Uusimmat viitteet

 • Fytoterapian käyttö terveydenhoidossa luomulammastilalla 

  Klasila, Mervi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Luonnonmukaisessa eläintuotannossa korostetaan eläinten hyvinvointia ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Euroopan unionin komission asetuksen mukaan terveyden ylläpitoon ja sairauksien hoitoon suositetaan ensisijaisesti ...
 • Ketoosin esiintyvyys ja yhteys ummessaolokauteen eteläpohjalaisilla maitotiloilla : Maidosta maitoon -hankkeen alkukartoituksen tulosten yhteenvetoa 

  Kotanen, Milja; Jokimäki, Marianne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ketoosi on aineenvaihduntasairaus, joka on seurausta energiansaannin vajauksesta. Lypsylehmillä sitä esiintyy yleisimmin poikimisen jälkeisinä viikkoina, jolloin lehmän maidontuotanto nousee nopeasti. Ketoosi on ...
 • Utareterveys automaattilypsytilalla 

  Klemola, Jenny (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lypsykarjatilalla seurataan jatkuvasta lehmien utareterveyttä ja maidon laatua. Tuotosseurantaan kuuluvat tilat voivat tarkastella utareterveystilannetta erilaisista raporteista. Lisäksi maidon laatua koskevaa tietoa tilat ...
 • Tilakoon kasvun vaikutukset maatalouskauppaan 

  Pellikka, Eeva-Leena (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli saada tietoa maatalouskaupan kokemista muutoksista ja tilakoon kasvun vaikutuksista muutoksiin. Tutkimuksen tein Ilmajoen Eepee Agrille, joka on yksi Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Eepee Agrin toimipiste. ...
 • Traktorin käyttökunnostus : Nuffield 4/65 -traktorin resturointi 

  Selus, Ossi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maatilan laajentaminen vaatii useamman traktorin, sillä usein tilusrakenne muuttuu hajanaisemmaksi sekä sadonkorjuuaikaan tarvitaan useampi traktori perävaunujen siirtelyssä. Lisätraktori helpottaa myös koneiden siirtämistä ...
 • Maitoyrittäjät Ry:n toiminnan kehittäminen 

  Fontell, Heidi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Maidontuotannon toimintaympäristö muuttuu nopeasti useiden eri tekijöiden vaikutuksesta. Maitotilayrittäjien on sopeuduttava uusiin muutoksiin tarttumalla mahdollisuuksiin ja muuttamalla toimintatapojaan toimintaympäristön ...
 • Ummessaolokauden pituuden ja rotavirus-rokotuksen vaikutus vasta-aineiden pitoisuuteen ternimaidossa Koskenojan tilalla 

  Kink, Kerli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ternimaito on vastasyntyneen vasikan tärkeintä ensiravintoa, josta vasikka saa energiaa kasvuun ja vasta-aineita taudinaiheuttajia vastaan. Vasta-aineet eli immunoglobuliinit eivät siirry vasikan verenkiertoon istukan ...
 • Lietelannan separoinnin vaikutus lietelannan kuljetukseen Luomalan tilalla 

  Mäkelä, Olli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomalainen maataloustuotanto keskittyy yhä enemmän suurille tiloille. Pinta-alojen kasvaessa lantalogistiikan kehittäminen on avainasemassa lannoituksen suunnittelussa suurilla tiloilla. Lannan hyvä hyödyntäminen ...
 • Työturvallisuus maatalouslomituksessa yksin työskennellessä 

  Kettunen, Miska-Matias (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kuntasektorin ammattiryhmiä vertaillessa maatalouslomittajan työ on vaarallisinta ja riskialtteinta. Vertailtaessa lomittajia maanviljelijöihin, lomittajan sairastuvuus- sekä tapaturmaluvut ovat myös suurempia. Useimmiten ...
 • Kyselytutkimus tuotosseurantaan kuulumattomille tiloille 

  Öljymäki, Sini (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tuotosseurantaan kuulumattomien tilojen syitä sille, miksi he ovat eronneet siitä tai eivät ole koskaan kuuluneet siihen. Lisäksi kyselyllä haluttiin selvittää, mitä tuotosseurannassa ...
 • Maidonkeräilyn toimivuus Osuuskunta Maitosuomen alueella 

  Laakso, Heidi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ maitoautonkuljettajana on raskasta ja vaativaa työtä. Maito on noudettava tilalta riippumatta siitä, onko arki tai pyhä. Työstä entisestään haasteellisemman tekevät teiden kunto, sääolosuhteet ja keruupaikat. Monilla ...
 • Lomittajien täydennyskoulutus Kaustisen paikallisyksikössä : Koulutussuunnitelma 

  Kukkola, Mira (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lomituspalvelut ovat Sosiaali- ja terveysministeriön alaista toimintaa, joka vastaa myös palveluiden johdosta, ohjauksesta ja valvonnasta. Lomituspalveluiden rahoitus tulee valtiolta ja toimeenpanovastuu on Maatalousyrittäjien ...
 • Miksi vasikka ei kelpaa välitykseen? : Tutkimus Snellmanin Lihanjalostus Oy:lle 

  Tamminen, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomalainen naudanlihantuotanto perustuu pääosin maitotiloilta tulevien vasikoiden kasvatukseen, joten nautakasvattamot ovat riippuvaisia maitotiloilta tulevista vasikoista. Snellman Lihanjalostus Oy:ssä on huhtikuusta ...
 • Olkiäkeen jatkojalostaminen piensiemenkylvöäkeeksi 

  Ylämäki, Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on olemassa olevan olkiäkeen jatkojalostaminen piensiemenkylvöäkeeksi. Opinnäytetyön tilaajana toimi Harri Ylämäki Alavudelta. Ylämäen tila siirtyi vuonna 2011 maidontuotannosta naudanlihantuotantoon. ...
 • Tuoreen puun polttaminen lämpölaitoksessa 

  Autio, Ari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Alajärven Lämpö Oy. Opinnäytetyön aiheena oli tuoreenpuun polttaminen Alajärven Lämmön uudella 8 MW:n voimalaitoksella, jossa uutena tekniikkana on yhdistetty savukaasupesuri ja lämpöpumppu. ...

Näytä lisää