Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Verkkopalvelun mallinnus käyttäjäkeskeisesti, Case: WeLive-innovaatioalusta 

  Vuokko, Anu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää monikansallisen WeLive-hankkeen toteuttaman innovaatioalustan käytettävyyttä ja käyttökokemusta. WeLive-innovaatioalusta on verkkopalvelu, jonka avulla kansalaiset, julkihallinto ...
 • Kanta-asiakkuuden kehittäminen CASE: Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone 

  Koskimaa, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on saada selville kanta-asiakkaiden tyytyväisyyden nykytila kohdeyrityksessä. Tutkimus selvittää jo olemassa olevia toimivia, sekä parannettavia asioita. Näiden pohjalta luodaan kehitysehdotuksia ...
 • Laurean liiketalouden opiskelijoiden toisen työharjoittelun vaikutus työllistymiseen 

  Heiskanen, Marika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli selvittää Laurean liiketalouden opiskelijoiden toisen työharjoittelun vaikutusta työllistymiseen siinä yrityksessä, jossa toinen pakollinen työharjoittelu oli suoritettu. Haluttiin selvittää, kuinka moni ...
 • Sosiaalisen median suunnitelma Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinnalle 

  Karjalainen, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli sosiaalisen median suunnitelma hotellille. Toimeksiantajana oli Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna. Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna on Sokos Hotels -ketjuun kuuluva hotelli, joka ...
 • Älypatjojen tuottaman datan hyödyntäminen hoidon tukena 

  Mäkelä, Tuure (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä käyttäjäkokemuksia Safebed-sovelluksesta hoitotyön tukena yhdessä palveluyksikössä, esittää mahdolliset toiveet sovelluksen jatkokehittämistä varten saadun palautteen perusteella, ...
 • Financial projection and monetization for a Free-to-Play Game 

  Hoang, Tran (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis is written as a project for a commissioning company. As the company is producing an online game for smartphones, there is a need for financial projections and calculations to show if the game is as profitable ...
 • Uusien työntekijöiden perehdyttämisen kehittäminen 

  Miettinen, Sanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe valikoitui toimeksiantajalle esille tulleesta tarpeesta. Opinnäytetyön tavoitteeksi muodostui toimeksiantajayksikön uusien työtekijöiden perehdyttämisen kehittäminen kartoittamalla perehdyttämisen nykytila. ...
 • Kivistön kaupunkikeskuksen uudisasuntojen tuottotasot 2017 

  Grop, Oskar (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus oli selvittää kvantitatiivista tutkimusmenetelmää hyödyntämällä millä tasolla Vantaan Kivistön kaupunkikeskusalueen pienten uudisasuntojen lähtökohtaiset tuottotasot ovat yksityissijoittajan ...
 • Henkilökunnan motivoiminen palkitsemisen avulla Case Sokotel Oy 

  Hyry, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Sokotel Oy:lle ja sen tavoitteena on tunnistaa kehittämiskohteita henkilökunnan motivoinnissa palkitsemisen avulla. Nykypäivänä motivoiminen on tärkeä osa työelämää, ilman motivaatiota ei ole ...
 • Terve Elämä -ryhmätoiminnan vaikutukset ryhmäläisen pystyvyyteen : YAMK -opinnäytetyö 

  Peltola-An, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laadullisen aineiston avulla selvittää Helsingin Kaupungin järjestämän Terve Elämä -ryhmätoiminnan vaikutuksia hyödyntäen osallistujien asiakaskokemusta. Tarkoituksena oli selvittää, miten ...
 • Luovan kaaoksen kesyttäminen : Innovaatiomallilla tukea konseptoinnin johtamiseen 

  Sorsakivi, Milla (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Jatkuva toimintatapojen, palveluiden ja tuoteportfolion uudistuminen on vaatimus, johon menestyvän yrityksen on pystyttävä vastaamaan. Innovaatiotoiminta ja uutuuksien lanseeraaminen ovat tärkeitä menestymisen avaimia ...
 • Markkinointi sosiaalisessa mediassa – edistämisopas MAKE UP FOR EVER Finlandille 

  Sihvoin, Saana (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli tuottaa kirjallinen edistämisopas sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta markkinoinnista ja sen suunnittelusta kosmetiikkabrändi MAKE UP FOR EVER Finlandille. Edistämisoppaan tavoitteena oli ...
 • Perhetyön prosessi nuoren avohuollon sijoituksessa 

  Pietilä, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälainen on toimiva perhetyön prosessi nuoren avohuollon sijoituksen aikana. Lisäksi tarkasteltiin, minkälaisia erityispiirteitä perhetyön prosessissa on nuoren itsenäistyessä ...
 • Co-creating a Digital Service Concept in Wellbeing for the Elderly 

  Alakoski, Leena; Tikkanen, Irma; Jääskeläinen, Sari (The Athens Institute for Education and Research, 2017)
  The aim of this paper is to describe, how a digital service concept in wellbeing for the elderly was co-created as a process and a content in higher education. The theoretical framework comprises constructivism and the ...
 • Connection of Food system and the Baltic Sea : operators perspectives to key problems and solution ideas 

  Kärki, Riina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  The aim of the thesis is to identify key problems in the food production chain related to the Baltic Sea and how operators in the chain experience them. In addition, the thesis offers ideas on how to solve the key problems. ...

Näytä lisää