Uusimmat viitteet

 • DirectX 11 -grafiikkamoottori ja BRDF-mallit 

  Niemi, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda grafiikkamoottori, jolla voidaan esitellä yleisempiä tietokonegrafiikassa käytettyjä BRDF-malleja. Työssä luotu grafiikkamoottori suunniteltiin niin, että sillä on helppo valita eri ...
 • EU:n tietosuojan kokonaisuudistus 

  Aittokallio, Riku (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus, joka astuu virallisesti voimaan vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Tavoitteena on selvittää miksi kyseinen muutos tehtiin, millaisia muutoksia ...
 • Tietoverkon palvelujen valvonta 

  Koskinen, Niina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutustua verkonhallinnan ja -valvonnan osa-alueisiin, tutkia palvelutasosopimuksia ja niiden merkitystä sekä tutustua tietotekniikan saralla yleistyvään palvelulähtöiseen ajatteluun, jossa ...
 • Microsoft Office SharePoint : Käyttöönotto ja kehittäminen 

  Kuuppelomäki, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ tehtiin Relicomp Oy:lle. Työn aiheena on Office SharePoint 365 -järjestelmän kehittäminen. Työn tavoitteena oli yrityksen Office SharePoint 365 -järjestelmä ottaminen yritystä hyödyntävään käyttöön. Työ aloitettiin ...
 • Verkonvalvonnan kehittäminen, Seinäjoen kaupunki / Tietohallinto 

  Frimodig, Aleksi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa Seinäjoen kaupungin Tietohallinnon verkonvalvontaa. Tietohallinto oli toteuttanut ja käyttöönottanut verkonvalvontajärjestelmän jo ennen työn aloittamista, mutta kaikkia sen ominaisuuksia ...
 • Full Stack -mobiilisovelluksen luonti React Native -tekniikalla : CASE: Kupo 

  Neuman, Kevin (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Valakia Interactive Osakeyhtiölle. Valakia Interactive on Seinäjoella sijaitseva startup-yritys, jonka palveluihin kuuluvat mainonta, lisätty todellisuus, 3D-sovellukset, graafinen suunnittelu ja ...
 • Sisällönhallintasovelluksen luominen moderneilla full stack -tekniikoilla 

  Laitila, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin LEDiMedia Oy:n toiveesta. Työn tarkoituksena oli perehtyä moderneihin full stack -tekniikoihin, kuten ReactJS-, Redux-, NodeJS- ja ExpressJS-tekniikkaan ja toteuttaa niitä käyttäen uusi ...
 • Tutustuminen IPv6-protokollaan, sekä IPv4-yhteensopiviin IPv6-reititysmenetelmiin 

  Mäkelä, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus tutustua IPv6-protokollaan, sekä IPv4-yhteensopiviin IPv6-reititysmenetelmiin. Tarkoitus oli myös rakentaa kolme erilaista IPv6-protokollaa käyttävää verkkoa ja laatia toteutuksista ...
 • Vivemoose, Virtuaalinen ampumaratasimulaattori 

  Tapanainen, Nikke (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja kehittää virtuaalinen ampumaratasimulaattori, jolla käyttäjät pystyisivät kehittämään ampumataitojaan, sekä antaa yksinkertainen kokeilumahdollisuus ammuntaharrastukseen. Työ tehtiin ...
 • Active Directoryn käyttäjien hallinta ASP.NET-sovelluksella 

  Pihlajamäki, Lauri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja luoda ASP.NET-sovellus, jolla pystyttäisiin uusimaan SeAMKin opiskelijoiden salasanoja. Päätavoitteena oli luoda ASP.NET-sovellus joka ottaa yhteyden Active Directory– ja ...
 • Ajanhallinta- ja raportointityökalun testaus 

  Tuominen, Anna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli testata Wapice Oy:n sisäiseen käyttöön tarkoitetun selainpohjaisen ajanhallinta- ja raportointityökalun toimintaa. Testattavan ohjelman tarkoituksena on tarjota käyttäjälleen graafista ...
 • Käyttäjätunnusten luovutus ja salasanan uusiminen Vetuma-palvelun avulla : WinhaPro, Active Directory ja Luovari 

  Loukola, Niko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ohjelmoida digitaalisella tunnistautumisella toimiva käyttäjätunnusten luovutukseen ja salasanan uusimiseen tarkoitettu sovellus Seinäjoen Ammattikorkeakoulun (SeAMK) opiskelijoiden ...
 • Ulkoasiainministeriön PX-Web-tilastojulkaisun käyttöönotto ja automatisointi : Kehitysyhteistyön julkaisupalvelu 

  Ketelimäki, Jaakko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä esitellään PX-Web-tilastojulkaisun käyttöönotto Suomen Ulkoasiainministeriön tilastojulkaisupalveluna ja sen automatisoimisesta. Vuonna 2013 Suomen Ulkoasiainministeriössä otettiin käyttöön PX-Web-tilastojulkaisu ...
 • Hakkuukoneen mittalaite 

  Lehtonen, Anna-Stina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on hakkuukoneen mittalaite. Opinnäytetyö tehtiin karstulalaiselle Mikrosys-yritykselle, joka kehittää hakkuukoneeseen uutta ohjaus- ja mittausjärjestelmää osana hakkuukoneen kunnostus- ja kehitysprojektia. ...
 • Alumiinipainesäiliön korjaus 

  Hirvelä, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön teemoja ovat alumiinin materiaalioppi, alumiinin MIG- ja TIG- hitsausprosessit. Työssä käsitellään myös alumiinin hitsausvirheitä sekä hitsauslaitteita. Teoriaosuuden jälkeen työssä käsitellään ...

Näytä lisää