Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Ohjeistus työoikeudellisen aseman selvittämiseksi KuntaPro Oy:lle 

  Holmi, Amanda (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työsuhteen ja toimeksiantosuhteen eroavaisuuksia, sekä laatia tutkimuksen pohjalta ohjeistus siitä, milloin kyseessä on työsuhde ja milloin toimeksiantosuhde. Ohjeistus tehtiin ...
 • eOppimisen aika : pedagogiikkaa ja digityökaluja 

  Satakunnan ammattikorkeakoulu; Koivisto, Jonna; Forma, Eeva-Leena; Jalonen, Johanna; Kallama, Kimmo; Kandelin, Niko
  Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja B, Raportit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
 • Polkupyöräensihoidon järjestäminen Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella 

  Kaarento, Matias (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia toimintasuunnitelma, miten polkupyöräensihoitoa tulisi järjestää Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella. Toimintasuunnitelmalla on tavoite selkeennyttää jo vuonna 2016 kokeilussa ...
 • Ruoka-apu ja ruoan jonotus Porin asukastuvalla 

  Korvanen, Annika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö kertoo ruoka-avusta ja ihmisistä ruokajonossa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Porin asukastuvalla koulujen ylijäämäruokaa jonottavien ihmisten motiiveja ja tuntemuksia. Opinnäytetyö tehtiin Porin perusturvan ...
 • Maahanmuuttajaperheiden kokemuksia äitiys- ja lastenneuvolapalveluista 

  Raininko, Anna; Männistö, Helinä (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää maahanmuuttajaperheiden kokemuksia Rauman äitiys- ja lastenneuvolapalveluista. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla terveydenhoitajat voivat toteuttaa terveydenhoitotyötä ...
 • Markkinointi sosiaalisessa mediassa - case Scandic Pori 

  Hämäläinen, Ilona (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda Scandic Porille Facebook-sivut yhteistyössä Scandic Porin Front Office Managerin Mari Mäkisalon kanssa. Opinnäytetyöhöni kuului oleellisesti myös sosiaalisen median markkinointiin ...
 • "Erittäin hyvä paikka asua" laatukäsikirjat päihdekuntoutujien asumispalveluihin 

  Louhelainen, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Porin Sininauha ry:n toimeksi antamana. Tavoitteena on laatia Porin Sininauha asumispalveluihin sekä ensisuojaan laatukäsikirjat. Laatukäsikirjan laadinnan tarpeet nousevat esille tulevan sosiaali- ...
 • Instructions of cruise ship HVAC design 

  Louhi, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to create international HVAC design instruction to Sance Ltd designers and specially to Sance Ltd subcontractors, Sance Ltd owns the copyrights of this thesis and it made for Sances use ...
 • Ohjelmoitavien logiikoiden varmuuskopiointi 

  Paasikivi, Roope (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin UPM Rauman tehtaan sähkö- ja automaatiokunnossapitoon liittyen. Työn aiheena oli kartoittaa UPM Rauman tehtaan ohjelmoitavat logiikat, sekä luoda ohjeet varmuuskopioinnista ja niiden palauttamisesta ...
 • Asiakastyytyväisyys lastenneuvolapalveluissa 

  Hannukainen, Jutta; Fonsén, Evelina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakastyytyväisyyttä Nortamon perhekeskuksen lastenneuvolapalveluissa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa lastenneuvolapalveluiden asiakastyytyväisyydestä, jolloin saadun tiedon ...
 • Selvitys Rauman paperitehtaan tahtimoottoreiden kunnonvalvonnan kehittämisestä 

  Rinta-Hoiska, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää tahtimoottoreiden kunnonvalvontakeinoja, joita olisi mahdollista ottaa osaksi kunnonvalvontaohjelmaa Rauman paperitehtaalla. Raporttiosuudessa käsitellään erilaisia kunnonvalvontamittauksia ...
 • Aistihuoneen kehittäminen Palvelukoti Joenpesässä 

  Yli-Pietilä, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin ensin ihmisen kaikki aistit ja niiden toiminta lyhyesti. Aistien toimintaan läheisesti liittyvää sensorista integraatiota eli aistitiedon jäsentymistä käsiteltiin aistien kanssa samassa kappaleessa. ...
 • Terveyden edistäminen äitiys- ja lastenneuvolan e-terveyspalveluissa 

  Takala, Iiris; Heino, Samuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin, millaisia ovat hyvät käytänteet terveyden edistämiseen äitiys- ja lastenneuvolan e-terveyspalveluissa. Työn tavoitteena on kartoittaa palveluita ...
 • Perusturvakuntayhtymä Akselin tukihenkilötoiminta asiakkaan näkökulmasta 

  Lindholm, Roosa-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tutkin Perusturvakuntayhtymä Akselin tukihenkilötoimintaa asiakkaiden näkökulmasta. Tavoitteeni oli tuoda tukihenkilötoiminnan asiakkaiden ääni kuuluville ja selvittää asiakkaiden kokemuksia tukihenkilö ...
 • Tiede tutuksi, vinkkivihko Vesseleille 

  Jalaja, Kati (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda helposti käyttöönotettava ja valmiita suunnitelmia varhaiskasvatukseen sisältävä tiedekasvatuspaketti, lapsia kiinnostavista asioista. Tavoitteena oli luoda vuosikelloon perustuva ...

Näytä lisää