• Asunto-osakkeen hankita ja remontointi : 1970-luvun kerrostalo-osake 

   Hietaoja, Velimatti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena on selvittää kerrostalo-osakkeen ostamiseen liittyviä asioita. Opinnäytetyössä käsitellään 1970-luvulla betonielementeistä rakennetun kerrostalo-osakkeen hankinnan kannattavuutta sekä asunnon saneerausta. ...
  • Seinäjoen toimintakeskuksen korjaus 

   Laaksonen, Jukka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään Seinäjoen toimintakeskuksen asiakaslähtöistä korjausta. Toimintakeskus tarjoaa erilaisia palveluja kehitysvammaisille asiakkaille. Näitä palveluja ovat esimerkiksi tuettu työllistyminen ...
  • Puurakenteisen ulkoseinäelementin testaus julkisivulaitteella 

   Hietanen, Olli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan puurakenteisen ulkoseinäelementin testausta julkisivulaitteella. Testaus tehdään Seinäjoen ammattikorkeakoulun puulaboratoriossa Seinäjoella. Julkisivulaitteella on mahdollista tutkia ...
  • Tulisuojauksen korjaus 

   Harju, Antti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoitus oli toteuttaa Neste OIL Oyj:n Porvoon tuotantolaitoksessa tiilirakenteisen tulisuojauksen korjaus. Työn tilaajana toimi Neste Oil Oyj ja toteuttajana YPR Yleinen Pohjarakennus Oy. Työhön kuului tiiliverhouksen ...
  • Liikerakennusten palokuormien inventaariotutkimus : Erikoistavarakaupat 

   Hööpakka, Jyrki (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä on esitelty ja pohdittu 14:n erikoistavarakauppoihin lukeutuvan liikerakennuksen palokuormien inventointi- ja mittaustulokset. Päätuloksena saatu liiketilojen palokuorman tiheyden keskiarvo 480 MJ/m2 ...
  • Tarjouslaskentaa Excelillä 

   Laine, Laurimatti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin tarjouslaskentaan elementtitehtaalla. Työn tarkoituksena oli saada aikaan Excel-taulukkolaskentapohja, jonka avulla erilaisten elementtitoimitusten laskeminen olisi mahdollisimman helppoa. ...
  • Päätoteuttajan työturvallisuustehtävät uudisrakentamiskohteessa 

   Loukkaanhuhta, Sami (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän työn tarkoituksena on olla apuna uudisrakentamiskohteen työturvallisuusasioiden ylläpitämisessä sekä järjestämisessä. Pääpaino on kunnossapitotarkastuksessa ja sen sisällössä. Pohjana opinnäytetyölle on ...
  • 3D-mallinnuksen hyödyntäminen rakennustekniikassa 

   Lahtinen, Eetu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Asiakaslähtöisessä suunnittelussa lähtökohtana on asiakkaan tyytyväisyys. Ra-kennussuunnittelussa 3D-mallinnuksen avulla rakennusalaa vähemmän tunteva asiakas hahmottaa paremmin talomallit ja niiden eroavaisuudet. Tällöin ...
  • Rakennustuotteiden laatuvaatimusten todentaminen ja CE-merkintä 

   Siukola, Erno (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Rakennustuotteille asetetut vaatimukset ovat tiukentuneet viime aikoina, ja rakentamisen laatu on noussut yhdeksi kilpailuvalteista urakkakilpailuissa. Tämän työn päätavoitteena on tutkia rakennustuotteille esitettyjä ...
  • Kustannuslaskentajärjestelmän kehittäminen : Case: Sastamalan tilakeskus liikelaitos 

   Kulku, Juhani (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Sastamalan tilakeskus liikelaitoksen kustannuslaskentajärjestelmää. Tutkimustyössä selvitettiin organisaation käytössä olevia nykyisiä toimintatapoja. Työssä tuodaan erityisesti ...
  • Rautakaupan logistiikan rakenne ja asiakastyytyväisyyskysely 

   Takala, Anu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä insinöörityö koostuu kolmesta osa-alueesta: rautakauppojen logistiikasta yleisesti, Agrimarket-ketjun logistiikasta ja Lapuan S-Rautamarkettiin tehdystä asiakaskyselystä. Logistiikkaa on kaikki tuotannon ja asiakkaan ...
  • Oy Konte Ab:n aluetoimistojen välinen työturvallisuusvertailu 

   Perttilä, Tuomas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Rakennusala on tällä hetkellä työtapaturmien määrällä mitattuna Suomen vaaralli-sin päätoimiala. Tapaturmia sattui noin nelinkertaisesti keskimääräiseen toimi-alaan verrattuna. Talonrakennusalalla tapahtuu 41,8 tapaturmaa ...
  • Melu ja melun kokeminen 

   Autio, Ari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö on tehty Käyttäjälähtöinen Y-talo -hankkeelle. Y-talo on uusi laajennus vanhaan Seinäjoen keskussairaalaan. Opinnäytetyössä tutkitaan sairaalan melutasoja ja vertaillaan niitä määräyksien ja asetusten mukaisiin ...
  • Märkätilaelementtien vertailu paikallarakentamiseen Kiinteistö Oy Seinäjoen Sairaalanrinteessä 

   Peltomaa, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomi rakensi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille vuosina 2009 - 2010 9-kerroksisen kerrostalon, jonka rakennuttajana toimi Lakea Oy. Rakennuksessa on 54 asuntoa ja jokaiseen niistä asennettiin ...
  • Toimistotalon ilmatiiviyden mittaaminen 

   Suomela, Matias (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkimuksen tavoitteena oli luoda NCC Rakennus Oy:lle toimintamalli toimistota-lon ilmatiiviyden mittaamiseen. Tutkimuksessa keskityttiin rakennuksen omalla ilmanvaihtolaitteistolla tehtävään mittaukseen. Tutkimuskohteena ...
  • Omakotitalon lämmitysjärjestelmän uusiminen 

   Havulehto, Jyrki (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vuonna 1979 rakennettuun omakotitaloon uusi sopiva lämmitysjärjestelmä nykyisen öljylämmityksen tilal-le. Omakotitalon lämmitysjärjestelmän uusiminen tuli ajankohtaiseksi, ...
  • Rakenteiden kuormituskehän tiedonhallinta 

   Koskinen, Vesa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) oli tilannut Seinäjoen ammattikorkeakoulun rakenteiden kuormituskehälle ison teräskoetestisarjan kevääksi 2010. Samanaikaisesti kuormituskehälle on asennettu uutta laitteistoa ja ...
  • Hirsinurkkien vesitiiveyden testaukset 

   Luoma, Taneli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus löytää Saha Kari Luoma ky:n hirsirakentamiseen parempi nurkkaliitosratkaisu kosteutta vastaan. Testattaviksi nurkkaliitoksiksi valittiin yksinkertainen nurkka, viistenurkka ja ...
  • Karvian urheilutalon laajennuksen huoltokirja 

   Junnikkala, Erno (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä huoltokirja tehtiin Karvian urheilutalon laajennuksen käyttöön. Huoltokirjan merkitys kohteelle on suuri, koska se pitää sisällään suuren määrän tekniikkaa ja erilaisia rakennusmateriaaleja. Huoltokirjasta tehtiin ...
  • Elementtirakentamisen hyödyntäminen ammattikoulun opetuksessa 

   Nisula, Tero (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella omakotitalon piharakennuksia Järviseudun ammatti-instituutin rakennustekniikan osastolle. Suunnittelussa käytettiin pienelementtejä, joiden ansiosta ammattikoulun opiskelijat ...