Uusimmat viitteet

 • How does value creation manifests itself in the nexus of sport and business? : a systematic review of literature 

  Jalonen, Harri; Tuominen, Sasu; Ryömä, Arto; Haltia, Jaakko; Nenonen, Juho; Kuikka, Anna (Scientific Research Publishing, Inc., 2018)
  Sport is a widely used as a vehicle for promoting business. Global brands invest tens of millions of euros in high performance athletes, top teams, and popular sporting events. Studies have also shown the potentiality of ...
 • Systemic Innovations as Moderators of Behavioural Changes in Consumption Decisions : A Practical Approach for Food Value Chains 

  Heikkilä, Markku (TimeLine Publication Pvt. Ltd., 2017)
  This article is aimed at identification of the concepts of system change and systemic innovation especially in food industry and food value chains. The necessity of systemic innovations in the food value chains is emphasized. ...
 • Koettu terveys, elintavat ja fyysinen toimintakyky : vuosina 1920 ja 1940 syntyneiden kohorttien vertailu 

  Henriksson, Riitta; Salminen, Marika; Arve, Seija; Viitanen, Matti; Eloranta, Sini (Kasvun ja vanhenemisen tutkijat, 2017)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla vuosina 1920 (n = 1032) ja 1940 (n = 956) syntyneiden 70-vuotiaiden kotona asuvien turkulaisten koettua terveyttä, elintapoja ja fyysistä toimintakykyä. Tiedot koetusta terveydestä, ...
 • Tutkimusmatka-konsepti tieteen yleistajuistamiseen yleisissä kirjastoissa 

  Hyttinen, Ritva; Raunio, Samuel (Informaatiotutkimuksen yhdistys, 2017)
  Suomessa yleiset kirjastot näyttäisivät nostavan tutkimustietoa esiin vaihtelevasti. Osa kirjastoista tekee säännöllistä yhteistyötä tutkimusyhteisöjen kanssa ja tarjoaa asiakkailleen aktiivisesti tilaisuuden nähdä ja ...
 • How to Evaluate External and Internal Management Consulting Programs : A Case Study 

  Varis, Keijo; Skarp, Kati; Kettunen, Juha (North American Business Press, 2017)
  The purpose of this paper is to examine and evaluate top-down and bottom-up leadership development consultation programs focused on human capital that improve the performance of a company. This study reports on a external ...
 • Alumnityön merkitys tänä päivänä ja tulevaisuudessa 

  Killström, Päivi; Rautiainen, Miika
  Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on lain mukaan edistää aluekehitystä ja alueen työelämää sekä alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis-ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. ...
 • Uraseurantakyselyn kehittäminen 

  Marttila, Liisa; Helmi, Satu; Kullaslahti, Jaana
  Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Alumneille suunnattu uraseurantakysely on tärkeä osa ammattikorkeakoulujen uraseurantaa. Uraseurannalla viitataan uratiedon keruuseen ja ajantasaiseen tietoon valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista ...
 • Työelämäharjoittelu Turun AMK:n kirjastoalan koulutuksen ja kirjaston yhteistyönä 

  Johansson, Maisa; Kulha, Taika; Suikkanen, Eija (AMKIT-konsortio, 2015)
  Syksyllä 2015 Turun AMK:n kirjastossa suorittivat harjoittelunsa kirjastoalan opiskelijat Taika Kulha ja Maisa Johansson. Yhtenä oppimistehtävänä oli työstää yhdessä Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalvelun harjoittelijayh ...
 • Erasmus toi yhteen tutkimuksen palveluita tuottavia kirjastoja Euroopasta - Erasmus Staff Mobility Week "Research Support from Library" Bergenissä 

  Suikkanen, Eija (AMKIT-konsortio, 2016)
  Osallistuin Bergen University Collegen (BUC) kirjaston järjestämälle kv-viikolle 9.-13.5.2016, jona aiheena olivat kirjaston tarjoamat tutkimuksen palvelut (Erasmus Staff Mobility Week "Research Support from Library ...
 • Henkilökuntaviikolla Pariisissa 

  Janhunen, Merja (AMKIT-konsortio, 2015)
  Osallistuin Université Sorbonne Nouvellen (tunnetaan myös nimellä Paris III) järjestämälle Erasmus-henkilökuntaviikolle Ranskassa kesäkuussa. Viikolle osallistui kirjastohenkilökunnan lisäksi opintosihteereitä, opinto-ohjaajia, ...
 • Jytinää Norjassa : koulutusraportti Oslon Staff Mobility Weekilltä 17.-20.5.2015 

  Salo, Mikael (AMKIT-konsortio, 2015)
  Osallistuin Oslo and Akershus University College of Applied Sciencesin (HiOA) ja Oslo Universityn (OU) yhteistyössä järjestämälle Staff Mobility Weekille Oslossa toukokuussa. Oslon kolmipäiväisestä International Staff ...
 • Tutustumista tutkimuspalveluihin ja ideoita markkinointiin : viikko Valenciassa 

  Tiittanen, Liisa (AMKIT-konsortio, 2015)
  Osallistuin Universitat Politècnica de Valèncian (UPV) järjestämälle Erasmus-henkilökuntaviikolle viime huhtikuussa keväisessä Espanjassa. Sain mahdollisuuden tutustua kahteen erilaiseen kampukseen, UPV:n laajoihin ...
 • International trainees pick up challenges and win 

  Isomäki, Pauliina (AMKIT-konsortio, 2014)
  Two German trainees worked at Turku University of Applied Sciences Library in autumn 2013. They worked at customer service and held Nelli info sessions for TUAS international students. Their experiences as trainees and the ...
 • Promoting Non-Formal Learning Mobility in the Field of Youth 

  Kettunen, Juha (World Academy of Science, Engineering and Technology, 2017)
  The purpose of this study is to develop a framework for the assessment of research and development projects. The assessment map is developed in this study based on the strategy map of the balanced scorecard approach. The ...
 • Media Choice in Multicultural Business Interactions 

  Varhelahti, Mervi; Joshi, Marjo; Mikkilä-Erdmann, Mirjamaija; Pérez-Sabater, Carmen (Department of Language and Business Communication, Aarhus School of Business, Aarhus University, 2017)
  The aim of this study was to identify which media is chosen for Computed-mediated Communication (CMC) in multicultural business interactions when the main language of communication is English as a lingua franca. The second ...

Näytä lisää