Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Logiikkaohjelmalohkojen määrittelyohje ja kirjastointi Siemens TIA-Portal ympäristössä 

  Saarinen, Eerik (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteina olivat suunnitella määrittelyohje logiikkaohjelman ohjelmalohkoille, suunnitella ja toteuttaa ohjetta noudattaen suoran moottoriohjauksen ohjelmalohko sekä luoda ohjeistusta Siemens:n TIAPortaalin ...
 • PLC-ohjelman laadunvarmistus PLC Checker-ohjelman avulla 

  Mertala, Arto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia tietokonepohjaisen ohjelmoitavien logiikkaohjelmien analysointityökalun PLC Checkerin käytettävyyttä PLC-ohjelmien laadunvarmistamiseen. Työhön sisältyi PLC Checker-ohjelmaan ...
 • Pedagoginen ryhmätoiminta Kalliorinteen päiväkodin lähiympäristössä 

  Halttula, Katja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Kalliorinteen päiväkodin pedagogista toimintaa lähiympäristössä. Projektityö oli toimintatutkimuksellinen ja se toteutettiin 4 – 5 -vuotiaiden lasten ryhmässä syksyllä 2017. Osa ...
 • Tunnuslukuanalyysi ja toimialavertailu 

  Martikainen, Pavel (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kevyt katsaus tilinpäätösanalyysin työkaluista.
 • ORGANIZATION IN CHANGE: CASE: EVANGELICAL LUTHERAN PARISH UNION IN PORI 

  Hyvärinen, Atte (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis concentrated in organizational and service centre change in the case or- ganization: the administrative department of Evangelical Lutheran Parish Union in Pori. Thesis evaluated the affects of the changes to ...
 • Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella Satakunnan TE-toimiston alueella 

  Holm, Taru (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella Satakunnan TE-toimiston alueella. Työttömyysetuudella tuettu opiskelu kuuluu työ- ja elinkeinotoimistojen tarjoamiin työllistymistä edistäviin ...
 • INTERNATIONAL ASSIGNEE SATISFACTION TOWARDS INTERNATIONAL ASSIGNMENT PROCESS AND PRACTICES: CASE GLASTON 

  Peltonen, Heta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to study the international assignee satisfaction to find out how the assignment process and practices could be improved in case company. This study was conducted since the Human Resources ...
 • ORIENTATION GUIDE: EVEREST 8848 

  Peltonen, Iina-Ilona (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to create an informative and clear orientation guide for new employees. The orientation guide was made for case company Everest 8848. The purpose of the orientation guide is to help and quicken ...
 • Porin Sininauhan hyvän kotikäyntityön käytännöt 

  Iinainen, Helena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Porin Sininauha teki vuonna 2017 Porin kaupungin kanssa puitesopimuksen kotiin vietävästä tuesta. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää kotikäyntityönä toteutettavalle asiakastyölle käytännön puitteet. Työtä varten ...
 • PIELEEN MENI! : PIENYRITYKSIEN YRITYSRISKIEN HALLINTAMENETELMIEN KEHITTÄMISESTÄ 

  Vähänen-Koivuluoma, Tuija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli selvittää, onko mahdollista löytää aloittavalle yritykselle menestyksellisiä riskienhallinnan toimintamalleja. Tavoitteena oli kehittää aloittaville ...
 • SFS-EN 1090-1 mukaisen laadunhallintajärjestelmän kehittäminen 

  Virta, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda metalliteknologia-alan yritykselle standardin SFS-EN 1090-1 mukainen laatujärjestelmä. Hyväksytty laatujärjestelmä antaa valmistajalle oikeuden myöntää tuotteillensa CE-merkinnän, joka ...
 • Tuotantolaitoksen layout suunnitelma 

  Kuusiniemi, Arto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda layout-suunnitelma Sinituote Oy Kokemäen tuotantolaitoksen kokoonpano-osastolle. Uudella layoutilla pyrittiin järjestämään tila uudelleen ja sovittamaan osastolle sinne kuuluvat ...
 • Performance testing REST APIs 

  Suominen, Tero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The subject for this thesis was performance testing REST APIs that had been implemented into a Java application. The purpose of this research was to come up with a method on how the performance and functionality of the ...
 • Harjakoneinvestointi 

  Heinonen, Tommi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin Luvata Pori Oy:n Vetämö tuotantoyksikköön investoituun kupariprofiilien harjauskoneeseen. Italiasta tilatun koneen tarkoituksena oli lopettaa roottoreiden käämeihin käytettävien napakäämien ...
 • Ensihoitopalvelun koulutuskorttijärjestelmä - Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri 

  Penttilä, Marko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelussa uusi koulutuskorttijärjestelmä. Järjestelmän avulla kehitetään koulutusten järjestämistä ja sisältöä ...

Näytä lisää