Uusimmat viitteet

 • Suunnitteluautomaatti : Kuljetin 

  Lehtinen, Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä. Opinnäytetyön tavoitteena oli valmistaa kolakuljettimelle suunnitteluautomaatti Team Vesmes Oy:n käyttöön. Käyttöliittymänä toimii Excel-pohja, jolla ohjataan kokoonpanoa muuttumaan halutunlaiseksi. ...
 • Ketjukuljettimen mekaaninen suunnittelu 

  Ala-Luhtala, Antti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi ketjukuljettimen suunnittelu- ja lujuuslaskentaprosessi. Ketjukuljetin on osa asiakaslähtöistä projektia. Tähän opinnäytetyöhön on projektin osalta rajattu 3D-mallinnus ja mallin rakenteen ...
 • Laatujärjestelmän päivitys 

  Tullila, Sami (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli toimeksiantajayrityksen tuotannon laatujärjestelmän ja laatukäsikirjan päivittäminen. Toissijaisena tavoitteena oli laatia yritykselle uudet konekohtaiset ohjeistukset. Yritys ...
 • Autoalan opetustilojen suunnittelu 

  Heikkilä, Jesse (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin Jämsän ammattiopiston ajoneuvoasentajien koulutuksessa käytettävien uusien korjaamotilojen suunnitteluun. Nykyaikaisessa koulutusmallissa oppilaiden työssä oppiminen on enenevissä määrin ...
 • Moottoritekniikan virtausten simulointi 

  Niemi, Joonas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Virtaussimulaatioita käytetään autotekniikan parissa niin autojen aerodynamiikan kuin auton moottorin osien suunnittelussa. Ja simulaatiot ovat yleistyneet tietokoneiden kasvaneen laskentatehon myötä. Toimeksianto tälle ...
 • Johtamisen kulttuuri autokorjaamoissa 2020-luvulla 

  Ekman, Ville (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaista johtajuutta nettisukupolvet toivovat kohtaavansa sekä mitkä ovat keskeiset asiat heidän motivoinnissaan. Tutkimus painottuu Z-sukupolveen, sillä käytännön kokemusta ...
 • Lisäakselin asennustyön dokumentointi 

  Nurmi, Antti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin kuorma-autojen lisäakselien asennukseen ja alusta-rakenteisiin. Työssä perehdyttiin myös lain asettamiin suurimpiin sallittuihin massoihin alustarakenteen perusteella. Lisäksi selvitettiin ...
 • Hitsattavien teräsosien tilaus-toimitusprosessin kehittäminen 

  Saranpää, Tommi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Semko Oy:n hitsattavien teräsosien tilaus-toimitusprosessia. Tavoitteena oli löytää prosessista kehityskohteita ja laatia laatukäsikirjasta tiivistetty versio perehdytystä ja asiakaskontakteja ...
 • Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen 

  Laikola, Markus (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy:lle syksyllä 2016. Yrityksellä oli olemassa oleva hitsauksenlaadunhallintajärjestelmä FCP, joka on laadittu heille vuonna 2014. Keväällä 2016 yritys hankki uudet ...
 • Tuotantoautomaation huomioiminen tuotesuunnittelussa 

  Lepistö, Essi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pienjännitekytkimien tuotesuunnitteluhankkeissa käytetään yleensä valmistettavuus- ja kokoonpantavuusanalyysejä varmistamaan kustannustehokas lopputulos. Analyyseissä käytetään pääsääntöisesti toimittajaverkoston osaamista, ...
 • Oikosulkumoottoreiden kokoonpanossa käytettävien työkalujen valinta ja kehitys 

  Similä, Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee sähkömoottorien kokoonpanossa tehtäviin kiristysliitoksiin käytettävien käsityökalujen valintaa ja niiden kehittämistä. Työ tehtiin Vaasan ABB Oy, Motors & Generatorsille, joka valmistaa ...
 • Työlaitteen kiinnitysalustan suunnittelu 

  Isosaari, Samuli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin toimeksiantajayritys NHK Group Oy:lle JCB Fastrac 4000-sarjan traktoriin asennettava työlaitteen kiinnitysalusta. Työssä perehdyttiin JCB:n tarjoamaan kiinnitysalustaan sekä suunniteltiin ...
 • Työkaluvarastoinnin kehittäminen 

  Kitti, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Komas Oy:n Kurikan toimipisteelle. Komas Oy on konepajateollisuuden sopimusvalmistaja, jolla on neljä eri liiketoimintoa: koneistus, hydrauliikka, levypalvelu sekä takomo. Kurikan yksikkö on ...
 • Hitsattavien osien varastoinnin uudistamissuunnitelma ja hitsauspisteiden 5S 

  Rantavuori, Niko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli laatia varastointisuunnitelma harvesteripäiden hitsausosien materiaalivarastoon ja suunnitella hitsauslinjaston 5S-toteutusta. Toimeksiantajana oli metsäkonevalmistaja Logset Oy, joka toimii ...
 • EBS-jarrusimulaattorin toteutus 

  Saarela, Matias (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä valmistettiin EBS-jarrusimulaattori Seinäjoen ammattikorkeakoulun autolaboratorioon opiskelijakäyttöön. Työ tehtiin vanhaan paineilmajarrusimulaattorin kärryyn, jossa kärry muutettiin EBS-toimiseksi. ...

Näytä lisää