Uusimmat viitteet

 • Maksuton mobiili AR ja käyttökokemus 

  Hupli, Annukka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia, millaisia maksuttomia verkkopohjaisia lisätyn todellisuuden (AR) ohjelmia on saatavilla käyttäjille, joilla ei ole ohjelmointikokemusta. Toisena ja kolmantena tavoitteena on tutkia, ...
 • PROSESSIN AUTOMATISOINTI OHJELMISTOROBOTIIKKAA HYÖDYNTÄEN : Case: Sähköisen laskutustavan muuttaminen 

  Rantasalo, Nanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ohjelmistorobotiikka, prosessin parantamisen työkaluna, on tullut tekemään töitä use-aan työyhteisöön. Robotiikka tulee muuttamaan työtehtäviämme tekemällä yksinkertai-set työtehtävät ja lisäämällä asiantuntijoiden roolia ...
 • Oppimisympäristön suunnittelu virtualisointiteknologioita hyödyntämällä: Case Koulutuskeskus Salpaus 

  Tuhkio, Seppo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Koulutuskeskus Salpauksen työasemaympäristön ja ATK-luokkien nykyistä käyttöastetta, ja löytää konkreettisia kehitysehdotuksia uudenlaisen oppimisympäristön toteuttamiseksi. Työssä ...
 • Aurinkovoimalan älykkäät ohjaukset 

  Lääveri, Harri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena on määrittää sopiva IoT-Hub GreenEnergy Finland Oy:n ohjausjärjestelmän käyttöön. Yrityksellä on jo käytössä tietojen keräys järjestelmä Gef-Vison™. Tämän järjestelmän pääosat selvitetään työn ...
 • Lokitiedon visualisointi 

  Tiirikainen, Pekka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä toteutetaan lokitiedon visualisointijärjestelmä, joka piirtää ennalta määrätyt kuvaajat reaaliaikaisesti, kun lokitietoa syntyy. Visualisoinnin tehtävänä on nopeuttaa lokien tulkintaa ja parantaa ...
 • Johdon raportoinnin kehittäminen sivistystoimialalla : Case Lahden kaupunki 

  Ahtiainen, Sanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää johdon raportoinnin nykytila sekä johdon tarpeet raportoinnille tulevaisuudessa. Kohteena selvityksessä oli Lahden kaupungin sivistystoimiala ja sieltä erityisesti vastuualueiden ja ...
 • Digitaaliset myymäläjärjestelmät 

  Vahter, Mikko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digitalisaatio muuttaa kuluttajien ostoskäyttäytymistä ja uudet järjestelmät mahdollistavat täysin uudenlaisen ostoskokemuksen. Myymälöiden täytyy tarjota uudenlaisia kokemuksia ja innostaa kuluttajia ostamaan tuotteita. Työ ...
 • Measuring flow rate of mixture gases : Developing a digital gas flow meter for industrial welding solutions 

  Terho, Tuomas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Shielding gases that are used in fusion welding are typically mixtures of up to three of the following six industrial pure gases: argon, helium, carbon dioxide, hydrogen, nitrogen and oxygen. There are tens of different ...