Uusimmat viitteet

  • Sisäkatot sisustuksen osana 

    Repo, Maaria (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
    Opinnäytetyössäni perehdyn sisäkattojen vaikutukseen tilan kokemisessa, sekä yläpintojen merkitykseen ja alihyödynnettyyn potentiaaliin tilasuunnittelun kannalta. Käsittelen sisäkattoa merkittävänä tilan osana, sekä tilan ...