Uusimmat viitteet

  • Maankäytön toteuttamisohjelma : Laukaan kunnan toimintamalli 

    Holmstedt, Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
    Tämä opinnäytetyö käsittelee maankäytön toteuttamisohjelmaa. Työn tarkoituksena on teoria- ja tutkimustietojen perustella kehittää kohdeorganisaationa olevan Laukaan kunnan maankäytön toteuttamisen, tonttituotannon ja ...
  • Golfkentän ympäristöjärjestelmä : Koski-Golf 

    Kukkola, Ville (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
    Tämän opinnäytetyön aiheena on laatia ympäristöjärjestelmä Koski-Golfille. Koski-Golf on golfyhteisö, joka muodostuu kenttäyhtiö Kuusankosken Golfkeskus Oy:stä ja golfseura Koski-Golf ry:stä. Työssä käytetään jatkossa vain ...