Uusimmat viitteet

 • Sairaanhoitajan osaamisen arvioinnin kehittäminen 

  Koivisto, Kaisa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Sairaanhoitajakoulutus ja sairaanhoitajien osaamisvaatimukset muuttuvat ja kehittyvät yhteiskunnan tilanteiden mukaan. Digitalisaatio lisää myös uusia mahdollisuuksia toteuttaa ohjausta ja suorittaa opiskelijoiden osaamisen ...
 • Maatilan sukupolvenvaihdos 

  Oulun ammattikorkeakoulu; Vitikka, Päivi (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Maatilan sukupolvenvaihdos on haastava projekti, joka vaatii sekä taloudellisesti järkeviä ratkaisuja että tunteiden käsittelyä. Kun sukupolvenvaihdokseen ryhdytään, tulee sekä luopujan että jatkajan olla valmiita muutokseen. ...
 • Sädehoitotoiminnan laadun tarkastelua 

  Pitkänen, Mari; Jussila, Aino-Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Pohjois-Karjalan keskussairaalan sädehoitoyksikössä noudatetaan SiunSote-Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän laatupolitiikkaa. Sädehoitoyksikön oman laatujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa ...
 • Robotiikan hyödyntäminen keramiikkatehtaalla 

  Kekkonen, Mira; Broström, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Robotiikka muuttaa käsitystämme työnteosta ja ympäröivästä maailmasta. Oamkin konetekniikan osaston TEHOJA-hankkeessa tutkitaan, kuinka yritykset voivat soveltaa tuotantoautomaatiota ja toteuttaa pien- ja keskisuureen ...
 • Muutos – uuden alku 

  Vitikka, Päivi; Nevalainen, Kaija; Kiviniemi, Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Muutos – uuden alku -videolla puutarhayrittäjä Annikki Oikarinen kertoo kokemuksiaan yrityksen myyntiä edeltävästä ajasta, myyntiin liittyvistä asioista ja elämästään myynnin jälkeen. Videon käsikirjoitus on jäsennetty ...
 • Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla 

  Honkanen, Hilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Pohjois-Pohjanmaa kuuluu Suomen sairaimpiin maakuntiin. Suurten kaupunkien listalla Oulu pitää kärkisijaa sairastavuudessa. Sairauksista tyypillisimpiä ovat Pohjois- ja Itä-Suomelle tyypilliset kansansairaudet, erityisesti ...
 • Simulaatioharjoitukset osastokuvausharjoittelun tukena 

  Kuusela, Anne; Niemelä, Marjo; Tiitto, Johanna; Tuomaala, Nea; Schroderus-Salo, Tanja; Henner, Anja (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  ehohoitoympäristössä potilaat ovat huonokuntoisia ja heillä on lukuisia elintoimintoja tukevia hoito- ja seurantavälineitä. Työskentely tehohoitoympäristössä edellyttää turvallisuuden monipuolisen huomioimisen ja kykyä ...
 • Sinisestä oppilasasusta sairaanhoitajan valkoiseen virkapukuun 

  Marjatta, Pulkkinen; Aini, Ojala (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Oulun ammattikorkeakoulun Professorintien kampuksen lukitusta komerosta sairaanhoidon opettaja, THM Marjatta Pulkkinen löysi sairaanhoitajaoppilaiden ja sairaanhoitajien käyttämiä työasuja useilta vuosikymmeniltä. Virkapukuna ...
 • Kotihoidon tulevaisuuden teknologiaosaamisen kartoitus KOTEK ERKO -hankkeessa 

  Hyvämäki, Piia; Laukkanen, Elisa; Keckman, Anne (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Väestömme ikääntyminen on nopeaa ja tämä tuottaa haasteita terveydenhuollolle. Kansallisen kehittämisen keskiössä on sairaalan ulkopuolella tapahtuva hoito ja erityisesti ikääntyneiden kotihoidon kehittäminen. Joustavuus ...
 • Tasa-arvoa, itsemääräämisoikeutta ja mielenterveyttä edistämässä 

  Oulun ammattikorkeakoulu; Koivisto, Kaisa; Paaso, Leena; Alakulppi, Juha; Serlo, Kaijaleena (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  n, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, liikkumisvapaus, yhdenvertaisuus, yksityiselämän- ja omaisuudensuoja sekä sosiaali- ja oikeusturva. Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja ketään ei saa ilman ...
 • Osaamisen opettaja 

  Oulun ammattikorkeakoulu; Karjalainen, Asko (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Osaamisen opettaja -kirja on tehty Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön yhteistyönä. Teoksen tavoitteena on auttaa opettajia, opetuksen kehittäjiä ja koulutuksen järjestäjiä ymmärtämään osaamisperusteisen ...
 • Tehoja pohjoiseen rehuntuotantoon – Tarkista nurmen kaliumtalous 

  Lämsä, Tiina; Suomela, Raija (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  OmaNauta-hankkeessa tehtiin selvitys eloperäisten ja karkeiden kivennäismaiden reservikaliumtilastoista ja turvemaiden lannoituskäytännöistä Pohjois-Suomessa. Tuloksissa yllättivät reservikaliumpitoisuuksien suuret vaihtelut ...
 • Sense of security of home-dwelling people with an early stage memory disorder: a qualitative study 

  Nikula, Anna-Leena; Pesonen, Hanna-Mari; Elo, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  The sense of security in home-dwelling people with an early stage memory disorder substantially affects their well-being and quality of life and also threatens their management of everyday life and living at home. The aim ...
 • Näkökulmia voimaannuttavaan kohtaamiseen instrumenttiopetuksen pedagogiikassa 

  Ruotsalainen, Johanna; Tötterström, Jouko (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Julkaisussa selvitetään musiikinopiskelijoiden kokemuksia instrumenttiopiskelusta musiikkioppilaitoksissa, vapaan sivistystyön koulutuksessa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä ammattikorkeakouluissa voimauttavan ...
 • Ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja heidän omaistensa kokemuksia lääkeautomaatista lääkehoidon tukena 

  Katariina, Maiju; Karttunen, Markus; Pesonen, Hanna-Mari; Elo, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
  Artikkelissa kuvataan tuloksia tutkimuksesta, jonka tarkoituksena oli kuvailla kotona asuvien ikääntyneiden ja heidän omaistensa kokemuksia lääkeautomaatin käytöstä ja siihen liittyvistä kehittämistarpeista. Tavoitteena ...

Näytä lisää