Uusimmat viitteet

 • Oulun seudulla ammattikoulussa opiskelevat altistuvat yleisesti seksuaaliselle häirinnälle niin vapaa-ajalla kuin koulussakin 

  Kontio, Piia; Lappalainen, Minja; Rainto, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Artikkelissa esitellään Oulun ammattikorkeakoulussa valmistunut opinnäytetyönä toteutettu tutkimus Seksuaalinen häirintä ammattiopiston opiskelijoiden kokemana. Tutkimuksessa dokumentoitiin tutkimustietoa seksuaalisesta ...
 • Kyläyhteisöt turvaamaan palveluita ja elinvoimaa maaseutualueille 

  Virkkula, Outi; Aro, Päivi; Karlström, Jukka; Mikkonen, Ilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Artikkelissa tehdään katsaus suomalaisten kylien ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaan kyläyhteisöjen toimintaan. Tavoitteena on arvioida kyläyhteisöjen potentiaali maaseutualueiden elävöittäjinä ja kehittäjinä. Sosiaali- ja ...
 • Suomeen tarvitaan hyötypeliportaali 

  Ojala, Pekka; Tolonen, Heli (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Hyötypelillä tarkoitetaan peliä, joka ei ole ensisijaisesti suunniteltu viihdekäyttöön. Toissijaisesti hyötypeli voi olla myös viihteellinen, koska se tekee pelaamisesta hauskempaa ja tällöin pelaamisen varsinaiset tavoitteet ...
 • Best Practices of Blended Learning 

  Auer, Liisa; Ijäs, Tuula; Niva, Anu; Ojala, Pekka; Viinikka, Sinikka (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Blended learning means the integration of face-to-face and online learning experiences. Because there is no unambiguous definition for the term, blended learning courses can fall anything between a fully face-to-face course, ...
 • Monimuotoinen ja arvaamaton MS-tauti kätilötyössä 

  Tanhua, Laura; Perälä, Minna (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Multippeliskleroosia eli MS-tautia sairastaa Suomessa reilut 9 000 ihmistä, joista enemmistö on naisia. MS-tauti on laajaoireinen, yksilöllisesti etenevä ja yksilöllisesti ilmenevä sairaus. MS-taudin oirehdinta voi olla ...
 • Aurinkoenergian hyödyntäminen hakkeen kuivauksessa 

  Hilli, Anu; Posio, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Merkittävä osa maatalouden käyttämästä energiasta on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla. Puuta käytetään pääasiassa lämmöntuotantoon hake- ja pellettikattiloissa. Usein uusilla energiaratkaisuilla pyritään lisäämään ...
 • Opinto-ohjauksen suunnitelman jalkauttaminen toiminnallisen menetelmän avulla 

  Holappa, Sanna; Laajala, Tiina; Lehtelä, Pirjo-Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Artikkelissa tarkastellaan opinto-ohjaussuunnitelman jalkauttamista oppilaitosympäristössä tuoden esiin yhden näkökulman, kuinka jalkauttamista voidaan tehdä käytännössä henkilöstöä osallistaen. Jalkauttaminen liittyy ...
 • Horisontti 2020 -hankehakemus, mikä meni pieleen? 

  Luonuansuu, Saija; Pitkänen, Jari (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Kovasta ja intensiivisestä valmistelutyöstä huolimatta jää moni suunniteltu hanke ilman rahoitusta. Jokaisella rahoituksella on omat hakujärjestelmät, kriteerit, säännöt ja menettelytavat. Erityisen haasteelliseksi on ...
 • ”Valtamedia valehtelee” – vastamediasivustot muistuttavat poliittisten lehtien ajasta 

  Peltonen, Heidi; Palokangas, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Artikkelissa eritellään vastamedioiksi luokiteltavien MV-lehden, Magneettimedian ja Verkkomedia Kansalaisen käsittelemiä teemoja sekä sivustojen maailmankuvaa. Sivustojen käsittelemät teemat saatiin selville teemoittelemalla ...
 • Verkko-ohjaaja -hankkeessa kehitettiin monimuotoista ohjausta ja neuvontaa 

  Mäenpää, Kati; Ylönen, Hanna (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Digitalisaation myötä lisääntyneet monimuoto- ja verkko-opinnot sekä verkkoon siirtyneet opiskelijapalvelut ovat herättäneet tarpeen kehittää myös korkeakoulujen verkossa tapahtuvaa opintojen ohjaus- ja neuvontatyötä. Oulun ...
 • Raskaudenaikainen Lapset puheeksi -keskustelu on osa ennalta ehkäisevää työskentelyä äitiysneuvoloissa 

  Ylä-Himanka, Annette; Mustaniemi, Anne; Honkanen, Hilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Raskaudenaikainen Lapset puheeksi (Lp) -keskustelu on osa ennalta ehkäisevää työskentelyä äitiysneuvoloissa. Työskentelyllä pyritään lasta odottavan perheen elämäntilanteen kartoittamiseen hyödyntäen siihen tarkoitettua ...
 • Tiimiopettajuuden vieminen teoriasta käytäntöön 

  Kamula, Minna; Mustakangas, Terhi; Rajakangas, Eija; Siltavirta, Katta (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Tässä artikkelissa neljä Oulun ammattikorkeakoulun opettajaa, joista kukin oli ensimmäistä kertaa mukana tiimiopettajuuteen perustuvan kurssin toteutuksessa, tarkastelee Liiketoimintaosaaminen 1 (12 op) kurssin suunnittelua ...
 • The Rhetoric Of Online Testing In Higher Education: A Mixed Methods Longitudinal Case Study 

  Brown, Ken; Hurme, Jarkko (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Online assessment is not a true reflection of their work effort according to some students. This paper reports on a continuous collaborative international project within two higher education institutions to research issues ...
 • Vanhemman vamma voi vaikuttaa positiivisesti lapsen arvomaailmaan 

  Kellokumpu, Jenni; Perälä, Minna; Piirainen, Heidi; Viitala, Inga-Riina (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Vammaisen vanhemman kykyä olla vanhempi kyseenalaistetaan monelta taholta. Lapsen kokemuksia vammaisen tai pitkäaikaissairaan vanhemman perheessä on tutkittu todella vähän, eikä tietoa aiheesta ole juurikaan saatavilla. ...
 • Tupakoinnistako haittaa sikiölle? 

  Aalto, Maaria; Hasa, Maria; Keskitalo, Heljä; Väänänen, Sanna; Rainto, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Suomessa raskaana olevien tupakointi on yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa noin 15 % raskaana olevista naisista tupakoi. Tupakointi raskausaikana aiheuttaa sikiölle hapenpuutetta ja vaikuttaa heikentävästi ...

Näytä lisää