Uusimmat viitteet

 • Sotilasilmailua biopolttoaineella? : Kohti ekologisempaa ilmapuolustusta 

  Kaipainen, Anna-Laura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen strateginen pyrkimys on profiloitua biotalouden edelläkävijäksi maailmassa. Maamme biotalousstrategian mukaan Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssi-tehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Ilmastotavoitteiden ...
 • Hakkeen muutoksen kuva-analyysi 

  Frilander, Ari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  EU:n ilmastopolitiikan mukaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä on lisättävä. Suomi on omalta osaltaan sitoutunut noudattamaan EU:n ilmastopolitiikan tavoitteita. Puupohjaisten energialähteiden käytön lisäämisellä on ...
 • Eläinkuljetuksella laatua turvalliseen nautaketjuun 

  Kaihlajärvi, Päivi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Eläinkuljetukset ovat tuotantoeläintiloilla arkipäivää. Vasikoita kuljetetaan syntymätilalta lihanautatiloille, lehmävasikoita kuljetetaan kasvatettavaksi hiehonkasvatukseen erikoistuneille tiloille ja takaisin kotitilalle ...
 • Keskisuomalaisten maatalousyrittäjien työhyvinvointiin liittyvät arvot ja asenteet eri sukupolvilla 

  Savolainen, Tiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maatalousyrittäjien hyvinvointiin vaikuttavat erilaiset toimintaympäristön muutokset, alan byrokratia ja taloudelliset huolet. Vaikka maatilan ulkopuolisiin tekijöihin ei voida juurikaan vaikuttaa, voivat maatalousyrittäjät ...
 • Varhaisessa kehitysvaiheessa olevien liikeideoiden edistäminen : Toimintamalli Biotalouskampukselle 

  Paananen, Markku (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Biotalouskampus on kahden oppilaitoksen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston, sekä alueen kehittäjien yhteinen hanke kehittämisalustan luomiseksi uuden biotalouden osaamisen ja liiketoiminnan ...
 • Materiaalikatselmuksen ja sen jälkeen toteutettavien palveluiden kehittäminen hyödyntämällä digitalisuuden mahdollisuuksia 

  Karhunen, Hannu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaajana oli Envitecpolis Oy, joka on erikoistunut materiaalikatselmusten toteutukseen elintarvikealalla. Tavoitteena oli selvittää materiaalikatselmusten toteutuksen nykytilaa ja miten materiaalikatselmusten ...
 • Puukaasutus paikallisesti energiantuotannossa 

  Selänniemi, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Puunkäyttö energiantuotannossa pienessä mittakaavassa on yleisesti rajoittunut pelkkään puunpolttoon. Puunkaasutus sähköksi ja lämmöksi generaattorin avulla avaa uusia mahdollisuuksia. Suomessahan käytettiin sodan aikana ...
 • Aurinkoenergia-koulutuksen suunnittelu ja toteutus 

  Riihimäki, Risto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Biotalous kuuluu valtiovallan tukemiin kärkihankkeisiin, joten siihen liittyvien toimien kehittäminen saa yhteiskunnallisen tuen. Nykyisen hallituksen ohjelma liputtaa vahvasti kotimaisen energian puolesta, ja tarkoituksena ...
 • Oksaisen kuusihakkeen saatavuus sahateollisuudesta biojalostuksen raaka-aineeksi. Case: Koskisen Oy 

  Suutala-Nousiainen, Katariina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sahateollisuuden sivutuotteena syntyy märkähaketta pääasiassa pelkkahakkureilla, jotka hakettavat tukin pyöreät pinnat. Sahalla hake seulotaan mahdollisimman tasaiseen palakokojakaumaan massanvalmistuksen vaatimusten ...
 • Jatkuvatoiminen leväpitoisuuden mittaus kosteikkovedestä 

  Siimekselä, Tiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tavoite oli selvittää, voidaanko kosteikkoveden leväpitoisuutta ja sen vaihtelua seurata jatkuvatoimisesti. Lisäksi tavoitteena oli edistää levänkasvatusmenetelmän kehittämistä luonnollisten leväkantojen ...
 • FabaINTO : -Avain tilan hallituun eläinmäärän lisäämiseen 

  Lampinen, Jenna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomalaisten lypsykarjatilojen määrä vähenee lähivuosien kuluessa nykyisestä noin puoleen ja jäljelle jäävät tilat kasvattavat liiketoimintaansa entistä isompiin yksikkökokoihin. Investoivien tilojen on onnistuttava lisäämään ...