Uusimmat viitteet

 • Opiskelijoiden tuella erityislapsi löytää liikuntaharrastuksen 

  Orell, Pirjo; Tuiskunen, Marika; Kuure, Marja; Vesala, Marjo (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Vammaiset lapset ja nuoret liikkuvat vähemmän kuin terveet. EU:n rahoittaman SEDY-hankkeen (Sport Empowers Disabled Youth, v. 2015-2017) avulla pyrittiin löytämään erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja nuorelle harrastus, ...
 • Turvallinen kohtaaminen erityislapsiperheiden kanssa kasvattaa opiskelijoiden halua työskennellä erityislasten ja -perheiden parissa 

  Ikonen, Tiia; Lappalainen, Pirjo (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Satujen saaret -menetelmäpäivä on toiminnallinen päivän mittainen tapahtuma erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille. Päivä tarjoaa perheille mahdollisuuden yhteisen päivän viettämiseen sekä erilaisten arkea tukevien, ...
 • Ensihoitajaopiskelijat oppivat matkasynnytysten hoitoa simulaatiossa 

  Manninen, Minna; Ojala, Anna-Maria; Roivainen, Petri (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti asetusta kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä vuonna 2015. Myös synnytyssairaaloita koskevia linjauksia tiukennettiin sairaaloiden ...
 • Kuntoutuksen oppimisympäristöä kehittämässä 

  Jokinen, Kirsi; Niilekselä, Eliisa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Mahdollistava Koti on kuntoutuksen simulaatioympäristö, jossa on esillä teknologiaa hyödyntäviä ja muuntuvia asumisen esimerkkiratkaisuja, joiden avulla jokainen voi osallistua arjen toimintoihin toimintakykynsä mukaisesti. ...
 • Pajaopetus ja valmentavat opintojaksot kielten opetuksen tukena 

  Saarinen, Susanna; Metsävainio, Marita (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Ammattikorkeakouluopiskelijoista kahdeksalla prosentilla on oppimisvaikeus tai oppimiseen liittyvä sairaus tai vamma. Oppimisvaikeus voi vaikeuttaa opiskelijan vieraiden kielten oppimista. Valtioneuvoston asetus ...
 • Maatilan arki läpinäkyväksi 

  Oulun ammattikorkeakoulu; Järveläinen, Titta; Järvi, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Suomalainen maatalous on monimuotoinen ja elävä. Nautatalous jakautuu maidontuotantoon ja lihantuotantoon. Sekä karja- että lammastiloilla tuotannon rytmiä säätelee eläinten tuontatokierto ja vuodenajat; vasikoiden ja ...
 • Toiminnallisen opinnäytetyön oppimiskokemukset 

  Saastamoinen, Mervi; Vähä, Tuomo; Ypyä, Johanna; Alahuhta, Maija; Päätalo, Kati (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Tässä artikkelissa kuvataan toiminnallisen opinnäytetyön prosessia. Esimerkkinä käytetään Oulun ammattikorkeakoulussa tehtyä opinnäytetyötä, jossa tuotettiin opetuskäyttöön video verenpaineen mittaamisesta. Opinnäytetyön ...
 • Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kuvaamana 

  Sandström, Sanna; Keiski-Turunen, Annika; Hassila, Lea; Alahuhta, Maija (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Artikkelissa käsitellään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemuksia moniammatillisesta yhteistyötä omassa työssään. Moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa ryhmää ihmisiä, joilla on erilainen koulutus ja jotka ...
 • Lapsentahtisen ensi-imetyksen avulla kohti toiveiden mukaista imetyskokemusta 

  Alian, Johanna; Makkonen, Marjo; Rainto, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Maidon saaminen on vastasyntyneelle elinehto. Ensimmäisten kuukausien ajan äidin oma maito on lapselle optimaalisin ravinnonlähde, sillä äidin keho sopeuttaa maidon koostumuksen lapsen tarpeita vastaavaksi. Vaikka imetyksen ...
 • Vahvuuksien kautta uudistumaan. Yritysten uudistuskyvykkyyttä edistämässä 

  Kiviniemi, Liisa; Uusitalo, Jaana (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Uudistumiskyvykkyyttä tarvitaan, jotta sekä yritykset että yksilöt pärjäävät työelämässä. Uudistuskyvykkyys on kykyä pysyä toimintakykyisenä muuttuvissa tilanteissa sekä kykyä sopeutua rakentavalla tavalla vastoinkäymisiin ...
 • Opinnäytetyöstä julkaisuksi 

  Koski, Tuula; Ahvenlampi, Sari; Karjalainen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Opinnäytetyöstä julkaisuksi -video tuo esille yhteiskirjoittamisen ja opinnäytetyöstä julkaisun tekemisen. Julkaisun tekemisen kautta opiskelija saa esille omaa osaamistaan ja syventää asiantuntijuuttaan. Videon avulla ...
 • Omistajuuden muutokset maatilayrityksessä 

  Hyry, Samuli; Kastikainen, Jarmo; Vitikka, Päivi (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Omistussuhteiden muutos on yrityksen toiminnan jatkumisen edellytys. Yritystoiminta siirretään luopuvalta yrittäjältä jatkajalle, mikä merkitsee suurta elämänmuutosta molemmille. Maatilojen omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia ...
 • Kätilöopiskelijoiden kokemuksia ammattieettisen osaamisen kehittymisestä 

  Lehtelä, Taina; Rainto, Satu; Perälä, Minna (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Ammattieettisen osaamisen kehittymisessä on kyse asiantuntijuuden vahvistamisesta ja ammatillisen kasvun tukemisesta. Ammattietiikka on käytännöllistä etiikkaa, jonka tavoitteena on ohjata ammatteja kohti hyvyyteen ja ...
 • Osaamisen pyramidi opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun toteutumisen tukena ammatillisessa opettajankoulutuksessa 

  Happo, Iiris; Karjalainen, Asko; Perunka, Sirpa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Osaamisperusteisessa koulutuksessa tavoitteena on saada jokaisen opiskelijan osaaminen näkyväksi ja todennetuksi. Olennaista on, että opiskelija itse tunnistaa, hankkii ja osoittaa osaamisensa hänelle sopivalla tavalla. ...
 • Polven tekonivelleikkauksen postoperatiivinen kivunhoito kotona 

  Eriksson, Memmu; Häyrynen, Riikka; Myllykangas, Kirsi; Päätalo, Kati (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla fast track -hoitomallilla suoritetun polven tekonivelleikkauksen jälkeisen kivunhoidon riittävyyttä kotona potilaan itsensä kokemana. Työssä kuvaillaan potilaan kotona toteuttamaa ...

Näytä lisää