Uusimmat viitteet

 • Metsämökin rakennusfysikaalisesti toimivat rakenneratkaisut 

  Saarela, Niklas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää parhain mahdollinen eristevaihtoehto kylmillään olevaan mökkiin, jota lämmitetään muutamana päivänä vuodessa. Lisäksi etsittiin vastausta höyrynsulun käyttöön. Tässä työssä keskitytään ...
 • Älykotiratkaisut asuntotuotannon prosessissa 

  Tallbacka, Tuukka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön pyrkimyksenä oli selvittää, kuinka YIT Rakennus Oy:n älykotien pilottihanke Tampereen Ranta-Tampellan asuinalueelle vaikuttaa yrityksen nykyiseen asuntotuotannon prosessikaavion eri vaiheisiin. Työtä ...
 • Tavaratalon ilmankäsittelykoneiden dokumentointi ja energiansäästömahdollisuudet 

  Lahdenmäki, Ari-Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Veljekset Keskinen Oy:n tavarapuodin ja päävaraston ilmankäsittelykoneiden sisältöä ja tehdä koneille täsmennyksiä huoltotoimiin. Lisäksi tavoitteena oli tehdä ilmankäsittelykoneista ...
 • Seinäjoen keskussairaalan ravintokeskuksen kylmätilojen jäähdytyksestä syntyvän lauhdelämmön hyödyntäminen 

  Hautala, Jami (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Seinäjoen keskussairaalan ravintokeskuksen kylmätilojen jäähdytyksestä syntyvän lauhdelämmön hyödyntämistä. Hyödyntäminen tutkittiin tarvittavassa laajuudessa, jotta opinnäytetyön ...
 • 1970- ja 80-luvun rivitalojen riskirakenteet ja korjausvelka : Tietopaketti taloyhtiöille 

  Latva-Käyrä, Tarja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi 1970- ja 80-luvun rivitalojen tyypillisiä rakenneratkaisuja ja niissä piileviä rakennusteknisiä riskejä. Rivitaloissa korjauskustannukset saattavat nousta kohtuuttoman korkeaksi asunnon ...
 • Projektin kulku pääurakoitsijan näkökulmasta 

  Mikkilä, Milla (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Are Oy:lle. Työn tarkoituksena oli tutkia projektin kulkua pääurakoitsijan näkökulmasta. Opinnäytetyössä kerrotaan projektin eri vaiheista urakkasopimuksen kirjoituksesta työmaan luovutukseen ...
 • Lämpökamerakuvaukset ja niiden analysointi Lujatalo Oy:n Seinäjoen Vapaaseurakunnan työmaalle 

  Liljamo, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Lujatalo Oy Pohjanmaan alueyksikölle. Opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa lämpökamerakuvaukset ja niiden analysointi Lujatalo Oy:n Seinäjoen Vapaaseurakunnan työmaalle osana Lujatalo Oy:n ...
 • Betonin laadunvalvonta : Ilmamäärien mittaaminen betonista 

  Pahkasalo, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuoden 2017 tapahtumien johdosta monet rakennusliikkeet alkoivat kiinnittää enemmän huomiota betonin vastaanottotarkastuksiin ja erityisesti betonin ilmamääriin. Eräs rakennusliike tarjosi mahdollisuutta suorittaa ...
 • Paikallavalurakenteiden erityispiirteet maanalaisen hankkeen sisävalmistusvaiheessa 

  Häkkinen, Hannu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maanalainen rakentaminen pääkaupunkiseudulla on ollut kasvussa viime vuosina maanpäällisen rakennuskannan aiheuttamasta tilan puutteesta johtuen. Tilojen luonteesta tai käyttötarkoituksesta riippuen paikallavalurakentamista ...
 • Teknologian käyttö rakennusmittauksissa 

  Lassila, Risto (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutkitaan teknologian käyttöä rakennustyömailla rakennusmittauksissa. Pääasiallisesti työ käsittelee rakennustyömaata mittaushenkilön näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää kuinka viedä rakennushanke läpi ...
 • Kerrostalon patteriverkoston tasapainotus 

  Lahdensuo, Janne (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Vaasassa vuonna 1968 valmistuneeseen kerrostaloon suunnitelmat lämmitysjärjestelmän osittaista saneerausta varten. Saneerauksessa uusitaan lämmitysjärjestelmän patteri-, ...
 • Lämmöntalteenotto jätevedestä hotellikäytössä 

  Laitamäki, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin Seinäjoella sijaitsevaan Sokos Hotel Vaakunaan asennettavaa Ecowec-jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmää. Hotellin ja sen ravintoloiden jätevesille tehtiin lämpötilamittaukset sekä ...
 • Asunto-osakeyhtiön kunnon arvioiminen 

  Latva-Krekola, Riku (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kuntoarvioraportti ja siihen liittyvät dokumentit sekä suorittaa varsinainen kuntoarviointi asunto-osakeyhtiöön. Opinnäytetyö on toteutettu siten, että sitä pystyttäisiin ...
 • Kauppakeskuksen ilmanvaihdon energiatehokkuus 

  Poukka, Matias (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena on parantaa kauppakeskuksen ilmanvaihdon energia-tehokkuutta. Kauppakeskus on vanha ja sitä on laajennettu ja kunnostettu useaan otteeseen. Kauppakeskuksen lämmön talteenotossa on puutteita. Opin ...
 • Jälkikaiunta-aikojen mittauksia Alavuden kaupungin julkisissa tiloissa 

  Poikkijoki, Riku (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli mitata jälkikaiunta-ajat Alavuden kaupungin ehdottamissa tiloissa. Työn pohjalta laadittiin korjausehdotukset tiloista, joissa jälkikaiunta-ajat ylittävät standardien määrittämät ...

Näytä lisää