• 3-kuivaajan uuden kosteusanalysaattorin hyödyt 

   Hintsanen, Jonne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin Koskisen Oy:n vanerituotannolle. Työn tavoitteena oli selvittää Koskisen Oy:n 3-kuivaajalle hankkiman uuden kosteusanalysaattorin tuomia hyötyjä ver-rattuna vanhaan. Tämän ohella tutkittiin myös, kuinka ...
  • 3d-tulostetun muovisen insertin käyttö ruiskuvalussa 

   Leskinen, Henri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ruiskuvalukoneilla valmistetaan muoviteollisuudessa pitkiä kappalesarjoja kestomuoveista. Kappalesarjoista yritetään tehdä mahdollisimman pitkiä, sillä ruiskuvalukoneissa käytettyjen muottien hinta on valmistuskustannuksista ...
  • Dekoratiivisten vanereiden manuaali : Koskisen Oy 

   Rekula, Juho (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työssä tehtiin ohjekirja dekoratiivisista vanereista toimeksiannosta Koskisen Oy:lle. Koskisen tuotteista lähes 90 % menee ulkomaille, joten tarkoituksena oli tehdä pääosin ulkomaisille asiakkaille ohjekirja vanereiden ...
  • Kesäkiertue-markkinointikampanjan konseptointi : Case: Uponor Suomi Oy 

   Paakkunainen, Markus (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli konseptoida Kesäkiertue-markkinointikampanja asiakasyritys Uponor Suomi Oy:lle. Konseptointi koostuu kesällä 2017 pilotoidun Uponor Kesäkiertue 2017 -markkinointikampanjan raportoinnin ja ...
  • Konseptin luominen kilpailijakentän seurantaan : UPM Plywood 

   Niinimäki, Juuso (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli taustoittaa UPM Plywoodin TKI-yksikölle kilpailijaseurannan merkitystä ja luoda puuttuva konsepti kilpailijatuotteiden testaamiseen ja seuraamiseen. Työn tavoitteena oli auttaa toimeksiantajaa ...
  • Kustannusvertailu : Alihankinnan ja oman tuotannon välillä 

   Petuhov, Viktor (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tavoitteena oli tehdä puolueeton kustannusvertailu kohdeyrityksen oman tuotannon ja ulkoistuksen välillä ja löytää kohdeyritykselle paras ja taloudellisin vaihtoehto. Kenenkään osapuolien nimiä ei mainita eikä ...
  • Loppuraportointikäytännön kehittäminen : Case Puusepänliike Wooden Oy 

   Numento, Aku (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin Puusepänliike Wooden Oy:n toimeksiantona. Ensisijaisena tehtävänä oli kehittää yrityksen käyttöön loppuraportointikäytäntö, jotta kalusteprojektien onnistuneisuutta olisi jatkossa helpompi arvioida ja ...
  • Nimikkeiden 3D-tulostuspotentiaalin arviointi : 3D-tulostuspotentiaalin kriteerit jauhepetimenetelmien näkökulmasta 

   Oksanen, Patrik (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä määritetään kriteerejä ja raja-arvoja, joiden avulla pystytään arvioimaan Raute Oyj:n nimikkeiden 3D-tulostuspotentiaalia. Tutkimuksessa keskitytään jauhepetime-netelmien näkökulmaan. Tavoite oli laatia ...
  • Oppilaspöydän reunavalu - toimintamallin optimointi : Case: Isku Oy 

   Talja, Joel (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Isku Oy:lle. Tavoitteena oli kehittää reunavalu-työpisteen työtapoja, ohjeistusta sekä järjestystä. Ylimääräinen materiaali tuli poistaa työpisteeltä ja tarvittavat työkalut sekä materiaalit ...
  • Optical sorting technology for textile waste : Development of an identification method with NIR spectroscopy 

   Zitting, Jaakko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis deals with developing a material identification method for textile waste using near infrared (NIR) spectroscopy. The process involved collecting and validating reference samples, measuring and pre-treating NIR ...
  • Puutuotteiden varastoinnin merkitys arvoketjussa 

   Kukkonen, Lassi-Petteri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kosteuskäyttäytymistä varastointiolosuhteissa. Työ tehtiin toimeksiantona Puumerkki Oy:lle. Teoriaosuudessa käsitellään varastoinnin teoriaa, varastonohjausteoriaa sekä puun ...
  • Raskaspvc-kankaiden pilkkominen ja erottelu : Medi Seam Oy 

   Roininen, Timo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nykyisin maassamme ei ole laitoksia, jotka esikäsittelisivät peitekankaita edelleen lähetettäviksi laitoksiin, joissa on kemiallinen tai mekaaninen PVC:n ja runkomateriaalin erottelu. Raskaspvc-kankaiden kierrätystä ei ...
  • Ristikkäisviilun valmistuksen optimointi LVL-prosessissa : Metsä Wood Lohjan Kerto-tehdas 

   Forsander, Erik (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Metsä Wood Lohjan Kerto-tehdas. Työssä tehtiin tutkimusta ristikkäisviilujen valmistuksen tehokkaimmista vaihtoehdoista ristirakenteisiin LVL-tuotteisiin Lohjan Kertopuu-tehtaan tiloissa. ...
  • Ruiskuvaluasetusten tehostaminen : Case: Plastone Oy 

   Saarentaus, Janne (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee Plastone Oy:n Nurmijärven yksikön ruiskuvalutuotannon asetuksien tehostamista. Työn tavoitteena oli tutkia nykytilan kartoituksen avulla mahdollisuuksia parantaa ruiskuvalukoneille tehtävien asetuksien ...
  • Tarjouslaskennan kehitystyö 

   Karhu, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee Isku Oy:n tarjouslaskennan sekä tarjouslaskennan apuväli-neen kansikonfiguraattorin kehitystyötä, joka liittyy tietojärjestelmän uudistamiseen vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Työn ensimmäisessä ...
  • Thermal Modification of Ayous and Frake : Jartek Invest Oy 

   Tourunen, Mikko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   This Bachelor’s thesis is experimental research on thermal modification of two African wood species, frake and ayous, and what kind of impact it has on their properties. The goal of this work was to get data for Jartek ...
  • Uuden tyyppimallin leikkipuistorakennuksen rakennuttaminen : Case-tutkimus Helsingin kaupungilla 

   Kivelä, Helena (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Helsingin kaupungin puurakenteisten uudella tyyppimallilla toteuttavien leikkipuistorakennusten - Lohikäärmepuiston, Brahen ja Kotinummen - rakennuttamista yhdessä Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön ...
  • Vanerin pinnoitustehtaan ERP-järjestelmän tekstien kehittäminen : Koskisen oy 

   Vanhatalo, Eveliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua Koskisen Oy:n vanerin pinnoitustehtaan ERP-järjestelmän tekstien virheisiin ja etsiä niille parannusehdotuksia. Työ perustuu tilausten ja niiden tekstien tutkimiseen sekä ...
  • Viilujen profiloimisen vaikutus vanerilevyn lujuuteen : Aaltovaneri 

   Hämäläinen, Teemu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia viilujen puristamista aaltoprofiili muotoon ja sitä, vaikuttaako aaltorakenne positiivisesti levyn taivutuslujuuteen. Työn toteutuksen suunnittelun aikana taustalla oli ajatus siitä, ...
  • Vääksyn ovitehtaan pintakäsittelyn kehittäminen ja liuotinpäästöjen vähentäminen : Case: JELD-WEN Suomi Oy 

   Takamäki, Topias (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli ovivalmistaja JELD-WEN Suomi Oy. Työn tarkoituksena oli tutkia mahdollisuuksia kehittää Vääksyn ovitehtaan pintakäsittelyä ja vähentää liuotin- eli VOC-päästöjä. Pintakäsittelyn ...