Uusimmat viitteet

 • Tuusulan kunnan kiinteistöjen jätehuollon kehittämissuunnitelma 

  Särkkä, Laura; Ovaskainen, Julle (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Tuusulan kunnalle ja sen tarkoituksena oli kartoittaa kunnan kiinteistöjen jätehuollon nykytilaa ja esittää parannusehdotuksia, jotta kunnan kiinteistöjen jätehuoltoa voidaan edistää. Opinnäytetyötä ...
 • Ympäristöjärjestelmän kehittäminen : Case: Lahden ammattikorkeakoulu 

  Kaikonen, Niklas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kehitettiin ympäristöjärjestelmää Lahden ammattikorkeakoululle. Työ on rajattu käytännön toimenpiteiden eli ympäristöohjelmien suunnitteluun ja sitä edeltävään rakentamisprosessiin, joka pitää sisällään ...
 • Pohjaveden hyödyntäminen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä Suomessa : Lahden seudun alueellinen tarkastelu 

  Kouvo, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tausteselvitys pohjaveden hyödyntämismahdollisuuksista rakennusten lämmitys- ja jäähdytysjärjelmissä Suomessa ja erityisesti Lahden seudulla. Työn tilaajana toimi Lahden ammattikorkeakoulun ...
 • Energy Audit : Case: Zdroje WWTP and Kurenala WWTP 

  Vainio, Marika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of the study was to examine the electricity consumption of a larger wastewater treatment plant Zdroje WWTP (177 000 PE) located in Poland, and a smaller wastewater treatment plant Kurenala WWTP (5700 PE), located ...
 • Juomakelpoista merivettä : teoriassa ja käytännössä 

  Juutilainen, Annakaisa; Kunnas, Satu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin maailmassa vallitsevaa puhtaan veden pulaa ja mahdollisuuksia, joita meriveden puhdistaminen juomakelpoiseksi tar-joaa tämän ongelman vähentämiseen. Aihetta tutkittiin teorian lisäksi käy-tännön ...