Uusimmat viitteet

 • Kirjaston verkkokäytön mittaamista kehittämässä 

  Tiittanen, Liisa (Suomen tieteellinen kirjastoseura, 2018)
  Tilastot ovat yksi tapa kertoa siitä, millainen kirjasto on: mitä palveluita tai aineistoja kirjasto tarjoaa sekä millä tavalla ja kuinka paljon kirjastoa käytetään. Nopea digitalisoituminen on muuttanut kirjaston käyttötapoja ...
 • Kirjasto avoimuuden askelmilla Turun AMK:ssa 

  Suikkanen, Eija (AMKIT-konsortio, 2018)
  Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut edistämään avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita ja toimintaa. Konkreettisesti toimintaa edistää Open science -ryhmä, joka nimettiin vuoden 2018 alusta. Toimintaa koordinoi koko ...
 • AMMUS - ammattikorkeakoulujen musiikkikirjastolaisten YYA-ryhmä 

  Pukkinen, Leeni; Isomäki, Pauliina; Tolonen, Tiina (AMKIT-konsortio, 2018)
  Haparoivia ensiaskelia ammattikorkeakoulujen musiikkikirjastolaisten yhteistyölle otettiin jo 1990-luvun loppupuolella. Löyhiä verkostoja syntyi, ja erilaisiin yhteistyöprojekteihin osallistuttiin, mutta varsinainen ...
 • The changing world has implications on the higher education and the teaching profession 

  Konst, Taru; Scheinin, Minna (Emerald Publishing Limited, 2018)
  According to OECD (2016), learning to learn and flexibility are the key competences in the future work. Education should train students to manage in a world, where they continuously need to adapt to new working methods, ...
 • Erasmus-matkalla Reykjavikissa 13.-17.3.2016 

  Pukero, Suvi (AMKIT-konsortio, 2016)
  Pikkuisen sen jälkeen kun Löykkiön kirjaston blogi kertoi Reykjavikin reissustaan, pääsin minäkin ensimmäisen kerran matkustamaan Islantiin ja tutustumaan Reykjavikin kirjastojen maailmaan. Osallistuin Reykjavikin yliopiston ...
 • How does value creation manifests itself in the nexus of sport and business? : a systematic review of literature 

  Jalonen, Harri; Tuominen, Sasu; Ryömä, Arto; Haltia, Jaakko; Nenonen, Juho; Kuikka, Anna (Scientific Research Publishing, Inc., 2018)
  Sport is a widely used as a vehicle for promoting business. Global brands invest tens of millions of euros in high performance athletes, top teams, and popular sporting events. Studies have also shown the potentiality of ...
 • Systemic Innovations as Moderators of Behavioural Changes in Consumption Decisions : A Practical Approach for Food Value Chains 

  Heikkilä, Markku (TimeLine Publication Pvt. Ltd., 2017)
  This article is aimed at identification of the concepts of system change and systemic innovation especially in food industry and food value chains. The necessity of systemic innovations in the food value chains is emphasized. ...
 • Koettu terveys, elintavat ja fyysinen toimintakyky : vuosina 1920 ja 1940 syntyneiden kohorttien vertailu 

  Henriksson, Riitta; Salminen, Marika; Arve, Seija; Viitanen, Matti; Eloranta, Sini (Kasvun ja vanhenemisen tutkijat, 2017)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla vuosina 1920 (n = 1032) ja 1940 (n = 956) syntyneiden 70-vuotiaiden kotona asuvien turkulaisten koettua terveyttä, elintapoja ja fyysistä toimintakykyä. Tiedot koetusta terveydestä, ...
 • Tutkimusmatka-konsepti tieteen yleistajuistamiseen yleisissä kirjastoissa 

  Hyttinen, Ritva; Raunio, Samuel (Informaatiotutkimuksen yhdistys, 2017)
  Suomessa yleiset kirjastot näyttäisivät nostavan tutkimustietoa esiin vaihtelevasti. Osa kirjastoista tekee säännöllistä yhteistyötä tutkimusyhteisöjen kanssa ja tarjoaa asiakkailleen aktiivisesti tilaisuuden nähdä ja ...
 • How to Evaluate External and Internal Management Consulting Programs : A Case Study 

  Varis, Keijo; Skarp, Kati; Kettunen, Juha (North American Business Press, 2017)
  The purpose of this paper is to examine and evaluate top-down and bottom-up leadership development consultation programs focused on human capital that improve the performance of a company. This study reports on a external ...
 • Alumnityön merkitys tänä päivänä ja tulevaisuudessa 

  Killström, Päivi; Rautiainen, Miika
  Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on lain mukaan edistää aluekehitystä ja alueen työelämää sekä alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis-ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. ...
 • Uraseurantakyselyn kehittäminen 

  Marttila, Liisa; Helmi, Satu; Kullaslahti, Jaana
  Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Alumneille suunnattu uraseurantakysely on tärkeä osa ammattikorkeakoulujen uraseurantaa. Uraseurannalla viitataan uratiedon keruuseen ja ajantasaiseen tietoon valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista ...
 • Työelämäharjoittelu Turun AMK:n kirjastoalan koulutuksen ja kirjaston yhteistyönä 

  Johansson, Maisa; Kulha, Taika; Suikkanen, Eija (AMKIT-konsortio, 2015)
  Syksyllä 2015 Turun AMK:n kirjastossa suorittivat harjoittelunsa kirjastoalan opiskelijat Taika Kulha ja Maisa Johansson. Yhtenä oppimistehtävänä oli työstää yhdessä Turun AMK:n kirjasto- ja tietopalvelun harjoittelijayh ...
 • Erasmus toi yhteen tutkimuksen palveluita tuottavia kirjastoja Euroopasta - Erasmus Staff Mobility Week "Research Support from Library" Bergenissä 

  Suikkanen, Eija (AMKIT-konsortio, 2016)
  Osallistuin Bergen University Collegen (BUC) kirjaston järjestämälle kv-viikolle 9.-13.5.2016, jona aiheena olivat kirjaston tarjoamat tutkimuksen palvelut (Erasmus Staff Mobility Week "Research Support from Library ...
 • Henkilökuntaviikolla Pariisissa 

  Janhunen, Merja (AMKIT-konsortio, 2015)
  Osallistuin Université Sorbonne Nouvellen (tunnetaan myös nimellä Paris III) järjestämälle Erasmus-henkilökuntaviikolle Ranskassa kesäkuussa. Viikolle osallistui kirjastohenkilökunnan lisäksi opintosihteereitä, opinto-ohjaajia, ...

Näytä lisää