Uusimmat viitteet

 • KALIBROINTIRAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN 

  Kukkaro, Juuso (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona sähkötarvikkeita valmistavalle Strömfors Electric Oy:lle sähkötarviketestauslaboratorion sekä tuotannon laadunvalvonnassa käytettävien sähköisten suureiden mittalaitteiden kalibrointia ...
 • Carrier Ethernet -palvelut 

  Korja, Tuomo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämä on Kymen Puhelimen toimeksiantama opinnäytetyö, jossa on hyödynnetty Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja lähialueen palveluntarjoajien yhteisen EAKR-rahoitteisen SimuNet-hankkeen testiverkkoa. Työn keskeinen tavoite ...
 • Valaisinohjaimen muuntaminen langattomaksi 

  Lankinen, Aki (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Toimeksiantajalla oli tarve hyödyntää langattomuutta laitteissaan niiden asennuksen ja asennuksen muunneltavuuden helpottamiseksi. Työssä tuli selvittää toimenpiteet liikkeentunnistukseen perustuvan valaisinohjaimen ...
 • PALVELINKLUSTERI JA VERKKOLEVY 

  Ahola, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli palvelinklusteri, tiedontallennukseen tarkoitettu iSCSI-verkkolevy ja tietojen hankkiminen suurempien tietomassojen käsittelystä. Työn tavoitteena oli rakentaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ...
 • DHCP -protokollan optio 82 WiMAX -verkossa 

  Lammila, Leo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Internet-operaattorin täytyy pitää kirjaa asiakkaidensa käyttämistä IP-osoitteista sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti. Operaattorille helpointa olisi, jos tämä hoituisi automaattisesti. Tämän opinnäytetyön ...
 • Polymeeri sähkönjohteena 

  Alatalo, Ari-Pekka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Sähköä johtavilla painoväreillä voidaan tehdä tulosteita ja painatuksia erilaisille materiaaleille, joissa halutaan hyödyntää sähköteknisiä sovelluksia. Tämä teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia perinteisiin sovelluksiin ...
 • ETÄTYÖPÖYTÄYHTEYS KÄYTTÄEN SSL VPN -TEKNIIKKAA 

  Kantola, Markus; Voutilainen, Tommi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Etätyöpöytäyhteys voi helpottaa yrityksen toimintaa. Jos etähallinta halutaan toteuttaa julkisen verkon kautta, siihen vaaditaan tietoturvallinen yhteys, joka voidaan toteuttaa jollakin VPN-tekniikalla (Virtual Private ...
 • UHF-alueen RFID-lukijan alustava ohjaus 

  Heikkilä, Esa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Passiivisten UHF-alueen RFID-tunnisteiden käyttö tavaroiden automaattiseen tunnistukseen on lisääntynyt muutaman vuoden aikana huomattavasti. Yhtenä syynä tähän on internetin kautta vapaassa levityksessä oleva EPCglobal ...
 • Paikantaminen langattomassa lähiverkossa Cisco Wireless Control System -ohjelmalla 

  Tentke, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma TENTKE, TIMO Paikantaminen langattomassa lähiverkossa Cisco Wireless Control System -ohjelmalla Opinnäytetyö 34 sivua + 4 liitesivua Työn ...
 • Keskitetysti hallittavan langattoman verkon suunnittelu 

  Halonen, Juho-Miika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Langattomien verkkojen kehityttyä yhä nopeammiksi ja turvallisemmiksi on niiden hyödyntäminenkin lisääntynyt vuosi vuodelta. Langattomien verkkojen avulla voidaan laajentaa tietoverkkoa suurelle alueelle yhdellä kertaa ja ...
 • OSPF-IS-IS-migraatio 

  Mäkelä, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Kymen Puhelin Oy:n toimeksiantona Kymenlaakson ammattikorkeakoulun SimuNet-verkkoa hyödyntäen. SimuNet on osittain EAKR-rahoitteinen hanke, jonka osapuolia ovat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ...
 • DSLAM-laitteen asennus ja käyttöönotto 

  Koskivirta, Mika; Torri, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Laajakaistaliittymistä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä DSL- (Digital Subscriber Line) tai kaapelimodeemiliittymää. DSL tarkoittaa digitaalista tiedonsiirtomuotoa, jolla päästään moninkertaisiin tiedonsiirtonopeuksiin ...
 • KÄYTTÄJÄN AUTENTIKOINTI, VALTUUTUS JA TILASTOINTI OSANA VERKON ETÄHALLINTAA 

  Kitunen, Jaakko; Kaalikoski, Konsta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tietoturvan kannalta tunnukset, jotka mahdollistavat verkkolaitteiden etähallinnan olisi syytä vaihtaa säännöllisin väliajoin. Verkon koostuessa sadoista verkkolaitteista, on käyttäjätunnusten vaihtaminen laitekerrallaan ...
 • SIMUNET-TESTIALUSTAN PERUSTAMINEN JA TESTITAPAUSTUTKIMUS 

  Kormu, Tero (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyö on tehty SimuNet-hankkeelle. SimuNet on osittain EAKR-rahoitteinen hanke, jonka osapuolia ovat Kymenlaakson ammattikorkeakoulun lisäksi alueen verkko-operaattorit. Työn tarkoituksena oli rakentaa ja ...
 • IP-POHJAINEN TIEDOTUSJÄRJESTELMÄ 

  Porokara, Mikael (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
  Opinnäytetyössä tarkasteltiin tiedotusjärjestelmiä ja tutkittiin IP-verkossa toimivan tiedotusjärjestelmän toteuttamisen mahdollisuutta. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa käytännössä pienimuotoinen IP-pohjainen ...

Näytä lisää