Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Asiakastyytyväisyys lastenneuvolapalveluissa 

  Hannukainen, Jutta; Fonsén, Evelina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakastyytyväisyyttä Nortamon perhekeskuksen lastenneuvolapalveluissa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa lastenneuvolapalveluiden asiakastyytyväisyydestä, jolloin saadun tiedon ...
 • Selvitys Rauman paperitehtaan tahtimoottoreiden kunnonvalvonnan kehittämisestä 

  Rinta-Hoiska, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää tahtimoottoreiden kunnonvalvontakeinoja, joita olisi mahdollista ottaa osaksi kunnonvalvontaohjelmaa Rauman paperitehtaalla. Raporttiosuudessa käsitellään erilaisia kunnonvalvontamittauksia ...
 • Aistihuoneen kehittäminen Palvelukoti Joenpesässä 

  Yli-Pietilä, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin ensin ihmisen kaikki aistit ja niiden toiminta lyhyesti. Aistien toimintaan läheisesti liittyvää sensorista integraatiota eli aistitiedon jäsentymistä käsiteltiin aistien kanssa samassa kappaleessa. ...
 • Terveyden edistäminen äitiys- ja lastenneuvolan e-terveyspalveluissa 

  Takala, Iiris; Heino, Samuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin, millaisia ovat hyvät käytänteet terveyden edistämiseen äitiys- ja lastenneuvolan e-terveyspalveluissa. Työn tavoitteena on kartoittaa palveluita ...
 • Perusturvakuntayhtymä Akselin tukihenkilötoiminta asiakkaan näkökulmasta 

  Lindholm, Roosa-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tutkin Perusturvakuntayhtymä Akselin tukihenkilötoimintaa asiakkaiden näkökulmasta. Tavoitteeni oli tuoda tukihenkilötoiminnan asiakkaiden ääni kuuluville ja selvittää asiakkaiden kokemuksia tukihenkilö ...
 • Tiede tutuksi, vinkkivihko Vesseleille 

  Jalaja, Kati (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda helposti käyttöönotettava ja valmiita suunnitelmia varhaiskasvatukseen sisältävä tiedekasvatuspaketti, lapsia kiinnostavista asioista. Tavoitteena oli luoda vuosikelloon perustuva ...
 • Asenne ratkaisee 

  Kinnala, Eveliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Laitilan yläkoululaisten ja heidän huoltajiensa asenteita, suvaitsevaisuutta sekä suhtautumista erilaisiin ihmisiin. Lisäksi paikkakunnalla opiskelevat ulkomaalaiset oppilaat ...
 • Testamentista luopuminen - Opas edunsaajalle 

  Pihlajamäki, Tuuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia testamentin merkitystä oikeudellisena toimena, testamentista luopumiseen kohdistuvia oikeusvaikutuksia, sekä perintöveroseuraamuksia. Työn tarkoituksena on toimia oppaana ...
 • Yrityksen verkkosivujen uudistaminen, case: KAR-Lehtonen Oy 

  Rantanen, Timo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli uudistaa KAR-Lehtonen Oy:n verkkosivut toimeksiantajan toiveiden mukaisesti. Yrityksen aiempi verkkosivusto oli otettu käyttöön 2000-luvun alussa, minkä vuoksi heidän ...
 • Asunnottomuus Porin Sininauha Ry:n ensisuojan asiakkaan näkökulmasta 

  Lindeman, Rainer (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asunnottomuuden ilmenemistä Porin Sininauha ry:n Ensisuojan asiakkaiden keskuudessa. Selvittää syitä, miksi ihminen on päätynyt asunnottomaksi ja miten hän on tullut Ensisuoja toiminnan ...
 • Testing the reliability of a field screening tool to identify modifiable risk factors in ACL injury for young women 

  Lähde, Jaakko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of this Bachelor thesis is to test the reliability between two testers of a field screening tool to identify modifiable risk factors in ACL-injury for young women. This thesis was done in cooperation with ...
 • KOULUTUSAVUSTUS : Täysi-ikäisen lapsen elatus eroperheessä 

  Nyman, Reija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, miten koulutusavustusta koskeva oikeudellinen sääntely käytännössä toteutuu lastenvalvojan ja eronneiden vanhempien näkökulmasta tarkasteltuna. Koska koulutusavustus liittyy kiinteästi ...
 • Huviveneilijöiden kouluttajien pätevyys Suomessa 

  Palmu, Pasi-Petteri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa on käyty keskustelua veneajokortista sekä huviveneilyn turvallisuudessa jo pitkän ajan. Keskustelua on leimannut vahvasti, kenen vastuulla koulutuksen pitäisi olla ja kuka sitä antaisi? Konkreettista vahvaa ehdotusta ...
 • Olet irtisanottu - Työntekijän irtisanominen henkilökohtaisilla perusteilla 

  Kinnala-Suomala, Marjaana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin työntekijän irtisanomisprosessia työntekijästä itsestään johtuvista syistä työnantajan näkökulmasta katsottuna. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisissa tilanteissa ...
 • Projektinhallinta asiakasyritysten organisaatiomuutoksissa 

  Mattila, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella asiakkaiden organisaatiomuutoksia ulkoisen palvelukeskuksen näkökulmasta. Tutkimuksen kohteeksi valikoitui kaksi kunta-asiakasta, jotka toteuttivat organisaatiomuutoksensa ...

Näytä lisää