Viitteet 1-15 / 14027

  • CNC-ohjattu liimanlevityskone 

   Valtonen, Lauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa CNC-ohjattu liimanlevityskone. Koneen tavoitteena on luoda edellytykset yrityksen jatkuvasti suurentuvien sarjakokojen liimauksen automatisointiin. Liimaus on ...
  • Läsnäoloon perustuva tievalaistuksen ohjaus, Valtatie 18, Seinäjoki 

   Hokka, Karri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimuksen tilaajana on toiminut Liikennevirasto. Tutkimuksessa on haluttu ensimmäistä kertaa Suomessa tutkia läsnäoloon perustuvan tievalaistuksen ohjauksen kannattavuutta ja toimintaa. Tutkimuksessa on tutkittu järjestelmän ...
  • Värit kotimaisissa lastenelokuvissa 2000-luvulla : case: Risto Räppääjä -elokuvat 

   Kälve, Leena (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin värienkäyttöä suomalaisissa lastenelokuvissa 2000-luvulla. Tutkimuskohteena olivat Risto Räppääjä -elokuvat, joiden kautta saatiin kattava läpileikkaus aina vuodesta 2008 vuoteen 2016. Tavoitteena ...
  • Lohkoketjun rakenne ja kryptovaluutat 

   Wallin, Miro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käydään läpi avoimeen lähdekoodiin perustuvaa lohkoketjuteknologiaa. Lohkoketjulla toimivia kryptovaluuttoja on maailmassa satoja ellei tuhansia, mutta tässä työssä esimerkkinä käytetään niistä ...
  • Idean jakamishalukkuuteen vaikuttavat tekijät innovaatioalustalla 

   Moisio, Sonja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten erilaiset tekijät vaikuttavat halukkuuteen jakaa ideoita innovaatioideoita keräävälle palvelulle. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Tampereen ammattikorkeakoulun ...
  • I/O-liityntöjen ja kenttäväyliin liitettyjen laitteiden testausohjeet 

   Matikka, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyön aihe on I/O-liityntöjen ja kenttäväyliin liitettyjen laitteiden testausohjeet. Työ tehtiin Valmet Automationille. I/O-liitynnät, I/O-laitteet ja kenttäväyliin liitetyt laitteet muodostavat Valmetin ...
  • Laadunhallinta osana toimivaa yritystä 

   Virtanen, Mauri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Organisaatioissa ja yritysmaailmassa on ollut jo kauan käytössä lukuisia erilaisia laadunhallintajärjestelmiä ja tekniikoita laadun varmistamiseen. Ne ovat laaja joukko keinoja ja työkaluja joiden tarkoitus parantamaan ...
  • Performing Music with Microsoft Kinect 

   Sutelainen, Eemeli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Recent technological inventions offer new possibilities for performing music. In this thesis, ways to control music by capturing motions with optical tracking devices are explored. The purpose of the thesis was to find ...
  • Epidemiatilanteisiin varautuminen - angiina päiväkodissa : ohje hoitohenkilökunnalle ja vanhemmille 

   Heikkinen, Valma; Paunu, Ilona (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö toteutettiin tuotokseen painottuvana opinnäytetyönä, jonka tarkoituksena oli tuottaa ohje epidemiatilanteisiin varautumisesta Ylöjärven terveyskeskuksen hoitohenkilökunnalle ja toinen ohje vanhemmille ...
  • Mineraaliöljyhiilivetyjen migraation määritysmenetelmä 

   Kauppi, Sakari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli testata analyysimenetelmää, jolla voidaan vertailla elintarvikepakkausmateriaalien vaikutusta mineraaliöljyhiilivetyjen migraatioon elintarvikkeisiin. Työn kokeellinen osuus suoritettiin ...
  • Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen vaikutukset vanhoihin tietojärjestelmiin 

   Pitkänen, Katri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan vuoden 2016 keväällä, jonka jälkeen sen jäsenvaltioille annettiin kahden vuoden siirtymisaika uuden asetuksen piiriin. Yleinen tietosuoja-asetus korvasi vuoden 1995 ...
  • Seksityöntekijän kohtaaminen : Pro-tukipisteen toiminnan tunnettuus Tampereen lähikuntien sosiaalipalveluissa 

   Alakoski, Veera; Rajala, Johanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Seksityö on mielikuvia ja ennakkoluuloja mukanaan kantava aihe. Seksityöntekijät ovat haavoittuvassa tilanteessa sekä yksityiselämässä että ammatillisessa työssä ja joutuvat alttiiksi perusihmisoikeuksien loukkauksille. ...
  • Kajo : Luonnonvalon käyttö arkkitehtisuunnittelussa pohjoisilla leveysasteilla 

   Hujanen, Sanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee rakennusten luonnonvalaistusta pohjoisilla leveysasteilla eli Suomen ja pohjoismaiden leveysasteilla. Kansainvälistä kirjallisuutta luonnonvalon käytöstä rakennuksissa on paljon, mutta skandinaavista ...
  • Franchising-yrittämisen mahdollisuudet 

   Holmfors, Pinja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Franchising-toiminta on menestyvän yrityksen kloonausta. Kannattavaksi todettua liiketoimintamallia annetaan muiden yrittäjien käyttöön franchising-toimintaa käyttäen. Franchising-antaja ja franchising-ottaja tekevät ...
  • Etähallittavan työstökoneen kappalekiinnittimien suunnittelu 

   Similä, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä kuvaillaan ohjelmallisesti hallittavien kappalekiinnittimien suunnitteluprosessi asiakkaan toiveista valmiiksi suunnitelmaksi. Kappalekiinnittimet suunniteltiin työstökoneeseen, jota käytetään varsinaisen ...