Uusimmat viitteet

 • Asiakaskokemuksesta ja asiakaskohtaamisesta viestiminen asiakasrajapinnassa työskenteleville toimihenkilöille 

  Konttinen, Kristiina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee organisaation sisäistä viestintää liittyen asiakaskokemukseen ja asiakaskohtaamiseen. Pääaiheena on tutkia, kuinka tehokkaasti asiakasrajapinnassa työskenteleville toimihenkilöille viestitään ...
 • Organisaation suorituskyvyn kehittäminen 

  Paananen, Teija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Globaali toimintaympäristö edellyttää organisaatioilta yhä useammin sekä strategista että operatiivista kilpailukykyä. Orkla konsernissa julkaistiin vuonna 2015 Kompassi, jonka tarkoituksena on ohjata toimintaa ja ...
 • Asiakaskokemuksen muodostuminen : THE Kuljettajakoulutus 

  Solehmainen, Joel (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata THE Kuljettajakoulutuksen asiakaskokemuksen syntymisen nykytila asiakkaan näkökannalta asiakkaan ostopolussa. Opinnäytetyö antaa organisaatiolle tietoa siitä, kuinka asiakkaat ...
 • Palveluasiantuntijan osaaminen verkkoasioinnin ohjauksessa 

  Ahilampi, Anniina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kelan palveluasiantuntijoiden osaamisvalmiuksia asiakkaan verkkoasioinnin ohjauksessa. Kelassa on viime vuosina laitettu paljon resursseja verkkoasioinnin kehittämiseen. ...
 • Imagon kehittäminen markkinointiviestinnän avulla 

  Hyöky, Sini (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yrityksen imago muodostuu ihmisten mielikuvista yritystä kohtaan. Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla Kymijoen Ravintopalvelut voi kehittää imagoaan markkinointiviestinnän ...
 • Pelillistäminen työmotivaation johtamisessa 

  Väisälä, Maarit (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli pelillistäminen työmotivaation johtamisessa. Työn tavoitteena oli tutkimus- ja teoriatietojen perusteella luoda ohjeistus ja toimintamalli pelillistämisen käyttöönotolle yrityksen johtamisen ...