Uusimmat viitteet

 • Riskienhallinta Case-yrityksessä 

  Linjamäki, Emilia; Vähä-Karvia, Milla (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva raskaan ka-luston sekä kylmäkoneiden huoltokorjaamo. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kohdeorganisaatiossa työskentelevien henkilöiden työstä aiheutuvia ...
 • Rekrytointiprosessin kehityskeinot : Case Smile Henkilöstöpalvelut Oyj 

  Ahlqvist, Heidi; Manninen, Katri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n Seinäjoen toimipiste. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia epäkohtia rekrytointiprosessissa on havaittavissa tällä hetkellä ja luoda ...
 • Sosiaalisen median suunnitelma Etelä-Pohjanmaan INFO Kirjakauppa Oy:lle 

  Kultavirta, Anniina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Etelä-Pohjanmaan INFO Kirjakauppa Oy:lle sosiaalisen median suunnitelma. Ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä sosiaaliseen mediaan ja sen tarjoamiin kanaviin. Toisena tavoitteena oli ...
 • Taloushallinnon ohjelman käyttökokemukset Tilitoimisto Nimettömässä 

  Peltonen, Saku (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Taloushallinnon ohjelmien käyttäminen on tärkeä osa nykyaikaista kirjanpitoa. Tilitoimistojen pitää valita laajasta valikoimasta taloushallinnon ohjelmia niille itselleen ja asiakkailleen parhaiten sopivat ohjelmat. Ohjelmien ...
 • Kun työkyky heikkenee - Työkykyjohtaminen työkyvyn tukena : Kehittämistyö Seinäjoen kaupungille 

  Ala-Karvia, Elina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä kehittämistyönä toteutettu opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Seinäjoen kaupungille, ja sen tarkoituksena oli laatia työkykyjohtamisen opas esimiehille. Aihe valikoitui toimeksiantajan tarpeen perusteella, sillä ...
 • Ekomatkailun tunnettuus ja kiinnostavuus kotimaan vapaa-ajanmatkailijoiden parissa 

  Ojainväli, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tutkimuksella selvitettiin ekomatkailun tunnettuutta ja kiinnostavuutta kotimaan vapaa-ajan matkailijoiden parissa. Toimeksianto tutkimukseen tuli yritykseltä, jonka tavoitteena on rakentaa ekokylä ...
 • Maakuntakorkeakoulussa suoritettujen opintojen vaikuttavuus työllistymiseen ja urakehitykseen 

  Paasikas, Outi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyön aiheena oli tutkia maakuntakorkeakoulussa suoritettujen opintojen vaikuttavuutta työllistymiseen ja urakehitykseen. Tutkimus tehtiin toimeksiantajan ...
 • Parturi-kampaamoon työntekijä – työsuhde vai vuokrayrittäjäsopimus : Case Parturi-Kampaamo Päivi 

  Portin, Jyri; Pernu, Eve (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa dokumentaatio hiusalalla tällä hetkellä käytettävistä työllistymisen mahdollisuuksista. Opinnäytetyössä esitellään ja selitetään mitä erilaisia työsopimusvaihtoehtoja on, mitä ne ...
 • Tilitoimiston muutosprosessi kohti sähköistä taloushallintoa 

  Lahti, Veera (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa toimeksiantajatilitoimistolle sähköisen taloushallinnon siirtymisen vaiheita ja niitä konkreettisia toimenpiteitä, joita se tilitoimistolta vaatii. Tilitoimisto voi käyttää ...
 • Tulkoon joulu -hyväntekeväisyyskonsertin järjestäminen ja markkinointiviestintä 

  Peltola, Amanda (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Tulkoon joulu -hyväntekeväisyyskonsertti sekä sen markkinointiviestintä. Opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli perehtyä tapahtuman suunnitteluun. Työssä painotetaan ...
 • Henkilöstöjohtaminen finanssialalla: työhyvinvoinnin vaikutus henkilöstön suorituskykyyn ja sen ylläpitoon 

  Karvinen, Tiia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jatkuvasti kehittyvä finanssiala vaatii, että yrityksen on oltava valmis vastaamaan viimeisimpiin teknisiin haasteisiin ja palvelutarjonnan uudistuksiin. Alan kilpailu kiristyy, ja asiakkaiden vaatimukset nousevat uudelle ...
 • Toteutettavuustutkimus, kahvion liiketoiminnan laajentamisen arviointi 

  Raatikainen, Arja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantajalle, joka halusi selvittää kahvioliiketoiminnan laajentamista. Työ tehtiin toteutettavuustutkimuksena (Business feasibility study). Itse suunnitelmaosuus on salainen. Toteutet ...
 • Menesty yrittäjäpariskuntana 

  Ristilä, Minna; Ylinen, Virva (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön avulla tutkitaan yhtä perheyrittäjyyden muotoa, joka on pariskuntayrittäjyys. Tavoitteena on tutkia yrittäjäpariskuntien toimintatapoja, jotka johtavat menestykseen. Opinnäytetyön teoreettisessa ...
 • Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen - Lakeuden Neon Oy 

  Koskela, Reetta (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajayrityksen digitaalista markkinointia keskittyen pääasiassa sen hakukonemarkkinoinnin kehittämiseen. Tarkoituksena oli myös luoda yritykselle hakukonemarkkinointisuunnitelma. ...
 • Alaistaidot ja niiden näkyvyys kohdeorganisaatiossa 

  Rautiola, Saana (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella alaistaitojen merkitystä työelämässä sekä tutkimukseen valittujen teemojen kautta osoittaa niiden näkyvyys kohdeorganisaatiossa. Tutkimuksen tavoitteena oli myös löytää alaistaitojen ...

Näytä lisää