Uusimmat viitteet

 • COPD-potilaiden kuntouttava hoitotyö sairaalassa : Posteri potilashuoneisiin 

  Kurkela, Essi; Päivärinta, Niina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  TIIVISTELMÄ  Toteutimme toiminnallisen opinnäytetyömme yhteistyössä Päijät-Hämeen keskussairaalan keuhkosairauksien osaston henkilökunnan kanssa. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli edistää kuntouttavan työotteen lisäämistä ...
 • Vapaaehtoistyö muistisairaan saattohoidossa : Opas saattohoidon vapaaehtoisille 

  Tehikoski, Anne-Mari; Aspelund, Nina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli, että Tutoris Oy pystyy tarjoamaan hoivakotiensa muistisairaille asukkaille laadukasta saattohoitoa. Tarkoituksena oli myös helpottaa Tutoriksen hoitotyöntekijöiden sekä ...
 • Ensiapuopas päiväkodille 

  Sirviö, Niki; Linos, Kiia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä päiväkodin henkilökunnan ensiaputaitoja ensiapuoppaan ja toiminnallisen tunnin avulla. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Päiväkoti Keinuhevosen kanssa. Opinnäytetyön ...
 • Käsihygieniaohje vierailijoille : Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin sekä Orimattilan ja Hollolan osastoille 

  Huovila, Sonja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää vierailijoiden käsihygieniaohje, jota tullaan käyttämään Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa sekä Orimattilan ja Hollolan osastoilla. Tämän ohjeen tarkoituksena oli ehkäistä ...
 • Etenevät muistisairaudet : Teknologiset ratkaisut sairastuneen ja hänen läheisensä arjen tukena 

  Haverinen, Pasi Eino (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on perehdytty muistisairauksiin ja niille altistaviin tekijöihin, sekä muistisairauksien oireisiin, diagnostiikkaan, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi työssä on tutustuttu markkinoilla olevaan mu ...
 • Urheiluseuran ensiapuopas : Akuutit liikuntavammat 

  Hauhia, Elisa; Halinen, Toni; Myrsky, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli Urheiluseuran ensiapuopas, akuutit liikuntavammat. Toimeksiantaja oli Päijät-Hämeen salibandy ry (PHSB), nykyiseltä nimeltään Pelicans Salibandy. Toiminnallisen opinnäytetyön ...
 • Urheiluseuran ensiapuopas : Akuutit liikuntavammat 

  Hauhia, Elisa; Halinen, Toni; Myrsky, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli Urheiluseuran ensiapuopas, akuutit liikuntavammat. Toimeksiantaja oli Päijät-Hämeen salibandy ry (PHSB), nykyiseltä nimeltään Pelicans Salibandy. Toiminnallisen opinnäytetyön ...
 • Liikuntaopas yli 65-vuotiaille keuhkoahtaumatautia sairastaville 

  Heikkinen, Katriina; Grahn, Kimmo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tavoitteena oli laatia yli 65-vuotiaille keuhkoahtaumatautia sairastaville opas, jonka avulla he pystyisivät omatoimisesti tai ohjatusti toteuttamaan liikeharjoituksia omaa toimintakykyä ylläpitääkseen. ...
 • Simulaatio-oppiminen lasten hoitotyössä 

  Sahlberg, Jasmin; Räisänen, Moona; Räisänen, Maria (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK:n) kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kaksi opetussuunnitelman mukaista simulaatioharjoitetta lasten hoitotyöhön. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
 • Death Cafe - Lahti : Kahvilatapahtuman pilotointi Lahdessa 

  Uosukainen, Nina; Laaksonen, Liisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisessa opinnäytetyössämme järjestettiin yleinen kahvilatapah-tuma Death Cafe – Lahti Lahdessa Marian Kammarissa. Kahvilassa kes-kusteltiin palliatiivisesta hoidosta, saattohoidosta ja hoitotahdosta. Death Cafe ...
 • Hoitajan rooli lapsettomuushoidoissa : Psykososiaalinen tuki ja potilaan ohjaaminen 

  Rautiainen, Päivi; Pellikka, Riitta; Penttinen, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää hoitajan roolia lapsettomuushoidoissa. Työ koostuu kolmesta artikkelista, joiden aihealueet nivoutuvat toisiinsa, mutta jokainen artikkeli lähestyy aihetta omasta näkökulmastaan. ...
 • Lasten yleisimmät tapaturmat : Ensiapuopas Heinolan kaupungin päiväkodeille 

  Hermola, Veera; Kettunen, Tiia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lasten kuolemaan johtavien tapaturmien määrää on viime vuosikymmenten aikana onnistuttu vähentämään ja tapaturmatilastoissa tapahtunut kehitys osoittaa, että vakavatkin tapaturmat ovat ehkäistävissä. Tapaturmien seuranta ...
 • Kirurgisen potilaan preopratiivinen hoitotyö : Video potilaalle 

  Silvola, Jemina; Osman, Seda; Ritva, Nea (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Päijät-Hämeen keskussairaalan osaston 63 kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä opetusvideo leikkausta edeltävästä hoitotyöstä. Video on erityisesti suunnattu potilaille, jotka ...
 • Päihdepäivän toteutus : Kärpäsen koululla 

  Loikkanen, Suvi; Kylliö, Roosa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli päihteet ja päihdepäivä 6.-9. luokkalaisille nuorille. Toimeksiantajana toimi Lahden Kärpäsen koulu, josta yhteyshenkilönä toimi koulun terveydenhoitaja. Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä ...
 • Ravitsemus odotusaikana ja lapsen ensimmäisenä vuotena : Artikkeliopinnäytetyö 

  Laurell, Jutta; Kinnunen, Iina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Äidin odotus- ja imetysaikainen ravitsemus vaikuttaa lapsen terveyteen ja kehitykseen merkittävästi. Myös imetyksen kestolla on vaikutusta lapsen hyvinvointiin. Lapsi alkaa imetyksen ohella syömään kiinteitä ruokia asteittain, ...

Näytä lisää