• EU:n tietosuoja-asetuksen muutosten vaikutukset tilitoimistossa 

   Niemi, Hanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin toukokuusta 2018 lähtien voimaan tullutta EU:n tietosuoja-asetusta. Tavoitteena oli koota yhteen tietosuoja-asetuksen keskeisimmät muutokset tilitoimiston näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin ...
  • Storybook behind the insurance company's sales 

   Sainio, Maija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this thesis was to create a Storybook for a Finnish insurance company which objective was to give the service advisors of the client company good tools to improve their selling processes. Today, the selling ...
  • DEVELOPING KEY SUPPLIER RELATIONSHIP 

   Suhonen, Raine (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of the thesis was to analyze and develop relationship with key suppliers. Case company Carrus Delta is a leading coach manufacturer in Scandinavian. Production and office facilities locates in Lieto, close at ...
  • Pirkanmaan sovittelutoimiston vapaaehtoissovittelijoiden näkemyksiä sovittelijan roolista 

   Hellsten, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Pirkanmaan sovittelutoimisto. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia toimiston vapaaehtoissovittelijoiden näkemyksiä sovittelijan roolista sekä muuttujista, jotka mahdollisesti ...
  • Improving the use of social media marketing in Dharan Sky Adventure Paragliding Company 

   Tamang, Pradeep (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of the thesis was to improve the use of social media marketing in Dharan Sky Adventure Paragliding company situated in Dharan, Nepal. The aim of the thesis was to study the current use of social media by the ...
  • Kartoitus Rauman kaupallisen keskustan kaupan ja palvelujen tilanteesta ja kehittymisestä 2018 

   Ahto, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa Rauman kaupallisen keskustan liikkeenharjoittajien ja kiinteistönomistajien näkemys alueen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Vastaavan kaltainen tutkimus on tehty aikaisemminkin, mutta ...
  • LVI-suunnittelijan tehtävät rakentamisen aikana 

   Salminen, Emilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lvi-suunnittelijan tehtäviä, velvoitteita ja vastuita rakentamisen aikana. Työssä keskitytään erityisesti vastaanottotarkastukseen ja toimintakokeisiin. Opinnäytetyö koostuu ...
  • Kiusaamista vastaan - työkalu yläkouluille 

   Ojala, Milla; Salo, Anna-Sofia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda yläkoulujen opettajien käyttöön työkalupaketti, jonka avulla nuorten kanssa käsitellään kiusaamista, ja siihen liittyviä asenteita. Työkalupaketti sisältää kaksi opettajan pitämää ...
  • Keraaminen kuvataide 

   Aaltonen, Rauha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä Keraaminen kuvataide pohditaan käsityöläisyyden ja kuvataiteen rajoja ja niiden yhdistämistä. Tekstissä pohditaan keramiikan valmistamisessa tärkeässä roolissa olevaa teknistä osaamista, sekä objektin ...
  • Metsänpeitto 

   Tölli, Mirjami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni tutkin hiljaisuuden käsitettä luonnon hiljaisuuden, hidastamisen ilmiön, ylisukupolvisen vaikenemisen ja hiljaisen tiedon näkökulmista, sekä luonnon parantavaa vaikutusta tutkimusten valossa. Tämä kaikki ...
  • Drag 

   Vapaavuori, Dino (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni kirjallinen osuus keskittyy muotokuvasarjani prosessin taltiointiin ja avaa taustoja valitsemiini hahmoihin. Opinnäytetyöni taiteellinen osuus koostuu seuraavia Drag Queenejä kuvanneista muotokuvista: ...
  • Pirstaloitunut kokonaisuus : Fragmented Totality 

   Kamsula, Kimmo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa tutkin perinteikkään ja digitaalisen taidemuodon välistä rajavyöhykettä. Koen, että näiden kahden ulottuvuuden välillä täytyy olla jokin harmaa vyöhyke. Tätä vyöhykettä lähden ...
  • Kaiku yksinäisyydestä 

   Heikkinen, Karita (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön teemana on yksinäisyys, jota lähestyin omakohtaisen kiinnostuksen, sekä kokemuksen kautta. Käsittelen yksinäisyydelle tunnusomaisia piirteitä ja vaikutuksia ihmisen elämään. Kuvailen tämän ja myönteisen ...
  • Asukasmuutosten hallinta kerrostalohankkeessa 

   Virtanen, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Rakennusprojektien aikana asiakkailla on erilaisia odotuksia ja tarpeita. Asukkaiden haluamat lisääntyvät muutokset kerrostalohankkeissa tuovat haasteita tuotannon prosessiin, rakennusprojektin aikatauluun, kustannuksiin ...
  • Jane Doe 

   Pietiläinen, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän kirjallisen opinnäytteen kahdessa esseessä käsitellään kuolemaa ja lihallisuutta monesta eri näkökulmasta. Tekstissä käsitellään pelkoa ja sen kokemisen muotoja suhteessa kuolemaan. Siinä ei oteta erityisemmin kantaa ...
  • Kuvataide ja ikävaiheet 

   Tala, Ilona (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on pohtia kuvataidetta ja sen merkitystä ihmisen eri ikävaiheissa. Tekstissä kerrotaan taiteen ja kulttuurin hyvinvointia edistävästä vaikutuksesta. Aktiivinen kulttuuriharrastus on yhteydessä ...
  • Laadukas laskimoverinäytteenotto - opasmateriaalia hoitotyön opiskelijoille 

   Kortelainen, Emilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena eli projektiluonteisena, jossa käytettiin menetelmänä kuvasarjan tekemistä teoreettisen aineiston pohjalta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kuvasarja ...
  • Steriilin pöydän valmistelu pientoimenpidettä varten ja steriilien käsineiden pukeminen 

   Tenkilä, Anni; Heine, Olivia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Projektin tarkoituksena oli tuottaa kuvasarjat opetuksen tueksi Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) hoitotyön opiskelijoille steriilin toimenpidepöydän valmistelusta ja steriilien käsineiden pukemisesta. Projektin ...
  • Virtsan perustutkimusten ottaminen : Ohjeistus hoitotyön opiskelijoille 

   Keso, Salla; Mattila, Emilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohjeistus virtsan perustutkimusten ottamisesta hoitotyön opiskelijoille. Tavoitteena oli, että opiskelija hallitsee virtsan perustutkimusten tekemisen laadukkaasti jo opiskeluaikana. ...
  • Mielenterveyskuntoutujien asumisen valmiuksien arviointi 

   Tuominen, Katri; Tammelin, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Mielenterveyshäiriöt ovat nykyään hyvin yleisiä, mutta mielenterveysongelmista kärsivää ihmistä pidetään helposti poikkeavana ja hänet suljetaan yhteisön ulkopuolelle. Vakaviin mielenterveyden sairauksiin liittyy usein ...