• 1800-luvun asuinrakennuksen kuntoarvio ja korjaussuunnitelma 

   Koskimies, Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään 1800-luvulla rakennetun hirsirunkoisen omakotitalon kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmaan. Rakennus on siirretty Terijoelta Vaasaan 1900-luvun alussa ja on ollut lähes siitä asti saman ...
  • 1960-luvun asuinrakennuksen julkisivun muutostyö ja lisäeristäminen 

   Järvenpää, Heini (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä selvitetään, mitä tulisi huomioida vuonna 1964-65 rakennetun asuinrakennuksen julkisivua muutettaessa ulkonäöllisesti ja lisäeristettäessä. Opinnäytetyössä on tehty eri valmistajien eristemateriaaleista ...
  • 1976 rakennetun ok-talon sisätilojen peruskorjaus 

   Lautiainen, Tommi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö kertoo sisätiloiltaan lähes alkuperäiskuntoisen, 1976 rakennetun omakotitalon sisätilojen peruskorjaamisesta: vanhojen materiaalien korvaamisesta uusilla, vanhojen materiaalien korjaamisesta, sekä ...
  • 3D-mallinnuksen hyödyntäminen rakennustekniikassa 

   Lahtinen, Eetu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Asiakaslähtöisessä suunnittelussa lähtökohtana on asiakkaan tyytyväisyys. Ra-kennussuunnittelussa 3D-mallinnuksen avulla rakennusalaa vähemmän tunteva asiakas hahmottaa paremmin talomallit ja niiden eroavaisuudet. Tällöin ...
  • 3D-mallinnuksen ja tietomallinnuksen hyödyntäminen rakennusalalla 

   Kontturi, Hannu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on avata 3D-mallinnuksen hyötyjä eri näkökulmista. Tietomallinnus on Suomessa tunnettu jo pitkään, mutta sen käyttöönotto on ollut hidasta. Keskeinen syy tuotemallipohjaisen 3D-suunnittelun ...
  • 3D-mallinnuksen ja tulostamisen hyödyntäminen rakennustekniikassa 

   Perälä, Markus (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Rakennuskohteiden suunnitelmien tulkitseminen tuottaa useille ihmisille vaikeuksia, koska rakennuskohteiden suunnitelmat pääsääntöisesti näyttävät pohjakuvan. Pohjakuva on kaksiulotteinen kuva, jossa kohde on kuvattu ...
  • 3D-mallintamisen hyödyntäminen Lapuan kaupunkikehityksessä 

   Mäenpää, Juha-Matti (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä käydään läpi kaupunkimallinnuksessa sekä kaupunkisuunnittelussa käytettäviä ohjelmia, joita kaikkia yhdistää kaupunkiympäristön 3D-mallintamisen mahdollisuus. Erilaisia kaupunkimallinnukseen käytettäviä ...
  • 3D-tulostaminen ja sen soveltaminen rakentamiseen 

   Peura, Risto (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   3D-tulostaminen on kasvava trendi monella eri alalla ja sitä sovelletaan erilaisiin tulostustarkoituksiin. Tässä opinnäytetyössä käsitellään 3D-tulostuksen perusteita ja 3D-tulostamisen soveltamista rakennusalaan. Tavoitteena ...
  • 60-luvulla rakennetun omakotitalon korjaussuunnitelma 

   Rauhala, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä 1960-luvulla rakennetun omakotitalon korjaussuunnitelma. Lähtökohtana suunnittelulle oli vuonna 1991 tehdyn mittavan remontin rakennuslupakuvien lisäksi purkutyön myötä saatu tieto ...
  • Aikataulusuunnittelu ja kustannusarvio Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:lle 

   Koski, Markku (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän insinöörityön tarkoituksen oli kehittää Teijo-Talot Pohjanmaa Oy:n ajallista suunnittelua sekä selvittää rakennuskustannukset Käpy-talomallille. Tavoitteena oli laatia realistinen kustannusarvio ja aikataulu ...
  • Airfloor-lattiaratkaisun vaikutus betonilattian kuivumiseen 

   Nisula, Jani (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on tutkia Airfloor-järjestelmän vaikutusta betonilaatan kuivumiseen ja tämän myötä myös sisäilmastoon. Opinnäytetyö on toteutettu yhdessä Konekomppania Oy:n kanssa, joka toimii myös opinnäytetyön ...
  • Akkreditoinnin edellyttämät toimintatavat ja niiden dokumentaatio betonintestaustoiminnassa 

   Kokko, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saattaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun rakennustekniikan laboratorion betonintestauksen toiminta ja dokumentointi sille tasolle, että se voidaan akkreditoida. Keskeisin tehtävä työssä oli ...
  • Alavesisäiliön kannen uusiminen 

   Raisio, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Rakennus-Yliselä Oy:n kanssa syksyllä 2015. Työn teoriaosuudessa käsitellään aluesuunnittelua ja työturvallisuussuunnittelua saneerauskohteessa. Työ on tarkoitettu auttamaan turvallisen ...
  • Aluesuunnitelma rakentamisen eri vaiheissa 

   Rasi, Niko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee rakennustyömaalla käytettävän aluesuunnitelman merkitystä itse rakennustyön sujuvuuteen. Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella eri vaihtoehtoja aluesuunnitelman laatimiseen ja rakentaa ...
  • Alumiinioven valmistus ja asennus 

   Määttä, Mikael (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö kertoo alumiinista, alumiinin pursotuksesta, alumiinioven valmistuksesta, asennuksesta ja huollosta. Alumiini on yleistynyt rakennusmateriaalina huomattavasti ja varsinkin ovirakenteissa sitä käytetään ...
  • Alumiinirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan 

   Mäkiranta, Jere (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Eurokoodien asteittainen käyttöönotto Suomessa tuo muutoksia alumiinirakenteiden suunnitteluun. Alumiinirakenteiden suunnittelu ei eroa suuresti teräsrakenteista. Jos tuntee eurokoodimitoituksen perusteet ja osaa suunnitella ...
  • Arvorakennuksen peruskorjauksen prosessi 

   Kiuru, Milla-Riina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä työssä pyrittiin saamaan mahdollisimman laaja kuva arvorakennuksen peruskorjauksen prosessista. Työssä lähdetään liikkeelle aivan alkutekijöistä, eli mitä tapahtuu arvorakennuksen peruskorjauksessa vasta hankkeen ...
  • Asuin-liikerakennuksen liiketilan saneeraus : Kantavien rakenteiden suunnittelu ja mitoitus 

   Havunen, Tuomas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä käsitellään puurakenteisen asuin-liikerakennuksen liiketilan saneerausta. Pääpaino opinnäytetyössä on uusien ja olemassa olevien kantavien rakenteiden mitoittamisessa. Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena ...
  • Asuinrakennuksen energiatehokkuuden parantaminen 

   Tekoniemi, Harri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Suomi otti uuden askeleen rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa, kun ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä julkaistiin. Asetuksessa annettiin käyttöön ...
  • Asuinrakennuksen ilmanpitävyys : Ilmanvuotoluvun määrittäminen ja tutkiminen 

   Niemi, Jarkko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Asuinrakennuksen ilmanpitävyydellä tarkoitetaan rakennuksen vaipan tiiveyttä eli kykyä estää ilmavirtausten pääsy rakenteen läpi. Vaipan ilmanpitävyyttä kuvaa ilmanvuotoluku n50. Ilmanpitävyysluku kertoo, kuinka monta ...