Uusimmat viitteet

 • ReactJS 

  Honkanen, Joni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  JavaScript on saanut paljon suosiota viime vuosien aikana ja suosion mukana ovat myös tulleet useat JavaScriptiä käyttävät sovelluskehykset sekä kirjastot. Näistä voi olla vaikea valita itselleen sopivinta. Tässä opinnäytetyössä ...
 • Leikkikatalogi-mobiilisovellus 

  Ala-Hulkko, Tero (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatukselle puhelinsovellus, jota varhaiskasvattaja voi käyttää apuna työpäivän aktiviteettien suunnittelemiseen. Sovelluksella käyttäjä voi selata sekä ...
 • DirectX 11 -grafiikkamoottori ja BRDF-mallit 

  Niemi, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda grafiikkamoottori, jolla voidaan esitellä yleisempiä tietokonegrafiikassa käytettyjä BRDF-malleja. Työssä luotu grafiikkamoottori suunniteltiin niin, että sillä on helppo valita eri ...
 • EU:n tietosuojan kokonaisuudistus 

  Aittokallio, Riku (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus, joka astuu virallisesti voimaan vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Tavoitteena on selvittää miksi kyseinen muutos tehtiin, millaisia muutoksia ...
 • Tietoverkon palvelujen valvonta 

  Koskinen, Niina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutustua verkonhallinnan ja -valvonnan osa-alueisiin, tutkia palvelutasosopimuksia ja niiden merkitystä sekä tutustua tietotekniikan saralla yleistyvään palvelulähtöiseen ajatteluun, jossa ...
 • Microsoft Office SharePoint : Käyttöönotto ja kehittäminen 

  Kuuppelomäki, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ tehtiin Relicomp Oy:lle. Työn aiheena on Office SharePoint 365 -järjestelmän kehittäminen. Työn tavoitteena oli yrityksen Office SharePoint 365 -järjestelmä ottaminen yritystä hyödyntävään käyttöön. Työ aloitettiin ...
 • Verkonvalvonnan kehittäminen, Seinäjoen kaupunki / Tietohallinto 

  Frimodig, Aleksi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa Seinäjoen kaupungin Tietohallinnon verkonvalvontaa. Tietohallinto oli toteuttanut ja käyttöönottanut verkonvalvontajärjestelmän jo ennen työn aloittamista, mutta kaikkia sen ominaisuuksia ...
 • Full Stack -mobiilisovelluksen luonti React Native -tekniikalla : CASE: Kupo 

  Neuman, Kevin (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin Valakia Interactive Osakeyhtiölle. Valakia Interactive on Seinäjoella sijaitseva startup-yritys, jonka palveluihin kuuluvat mainonta, lisätty todellisuus, 3D-sovellukset, graafinen suunnittelu ja ...
 • Sisällönhallintasovelluksen luominen moderneilla full stack -tekniikoilla 

  Laitila, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin LEDiMedia Oy:n toiveesta. Työn tarkoituksena oli perehtyä moderneihin full stack -tekniikoihin, kuten ReactJS-, Redux-, NodeJS- ja ExpressJS-tekniikkaan ja toteuttaa niitä käyttäen uusi ...
 • Tutustuminen IPv6-protokollaan, sekä IPv4-yhteensopiviin IPv6-reititysmenetelmiin 

  Mäkelä, Juha (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus tutustua IPv6-protokollaan, sekä IPv4-yhteensopiviin IPv6-reititysmenetelmiin. Tarkoitus oli myös rakentaa kolme erilaista IPv6-protokollaa käyttävää verkkoa ja laatia toteutuksista ...
 • Vivemoose, Virtuaalinen ampumaratasimulaattori 

  Tapanainen, Nikke (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja kehittää virtuaalinen ampumaratasimulaattori, jolla käyttäjät pystyisivät kehittämään ampumataitojaan, sekä antaa yksinkertainen kokeilumahdollisuus ammuntaharrastukseen. Työ tehtiin ...
 • Active Directoryn käyttäjien hallinta ASP.NET-sovelluksella 

  Pihlajamäki, Lauri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja luoda ASP.NET-sovellus, jolla pystyttäisiin uusimaan SeAMKin opiskelijoiden salasanoja. Päätavoitteena oli luoda ASP.NET-sovellus joka ottaa yhteyden Active Directory– ja ...
 • Ajanhallinta- ja raportointityökalun testaus 

  Tuominen, Anna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli testata Wapice Oy:n sisäiseen käyttöön tarkoitetun selainpohjaisen ajanhallinta- ja raportointityökalun toimintaa. Testattavan ohjelman tarkoituksena on tarjota käyttäjälleen graafista ...
 • Käyttäjätunnusten luovutus ja salasanan uusiminen Vetuma-palvelun avulla : WinhaPro, Active Directory ja Luovari 

  Loukola, Niko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ohjelmoida digitaalisella tunnistautumisella toimiva käyttäjätunnusten luovutukseen ja salasanan uusimiseen tarkoitettu sovellus Seinäjoen Ammattikorkeakoulun (SeAMK) opiskelijoiden ...
 • Ulkoasiainministeriön PX-Web-tilastojulkaisun käyttöönotto ja automatisointi : Kehitysyhteistyön julkaisupalvelu 

  Ketelimäki, Jaakko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä esitellään PX-Web-tilastojulkaisun käyttöönotto Suomen Ulkoasiainministeriön tilastojulkaisupalveluna ja sen automatisoimisesta. Vuonna 2013 Suomen Ulkoasiainministeriössä otettiin käyttöön PX-Web-tilastojulkaisu ...

Näytä lisää