Uusimmat viitteet

 • Project process management in a student-driven learning environment 

  Määttä, Sanna; Roslöf, Janne; Säisä, Marika
  Proceedings of the International CDIO Conference (CDIO Initiative, 2018)
  “TheFIRMA” is a project-based learning environment in the Information and Communication Technology (ICT) unit of Turku University of Applied Sciences (TUAS), Finland. The project assignments in theFIRMA provide students ...
 • Waterfall vs. agile project management methods in university-industry collaboration projects 

  Säisä, Marika; Tiura, Katariina; Janne, Roslöf
  Proceedings of the International CDIO Conference (CDIO Initiative, 2018)
  In Engineering Education, students ought to gain competences relevant for the requirements of the working life. The CDIO Initiative has defined general goals to engineering education. That is, the aim is to educate students ...
 • Applying Kaizen in a project-based learning environment 

  Tiura, Katariina; Säisä, Marika
  Proceedings of the International CDIO Conference (CDIO Initiative, 2018)
  “Kaizen” is a lean manufacturing tool that is used to improve quality, productivity and culture in different environments. The idea of Kaizen is to apply small, daily changes that result in major improvement over time. ...
 • Challenges of manufacturability and product data management in bending 

  Peltokoski, Merja; Eskelinen, Harri (Springer London, 2018)
  Effective production in networking environment of sheet metal products needs accurate and relevant PDM (Product Data Management) data, appropriate modelling of components supported by local and global network solutions and ...
 • Kirjaston verkkokäytön mittaamista kehittämässä 

  Tiittanen, Liisa (Suomen tieteellinen kirjastoseura, 2018)
  Tilastot ovat yksi tapa kertoa siitä, millainen kirjasto on: mitä palveluita tai aineistoja kirjasto tarjoaa sekä millä tavalla ja kuinka paljon kirjastoa käytetään. Nopea digitalisoituminen on muuttanut kirjaston käyttötapoja ...
 • Kirjasto avoimuuden askelmilla Turun AMK:ssa 

  Suikkanen, Eija (AMKIT-konsortio, 2018)
  Turun ammattikorkeakoulu on sitoutunut edistämään avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita ja toimintaa. Konkreettisesti toimintaa edistää Open science -ryhmä, joka nimettiin vuoden 2018 alusta. Toimintaa koordinoi koko ...
 • AMMUS - ammattikorkeakoulujen musiikkikirjastolaisten YYA-ryhmä 

  Pukkinen, Leeni; Isomäki, Pauliina; Tolonen, Tiina (AMKIT-konsortio, 2018)
  Haparoivia ensiaskelia ammattikorkeakoulujen musiikkikirjastolaisten yhteistyölle otettiin jo 1990-luvun loppupuolella. Löyhiä verkostoja syntyi, ja erilaisiin yhteistyöprojekteihin osallistuttiin, mutta varsinainen ...
 • The changing world has implications on the higher education and the teaching profession 

  Konst, Taru; Scheinin, Minna (Emerald Publishing Limited, 2018)
  According to OECD (2016), learning to learn and flexibility are the key competences in the future work. Education should train students to manage in a world, where they continuously need to adapt to new working methods, ...
 • Erasmus-matkalla Reykjavikissa 13.-17.3.2016 

  Pukero, Suvi (AMKIT-konsortio, 2016)
  Pikkuisen sen jälkeen kun Löykkiön kirjaston blogi kertoi Reykjavikin reissustaan, pääsin minäkin ensimmäisen kerran matkustamaan Islantiin ja tutustumaan Reykjavikin kirjastojen maailmaan. Osallistuin Reykjavikin yliopiston ...
 • How does value creation manifests itself in the nexus of sport and business? : a systematic review of literature 

  Jalonen, Harri; Tuominen, Sasu; Ryömä, Arto; Haltia, Jaakko; Nenonen, Juho; Kuikka, Anna (Scientific Research Publishing, Inc., 2018)
  Sport is a widely used as a vehicle for promoting business. Global brands invest tens of millions of euros in high performance athletes, top teams, and popular sporting events. Studies have also shown the potentiality of ...
 • Systemic Innovations as Moderators of Behavioural Changes in Consumption Decisions : A Practical Approach for Food Value Chains 

  Heikkilä, Markku (TimeLine Publication Pvt. Ltd., 2017)
  This article is aimed at identification of the concepts of system change and systemic innovation especially in food industry and food value chains. The necessity of systemic innovations in the food value chains is emphasized. ...
 • Koettu terveys, elintavat ja fyysinen toimintakyky : vuosina 1920 ja 1940 syntyneiden kohorttien vertailu 

  Henriksson, Riitta; Salminen, Marika; Arve, Seija; Viitanen, Matti; Eloranta, Sini (Kasvun ja vanhenemisen tutkijat, 2017)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla vuosina 1920 (n = 1032) ja 1940 (n = 956) syntyneiden 70-vuotiaiden kotona asuvien turkulaisten koettua terveyttä, elintapoja ja fyysistä toimintakykyä. Tiedot koetusta terveydestä, ...
 • Tutkimusmatka-konsepti tieteen yleistajuistamiseen yleisissä kirjastoissa 

  Hyttinen, Ritva; Raunio, Samuel (Informaatiotutkimuksen yhdistys, 2017)
  Suomessa yleiset kirjastot näyttäisivät nostavan tutkimustietoa esiin vaihtelevasti. Osa kirjastoista tekee säännöllistä yhteistyötä tutkimusyhteisöjen kanssa ja tarjoaa asiakkailleen aktiivisesti tilaisuuden nähdä ja ...
 • How to Evaluate External and Internal Management Consulting Programs : A Case Study 

  Varis, Keijo; Skarp, Kati; Kettunen, Juha (North American Business Press, 2017)
  The purpose of this paper is to examine and evaluate top-down and bottom-up leadership development consultation programs focused on human capital that improve the performance of a company. This study reports on a external ...
 • Alumnityön merkitys tänä päivänä ja tulevaisuudessa 

  Killström, Päivi; Rautiainen, Miika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on lain mukaan edistää aluekehitystä ja alueen työelämää sekä alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis-ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. ...

Näytä lisää