Viitteet 1-15 / 6409

  • Perinneruoka ja ruokaelämykset Satakunnan ruokamatkailussa 

   Tuominen, Tiia-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimustehtävänä oli tutkia satakuntalaisen perinneruoan osuutta ruokamatkailutoimijoiden yrityksissä ja miten he luovat ruokaelämyksiä asiakkailleen. Lopputulokseen pääseminen edellytti vastausta myös seuraaviin kysymyksiin: ...
  • Prototyypin suunnittelu ja toteutus IoT-ympäristöön 

   Peltomäki, Santeri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työssä suunniteltiin ja toteutettiin prototyyppiversio langattomaan laiteverkkoympäristöön asennettavasta älylaitteesta. Älylaite mittaa erilaisia lämpötiloja biomateriaalista, ja tallentaa tiedot verkkoon. Lisäksi se ...
  • Kuntoarvio Nakkilan kunnan rakennusosasto 

   Kukkula, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheenani oli kuntoarvion tekeminen Nakkilan kunnan rakennusosaston rakennukseen sekä PTS-suunnitelman laatiminen 10 vuoden tarkastelujaksolle. Työ suoritettiin Nakkilan kunnan rakennusosastoon. Tavoitteeni ...
  • Omahoitajuus mielenterveys- ja päihdekuntotutujien palvelutalossa hoitajien kokemana 

   Kiiveri, Sari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hoitajien kokemuksia omahoitajuudesta sekä sen toteutumisesta Tornelan palvelutalossa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kokemuksellista tietoa omahoitajuuden toteutumisesta ...
  • Fysioterapeuttinen kehonkuntoutussovellus 

   Mäntylä, Jyri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan sovelluksen kehitysprojektia, jossa määriteltiin, suunniteltiin ja toteutettiin fysioterapeuttinen sovellus, joka huoltaa toimistotyötä tekevien ihmisten fysiologisia ongelmia. Oman työni ...
  • Turun seudun epilepsiayhdistyksen jäsenkysely 

   Tanninen, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselylomaketutkimuksen avulla Turun Seudun Epilepsiayhdistyksen jäseniltä, saavatko he tarpeeksi tietoa yhdistyksen toiminnasta ja mistä he saavat tietoa. Lisäksi haluttiin selvittää ...
  • Päihtyneen potilaan kohtaamiseen liittyvät haasteelliset tilanteet ja niiden hallinta päivystyksessä - integroiva kirjallisuuskatsaus 

   Raitanen, Mari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli integroivan kirjallisuuskatsauksen avulla kuvata päihtyneen potilaan kohtaamisessa esiintyviä haasteita päivystyksessä, sekä erilaisia keinoja, joilla voidaan edistää päihtyneen ...
  • PALVELUSUUNNITELMIEN YHDISTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN VAMMAISPALVELUN SOSIAALITYÖSSÄ : ”Palvelussa kohtaavat ensin ihmiset sitten vasta asiat” 

   Mäntyniemi, Darja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja sen tavoitteena oli selvittää vammaispalvelun työntekijöiden kokemuksia liittyen palvelusuunnitelman laadintaprosessiin ja käytössä olevien sähköisten palvelusuunnitelmalomakkeiden ...
  • Työväline päiväkodin toiminnan laadun itsearviointiin 

   Vuorinen, Riitta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on design-tyyppinen toimintatutkimus, rajattu kehittämisprojekti. Kehittämisprojektissa suunniteltiin, toteutettiin ja testattiin päiväkotiyksikön toiminnan laadun arviointia varten uudet kysymyslomakkeet ...
  • Yrityksen käyttäjähallinta ja tietoturva pilvipalveluna 

   Kärkkäinen, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö suoritettiin Nuventur Oy:n toimeksiantona. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää pienille ja keskisuurille yrityksille sopivaa käyttäjähallintaa ja sen tekniseen ympäristöön liittyvää tietoturvaa ...
  • Kyyti likel -sovelluksen tekninen toteutus 

   Kulmala, Erno (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Kyyti likel –sovelluksen kehittäminen. Kyyti likel –sovellus on Porin Linjoille kehitetty sovellus, jolla voidaan ostaa matkalippuja busseihin sekä nähdä aikataulut ja reaaliaikaisesti ...
  • Kiinteistöjen vesijärjestelmien messinkiosien vauriot vesivahinkojen aiheuttajana 

   Mäkinen, Riika; Pelto-Huikko, Aino
   Satakunnan ammattikorkeakoulu Sarja B, Raportit 12/2017 (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  • PEX‐putkista liukeneva tert‐butyylialkoholi (TBA) 

   Kaunisto, Tuija; Pelto-Huikko, Aino; Kiuru, Jari; Latva, Martti
   Satakunnan ammattikorkeakoulu Sarja B, Raportit 13/2017 (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Raya Divers perehdytyskansio uusille työntekijöille 

   Vilmi, Joonas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli tuottaa perehdytyskansio sukelluskeskus Raya Diversin uusille työntekijöille, joka sijaitsee Thaimaassa. Kansion tarkoituksena oli helpottaa uusien työntekijöiden perehdyttämistä, ...
  • Biokaasun tuotannon soveltuminen Namibiaan 

   Järvenpää, Teija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin biokaasun tuotannon soveltumista Namibiaan. Tavoitteena oli tehdä selvitys, josta saadaan tietoa suomalaisille yrityksille biokaasun tuotannon mahdollisuuksista Namibiassa ja edistää suomalaisyritysten ...