Uusimmat viitteet

 • Asiakaskokemuksen muodostuminen : THE Kuljettajakoulutus 

  Solehmainen, Joel (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata THE Kuljettajakoulutuksen asiakaskokemuksen syntymisen nykytila asiakkaan näkökannalta asiakkaan ostopolussa. Opinnäytetyö antaa organisaatiolle tietoa siitä, kuinka asiakkaat ...
 • Palveluasiantuntijan osaaminen verkkoasioinnin ohjauksessa 

  Ahilampi, Anniina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kelan palveluasiantuntijoiden osaamisvalmiuksia asiakkaan verkkoasioinnin ohjauksessa. Kelassa on viime vuosina laitettu paljon resursseja verkkoasioinnin kehittämiseen. ...
 • Imagon kehittäminen markkinointiviestinnän avulla 

  Hyöky, Sini (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yrityksen imago muodostuu ihmisten mielikuvista yritystä kohtaan. Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla Kymijoen Ravintopalvelut voi kehittää imagoaan markkinointiviestinnän ...
 • Pelillistäminen työmotivaation johtamisessa 

  Väisälä, Maarit (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli pelillistäminen työmotivaation johtamisessa. Työn tavoitteena oli tutkimus- ja teoriatietojen perusteella luoda ohjeistus ja toimintamalli pelillistämisen käyttöönotolle yrityksen johtamisen ...