamalla virtuaalisen Terveyskylän päivystystaloon kolme verkkokurssia. Niiden ...
 • Ehkäisevä päihdetyö merkityksellistä sosiaali- ja terveysalalla jo opiskeluaikana 

  Kallunki, Henna; Kavaluus, Jenni; Päivärinta, Niina; Honkanen, Hilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten keskeinen ammattieettinen velvollisuus on terveyden edistäminen. Siksi herkästi ajatellaan, että ammattilaiset ovat esimerkillisessä asemassa omalla toiminnallaan. Lisäksi sosiaali- ...
 • Vauhtia vastuullisuuteen – Naisten johtamiskoulutuksen vaikuttavuus 

  Lämsä, Anna-Maija; Keränen, Anne; Savela, Terttu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa vastuullisen johtamisen kehittämisestä ja sen vaikuttavuudesta. Selvityksen kohteena oli johtaja- ja yrittäjänaisille sekä asiantuntijoina toimiville naisille toteutettu ...
 • Yritysyhteistyö Oulun ammattikorkeakoulussa matkailualan näkökulmasta 

  Siltavirta, Katta (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Ammattikorkeakoulujen tulee tehdä entistä laajempaa yhteistyötä yritysten kanssa. Yritysyhteistyön merkitys tulee kasvamaan rahoituskanavien muuttuessa yhä enemmän vastikkeelliseksi. Kun yritysyhteistyö saadaan jokaista ...

Näytä lisää