Uusimmat viitteet

 • Sorateiden kelirikkokorjaukset 

  Isokangas, Vili (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on antaa yleistietoa sorateistä, sorateillä esiintyvästä kelirikosta ja sen hoidosta. Työssä käydään läpi kolme korjausmenetelmää sekä työn laadunvarmistusta. Urakoitsijan näkökulmasta ...
 • Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) ja kuntoarvio 

  Hoskari, Aatu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä Töysässä sijaitseviin As Oy On-nenpesän rivitaloihin tekemää PTS-suunnitelmaa ja kuntoarviota. PTS-suunnitelman pohjalta laaditaan suuntaa-antava kustannusarvio korjaus- ja ...
 • Tukimuurin mitoitus eurokoodin mukaisesti FEM-laskentaohjelmilla 

  Kujala, Antti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tukimuurin laskenta on haastava iterointitehtävä, joka vaatii yhteistyötä geo- ja rakennesuunnittelijan välillä. Työssä esitetään prosessikaavio tukimuurin suunnittelusta. Se sisältää osapuolten lähtötietotarpeet, ...
 • Puurakenteisen hallin kokonaisjäykistys : Excel-laskentapohja puurakenteisen hallin kokonaisjäykistyksen laskentaan 

  Tiipiö, Petteri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään tolpparunkoisen puuelementtihallin kokonnaisjäykistystä. Työn tavoitteena oli luoda Excel-pohjainen taulukkomitoitusohjelma, jolla pystyttäisiin mahdollisimman nopeasti ja tarkasti mitoittamaan ...
 • Kosteudenhallintaselvitys ja kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät korjausrakennushankkeessa : LVIS-saneeraus 

  Kapanen, Sami (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Sitowise Oy:n Jyväskylän aluetoimiston korjausrakentamisen osasto. Työn tavoitteena oli selventää kosteudenhallintaselvityksen laatimisen vaatimuksia. Näiden vaatimusten pohjalta ...
 • Gemba Walk apuna rakennustyön tuottavuuden tehostamiseen 

  Metsolahti, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia Lean-käytäntöä nimeltä Gemba Walk. Lean-ajattelu on alkanut yleistyä rakennusalalla hitaasti, mutta vakaasti, ja yritykset yrittävät pysyä tässä kehityksessä mukana. Yksi suuri syy ...
 • Rivitalokiinteistön LVI-tekninen kuntoarvio ja lämmitysmuotojen vertailu 

  Hietaharju, Aleksi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä kartoitetaan kiinteistön LVI-teknisten järjestelmien tämänhetkinen kuntoja saneeraustarve. Tutkitaan syitä kiinteistössä esiintyneisiin ongelmiin ja selvitetään eri järjestelmän osien jäljellä oleva käyttöikäpääosin ...
 • Paikallavalurakenteiden betonoinnin laadunhallinta 

  Ainasoja, Veli-Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään asioita, jotka oleellisesti vaikuttavat paikallavalurakenteiden laatuun. Työn tarkoituksena on tuottaa ohjeita betonoinnista aihetta käsittelevien lähteiden ja opiskelijan hankkimien ...
 • Muuttovalmisprojektin prosessikaavio 

  Peltomäki, Sami (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Hirsitalotehtaat ovat siirtymässä muuttovalmistalojen valmistamiseen muiden talotehtaiden vanavedessä. Erityispiirteet suunnittelussa ja rakentamisessa aiheuttavat erilaisia haasteita hirsitalotehtaille. Opinnäytetyössä ...
 • Tuotevaraston lupakuvien suunnittelu ja kustannuslaskelma 

  Hietaharju, Tuomas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on suunnitella rakennuslupakuvat tuotevaraston rakennuslupahakemusta varten, sekä tehdä kustannuslaskelma kyseisestä rakennuksesta. Työssä käsiteltiin myös aukon ylityspalkin mitoitusta. Työn ...
 • Rakennustöiden johtaminen lentokenttäalueella 

  Lamminpohja, Jyri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys rakennusalan työnjohdolle, jotka tulevat työskentelemään lentokenttäalueella. Lentokentillä on paljon erilaisia määräyksiä liittyen esimerkiksi turvallisuuteen, joita työnjohdon ...
 • Osapuolien tehtävät, vastuut ja viranomaistarkastukset rakennushankkeessa 

  Koukkari, Jesse (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena on selkeyttää osapuolien tehtäviä ja vastuita rakennushankkeessa ja näiden vaikutuksia rakennuksen elinkaareen. Työssä on esitetty osapuolien tehtävät ja vastuut, suunnittelijoiden ja työnjohtajien ...
 • Congrid apuna asuntorakentamisen laadunhallinnassa 

  Takanen, Heikki (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Congrid-ohjelmistoa ja luoda ohjelmaan malliasennuksessa käytettäviä tarkastuspohjia. Kehitystyön avulla pyrittiin lisäämään Congridin käyttöä yrityksen jokapäiväisessä laadunhallinnassa. ...
 • Maalin merkitys puujulkisivulle 

  Kultalahti, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on ”Maalin merkitys puujulkisivulle”. Opinnäytetyössä käsittellään muun muassa puujulkisivua, erilaisia ulkomaaleja, maalipinnan kuntoa sekä uudis- ja huoltomaalausta. Lisäksi tein tutkimuksen ...
 • Betonisten parvekerakenteiden kuntotutkimus 

  Puska, Jenny (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoite oli tehdä asiakkaalle asuinkerrostalon betonisten parvekerakenteiden kuntotutkimus. Tutkimuksen päätteeksi tehtiin raportti, joka kertoo kohteen kunnon ja korjaustarpeen. Raportti toimii pohjana ...

Näytä lisää