Uusimmat viitteet

  • Imagon kehittäminen markkinointiviestinnän avulla 

    Hyöky, Sini (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
    Yrityksen imago muodostuu ihmisten mielikuvista yritystä kohtaan. Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla Kymijoen Ravintopalvelut voi kehittää imagoaan markkinointiviestinnän ...
  • Pelillistäminen työmotivaation johtamisessa 

    Väisälä, Maarit (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
    Tämän opinnäytetyön aiheena oli pelillistäminen työmotivaation johtamisessa. Työn tavoitteena oli tutkimus- ja teoriatietojen perusteella luoda ohjeistus ja toimintamalli pelillistämisen käyttöönotolle yrityksen johtamisen ...