Uusimmat viitteet

  • Juomakelpoista merivettä : teoriassa ja käytännössä 

    Juutilainen, Annakaisa; Kunnas, Satu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
    Opinnäytetyössä käsiteltiin maailmassa vallitsevaa puhtaan veden pulaa ja mahdollisuuksia, joita meriveden puhdistaminen juomakelpoiseksi tar-joaa tämän ongelman vähentämiseen. Aihetta tutkittiin teorian lisäksi käy-tännön ...