Uusimmat viitteet

 • Death Cafe - Lahti : Kahvilatapahtuman pilotointi Lahdessa 

  Uosukainen, Nina; Laaksonen, Liisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisessa opinnäytetyössämme järjestettiin yleinen kahvilatapah-tuma Death Cafe – Lahti Lahdessa Marian Kammarissa. Kahvilassa kes-kusteltiin palliatiivisesta hoidosta, saattohoidosta ja hoitotahdosta. Death Cafe ...
 • Hoitajan rooli lapsettomuushoidoissa : Psykososiaalinen tuki ja potilaan ohjaaminen 

  Rautiainen, Päivi; Pellikka, Riitta; Penttinen, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää hoitajan roolia lapsettomuushoidoissa. Työ koostuu kolmesta artikkelista, joiden aihealueet nivoutuvat toisiinsa, mutta jokainen artikkeli lähestyy aihetta omasta näkökulmastaan. ...
 • Lasten yleisimmät tapaturmat : Ensiapuopas Heinolan kaupungin päiväkodeille 

  Hermola, Veera; Kettunen, Tiia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lasten kuolemaan johtavien tapaturmien määrää on viime vuosikymmenten aikana onnistuttu vähentämään ja tapaturmatilastoissa tapahtunut kehitys osoittaa, että vakavatkin tapaturmat ovat ehkäistävissä. Tapaturmien seuranta ...
 • Kirurgisen potilaan preopratiivinen hoitotyö : Video potilaalle 

  Silvola, Jemina; Osman, Seda; Ritva, Nea (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Päijät-Hämeen keskussairaalan osaston 63 kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä opetusvideo leikkausta edeltävästä hoitotyöstä. Video on erityisesti suunnattu potilaille, jotka ...
 • Päihdepäivän toteutus : Kärpäsen koululla 

  Loikkanen, Suvi; Kylliö, Roosa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli päihteet ja päihdepäivä 6.-9. luokkalaisille nuorille. Toimeksiantajana toimi Lahden Kärpäsen koulu, josta yhteyshenkilönä toimi koulun terveydenhoitaja. Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä ...
 • Ravitsemus odotusaikana ja lapsen ensimmäisenä vuotena : Artikkeliopinnäytetyö 

  Laurell, Jutta; Kinnunen, Iina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Äidin odotus- ja imetysaikainen ravitsemus vaikuttaa lapsen terveyteen ja kehitykseen merkittävästi. Myös imetyksen kestolla on vaikutusta lapsen hyvinvointiin. Lapsi alkaa imetyksen ohella syömään kiinteitä ruokia asteittain, ...
 • Sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia oppimisesta simulaatio-oppimisympäristössä 

  Lehto, Elisa; Koistinen, Katariina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hoitotyön ja sosiaalialan koulutukseen on tullut viimevuosina muutoksia. Uusia oppimisympäristöjä ja teknologiaa on alettu hyödyntää koulutuksissa ja opetuksessa. Lahden ammattikorkeakoulun uusi simulaatiokeskus avattiin ...
 • Minullako endometrioosi? : Hoitopolkuopas Endometrioosiyhdistys ry:lle 

  Salomaa, Eevi; Liuksiala, Roosa-Maria (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Endometrioosiyhdistys ry:n kanssa. Työn tavoitteena oli tuottaa noin yhden A4 sivun laajuinen hoitopolkuopas endometrioosin oireiden tunnistamisesta hoidon aloitukseen. ...