Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Service Blueprint: Case Rush Workout Rauma 

  Korsoff, Ilona (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to research the execution of a new event Rush Workout Rauma by utilizing a service design tool called service blueprint. This was a functional thesis with the outcome of a blueprint and ...
 • MARKKINOINTISUUNNITELMA FOTO MELBALLE 

  Harjula, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä markkinointisuunnitelma Hämeenkyrössä toimivalle yritykselle, Foto Melballe. Foto Melba on valokuvausalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen valokuvauspalveluja, valokuvaustuotteita, ...
 • Blogi - pedagogisen dokumentoinnin työvälineenä 

  Jauhiainen, Mia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin työelämälähtöisenä kehittämishankkeena Turussa sijaitsevalle Lastentalo Mukulax Oy:lle. Hankkeen toimeksiantajana ja yhteistyökumppanina toimi Lastentalo Mukulaxin Hirvensalon yksikkö. Toimeksiantajan ...
 • Ikäihmisten perhehoidon järjestäminen alueellisella yhteistyöllä 

  Haverinen, Maarit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kehittämistehtävässä käynnistettiin Etelä-Satakunnan viiden kunnan yhteistyöllä ikäihmisten perhehoito isäntäkuntamallilla. Eura isäntäkuntana aloitti ikäihmisten perhehoitotoiminnan vuonna 2014 ja muut yhteistyökunnat ...
 • Diabeteslapsen koulupäivän aikainen hoito - ohjausmateriaali koulunkäyntiavustajien käyttöön 

  Veneranta, Sofia; Niemi , Roosa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön projektityönä tuotettiin Rauman Normaalikoulun koulunkäyntiavustajien käyttöön ohjausmateriaali tyypin 1 diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta. Ohjausmateriaalilla haluttiin tuoda ...
 • Nuoren jääkiekkoilijan ruokailu 

  Kolsi, Kaisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä aiheena oli tutkia, millainen on nuoren jääkiekkoilijan ruokailu. Tavoitteena oli saada selville tutkimuksessa mukana olevien jääkiekon pelaajien sen hetkiset ruokailutottumukset. Opinnäytetyön avulla ...
 • Kaukolämpöpumppaamoiden käytön ja kunnossapidon optimointi 

  Manninen, Jaakko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpö-pumppaamojen kunnossapitoon ja miettiä mahdollisuuksia sen optimointiin eli parantamiseen. Kaukolämpöpumppaamoille tehtiin laitteiston tietojen ...
 • Kunnossapitojärjestelmän päivittäminen 

  Mäkinen, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aurubis Finland Oy:lla vaihdettiin kunnossapitojärjestelmä 2018 loppuvuodesta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusi nimeäminen laitehierarkiaan ja tehdä päivitykset ennen kuin laitehierarkia ladattiin uuteen ...
 • Panimoliiton sosiaalisen median kehittämis- ja markkinointisuunnitelma 

  Javanainen, Miro (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda sosiaalisen median kehittämis- ja markkinointisuunnitelma Panimoliitolle. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry eli Panimoliitto, on olutta, siideriä ja long drink -juomia ...
 • Mitä, kenelle, miksi? Yksilövalmennus nuorten työpajalla - yksilövalmentajien näkökulmasta 

  Lahtinen, Juuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia nuorten työpajoilla työskentelevien yksilövalmentajien näkökulmasta millaiseksi he kokevat oman työnsä ja miten heidän mielestään työtä tulisi kehittää. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ...
 • Satakunta leikkii : Koko Suomi Leikkii- hankkeen monitahoarviointi 

  Peltoniemi, Eliisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida Koko Suomi Leikkii- hankkeen tavoitteiden saavuttamista Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin alueella. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten hankkeelle ...
 • Työturvallisuus kohteessa Rolls-Royce Transformation 

  Hermonen, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä seurattiin työmaan Rolls- Royce Transformation työturvallisuutta ja siihen liittyviä asioita. Työssä perehdyttiin työturvallisuuteen yleisellä tasolla sekä kohteen Rolls- Royce Transformation työturvallisuuteen ...
 • Educating Students of SAMK Pori Campus in Classroom Ergonomics 

  Setälä, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The aim of this thesis was to improve study ergonomics in the population of Satakunta University of Applied Sciences students. The objective was to create a material giving suggestions for the target population on how ...
 • Rentoutuminen stressin lievityksessä - kehon ja mielen rentoutuksia Virkistyshotelli Yyterin käyttöön 

  Uhlbeck, Veera (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Stressi on hermostollinen ja hormonaalinen reaktio, joka käynnistyy toimintaa vaativissa tilanteissa. Stressireaktio on kaiken toiminnan edellytys mutta pitkittyessään siitä tulee haitallinen ilmiö. Stressin synty ja ...
 • Liikkuvuusharjoittelun vaikutukset dynaamiseen tasapainoon Pori Lentiksen C-junioreilla 

  Svartström, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lentopallo edellyttää pelaajalta monipuolista kehon kontrollia, liikkuvuutta, kattavaa liikemallivarastoa, pitkäjänteisyyttä lajitekniikoiden opetteluun sekä keskittymiskykyä intervallimaisesta pelin luonteesta johtuen. ...

Näytä lisää