Uusimmat viitteet

 • Vääksyn ovitehtaan pintakäsittelyn kehittäminen ja liuotinpäästöjen vähentäminen : Case: JELD-WEN Suomi Oy 

  Takamäki, Topias (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli ovivalmistaja JELD-WEN Suomi Oy. Työn tarkoituksena oli tutkia mahdollisuuksia kehittää Vääksyn ovitehtaan pintakäsittelyä ja vähentää liuotin- eli VOC-päästöjä. Pintakäsittelyn ...
 • Ristikkäisviilun valmistuksen optimointi LVL-prosessissa : Metsä Wood Lohjan Kerto-tehdas 

  Forsander, Erik (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Metsä Wood Lohjan Kerto-tehdas. Työssä tehtiin tutkimusta ristikkäisviilujen valmistuksen tehokkaimmista vaihtoehdoista ristirakenteisiin LVL-tuotteisiin Lohjan Kertopuu-tehtaan tiloissa. ...
 • Loppuraportointikäytännön kehittäminen : Case Puusepänliike Wooden Oy 

  Numento, Aku (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Puusepänliike Wooden Oy:n toimeksiantona. Ensisijaisena tehtävänä oli kehittää yrityksen käyttöön loppuraportointikäytäntö, jotta kalusteprojektien onnistuneisuutta olisi jatkossa helpompi arvioida ja ...
 • Tarjouslaskennan kehitystyö 

  Karhu, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee Isku Oy:n tarjouslaskennan sekä tarjouslaskennan apuväli-neen kansikonfiguraattorin kehitystyötä, joka liittyy tietojärjestelmän uudistamiseen vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Työn ensimmäisessä ...
 • Thermal Modification of Ayous and Frake : Jartek Invest Oy 

  Tourunen, Mikko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  This Bachelor’s thesis is experimental research on thermal modification of two African wood species, frake and ayous, and what kind of impact it has on their properties. The goal of this work was to get data for Jartek ...
 • Uuden tyyppimallin leikkipuistorakennuksen rakennuttaminen : Case-tutkimus Helsingin kaupungilla 

  Kivelä, Helena (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Helsingin kaupungin puurakenteisten uudella tyyppimallilla toteuttavien leikkipuistorakennusten - Lohikäärmepuiston, Brahen ja Kotinummen - rakennuttamista yhdessä Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön ...
 • Raskaspvc-kankaiden pilkkominen ja erottelu : Medi Seam Oy 

  Roininen, Timo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykyisin maassamme ei ole laitoksia, jotka esikäsittelisivät peitekankaita edelleen lähetettäviksi laitoksiin, joissa on kemiallinen tai mekaaninen PVC:n ja runkomateriaalin erottelu. Raskaspvc-kankaiden kierrätystä ei ...
 • Viilujen profiloimisen vaikutus vanerilevyn lujuuteen : Aaltovaneri 

  Hämäläinen, Teemu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia viilujen puristamista aaltoprofiili muotoon ja sitä, vaikuttaako aaltorakenne positiivisesti levyn taivutuslujuuteen. Työn toteutuksen suunnittelun aikana taustalla oli ajatus siitä, ...
 • Nimikkeiden 3D-tulostuspotentiaalin arviointi : 3D-tulostuspotentiaalin kriteerit jauhepetimenetelmien näkökulmasta 

  Oksanen, Patrik (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä määritetään kriteerejä ja raja-arvoja, joiden avulla pystytään arvioimaan Raute Oyj:n nimikkeiden 3D-tulostuspotentiaalia. Tutkimuksessa keskitytään jauhepetime-netelmien näkökulmaan. Tavoite oli laatia ...
 • Dekoratiivisten vanereiden manuaali : Koskisen Oy 

  Rekula, Juho (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tehtiin ohjekirja dekoratiivisista vanereista toimeksiannosta Koskisen Oy:lle. Koskisen tuotteista lähes 90 % menee ulkomaille, joten tarkoituksena oli tehdä pääosin ulkomaisille asiakkaille ohjekirja vanereiden ...
 • 3-kuivaajan uuden kosteusanalysaattorin hyödyt 

  Hintsanen, Jonne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Koskisen Oy:n vanerituotannolle. Työn tavoitteena oli selvittää Koskisen Oy:n 3-kuivaajalle hankkiman uuden kosteusanalysaattorin tuomia hyötyjä ver-rattuna vanhaan. Tämän ohella tutkittiin myös, kuinka ...
 • Konseptin luominen kilpailijakentän seurantaan : UPM Plywood 

  Niinimäki, Juuso (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli taustoittaa UPM Plywoodin TKI-yksikölle kilpailijaseurannan merkitystä ja luoda puuttuva konsepti kilpailijatuotteiden testaamiseen ja seuraamiseen. Työn tavoitteena oli auttaa toimeksiantajaa ...
 • Kesäkiertue-markkinointikampanjan konseptointi : Case: Uponor Suomi Oy 

  Paakkunainen, Markus (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli konseptoida Kesäkiertue-markkinointikampanja asiakasyritys Uponor Suomi Oy:lle. Konseptointi koostuu kesällä 2017 pilotoidun Uponor Kesäkiertue 2017 -markkinointikampanjan raportoinnin ja ...
 • Ruiskuvaluasetusten tehostaminen : Case: Plastone Oy 

  Saarentaus, Janne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee Plastone Oy:n Nurmijärven yksikön ruiskuvalutuotannon asetuksien tehostamista. Työn tavoitteena oli tutkia nykytilan kartoituksen avulla mahdollisuuksia parantaa ruiskuvalukoneille tehtävien asetuksien ...
 • 3d-tulostetun muovisen insertin käyttö ruiskuvalussa 

  Leskinen, Henri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ruiskuvalukoneilla valmistetaan muoviteollisuudessa pitkiä kappalesarjoja kestomuoveista. Kappalesarjoista yritetään tehdä mahdollisimman pitkiä, sillä ruiskuvalukoneissa käytettyjen muottien hinta on valmistuskustannuksista ...

Näytä lisää