Viitteet 1-15 / 5643

  • Työnantajan kustannukset eri työehtosopimuksissa 

   Nevalainen, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää työantajan kustannuksia eri työehtosopimuksissa. Toimeksiantajana toimi Osuma Henkilöstöpalvelut, joka on henkilöstöpalvelualan yritys. Osuma Henkilöstöpalvelut Oy tekee henkilöstövuokrausta ...
  • Interstitielli kystiitti – Mistä on kyse? : Potilasohje 

   Haltsonen, Inkatuuli; Kurri, Noora (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Interstitielli kystiitti (IC) on virtsarakon krooninen sairaus, johon liittyy toistuvaa kipua ja painetta rakossa sekä lantion alueella. IC:n diagnosointi on vaikeaa, koska sille ei ole määritelty tarkkoja diagnosointikriteereitä ...
  • Lapsen kampurajalan hoito ponseti-menetelmällä : Ohje Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenkirurgian poliklinikan vanhemmille 

   Pylsy, Ilona; Tavi, Senja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli lapsen kampurajalan hoito Ponseti-menetelmällä. Kampurajalka on yleisimpiä jalan synnynnäisistä epämuodostumista. Kampurajalassa jalkaterä on alaspäin osoittavassa ja sisäänpäin käänty-vässä ...
  • Iisalmen kampuksen tietoverkon uudistaminen 

   Haapakoski, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoitus oli tutkia Iisalmen kampuksen tietoverkkoa, suunnitella muutosehdotuksia laitteisiin ja yhteyksiin, sekä rakentaa kytkinpino. Työn toimeksiantaja oli Savonia-ammattikorkeakoulu. Savonian Iisalmen kampuksen ...
  • Energiatutkimuskeskuksen riskienarviointi 

   Ruohoaho, Katariina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulu. Työn tarkoituksena oli Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen yhteyteen valmistuvan energiatutkimuskeskuksen riskienarviointi. Energiantut ...
  • Jos nuoren mieli sairastaa : Opas masentuneen 13-17-vuotiaan nuoren vanhemmalle 

   Roivainen, Sonja; Lipponen, Mari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Masennus on mielenterveyden häiriö, joka koskettaa koko sairastuneen perhettä ja siksi avun saaminen ajoissa on tärkeää. Murrosiän tuomat muutokset nuoressa voivat olla haasteellisia erottaa masennuksesta, joten on tärkeää ...
  • Salad & sandwich -baarin kehittämissuunnitelma – Case Coffee House Jumbo 

   Humalajoki, Saija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Coffee House Jumbon salad & sandwich -baaria voisi kehittää kahvilan asiakkaiden toiveiden mukaan. Tarkoituksena oli myös ottaa selvää millaisia ovat salaattibaarin ...
  • Hevosten natiiviröntgentutkimukset : Savon eläinsairaalan yleisimmät projektio-ohjeet 

   Antikainen, Seija; Airaksinen, Katri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Eläinröntgentutkimuksia tehdään pieneläimille kuten kissoille ja koirille sekä suuremmille eläimille kuten hevosille. Röntgensäteilyn käyttö eläinlääkärin vastaanotoilla on vuosi vuodelta lisääntynyt. Suomessa ...
  • Pientalon ulkoseinän ja yläpohjan kuntotutkimus 

   Pernu, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 1980-luvulla rakennetun omakotitalon rakenteellinen kunto ja arvioida sen perusteella, minkälaisia korjaustoimenpiteitä rakennus vaatii. Rakennuksessa oli jälkiä ...
  • Sähköisen markkinoinnin vuosikello : case: B&B Nostalgia ja Elämyspalvelut Nostalgia 

   Rissanen, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on yhdistää B&B Nostalgian ja Elämyspalvelut Nostalgian markkinointia, tekemällä yrityksille yhteinen sähköisen markkinoinnin vuosikello. Molemmat yritykset ovat melko nuoria ...
  • Tehtäväsuunnitelmapohjien luominen 

   Heikkinen, Jose (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yritykselle Excel-tiedostopohjia tehtäväsuunnittelun työkaluksi. Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on kartoittaa kaikki valittuun työvaiheeseen liittyvät suunnitelmat ja suunniteltavat ...
  • Langattoman verkon laadunvalvonta 

   Laakso, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin langattomien verkkojen laadunvalvontaa ja suunnittelua Istekin asiakkaalle. Teoriaosuudessa paneuduttiin langattomien verkkojen tekniikkaan, uhkiin ja hallitsemiseen. Kuuluvuus- ja ...
  • Kompressiovaatteiden vaikutus lihasaktivaatioon EMG:llä mitattuna 

   Sipponen, Salla; Launonen, Tiia; Ryynänen, Noora (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kompressiovaatteiden suosio on kasvanut jatkuvasti ja niitä käyttävät useat tavallisista kuntoliikkujista ammat-tiurheilijoihin. Saatavissa on useilta eri merkeiltä kompressiotrikoita, -paitoja, -säärystimiä, -sukkia sekä ...
  • ”HEI, ME OSATAAN!” : Digitalisaatio ikääntyneiden aktivoimisen ja kuntoutumisen apuvälineenä Lapinlahden terveyskeskuksen vuodeosastolla 

   Rönkkö, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vuonna 2016 Suomessa 65 vuotta täyttäneitä oli 20 % koko väestöstä. Tilastokeskuksen arvion mukaan vastaava luku vuonna 2060 on 28,8 %. Suomen terveydenhuolto on suurten haasteiden edessä ja uusia ratkaisuja terveydenhuoltoon ...
  • Iäkkäiden psyykenlääkityksen erityispiirteet : Opas Kuopion yliopistollisen sairaalan vanhuspsykiatrian osaston hoitohenkilökunnalle 

   Raatikainen, Milla (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Iäkkäiden psyykenlääkityksen käyttö on Suomessa yleistä sekä kotona että laitoshoidossa asuvien iäkkäiden keskuudessa. Tavallisimpia iäkkäille käytettyjä psyykenlääkkeitä ovat unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet. Ikääntyneiden ...