Uusimmat viitteet

 • TEHTÄVÄSUUNNITELMAN OSA-ALUEET : Tehtäväsuunnitelma: Muuratut väliseinät 

  Rakkolainen, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä on esitelty tehtäväsuunnittelun eri osa-alueet ja mitä ne pitävät sisällään sekä pyritty avaamaan niiden sisältö helpommin käsitettäviksi. Lisäksi on tuotu esiin, kuinka tehtäväsuunnitelman avulla ...
 • 70-luvun kerrostalon peruskorjaus 

  Hautamäki, Lauri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä 70-luvun kerrostalorakentamiseen ja käydä läpi korjaus mahdollisuuksia peruskorjauksen ja energiatehokkuuden parantamisen kannoilta. Opinnäytetyössä käsitellään myös asuntoyhtiön ...
 • Sade- ja hulevesien viivyttäminen 

  Neste, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä esiteltiin hulevesien viivyttämistä ja sen tapoja. Työn tavoitteena on antaa lukijalle peruskäsitys mitä sade- ja hulevesien viivyttäminen tarkoittaa, mitä tapoja on ja mistä viivyttämisen tarve syntyy. ...
 • Teollisen kaasuverkoston suunnittelu : Opas suunnittelijalle ja verkoston käyttäjälle 

  Penttilä, Tiina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä yhteen oleellisimmat asiat teollisuuskaasuverkoston suunnittelua, toteutusta ja käyttöä varten. Tärkeimpänä ajatuksena oli koostaa selkeä kokonaisuus keskeisimmistä määräyksistä, ohjeista ...
 • Toimistorakennuksen lämmityksen vaihtoehtojen tarkastelu 

  Ranta-Lassila, Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella eri lämmitysmuotoja. Lauhdevettä, biokaasua, maalämpöä ja aurinkoenergiaa. Työ tehtiin Lakeuden Etappi OY: n Pojanluoman toimistorakennuksen mahdollista lämmitysmuodon ...
 • Pientalon kuntoarvio ja muutostyön kustannusarvio 

  Valli, Samuli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin kuntoarvio vuonna 1994 rakennettuun pientaloon sekä laadittiin sen pohjalta kustannusarvio pesutilojen saneeraukselle. Työn lähtökohtana oli asukkaiden oma pyyntö kuntoarviolle. Kuntoarvio ...
 • Maanvaraisten betonilattioiden vertailu 

  Kantola, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä vertailtiin kahta erilaista tapaa tehdä maanvarainen betonilattia. Aluksi työssä on kerrottu yleisesti betonilattioista ja niiden tekotavoista. Työn tavoitteena oli vertailla kuitubetonilattian ja ...
 • Ennaltaehkäisevä toiminta korjausrakentamisessa 

  Lehtimäki, Miikka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on ennaltaehkäisevä toiminta korjausrakentamisessa. Työssä käsitellään korjausrakentamisen perusteita, rakennuksien mahdollisia ongelmakohtia sekä korostetaan oikeanlaisen käytön tärkeyttä ...
 • Puukerrostalorakentamisen sääsuojaus 

  Puttonen, Ari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on paneutua puukerrostalorakentamisen sääsuojausvaihtoehtoihin, niiden käyttöön ja ilman suojausta rakentamiseen. Lisäksi työssä käydään läpi puukerrostalon rakentamistapavaihtoehdot pääpiirteittäin ...
 • Paritalon rakenteiden kustannuslaskenta ja -vertailu 

  Vuorio, Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön kohde on Seinäjoelle Kärjen asuinalueelle rakennettava paritalo. Talon rakennusajankohta on joko vuonna 2018 tai 2019. Tässä opinnäytetyössä lasketaan ja vertaillaan paritaloon tulevien rakenteiden ...
 • Metsämökin rakennusfysikaalisesti toimivat rakenneratkaisut 

  Saarela, Niklas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää parhain mahdollinen eristevaihtoehto kylmillään olevaan mökkiin, jota lämmitetään muutamana päivänä vuodessa. Lisäksi etsittiin vastausta höyrynsulun käyttöön. Tässä työssä keskitytään ...
 • Älykotiratkaisut asuntotuotannon prosessissa 

  Tallbacka, Tuukka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön pyrkimyksenä oli selvittää, kuinka YIT Rakennus Oy:n älykotien pilottihanke Tampereen Ranta-Tampellan asuinalueelle vaikuttaa yrityksen nykyiseen asuntotuotannon prosessikaavion eri vaiheisiin. Työtä ...
 • Tavaratalon ilmankäsittelykoneiden dokumentointi ja energiansäästömahdollisuudet 

  Lahdenmäki, Ari-Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Veljekset Keskinen Oy:n tavarapuodin ja päävaraston ilmankäsittelykoneiden sisältöä ja tehdä koneille täsmennyksiä huoltotoimiin. Lisäksi tavoitteena oli tehdä ilmankäsittelykoneista ...
 • Seinäjoen keskussairaalan ravintokeskuksen kylmätilojen jäähdytyksestä syntyvän lauhdelämmön hyödyntäminen 

  Hautala, Jami (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Seinäjoen keskussairaalan ravintokeskuksen kylmätilojen jäähdytyksestä syntyvän lauhdelämmön hyödyntämistä. Hyödyntäminen tutkittiin tarvittavassa laajuudessa, jotta opinnäytetyön ...
 • 1970- ja 80-luvun rivitalojen riskirakenteet ja korjausvelka : Tietopaketti taloyhtiöille 

  Latva-Käyrä, Tarja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi 1970- ja 80-luvun rivitalojen tyypillisiä rakenneratkaisuja ja niissä piileviä rakennusteknisiä riskejä. Rivitaloissa korjauskustannukset saattavat nousta kohtuuttoman korkeaksi asunnon ...

Näytä lisää