Uusimmat viitteet

 • Maidonkeräilyn toimivuus Osuuskunta Maitosuomen alueella 

  Laakso, Heidi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ maitoautonkuljettajana on raskasta ja vaativaa työtä. Maito on noudettava tilalta riippumatta siitä, onko arki tai pyhä. Työstä entisestään haasteellisemman tekevät teiden kunto, sääolosuhteet ja keruupaikat. Monilla ...
 • Lomittajien täydennyskoulutus Kaustisen paikallisyksikössä : Koulutussuunnitelma 

  Kukkola, Mira (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lomituspalvelut ovat Sosiaali- ja terveysministeriön alaista toimintaa, joka vastaa myös palveluiden johdosta, ohjauksesta ja valvonnasta. Lomituspalveluiden rahoitus tulee valtiolta ja toimeenpanovastuu on Maatalousyrittäjien ...
 • Miksi vasikka ei kelpaa välitykseen? : Tutkimus Snellmanin Lihanjalostus Oy:lle 

  Tamminen, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomalainen naudanlihantuotanto perustuu pääosin maitotiloilta tulevien vasikoiden kasvatukseen, joten nautakasvattamot ovat riippuvaisia maitotiloilta tulevista vasikoista. Snellman Lihanjalostus Oy:ssä on huhtikuusta ...
 • Olkiäkeen jatkojalostaminen piensiemenkylvöäkeeksi 

  Ylämäki, Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on olemassa olevan olkiäkeen jatkojalostaminen piensiemenkylvöäkeeksi. Opinnäytetyön tilaajana toimi Harri Ylämäki Alavudelta. Ylämäen tila siirtyi vuonna 2011 maidontuotannosta naudanlihantuotantoon. ...
 • Tuoreen puun polttaminen lämpölaitoksessa 

  Autio, Ari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Alajärven Lämpö Oy. Opinnäytetyön aiheena oli tuoreenpuun polttaminen Alajärven Lämmön uudella 8 MW:n voimalaitoksella, jossa uutena tekniikkana on yhdistetty savukaasupesuri ja lämpöpumppu. ...
 • Kauran siemenviljelyn tehostamiseen vaikuttavia keinoja 

  Korpinen, Kaarlo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän työn tavoitteena on tutkia, miten kauran siemenviljelyä voitaisiin tulevaisuudessa tehostaa Suomessa. Tutkimukseen otettiin mukaan K-maatalouden siemenkeskuksen sopimusviljelijöitä, jotka viljelivät Bettina ja ...
 • Lämmitysratkaisun suunnittelu ja valinta Hakalan tilalle 

  Tastula, Antti-Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli tehdä selvitys edullisimmasta lämmitysratkaisusta Hakalan tilalle. Työssä paneuduttiin uuden lämmitysratkaisun aiheuttamiin perustamiskustannuksiin sekä vuosittaisiin käyttökustannuksiin. Työn teoriaosuus ...
 • Yli-Hynnilän tila MTY:n Varautumissuunnitelma 

  Prusti, Mikko; Mäkelä, Juuso (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä lypsykarjatilan tapaturmariskeihin ja niiden ennaltaehkäisyyn varautumissuunnitelman avulla. Työn pohjana käytettiin kirjallisia lähteitä, pelastussuunnitelmia sekä tilalta saatuja ...
 • Pienen metsälön metsäsuunnittelun kilpailuttaminen 

  Niemelä, Juha-Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomessa on paljon yksityisiä metsänomistajia, joilla ei ole metsäsuunnitelmaa. Varsinkin pieniltä metsälöiltä suunnitelma on puuttunut. Tämän työn tarkoituksena oli tuottaa tietoa auttamaan metsänomistajia metsäsuunnitelman ...
 • Hevoslomitusten kehittäminen 

  Rautio, Saana (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli perehtyä hevoslomitukseen, siihen ovatko alan yrittäjät tyytyväisiä kunnalta saamaan lomitusapuun ja ovatko lomittajat ammattitaitoisia. Hevoslomitus on tiloilla tapahtuvaa lomitusta. ...
 • Yhdistelmäpaalaus- ja noukinvaunukoneketjut vertailussa säilörehun korjuumenetelminä : Case: Maatalousyritys Vanhapiha 

  Keränen, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Kiuruvedellä sijaitsevalle maitotilalle vaihtoehtoista säilörehun korjuumenetelmää yrityksen tulevaa laajennusta ajatellen. Yrityksellä oli ennestään käytössä säilörehun korjuumenetelmänä ...
 • Liiketoimintaosaaminen eräillä kasvinviljelytiloilla Etelä-Pohjanmaalla 

  Ala-Mäyry, Sami (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee eräiden kasvinviljelytilojen liiketoimintaosaamista Etelä-Pohjanmaan alueella. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yrittäjien liiketoimintaosaamista sekä pää- ja sivutoimisten yrittäjien ...
 • Liharotusiemennysten käytön tehostaminen lypsykarjatiloilla 

  Mannila, Maria (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Naudanlihan omavaraisuusaste on Suomessa noin 80 %. Liharotusiemennysten käytön lisääminen lypsykarjatiloilla voisi olla yksi keino kotimaisen naudanlihantuotannon kehittämisessä. Liharotusiemennysten käyttö on pysynyt ...
 • Koneyhteistyön kehittäminen Virtain ja Ruoveden alueen lypsykarjatiloilla : Case: Säilörehunkorjuun koneyhtiö 

  Niemi, Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maatalouden rakennemuutos ja markkinatilanteet ovat johtaneet tilatasolla entistä tarkempaan taloudenhallintaan. Kannattavan liiketoiminnan harjoittaminen vaatii tarkkailemaan kaikkia toimintoja kriittisesti ja hakemaan ...
 • Ohjeistus tautisuojauksen toteuttamiseksi kotitarvekanaloille : Tautisuojaus ja tarttuvat taudit 

  Petman, Annika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kotitarvesiipikarjan tautisuojan ohjeistus oli tarpeen, sillä elinkeinokäyttöön laadittujen ohjeistusten soveltaminen pienempään mittakaavaan on vaikeaa. Kotitarvekanaloiden suosio on jatkuvasti kasvanut, mutta niiden ...

Näytä lisää