Uusimmat viitteet

 • Minitalo rakennuksena ja täydennysrakentamisessa 

  Kokko, Aleksi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe tuli tekijän omasta kiinnostuksesta. Työn tavoitteena oli selvittää minitaloja koskevaa lainsäädäntöä, rakennusmääräyksiä sekä viimeisimpiä asetuksia. Työssä käsiteltiin myös minitalon laajentamista ja ...
 • Omakotitalo rantatontille 

  Halonen, Elina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Omakotitalon rakentamisprosessi lähtee liikkeelle tontin hankkimisesta. Prosessin eteneminen riippuu siitä, sijaitseeko tontti kaava-alueella, suunnittelutarvealueella vai kummankin ulkopuolella. Projektin alkuvaiheessa ...
 • Saunat : suunnittelun periaatteita ja saunamallisto 

  Manninen, Anna-Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella saunamallisto opinnäytetyön työn tilaajalle, Sunhouse talot Oy:lle, ja tuottaa tilaajan asiakkaille opas suunnittelun perusteista. Työssä tutkittiin keinoja, joiden avulla voidaan ...
 • Villa Magnolia: ekologisen muutostyön ja uudisrakennuksen suunnittelu 

  Eeva, Jasmin (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella pientalon muutostyö ja pientalon tilalle rakennettava uudisrakennus. Molemmat rakennukset suunniteltiin luonnostasoisina, ekologisia suunnitteluperiaatteita noudattaen ja ...
 • Ullakkotilan muutos asuintilaksi : Mäkikatu 21, Pispala 

  Sairanen, Elina; Souru, Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin kylmän ullakkotilan muuttamista asumiskäyttöön. Kohteena oli 1920-luvulla rakennettu rivitaloyksiö Pispalan Mäkikadulla. Kohteen sijainti valtakunnallisesti merkittävällä rakennetulla ...
 • Arkkitehdin manuaali laserskannaukseen 

  Lahikainen, Maiju (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee 3D-laserskannausta ja sen hyödyntämistä erilaisissa rakennusprojekteissa. Korjausrakentamisen osuus arkkitehtisuunnittelussa kasvaa koko ajan. Korjaussuunnittelu on arkkitehdille vaativaa, sillä ...
 • Hakaniemenrannan ideakilpailu : Arkkitehtuurikilpailu 

  Lähde, Ilona; Snirvi, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli avoin arkkitehtuurikilpailu Hakaniemen kaupunginosan täydennysrakentamisesta. Tavoitteena oli saada työ valmiiksi kilpailuaikataulussa ja kehittää erilaisten ohjelmistojen käyttötaitoja. Lisäksi ...
 • Kaavoituksen vaikutus kultuuriympäristöön : Case: Niemenranta 

  Ahola, Pinja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kulttuuriympäristö on yhteinen aarteemme ja samalla jokaisen henkilökohtainen kokemus omasta ympäristöstään. Kulttuuriympäristössä näkyy ihmisen kädenjälki eri aikoina. Se muuttuu jatkuvasti rakentamisen, maastonmuokkauksen ...
 • Living Lab – Uusi innovatiivinen opiskeluympäristö : Käyttäjälähtöinen tilakonsepti Tampereen seudun ammattiopistoon 

  Lehtola, Jutta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tarkastelee Living Lab -toimintaa fyysisen ympäristön näkökulmasta. Tavoitteena oli perehtyä vaatimuksiin, joita se asettaa fyysiselle ympäristölle, ja pohtia millainen tulevaisuuden muuntuvan ja syväoppimista ...
 • Majoitusrakennukset osana Kittilän lomarakentamista : Rakennusten arkkitehtisuunnittelu 

  Surakka, Marjo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Levin matkailu kasvaa vuosittain tuhansilla lomailijoilla, ja uusille majoitusrakennuksille on lähivuosina kova tarve. Vuonna 2016 Levillä majoittui yli 357 000 matkailijaa, joka on 18,5 % enemmän kuin vuonna 2015. Levin ...
 • Tulevaisuuden palveluasuminen 

  Rahkonen, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella tulevaisuuden palveluasunto vaihtoehtoiseksi asumismuodoksi nykyisten palveluasumismuotojen rinnalle. Vanheneminen omassa kodissa on ihmiselle toivotuin asumismuoto, ja se on ...
 • Omakotitalomallisto Honkarakenteelle 

  Kuusjärvi, Pekka; Pitkänen, Memmu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiiviillä kaupunkikaavoituksella pyritään pienentämään pientalotontteja ja rakennusoikeutta etenkin suurimpien kaupunkien taajama-alueilla. Tämä vaatii rakennussuunnittelijoita ratkaisemaan niin tilankäytön tehostamisen ...
 • Kerrostalorakennuksen korotus : arkkitehtisuunnittelu 

  Liljeström, Pinja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kerrostalorakennusten korottaminen on kasvava täydennysrakentamisen muoto, joka mahdollistaa asukasluvun kasvun tiiviissäkin kaupunkirakenteessa. Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin korotusrakentamisen mahdollisuutta ...
 • Mähkän tilan pihapiirin suunnittelu 

  Saarinen, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on suunnitelma Mähkän tilan pihapiirin käytöstä. Mähkän tila sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuurimaisemassa Sastamalan Keikyässä Äetsän-mäen kylässä. Tässä suunnitelmassa esitetään oleelliset ...
 • Uuden esteettömyysasetuksen soveltaminen opiskelija-ja nuorisoasuntojen kylpyhuoneiden rakentamisessa 

  Lukkarinen, Helena (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuoden 2017 loppuun asti voimassa olleiden rakennusmääräysten mukaan kaikissa asunnoissa, myös nuoriso- ja opiskelija-asunnoissa, tuli olla esteettömäksi mitoitettu kylpyhuone. Esteettömyyttä tarvitsevia opiskelijoita on ...

Näytä lisää