Uusimmat viitteet

 • Lisäakselin asennustyön dokumentointi 

  Nurmi, Antti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin kuorma-autojen lisäakselien asennukseen ja alusta-rakenteisiin. Työssä perehdyttiin myös lain asettamiin suurimpiin sallittuihin massoihin alustarakenteen perusteella. Lisäksi selvitettiin ...
 • Hitsattavien teräsosien tilaus-toimitusprosessin kehittäminen 

  Saranpää, Tommi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Semko Oy:n hitsattavien teräsosien tilaus-toimitusprosessia. Tavoitteena oli löytää prosessista kehityskohteita ja laatia laatukäsikirjasta tiivistetty versio perehdytystä ja asiakaskontakteja ...
 • Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen 

  Laikola, Markus (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy:lle syksyllä 2016. Yrityksellä oli olemassa oleva hitsauksenlaadunhallintajärjestelmä FCP, joka on laadittu heille vuonna 2014. Keväällä 2016 yritys hankki uudet ...
 • Tuotantoautomaation huomioiminen tuotesuunnittelussa 

  Lepistö, Essi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pienjännitekytkimien tuotesuunnitteluhankkeissa käytetään yleensä valmistettavuus- ja kokoonpantavuusanalyysejä varmistamaan kustannustehokas lopputulos. Analyyseissä käytetään pääsääntöisesti toimittajaverkoston osaamista, ...
 • Oikosulkumoottoreiden kokoonpanossa käytettävien työkalujen valinta ja kehitys 

  Similä, Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee sähkömoottorien kokoonpanossa tehtäviin kiristysliitoksiin käytettävien käsityökalujen valintaa ja niiden kehittämistä. Työ tehtiin Vaasan ABB Oy, Motors & Generatorsille, joka valmistaa ...
 • Työlaitteen kiinnitysalustan suunnittelu 

  Isosaari, Samuli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin toimeksiantajayritys NHK Group Oy:lle JCB Fastrac 4000-sarjan traktoriin asennettava työlaitteen kiinnitysalusta. Työssä perehdyttiin JCB:n tarjoamaan kiinnitysalustaan sekä suunniteltiin ...
 • Työkaluvarastoinnin kehittäminen 

  Kitti, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Komas Oy:n Kurikan toimipisteelle. Komas Oy on konepajateollisuuden sopimusvalmistaja, jolla on neljä eri liiketoimintoa: koneistus, hydrauliikka, levypalvelu sekä takomo. Kurikan yksikkö on ...
 • Hitsattavien osien varastoinnin uudistamissuunnitelma ja hitsauspisteiden 5S 

  Rantavuori, Niko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli laatia varastointisuunnitelma harvesteripäiden hitsausosien materiaalivarastoon ja suunnitella hitsauslinjaston 5S-toteutusta. Toimeksiantajana oli metsäkonevalmistaja Logset Oy, joka toimii ...
 • EBS-jarrusimulaattorin toteutus 

  Saarela, Matias (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä valmistettiin EBS-jarrusimulaattori Seinäjoen ammattikorkeakoulun autolaboratorioon opiskelijakäyttöön. Työ tehtiin vanhaan paineilmajarrusimulaattorin kärryyn, jossa kärry muutettiin EBS-toimiseksi. ...
 • Vääntömomentin mittauslaitteiston käyttöönotto 

  Matikainen, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tarkoituksena oli sujuvoittaa voimanulosottoakseliin kiinnittyvän vääntömomentin mittauslaitteiston käyttöönottoa Seinäjoen ammattikorkeakoulun auto- ja työkonetekniikan laboratoriossa. Työlle toimi pohjustuksena ...
 • Tietokonemallien kevennys ja redusointi 

  Karttunen, Joona (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää Pesmel Oy:lle uusi keino keventää ja redusoida tuotettuja 3D-malleja. Tarkoituksena oli kartoittaa erilaisia tietokoneohjelmia sekä muita mahdollisia ratkaisuja, joilla tavoitteet ...
 • Toimintamallimuutos : Haukinevan pellettitehdas 

  Jyllilä, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa toimintamallimuutos Vapo Oy:n Haukinevan pellettitehtaalla. Tehtaalle muodostettiin toimintamallia tukeva joustava ja kustannustehokas organisaatio sekä parannettiin teknistä ...
 • Liiketoimintakonseptin asiakastarvelähtöinen kehittäminen : B2B-palvelun tuotteistaminen 

  Sandvik, Reko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Startup Lakeus -hanke. Työssä kehitettiin alustavaa liiketoimintakonseptia asiakastarvelähtöisesti sekä liiketoimintakonseptin palveluliiketoiminnan tuotteistamista. Työssä ...
 • Koneiden työturvallisuusohjekorttien ja käytönopastuksen digitalisointi 

  Koskilahti, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin sekä tuotettiin digitalisoinnin tuomia mahdollisuuksia käyttäen koneiden turvallisen käytön ohjeistus. Työhön valittiin kohdekoneiksi opettajien ja oppilaiden haastattelujen perusteella ...
 • Ajoneuvotekniikan osajärjestelmien opetus 

  Pikkutupa, Petri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön taustalla on Koulutuskeskus Sedun autoalan Törnäväntien toimipisteen syksyllä 2015 hankkima opetusajoneuvo, jonka opetusmateriaali kaipasi täydennystä. Ajoneuvon tekniikka pitää sisällään hybridijärjestelmän ...

Näytä lisää