Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Ulvilan kunnan riskienhallintaprosessi 

  Johanna, Lehto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Ulvilan kunnan riskienhallinnan nykytilaa, sekä selvittää onko nykyinen riskienhallintaprosessi riittävä. Tavoitteena oli myös kehittää kunnalle työkaluja riskienhallintaan. Tutkimuksen ...
 • Varastomoduulin toteutus ja käyttöönotto 

  Sjöblom, Jan-Erik (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa Tampereen Kaupunkiliikenteen va-rikon varaston toimintaa toteuttamalla varastonhallintamoduuli osaksi käytössä olevaa liikenteen suunnittelujärjestelmää. Ennen kehittämisprojektia ...
 • Dokumenttien hallintajärjestelmän rakentaminen ja suunnittelu 

  Ahtiainen, Roope (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda suomalaiselle telinepalveluita, eristyspalveluita, purkutöitä ja rakennustöitä tekevälle Ahto Oy:lle tietojärjestelmän hankintasuunnitelma sekä hankintapäätös. Päätavoitteeksi ...
 • Sosiaalinen media rekrytointimarkkinoinnin välineenä, case Amiko Oy. 

  Ylösmäki, Tiia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään sosiaalista mediaa rekrytointimarkkinoinnin välineenä kohdeyritykseni Amiko Oy:n tarpeisiin peilaten. Aihetta tarkastellaan kirjallisuuden ja verkkomateriaalin sekä työn tutkimustulosten pohjalta. ...
 • HANKINTAPROSESSIEN KUVAAMINEN: NAANTALIN KAUPUNGIN TILALAITOS 

  Koskelainen, Henriikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää isoa rakennuskantaa hallinnoivan Naantalin kaupungin Tilalaitoksen hankintaprosessien nykytila sekä mahdolliset kehittämistarpeet. Prosessien kuvaamisen ohella työtä tehdessä ...
 • Gamification of crucial subordinate skills training in working life 

  Vaaheranta, Vilma (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to explain how gamification can be utilized when learn-ing crucial subordinate skills. The term gamification, its advantages and challenges are determined in this paper. Furthermore, subordinate ...
 • TYKY-palvelupaketin suunnittelu case-yritykselle 

  Korkmaz, Ida (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää matkailukeskusyrityksen liiketoimintaa ja suunnitella yritysasiakkaiden tarpeisiin vastaava TYKY-palvelupaketti, sisältäen päivän aktiviteetit sekä ateriapalvelut. Suunniteltavan ...
 • Online Shopping Behavior among young consumers in Kathmandu, Nepal 

  Malla, Suman (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to find the online shopping experience and factors driving the young consumers towards online shopping in Kathmandu, Nepal, through which, exclusive scenario of the online shopping status ...
 • BUSINESS PLAN OF DIGITAL SERVICES FOR RESTAURANT IN FINLAND 

  Wali, Arif (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to create a feasible business plan for a digitalization of ser-vices in restaurant in Finland which can change the way of services at restaurant. Digital service was a new concept of using ...
 • "OTETAAN VASTAAN MITÄ TULEE, EIKÖHÄN ME SIINÄ PÄRJÄTÄ” : Suomalaisyrityksiin kohdistuvat liikeriskit Puolassa 

  Hassinen, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin suomalaisyritysten Puolassa kohtaamia liikeriskejä ja keinoja niiden hallitsemiseksi. Työn toimeksiantajana toimi Keskuskauppakamarin alla toimiva Suomi-Keskisen Itä-Euroopan maiden kauppayhdistys, ...
 • Digiajan työntekijän kehittämissuunnitelma 

  Jokilammi, Aija-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tapaustutkimuksen lähtökohtana oli tutkia osaamisen kehittämistä taloushallinto-alan yrityksessä digitalisaation kontekstissa. Tavoitteena oli luoda suunnitelma osaamisen kehittämisestä digitalisaation näkökulmasta - ...
 • Kiinteistöhuolto Råberg Oy:n perehdytysprosessin kehittäminen 

  Salokanta, Saija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  KIINTEISTÖHUOLTO RÅBERG OY:N PEREHDYTYSPROSESSIN KEHITTÄMINEN Salokanta, Saija Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Kesäkuu 2018 Ohjaaja: Koivisto, Jonna Sivumäärä: 34 Liitteitä: 5 Asiasanat: ...
 • Handbook of export assistant in Norilsk Nickel Harjavalta Oy 

  Linja, Nina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to investigate Norilsk Nickel Harjavalta Oy orientation process for export assistant’s position. Original thought was to create a handbook for future summer trainees and for their orientation ...
 • Yksityisliikkeen investointipäätökset ja sukupolvenvaihdos verotuksen näkökulmasta 

  Liuksiala, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli löytää ratkaisuehdotukset kohdeyrityksen lähitulevaisuuden investointeihin sekä sukupolvenvaihdokseen. Tärkeää oli löytää sellaiset ratkaisut, jotka ovat verotuksellisesti mahdollisimman ...
 • RatamoTurun asiakkaiden kokemuksia ryhmien vaikutuksesta kuntoutumiseen 

  Tiitta, Sakari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää RatamoTurun asiakkaiden tuntemuksia ryhmätoimintojen vaikutuksesta yksilöllisen kuntoutumisen edistymiseen. Tavoitteena on saada uutta tietoa kohdeorganisaatiossa pidettävien ...

Näytä lisää