Uusimmat viitteet

 • Työturvallisuuskäsikirja 

  Jalonen, Niko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä työturvallisuusopas, joka edistäisi asiakasyrityksen työturvallisuutta. Työturvallisuuskäsikirja sisältää aiheita työturvallisuusjohtamisesta, yleisistä turvallisuusmääräyksistä ...
 • Laatujärjestelmän kehittäminen Katehuolto Oy:lle 

  Saari, Henna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Laatujärjestelmä kattaa yrityksen laadunohjaukseen liittyvät asiakirjat ja toimintaohjeet. Laatujärjestelmä on päivitettävä säännöllisesti, varsinkin yrityksessä tapahtuneiden muutosten jälkeen. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • Rakennusyrityksen projektiohjekansio 

  Mettomäki, Kalle (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön prioriteettina oli tehdä rakennusyrityksen käyttöön tarkoitettu työkalu, joka on suunnattu yrityksen työnjohtajille tai projektihenkilölle. Projektiohjekansio sisältää ohjeet työmääräimen luomiseen, suunnitelma-, ...
 • Vesikattorakenteen rakentaminen, maassa vai paikalla 

  Mettälä, Juho (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on kattorakenteen teon vertailu. Työssä Vertaillaan maassa ja paikalle rakentamista, kattoristikoita käyttäen. Työn pohjana on rakennusvaiheessa oleva Kokkolassa sijaitseva teollisuushalli, jossa ...
 • Julkisivumuurauksen tehtäväsuunnitelma 

  Luhtala, Juho (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on käydä läpi julkisivumuurauksen toteutukseen olennaisia ja tärkeitä työtehtäviä, tehtävän suunnittelua ja havainnollistaa erilaisia tehtäväsuoritukseen vaikuttavia seikkoja. Aikataulusuunnittelun ...
 • Lämpölattioiden vaikutus aikataulutukseen 

  Toivainen, Juuso (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on vesikiertoisten lämpölattioiden vaikutus aikataulutukseen, työjärjestykseen sekä kokonaiskustannuksiin. Vaikutuksia tutkitaan työnjohtajan näkökulmasta. Lisäksi opinnäytetyö kertoo vesikiertoisen ...
 • Kipsivalulattiat 

  Niemonen, Aatu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä syvennyttiin kipsipohjaisiin pumpputasoitelattioihin. Lähtökohtina ja tavoitteina työlle olivat ongelmien ennaltaehkäisy, työvaiheen kustannustehokas toteutus ja riittävät valmiudet kipsipohjaisten tuotteiden ...
 • Pumpputasoitteiden toteutus uudisrakennuskohteessa 

  Nevanperä, Ilari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on paneutua pumpattavien lattiatasoitteiden kustannustehokkaaseen toteutukseen työmaalla. Pumpattavat lattiatasoitteet ovat usein kallis, mutta helppo työvaihe, joissa voidaan säästää ...
 • Kiviainesten CE-merkinnän ylläpito 

  Rinta, Jarno (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää CE-merkinnän ylläpitoon vaadittavat toimet. Lisäksi tavoitteena oli luoda Maansiirto -Veljekset Rinta Oy:lle toimintaohjeet kiviainesten sertifioinnin eli CE-merkinnän ...
 • 3D-mallinnuksen ja tietomallinnuksen hyödyntäminen rakennusalalla 

  Kontturi, Hannu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on avata 3D-mallinnuksen hyötyjä eri näkökulmista. Tietomallinnus on Suomessa tunnettu jo pitkään, mutta sen käyttöönotto on ollut hidasta. Keskeinen syy tuotemallipohjaisen 3D-suunnittelun ...
 • Rakennetyyppikirjasto Plan B Korjaussuunnittelupalvelut Oy:lle 

  Oja, Ari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Plan B Korjaussuunnittelupalvelut Oy:lle keväällä 2017. Työn tavoitteena oli tuottaa rakennetyyppikirjasto yrityksen käyttöön AutoCAD-ohjelmalla. Rakennetyyppikirjastoon tuli koota valmiiksi pohjaksi ...
 • Vanhan hirsirunkoisen talon kuntoarvio korjausehdotuksin 

  Perttula, Lari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia vanhan hirsirunkoisen rakennuksen kuntoarvio ja sen pohjalta tehdä korjausehdotuksia kohteeseen. Tarkka rakennusvuosi ei ole tiedossa, mutta kohde on arvioiden mukaan rakennettu ...
 • P1-puhtausluokan saavuttamisen valvonta korjausrakentamisessa : Toimitila -ja tuotantolaitosrakentaminen 

  Virnala, Juuso (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli laatia ohjeistus Rakennustoimisto PRM Oy:lle työnaikaisen puhtaudenhallinnan valvontaan P1-puhtausluokitelluille korjaustyömaille. Yrityksellä on takanaan pitkä historia vaativissa tuotannon ...
 • Kulttuuriperintöä kunnioittava korjausrakennusurakka : Seinäjoen kaupungintalo 

  Sadeharju, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään, kuinka toteutetaan rakennussuojelun piirissä olevan kohteen kattoremontti. Erityisen kohteesta tekee se, että sen seinien ja katon ulkopinnat on säilyttävä muuttumattomana. Kaupungintalon ...
 • Kuntoarvion suorittamisen työohjeistus yritykselle 

  Heikkilä, Tuomas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa kuntoarvioinnin suorittamisesta sekä asioista, joihin kuntoarviointia suoritettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Näiden tietojen pohjalta laadittiin yritykselle ...

Näytä lisää