Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Pientaloalueen kompostoinnin yleisyyden selvittäminen ja kompostointineuvonnan kehittäminen 

  Heinonen, Miia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta -hankkeella edistetään kiertotaloutta Suomessa ja hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta. Hankkeen osahanke Luuppi sisältää toimenpiteitä, joita toteutetaan Porin seudulla. Tämä opinnäytetyö ...
 • Mobiilipelin kehittäminen Androidille 

  Laaksonen, Aro (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toiminnallisena osana kehitettiin mobiilipeli Androidille. Pelissä lentoalus lentää läpi kaupungin, ja pelaajan tarkoituksena on muuttaa aluksen väriä eteen ilmestyviä esteitä vastaaviksi päästäkseen ...
 • Rauman vanhuspalveluiden intervalliyksikön toiminnan kehittäminen 

  Laine, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena oli kehittää lyhytaikaishoidon yksikön toimintatapoja nykyistä paremmiksi sekä asiakaslähtöisemmiksi, jotta kyettäisiin tukemaan iäkkään toimintakykyä ja siirtämään laitoshoidon ...
 • Konenäköohjattu yhteistyörobotti -havainnointiesitys 

  Katila, Emmi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa havainnointiesitys siitä, miten konenäköjärjestelmä ohjaa yhteistyörobottia toimimaan juomatarjoilijana. Esitys kehitettiin osoittamaan, miten konenäöllä voidaan tunnistaa ...
 • Yhdistyksen talousjohtaminen - Kankaanpään Maila Ry 

  Kivelä, Santeri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin mitä eri osa-alueita yhdistyksen talousjohtaminen pitää si-sällään. Työssä keskityttiin yleishyödylliseen yhdistykseen, koska toimeksiantajan toi-mii yleishyödylliseksi määritelty yhdistys ...
 • Porilaisten seitsemäsluokkalaisten kokemuksia arjesta ja hyvinvoinnista 

  Peltonen, Janina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia porilaisten seitsemäsluokkalaisten kokemuksia ja ajatuksia kokonaisvaltaisesti arjesta ja hyvinvoinnista. Kohderyhmäksi valikoitui seitsemäsluokkalaiset nuoret siksi, että nuorimmat ...
 • PALVELUOHJAUKSEN TYÖVÄLINEIDEN ARVIOINTI JA KÄYTÖN KEHITTÄMINEN : – Ohjausvaiheen työvälineet: Ensitieto ja RAI CA 

  Junnila, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ikääntyneiden määrä ja palvelutarpeet tulevat kasvamaan ja palvelujen resurssit tulevat vähenemään, jolloin oikein kohdennetut palvelut ovat ensisijaisia sekä ikäihmisten että palvelujen tuottamisen näkökulmasta. Keskeistä ...
 • Toiminnan kehittäminen vanhuspalveluiden kuntouttavaan yksikköön 

  Kallio, Jaana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työhyvinvointi ja sen kehittämiseen panostaminen ovat keskeisimpiä toimia, joilla voidaan vaikuttaa vanhustenhoitajien työssäjaksamiseen, hoitotyön laatuun ja myös kustannuksiin. Tämän asian huomioiminen on entistä tärkeämpää ...
 • Ilmanvaihtojärjestelmän suodattimien vertailu mittausten perusteella 

  Kariaho, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin eri valmistajien ilmanvaihtojärjestelmiin tarkoitettuja suodattimia ja tavoitteena oli löytää laadulliset perusteet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) hankintaosastolle suodattimien ...
 • Laadunhallinta rakennusliikkeessä - työmaan laatusuunnitelman päivittäminen 

  Annala, Timi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakentaminen ja rakentamisen laatu ovat jatkuvasti nykypäivänä esillä olevia aiheita. Varsinkin mediassa aiheen ympärillä otsikot pyörivät jatkuvasti. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua rakentamisen laatuun ...
 • Pientalon kuntotutkimus, kustannusarvio ja vaihtoehdot 

  Waziri, Yama (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää omakotitalon vesivahingon syy ja laskea korjauskustannusta kuntotutkimuksen avulla. Opinnäytetyö on nelivaiheinen. Aluksi olen käynyt läpi yksityiskohtaisesti tärkeimmät ...
 • Videoiden käyttö potilasohjauksessa - kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Rantanen, Elise (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata videoiden käyttöä potilasohjauksessa. Tavoitteena on tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa video-ohjauksesta potilasohjauksen kehittämisen tueksi. Työ tehtiin Satakunnan sairaanhoitopiirille. ...
 • KORVAUSPALVELUPISTEEN TUOTTAMA ASIAKASKOKEMUS JA SEN KEHITTÄMINEN 

  Lundberg, Jaakko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Helsingin Pohjola Sairaalassa toimivan korvauspalvelupisteen tuottamaa asiakaskokemusta. Opinnäytetyön tilaa-jana toimi OP vakuutus Oy. Opinnäytetyössä haastateltiin ...
 • Bitcoin sijoitusopas piensijoittajille 

  Toivonen, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Bitcoinin sopivuutta sijoituskohteena piensijoittajalle sekä opastettiin mitä Bitcoin on, mihin sen arvo perustuu, sekä miten sillä voidaan tuottaa voittoa. Työssä opastettiin käytännönläheisesti ...
 • MARIEMS 

  Köngäs, Jonne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Merenkulusta aiheutuvia päästöjä on yritetty pienentää lainsäädännöllä jo pidemmän aikaa, mutta alusmäärän kasvaessa uusien lakien vaikutukset häviävät uusien aluksien aiheuttamien päästöjen määrään. Tästä syystä IMO ...

Näytä lisää