Uusimmat viitteet

 • Isobus-simulaattorin suunnittelu 

  Kahila, Timo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maataloudessa käytettävien koneiden koko ja kapasiteetti on viime aikoina kasvanut nopeasti. Moni viljelijä on ottanut käyttöön täsmäviljelymenetelmiä, joilla saavutetaan aiempaa parempi tuottavuus sekä ympäristöystävällisempi ...
 • Jauhemaalauslinjaston käyttöönoton suunnittelu 

  Pylkkönen, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä suunniteltiin KM-Tek Fin Oy:n jauhemaalauslinjastolle toimiva layout, joka hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti lattiapinta-alaa. Samalla selvitettiin maalausprosessin toimintaa ja yrityksen laadunhallintaa. Ja ...
 • Ajovalotestauspöydän suunnittelu ja valmistus ajovalomittauksia varten 

  Hanhisalo, Iiro (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on kehitetty SeAMK autolaboratorion kanssa. Autolaboratorio on nähnyt tarpeelliseksi parannella ajovalojen tutkimista varten olevaa ajovalojen testauspöytää, jotta ajovalot saataisiin yhdeksi osaksi ...
 • Sisäisen logistiikan kehittäminen : Keräily- ja varastointitoiminta 

  Kylkisalo, Samuli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Tibnor Oy:n Seinäjoen esikäsittely-yksikköön. Työn aiheena oli sisäinen logistiikka ja erityisesti siitä tutkittiin keräily-työvaihetta ja varastointia. Työn tavoitteena oli aikaansaada ...
 • Peräkärry–traileri-yhdistelmän suunnittelu ja valmistus 

  Luostarinen, Joni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa tieliikennekäyt-töön peräkärry, jota voidaan käyttää myös trailerina veneen kuljetuksessa. Opin-näytetyön aineisto kerättiin suurelta osin viranomaismääräysten ...
 • RO-laitteiston liittäminen toiminnanohjausjärjestelmään 

  Kangas, Joonas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Mäntän Energia Oy:lle. Yritykselle on hankittu uusi kattilalisäveden valmistuslaitteisto, joka perustuu käänteisosmoosimenetelmään. Tämä järjestelmä tulisi liittää toiminnanohjausjärjestelmään. ...
 • Korjaamon toiminnan tehostaminen 

  Huhtanen, Mikael (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehostaa ESS-autotalon henkilöautokorjaamon toimintaa lean-periaatteiden mukaisesti. ESS-Autotalo sijaitsee Seinäjoen Hyllykallion kaupunginosassa. Tutkimuksessa selvitettiin korjaamon toimintaa ...
 • Varaosien romutusprosessin ohjeen laatiminen 

  Karvonen, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn toimeksiantajana toimii Veho Oy Ab:n Seinäjoen hyötyajoneuvokorjaamo. Työn tarkoituksena on luoda toimiva ja nykyaikainen ohjeistus korjaamon uusien sekä käytettyjen varaosien romutusprosessia varten. Prosessi ...
 • Tuotannon läpimenoaikojen lyhentäminen 

  Mylläri, Oskari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miten läpimenoaikoja voidaan lyhentää teollisuusyrityksessä. Kohdeyrityksen tuotantosuunta on piensarjatuotanto. Teoriaosuudessa käydään läpi tuotannonohjauksen menetelmiä ja niiden ...
 • Kunnossapidon kehittäminen : Ennakkohuollon tarpeen määrittäminen 

  Haapakangas, Jarkko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Atria Oyj -konserniin kuuluvan A-Pekoni Nurmo Oy:n uuteen ja modernisoituun sikaleikkaamoon. Sikaleikkaamon vuonna 2015 uudistuneen ja kasvaneen laitekannan myötä, myös kunnossapidon haasteet ovat ...
 • Alumiinioptimoinnin automatisointi 

  Mäkinen, Mika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Skaala Production Oy:n tuotannonsuunnitteluun erikoistuneen osaston alaisuudessa. Työlle oli tarvetta, koska alumiinien optimointi hoidettiin ennen uudistusta mekaanisesti työnsuunnittelijan ...
 • Tärinäsimulointitestipenkki : Testipenkin testaus 

  Hildén, Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä selvitettiin tärinäsimulointitestipenkin toimivuutta. Testipenkillä on tarkoitus pystyä simuloimaan tärinäolosuhteita, joille kuorma-auton lämmönsäätölaitteen moottoriyksikön tuuletin altistuu. Testipenkin ...
 • Energiapuukouran ohjausjärjestelmän suunnittelu 

  Rajaniemi, Henri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin harvesterin ja energiapuukouran välille ohjausjärjestelmä, jolla kouran toimintaa voidaan ohjata harvesterin ohjaamosta käsin mahdollisimman helposti. Ohjausjärjestelmä suunniteltiin ...
 • Työvaiheiden eteneminen ja ohjeistus 

  Nissilä, Olli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Seinäjoella sijaitseva Tibnor Oy:n teräspalvelukeskus, joka on pohjoismainen metallien jakelija. Työn päätarkoituksena oli perehtyä tilaus-toimitusprosessiin ja selvittää, mitä ...
 • Höyrystimen käyttöasteen kartoitus osana toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisprojektia 

  Norrgård, Teuvo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin höyrystimen käyttöastetta, asetusaikaa sekä höyrystämiskapasiteettia. Opinnäytetyö suoritettiin tuotannonohjausjärjestelmän kehitysprojektin osaprojektina. Opinnäytetyön teoriaosassa ...

Näytä lisää