Uusimmat viitteet

 • Uuden tyyppimallin leikkipuistorakennuksen rakennuttaminen : Case-tutkimus Helsingin kaupungilla 

  Kivelä, Helena (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Helsingin kaupungin puurakenteisten uudella tyyppimallilla toteuttavien leikkipuistorakennusten - Lohikäärmepuiston, Brahen ja Kotinummen - rakennuttamista yhdessä Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön ...
 • Raskaspvc-kankaiden pilkkominen ja erottelu : Medi Seam Oy 

  Roininen, Timo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykyisin maassamme ei ole laitoksia, jotka esikäsittelisivät peitekankaita edelleen lähetettäviksi laitoksiin, joissa on kemiallinen tai mekaaninen PVC:n ja runkomateriaalin erottelu. Raskaspvc-kankaiden kierrätystä ei ...
 • Viilujen profiloimisen vaikutus vanerilevyn lujuuteen : Aaltovaneri 

  Hämäläinen, Teemu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia viilujen puristamista aaltoprofiili muotoon ja sitä, vaikuttaako aaltorakenne positiivisesti levyn taivutuslujuuteen. Työn toteutuksen suunnittelun aikana taustalla oli ajatus siitä, ...
 • Nimikkeiden 3D-tulostuspotentiaalin arviointi : 3D-tulostuspotentiaalin kriteerit jauhepetimenetelmien näkökulmasta 

  Oksanen, Patrik (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä määritetään kriteerejä ja raja-arvoja, joiden avulla pystytään arvioimaan Raute Oyj:n nimikkeiden 3D-tulostuspotentiaalia. Tutkimuksessa keskitytään jauhepetime-netelmien näkökulmaan. Tavoite oli laatia ...
 • Dekoratiivisten vanereiden manuaali : Koskisen Oy 

  Rekula, Juho (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tehtiin ohjekirja dekoratiivisista vanereista toimeksiannosta Koskisen Oy:lle. Koskisen tuotteista lähes 90 % menee ulkomaille, joten tarkoituksena oli tehdä pääosin ulkomaisille asiakkaille ohjekirja vanereiden ...
 • 3-kuivaajan uuden kosteusanalysaattorin hyödyt 

  Hintsanen, Jonne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Koskisen Oy:n vanerituotannolle. Työn tavoitteena oli selvittää Koskisen Oy:n 3-kuivaajalle hankkiman uuden kosteusanalysaattorin tuomia hyötyjä ver-rattuna vanhaan. Tämän ohella tutkittiin myös, kuinka ...
 • Konseptin luominen kilpailijakentän seurantaan : UPM Plywood 

  Niinimäki, Juuso (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli taustoittaa UPM Plywoodin TKI-yksikölle kilpailijaseurannan merkitystä ja luoda puuttuva konsepti kilpailijatuotteiden testaamiseen ja seuraamiseen. Työn tavoitteena oli auttaa toimeksiantajaa ...
 • Kesäkiertue-markkinointikampanjan konseptointi : Case: Uponor Suomi Oy 

  Paakkunainen, Markus (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli konseptoida Kesäkiertue-markkinointikampanja asiakasyritys Uponor Suomi Oy:lle. Konseptointi koostuu kesällä 2017 pilotoidun Uponor Kesäkiertue 2017 -markkinointikampanjan raportoinnin ja ...
 • Ruiskuvaluasetusten tehostaminen : Case: Plastone Oy 

  Saarentaus, Janne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee Plastone Oy:n Nurmijärven yksikön ruiskuvalutuotannon asetuksien tehostamista. Työn tavoitteena oli tutkia nykytilan kartoituksen avulla mahdollisuuksia parantaa ruiskuvalukoneille tehtävien asetuksien ...
 • 3d-tulostetun muovisen insertin käyttö ruiskuvalussa 

  Leskinen, Henri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ruiskuvalukoneilla valmistetaan muoviteollisuudessa pitkiä kappalesarjoja kestomuoveista. Kappalesarjoista yritetään tehdä mahdollisimman pitkiä, sillä ruiskuvalukoneissa käytettyjen muottien hinta on valmistuskustannuksista ...
 • Optical sorting technology for textile waste : Development of an identification method with NIR spectroscopy 

  Zitting, Jaakko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis deals with developing a material identification method for textile waste using near infrared (NIR) spectroscopy. The process involved collecting and validating reference samples, measuring and pre-treating NIR ...